Česká moderna – literární období

 

 Jméno: Moderní revue

 Přidal(a): Dresa

 

ČESKÁ LITERATURA – GENERACE ČESKÉ MODERNY

OD 90. LET 19. STOL

 • Manifest 1895 – sepsal ho J. S. Machar
 • Hlavní body manifestu: jedna část politika, druhá literatura
 • Politické: nesouhlas s politikou ve státě
 • Literatura: není jednotný program
 • Hlavní požadavek individualismus – právo na osobité pojetí tvorby
 • Každý si může psát, tak jak chce – svoboda tvorby
 • Zavádění moderních uměleckých směrů do české literatury
 • Starší a mladší generace autorů

 

STARŠÍ GENERACE ČESKÉ MODERNY

 • Vliv impresionismu, symbolismu, dekadence

 

Josef Svatopluk Machar (1864 – 1942)
– úředník, zpočátku ve Vídni
-po vzniku ČSR pracoval pro čs vládu jako úředník
-autorem manifestu české moderny
-vliv realismu
-odpůrce prázdného vlastenectví (ruchovci)
-dílo ovlivněno satirou, ironií
-psal především básně

 

Dílo:
Confiteor“ = zpovídám se v překladu, společenská a politická lyrika
– do poezie přenáší hovorový jazyk, osobní výpověď o stavu společnosti
„Čtyři knihy sonetů“ –  zklamání ze společnosti, z vývoje, z vrstevníků
„Tristium Vindobona“=
žalozpěvy z Vídně

 

Antonín Sova (1864 – 1928)

 • Pochází z Jižních Čech
 • Počátek tvorby vliv impresionismu („Květy intimních nálad“, „ Z mého kraje“) – přírodní lyrika
 • Ke konci života přechází k symbolismu („Ještě jednou se vrátíme“) – intimní lyrika
 • Píše i prózu, romány a novely

 

Otokar Březina (1868 – 1929)

 • Představitel českého symbolismu (nejvýraznější)
 • Pseudonym – jeho pravý jméno Václav Jebavý
 • Uzavřený člověk
 • Pracoval jako učitel
 • Sbírky – „Tajemné dálky“ Moje matka nejznámější báseň – o jeho mrtvé matce, vzpomíná na ni
 • Píše eseje, korespondence

 

Karel Hlaváček

 • Představitel české dekadence
 • Moderní revue – český časopis, na kterém spolupracoval
 • Grafik, ilustrátor
 • Sbírky – „Pozdě k ránu“

 

František Xaver Šalda

 • Narozen v Liberci
 • Nejvýznamnější divadelní a literární kritik konce 19. stol.
 • Navázal na Borovského a Nerudu

 

Mladší generace české moderny

 • Autoři ovlivněny manifestem
 • Přelom 19. A 20. stol.
 • Snaha spojit literaturu s běžným životem
 • Vliv dalších nových směrů
 • Vliv i 1. SV
 • Nové směry – vitalismus = život – reakce na 1. Světovou válku – chce lidem ukázat, jaký by byl svět bez války – oslava mládí, lásky, života
 • Civilismus = civilizace, oslavuje moderní techniku, vynálezy, moderní způsoby života, oslava všedních věcí
 • Antimilitarismus – myšlenkový směr, který odmítá válku (promítá se do literatury)
 • Anarchismus – myšlenkový směr, odmítání státních institucí, prosazují absolutní svobodu člověka (v některých zemích atentáty)

 

Anarchističtí buřiči

– pak všichni autoři opustili tento myšlenkový směr
– jejich tvorba ovlivněna městským folklórem = lidová tvorba

 

S. K. Neumann

– scházeli se v jeho vile na Olšanech v Praze (např. i  J. Hašek)

 

František Gellner (1881 – 1914)

 • Dobrovolně nastoupil do války (měl syfilis), neměl co ztratit
 • Bohémský způsob života
 • Kreslíř, karikaturista, ilustrátor
 • Píše básně

 

 • Jeho tvorba přirovnána k antiliterárnímu stylu = používá nespisovnou vrstvu jazyka, přímá pojmenování (žádná metafora, symbolika, …), využívá jednoduchosti, výsměch falešné městské morálce, cynický výsměch, sarkasmus, ale jen zdánlivě

 

 • Píše hluboké poezie
 • Vychází z městského folklóru
 • „ Po nás ať přijde potopa!“ – sbírka – př. „Přetékající pohár“ = jeho srdce
 • „Radosti života“- další básnická sbírka
 • Zpovídá se ze svých citů (lyrický hrdina)

 

Viktor Dyk (1887 – 1931)

 • Básník, dramatik, prozaik, právník a politik
 • Jeho poezie ovlivněna ironií, reflexivní lyrika
 • Básnické sbírky
 • Básnická skladba „Milá sedmi loupežníků“ – balada o lásce, žárlivosti, zradě a pomstě
 • Země mluví“ – báseň – válečná tetralogie
 • Prózanovela „Krysař“
 • „Z moudření dona Quijota“ – divadelní hra, Cervantes zpracovaný do divadelní hry

 

Karel Toman

 • Básník a redaktor Národních listů
 • Žil bohémským životem – nedostudoval práva, dobrodružné toulky po celé Evropě -> pak dospěl a usadil se
 • 7 sbírek básnických („Pohádky krve“, „Torzo života“, „Měsíce“)
 • „Měsíce“ – básně tvořeny 12 měsíci (leden, únor, březen …) – výběr co je v tom měsíci nejdůležitější

 

Fráňa Šrámek (1887 – 1952)

 • Narozen v Sobotce -> festival Šrámkova Sobotka
 • Básník, prozaik, dramatik
 • Tvorba ovlivněna impresionismem, vitalismem, anarchismem
 • Byl vězněn -> nechtěl narukovat
 • Poezie – vliv anarchismu – forma písně, krátké verše
  2 básnické sbírky – „Života bído přec tě mám rád“, „Modrý a rudý“ – Raport
  báseň „Píšou mi psaní“ – o povolávacím rozkazu
  Splav“ – vitalismus
 • Próza – píše povídky
 • Impresionistický román – „Stříbrný vítr“ – Jan Radkym (hl. hrdina) – děj není důležitý
 • Divadelní hry – drama – hry ovlivněny vitalismem a impresionismem (hry lyrické)
  Měsíc nad řekou“

 

K. Neumann

– básník, prozaik, novinář, politik, překladatel
-vliv mnoha uměleckých směrů (od anarchismu po vitalismus)
-kniha „Mládí a vzdoru“ – anarchismus
– populárně historická próza (Dějiny lásky, Dějiny ženy)

 

Petr Bezruč – pseudonym, pr. jm. Vašek

 • Není buřič, ale patří do mladší generace
 • Je vázán na jednu lokalitu, ke slezsku
 • Sbírka „Slezské písně
 • Básně místopisné – „Ostrava
 • Sociální balady – „Maryčka Magdanova