Horalka – rozbor díla k maturitě (4)

rozbor-díla

 

Kniha: Horalka

Autor: Alberto Moravia

Přidal(a): Balboa

 

ALBERTO MORAVIA

 • Byl italský spisovatel, novinář a literární kritik.
 • Představitel italského neorealismu.
 • Moravia se ve svých dílech zabýval úpadkem rodiny, motivy odcizení a krachem lidských vztahů. Jeho nejtypičtějším tématem je nuda a její vliv na člověka.
 • Později se zabýval také antifašistickou tematikou.
 • Postupem času se Moravia dostával stále více k sexuální tematice, na jeho díle je patrné ovlivnění neorealismem a surrealismem a S. Freudem, tento trend se projevoval už v předválečných dílech, ale plně toto téma rozvinul až na sklonku svého života.
 • V těchto dílech se pro něho sex stal základním momentem lidského života, díla jsou proto eroticky velmi otevřená.

 

Literárně-historický kontext

 • Prvky neorealismu – drsnost, sociální kritika, zdůrazněny morální kvality člověka, život obyč. lidí
 • 29. Moderní světová literatura

 

Beatníci

 • Beat generation – zbitý, zdrcený X blažený
 • Nový skupina autorů, která se vytváří v Americe v 50. letech 20. století. Jejich hlavním cílem je uniknutí od společnosti různými cestami:
 • 1. Alkohol a drogy – snaží se najít extázi, stav vytržení
 • 2. Sex a rychlá jízda – snaží se žít naplno
 • 3. Filozofie – východní Zen Buddhismus

 

Jack Kerouac

Hlavní představitel beat generation. V 17 letech se rozhodl psát, byl na univerzitě. Vstoupil k námořnictvu, ale nevzali ho kvůli rozdvojení osobnosti. Na univerzitě nebyl, vykašlal se na studium a dělal vše možné. Pracoval na dráze, na poště… Měl několik manželství, různé milenecké vztahy. Zemřel ve 47 letech, ve 40 letech se obrátil a začal žít úplně normálním způsobem. Jeho hlavní dílo je Na cestě. Napsal ho za 3 týdny na roli toaletního papíru.

 • Na cestě
  • Spontánní bopová próza s autobiografickými prvky. Hlavní postavy jsou Sal Paradis a jeho přítel Dean. Dílo vypráví o jejich cestě napříč Amerikou od Pacifiku k Atlantiku. Jezdili stopem, nejen autem, ale stopovali i vlaky. Neměli vůbec nic naplánované, neměli kde spát, co jíst, atd. Setkávají se s různými lidmi, rozebírají svůj život.

 

William Burroughs [barous] (1914 – 1997)

Homosexuál, dvakrát ženatý. Veškeré díla vycházejí z vlastních zážitků ze zkušeností s drogami. Droga pro něj byla inspirací.

 • Feťák
 • Teplouš
 • Nahý oběd
 • Všechny 3 romány jsou skandální. Jsou psány naprosto otevřeně.

 

Allen Ginsberg

Americký básník, představitel Beat Generation. Mluvčí beatnické generace. Byl synem ruské emigrantky. Byl homosexuál, otevřeně to přiznal a byl považován za pobuřovatele společnosti, rozvraceče.

 • Kvílení (1956)
  • Sbírka básní, které kritizují americkou společnost a provokovat svými básněmi. Je rozdělena na 3 části. Jsou to spontánní básně, psané bez jakéhokoliv rozmyslu pod vlivem drog. Prolíná se popis jeho pocitů pod vlivem drog a zároveň kritika společnosti.

 

Charles Bukowski (1921 – 1994)

Žije na okraji společnosti. Většina jeho románů vychází z jeho života, objevují se zde časté autobiografické prvky (postava Chinaskiho). Žil drsným životem (ženy, přechodné vztahy, alkohol), psal drsným stylem (vulgarismu), píše ovšem všechno autenticky.

 • Sbírka povídek
  • Všechny řitě světa i ta má
  • Romány
  • Poštovní úřad
  • Hollywood

 

Magický realismus

Literární směr, který se rozvíjí v 60. letech 19. století. Tento styl spojuje realitu věci a kouzla, magii. Má kořeny v Latinské Americe (Bolívie, Kolumbie). Pro čtenáře je obtížné rozlišit hranici mezi realitou a magií.

 

Gabriel García Márquez

Dostal Nobelovu cenu za literaturu za román 100 roků samoty. Vyrostl v Kolumbii, dobře to tam znal. Psal především romány.

 • Sto roků samoty
  • Román, který se odehrává ve městě Macondo. O tomto městě se dozvíme všechno, kdy vzniklo a zaniklo. Kniha je vyprávěna rodinou Buendiových (6 generací), jejich rodina se pojí se založením města. Celou Buendiovu rodinu provází samota, jsou to především vládci, mocní lidé. Rodina se uchyluje do samoty ze strachu před nebezpečím. Buendiovi jsou sobečtí.
 • Láska za časů cholery
 • Román, byl zfilmován.
 • Kronika ohlášené smrti
  • Román, byl zfilmován. Inspirovány černou kronikou v novinách. Jedna krásná vesnická se má vdávat. Po svatební noci se zjistí, že nevěsta nebyla panna. Ve vesnice je ovšem podmínka, že pokud není dívka neposkvrněná, muž je vinen. Vesnice na něj poté pořádá hon.
 • Ukázka: Sto roků samoty
  • Začátek příběhu vypráví o plukovníkovi Aurelianu Buendim. Vypráví o tom, jak vedl povstání, snažili se ho otrávit. Nakonec odchází pomoc generálovi Madinovi. Vládu ve městě přebírá jeho syn Arcadio. Protože se stává mocný, vymýšlí nesmyslné vyhlášky a zákony. Jednou už to dojde tak daleko, že má být někdo popraven. V tom přichází jeho matka Úrsula, aby ho zkrotila. Poté přebírá vládu nad městem a ruší všechny nesmyslné vyhlášky a zákony. Nakonec se dozvídáme, že Aureliano umírá.

 

Existencionalismus

 • Od existovat → být
 • Po roce 1945 se vytváří nový umělecký směr Existencionalismus. Nový směr, má kořeny v Německu, po druhé světové válce se rozvíjí ve Francii. Směr, který se zabývá životem jedince v současném světě, ten člověk se cítí být cizincem. Trpí pocity osamělosti, úzkosti i nepochopení.

 

Albert Camus [kamy] (1913 – 1960)

Dostal Nobelovu cenu. Mládí prožil v Alžíru, poté prochází různými povoláními, až po válce se stává novinářem. Je považován za moralistu – žije celý život podle zásad. Celým jeho dílem se promítá otázka: Jak žít, jestliže nevěřím ani v boha, ani v osud.

 • Cizinec
  • Román. Jeho děj se odehrává v Alžíru. Hlavní postavou je obyčejný člověk jménem Mersault, jehož život pouze řetězcem náhod. Jeho osud je tragický. Ve zkratu zabije člověka a nechá se odsoudit k trestu smrti. Pak sedí v cele smrti a medituje nad životem. Smrti se bojí, nelituje a bere to všechno jako běžnou věc.
 • Mor
  • Další román s existencionálním nábojem.

 

Jean-Paul Sartre (1905 – 1980)

Francouzský filozof a publicista. Odmítl Nobelovu cenu z morálních důvodů. Proslavil se souborem novel Zeď.

 • Zeď
  • Pojmenovaná podle úvodní povídky. Zeď symbolizuje zeď mezi hlavním hrdinou a okolním světem. Děj povídky se odehrává za španělské občanské války. Hlavní hrdina partyzán Pablo je zajat a vyslýchán. Při výslechu si z nich dělá regraci, protože se vůbec nebojí. Nakonec se vše obrací proti němu.
 • Hnus (Nevolnost)

 

JOHN STEINBECK

Americký prozaik, zabýval se hlavně psaním románů a novel. Dostal Nobelovu cenu za literaturu. Jeho život a tématika jeho děl je spojena s jeho rodnou Kalifornií, hlavně kalifornský venkov. Kalifornský venkov je protikladem městské uspěchanosti, ruchu. Důležité v jeho díle je přírodní determinace hlavních postav.

 • O MYŠÍCH A LIDECH – hlavními postavami jsou dva zemědělští nájemní dělníci. Jsou to přátelé. Jeden je mírně slabomyslný a silák – Lenda Small. Jeho ochráncem je Jiří Milton. Jejich snem je, že až si vydělají dost peněz, koupí si domek a budou na zahradě pěstovat králíky. Lenda má dovoleno pohladit si manželku syna majitele farmy, které zlomí vaz. Pak Lenda s Jiřím utíkají a Jiří ho zastřelí, aby ho zbavil viny
 • Neorealismus – nový realismus, reakce na Italský fašismus.
 • Popisují obyčejný život, život na okraji společnosti, sídliště, dělnické domy.

 

Absurdní drama

 • Absurdní = nesmyslné
 • Vzniká v 50. Letech 20. Století ve Francii. Hlavní světoví představitelé: Alfréd Jarry (zakladatel), Samuel Beckettt. U nás Ivan Klíma, Václav Havel, Pavel Kohout.

 

Znaky dramatu:

 • 1. Zachycuje člověka v úzkosti
 • 2. Absurdní drama nemá souvislý děj
 • 3. Hrdina nejedná logicky
 • 4. Jazyk ztrácí svoji sdělovací formu

 

Alfréd Jarry [žary] (1973 – 1907)

Pocházel z měšťanské rodiny, žil jako bohém. Nakonec umírá osamocen, sám, bez zájmu okolí.

 • Král Ubu – absurdní hra. Pořád se hraje
 • Nadsamec
 • Román. Vypráví o hlavním hrdinovi, který byl sexuálně výjimečný.

 

Samuel Backett

Irský původ, celý život žil ve Francii. Jeho dílo je řazeno do francouzského. Za své dílo dostal Nobelovu cenu

 • Čekání na Godota
  • Nejznámější. Vypráví o 2 tulácích, kteří jsou na tom velmi zle. Tráví tam celé dny a čekají na nějakého Godota, který by měl změnit jejich život. Každý den přijde večer chlapec a oznámí, že Godot nepřijde.

 

Alberto Moravia

 • Horalka
  • Román vyprávějící o dvou ženách, matka s dcerou. Matka s dcerou se snaží před válkou utéct z Říma na venkov. Horalka symbolizuje venku, hory. Válka je ovšem dostihne, když se vrací zpátky do Říma. Její dcera je znásilněna a už se nikdy nevrací do svého života. Stává se v Římě prostitutkou a je jí všechno lhostejné.

 

Rozbor díla: Bylo nás pět

ZAŘAZENÍ DO OBDOBÍ

 • Dílo – konec 2. sv. války v Itálii. Autor – 20. století.

 

INFORMACE O KNIZE

 • Válka dělá z jinak hodných a poctivých lidí divou zvěř. Na povrch vyplouvají lidské vlastnosti, které by se za normálních okolností neprojevily. Tím je míněno hlavně zlodějství a sobeckost.
 • Protiválečné dílo odsuzuje válku, která ničí lidské životy a výsledky jejich práce. Nalezneme neorealistické prvky, zobrazena je drsnost života, zaznívá ostrá sociální kritika, přesvědčivě je zpodoben život obyčejných lidí.

 

ROZBOR TEXTU

 • Dějová dramatičnost, dokumentární hodnověrnost, analýza doby. Vypravěčka je Césira. Lidový jazyk, monology, dialogy, ich forma.

 

HL. POSTAVY

 • Césira – vdova, temperamentní, statečná, hrdá, drsná, cílevědomá žena
 • Rosetta – dcera Césiry, andílek, dokonalá do té doby, než ji znásilní -> poté děvka
 • Tommasino – obchodník, labilní, nevyrovná se s válkou, zahyne strachem
 • Michelle – „Syn, bratr, manžel a otec“ Césiry a Rosetty. Moudrý, zahyne

 

DĚJ

Césira je nucena po smrti manžela, kterého neměla ráda, ale respektovala ho a pod tlakem války odejít se svou dcerou do Říma. Starý přítel jim pohlídá byt i obchod. Vyrazí, přítel Tommasino jim pomůže sehnat ubytování (chajdu, postavenou za noc) ve Sv. Eufémii, v horách na venkově. Tam je zobrazena nuda, bezmoc a nemožnost změnit situaci. Zažijí zde mnoho situací, ať už setkání s Michellem, nějakými Němci, Američany, ale také rozpory mezi uprchlíky a rolníky. Zásoby jídla, které se pořád tenčí, strašné podmínky, ve kterých žijí atd.

Nekonečné čekání na konec války a neinformovanost lidí v údolí je hrozná. Když už konečně Američané potlačí Němce, přijde velké vítězství. Naše 2 hrdinky se vracejí do Fondi. Tam jsou Američané, rozdávají karamely a cigarety. Ale povídalo se, že s sebou přinesou blahobyt. Nic takového se nestalo. Na venkově Rosettu znásilní parta Marockých vojáků ve službách Ameriky. Poté se s ní stane „děvka“, vyžaduje a potřebuje sex a špatné zacházení ke svému životu, matku to ničí. Nakonec, před Římem, kam je odveze po útrapách nějaký Ital, vidí matka, že Rosetta se úplně nezměnila a že ještě nějaké city má.

 

VLASTNÍ NÁZOR

 • Kniha byla čtivá, velmi dobře se četla. Lidový jazyk smíchaný s monology a dialogy byl velmi srozumitelný. Kniha je reálná, to se mi líbí. Všechno toto se opravdu někde dělo, lidé takhle museli žít. V dnešní době si to neuvědomujeme, ale kdykoliv může tato situace znovu nastat.