Hrabě Monte Cristo – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Hrabě Monte Cristo

Autor: Alexandre Dumas st.

Přidal(a): Martina Hladíková

 

Alexandre Dumas st.

 • Francouzský dramatik a prozaik.
 • Jeho vlastní jméno – Thomas Alexandre Davy de la Pailleterie.
 • Černošské rysy – díky otci.
 • Syn Alexandre Dumas mladší byl taktéž spisovatelem.
 • Napsal 80 románů, vcelku přes 250 knih.
 • Často se inspiroval Williamem Shakespearem.
 • Byl velmi bohatý, a to díky jeho některým knihám. Z důvodu špatných investic neměl ke konci života žádné peníze.
 • Byl kritizován ze strany církve za její kritiku.

 

Další díla:

  • Tři mušketýři
  • Robin Hood
  • Černý tulipán
  • Antony
  • Jindřich III. a jeho dvůr
  • Tři mušketýři po dvaceti letech
  • Tři mušketýři ještě po deseti letech aneb Vikomt de Bragelonne (zbývající 2 díly z trilogie o mušketýrech)

 

Literárně historický kontext

Romantismus

 • prosazování občanských svobod, citový důraz
 • individualismus
 • obdiv k přírodě, bájné minulosti (mýty a báje)
 • únik do fantasie
 • vzniká nový, romantický typ hrdiny-mívá rys autora, postavy žijí na okraji společnosti, prožívají nešťastnou lásku, často skončí tragicky
 • zasazování děl do netypických míst (hřbitovy, zříceniny, hrady, zámky)

 

Další autoři tohoto období:

  

Rozbor díla: Hrabě Monte Cristo

Téma:

 • Touha po pomstě a zadostiučinění. Popis tehdejší francouzské společnosti. Zobrazení velké vytrvalosti – jak ve snaze utéct z vězení, v lásce i touze se pomstít.

 

Motivy:

 • Pomsta, zrada, utrpění, věznění, láska, mezilidské vztahy, útěk, vytrvalost.

 

Literární druh:

 • Epika (na rozdíl od lyriky zachycuje děj)

 

Literární žánr:

 • Román (rozsáhlý epický žánr)

 

Literární forma:

 • Próza (text psaný do odstavců a kapitol)

 

Kompozice:

 • Chronologický děj
 • Er-forma
 • Rozdělení na 3 díly, které se dále skládají z 6 částí

 

Postavy:

 • Edmond Dantes – Nespravedlivě odsouzený muž. Před pobytem ve vězení neudělal nic nezákonného nebo špatného, čím by se mohl provinit. Je vytrvalý a nikdy se nevzdává, přestože musí ve vězení strávit mnoho let, než se mu podaří utéct. Poté se chová velmi pomstychtivě a vypočítavě. Vystupuje pod jménem Hrabě Monte Cristo a mstí se všem, kteří nesou vinu na jeho odsouzení. V lásce je věrný, Mercedes po dlouhé roky odloučení nepřestal milovat.
 • Abbé Faria – Starý vězeň, který Edmondovi poví o možnosti útěku z vězení. Stali se z nich velmi dobří přátelé. Abbé Faria je však vážně nemocný a později umírá.
 • Mercedes – Edmondova snoubenka. Je moc krásná. Během Edmondova pobytu ve vězení uvěří falešným zprávám, že zemřel. Provdá se tak za Mondega. Vlivem dlouhého času Edmonda po útěku odmítá.
 • Danglars, Fernand Mondego, Villefort – Muži, kteří stojí za Dantesovým odsouzením. Danglars byl účetním na stejné lodi, na které byl Dantes námořníkem. Fernand byl zamilovaný do Mercedes. Oba záměrně lhali a vymýšleli si důvody, kvůli kterým Dantes skončil ve vězení. Villefort ho odsoudil, přestože věděl o jeho nevinně.

 

Časoprostor:

 • polovina 19. století
 • Marseille a pevnost If (Francie)

 

Jazykové prostředky:

 • Spisovný jazyk
 • Hovorové výrazy
 • Bohatá slovní zásoba
 • Odborné výrazy (např. lékařské pojmy)
 • Vulgarismy
 • Vězeňský slang
 • Přirovnání (např. jako na trní)
 • Archaismy (slova zastaralá, jejíž názvy se už aktivně příliš nepoužívají, např. školmistr-učitel, šenkýř-hospodský)

 

Děj:

Edmond Dantes je odsouzen na doživotní pobyt ve vězení, přestože nic nespáchal a ani se nekonal soud, který by nezávisle rozhodoval o jeho vině. Příčinou je vymyšlený dopis, který napsal Danglars ve spolupráci s Fernandem. Přestože prokurátor Villefort věděl o Dantesově nevinně, myslel pouze na svůj kariérní postup a nechal muže zavřít do vězení.

Dantes se v pevnosti seznámí s dalším vězněm, který mu poví tajemství o pokladu a plánu, jak se dostat z vězení a poklad získat. Dantesovi se však povede uprchnout až 14 let po odsouzení. Vrací se do Marseille a touží se pomstít každému, kdo se na jeho odsouzení podílel. Podaří se mu sesadit z funkce soudce, který vykonal nepravdivý rozsudek, dále se pomstí i ostatním zrádcům.

Setkává se se svou milovanou Mercedes, na kterou vzpomínal celých 14 let. Žena s ním však nechce utéct, protože ho již nemiluje. Dantes tak odchází s mladou Haidé a začne s ní nový život.