O myších a lidech – rozbor díla k maturitě (4)

rozbor-díla

 

Kniha: O myších a lidech

Autor: John Steinbeck

Přidal(a): Simona

 

 

Autor: John Steinbeck ( 1902 – 1968)

Americký spisovatel, nositel Pulitzerovy ceny za román Hrozny hněvu a Nobelovy ceny z roku 1962. Řadíme ho do americké moderní literatury 1. pol. 20. st. Ve svých dílech nejčastěji zobrazuje osudy kalifornských drobných farmářů v době hospodářské krize à ztráta půdy, vystěhovalectví, cesta na Západ, marné hledání obživy. Jeho novely jsou typické pro popis vztahu člověka k půdě, ukazuje negativní postoj člověka k moderní civilizaci, popisuje doby ekonomické krize a prostředí na okraji společnosti. Odsuzuje násilí a vykořisťování druhých.

 

Díla:

 • Povídky: Nebeské pastviny, Údolí bez konce
 • Romány: Hrozny hněvu, Kalich zlata, Toulavý autobus, O myších a lidech

 

Literární/obecně kulturní kontext:

 • literatura 1. pol. 20. století
 • meziválečná literatura, americký realismus, sociálně kritická próza

 

Další spisovatelé téhož období

 

Rozbor díla: O myších a lidech

Umělecký směr: ztracená generace, meziválečná literatury

Druh: epika (hlavní důraz je kladen na děj)

Žánr: novela s baladickými prvky (středně dlouhé prozaické dílo, nečekaná pointa, pochmurný přímočarý děj, tragický konec)

 

Místo a doba děje:

 • Farma u obce Soledad ( východní Kalifornie), 30. léta 20. st. -> období hospodářské krize.

 

Námět:

 • Kruté zhroucení životního snu dvojice „kovbojů“, nerozlučných kamarádů, jakýchsi protikladů, kteří však jeden bez druhého nedají ani ránu. Prototyp hlavních hrdinů, malého a chytrého George a velkého a hloupého Lennieho, se pak stal vzorem pro mnoho dalších variací. Toto krátké dílko v sobě skrývá dojemný příběh velkého přátelství a ukazuje nám jak svět lidské naivity, dobročinnosti, hořkosti, podlosti, lásky a nenávisti, kde je ukázán každodenní boj dobra se zlem v každém z nás, jenž v tomto případě vyústí v tragický a srdceryvný konec.

 

Hlavní myšlenka díla:

 • Autor se zde snaží zachytit důležitost onoho přátelství a důležitost lásky.
  Ukazuje, jak se může lidský sen v mžiku rozpadnout. Poukazuje i na rasismus v tehdejší době, na odměřené vztahy bílých k černochům. V této novele velmi dobře zachytil Ameriku třicátých let.

 

Téma a motiv

 • hlavní myšlenka: sen se může rychle rozpadnout, důležitost přátelství
 • téma: kritika vykořisťování lidí, rasismu, společenské poměry na venkově
 • motiv: kritika poměrů, lidí, přátelství, duševní zaostalost

 

Umělecké a kompoziční prostředky:

 • Prozaické dílo – novela, která se velmi blíží dramatu. Příběh je postavený na dialozích; autor zde užívá hovorového jazyka, slangu, nespisovné výrazy (číman, kutloch, zdrava, ocmrndovat atd.; dílo má formu vyprávění. Stavba textu je jednoduchá a přehledná, neobsahuje úvahy, vykresluje dobu 30. let 20. století v Americe. Autor píše velice čtivě. Nezdržuje se obsáhlými popisy a věci pojmenovává takové, jaké jsou. Děj rychle ubíhá a má spád. Už od začátku je čtenáři jasné, že se něco přihodí. Jakási pochmurná nálada nás neopouští ani v závěru celé knihy, kdy spíš dosahuje jakého vrcholu a přechází přes smutek do naprostého žalu. Příběh se odvíjí chronologicky. Děj končí na místě, kde začínal (u řeky). Autor zvolil zajímavý kontrast mezi příjmením Lennieho Small: malý a jeho tělesnou silou.

 

Vyprávěcí postup:

 • er-forma

 

Charakteristika postav:

 • George Milton (Georgie): hodný, pracovitý, touží po spokojeném životě, o vlastní farmě, stará se o Lennieho, přesto, že ho často štve a vyčítá mu situace, má ho i přes to rád
 • Lennie Small: mentálně postižený, chování malého dítěte, hloupý, neohrabaný, hodně mohutný, ale neumí svou sílu ovládat, hodný, má rád hebké věci (zvířata,..)
 • Curley: majitel ranče, agresivní, malé postavy, zakomplexovaný, vyvolává konflikty, ustrašený
 • Curleyova žena: krásná, přihlouplá, koketní, vadí ji málo pozornosti od manžela
 • Crooks: černoch, od všech se distancuje, protože je černoch, říká, že nemá právo se bavit s bělochy, v té době na okraji společnosti, inteligentní
 • Slim: kočí, všemi velmi vážený, vzhlíží k němu, mají k němu respekt, šarmantní, hodný
 • Candy: nejstarší pracovník, přišel o jednu celou dlaň, na ranči vlastně přebytečný, hodný, nakonec se připojí k L. a G. a plánují společný sen o vlastní farmě, má velmi starého psa, kterého se nechtěl vzdát

 

Obsah:

O myších a lidech se odehrává v období hospodářské krize. Je příběhem dvou mužů, námezdních dělníků, kteří putují za prací z jednoho místa na druhé. Jeden z nich, mentálně zaostalý Lennie Small, vyrůstal u své tety Kláry a po její smrti převzal péči o Lennieho jejich přítel George Milton. Přes své postižení je Lennie velmi pracovitý a hlavně silný, což ho přivádí do nemalých problémů. Má obrovské potěšení z toho, když může hladit něco příjemného na omak, a proto zbožňuje myši a podobná zvířátka. Neuvědomuje si však svou sílu a každé myši vždy nakonec zlomí vaz.Lennie a George měli společný sen o malém hospodářství, kde budou svými pány, a kde se bude moct Lennie starat o své vytoužené králíky. George dokonce vyhlédnul malou farmu, kterou vlastnili staří manželé a byli ochotni ji prodat. Proto, když přicházejí na ranč v Soledadu, chtějí tam vydržet co nejdéle, aby si vydělali na svůj sen, ale jejich cesta za vysněným hospodářstvím se brzy zkomplikuje. Jednoho dne Lennieho napadne správcův syn Curley, který se neustále snaží ostatním dokazovat svou převahu – snad kvůli své malé postavě a snad také kvůli žárlivosti na svou novopečenou manželku, která se sama potuluje po ranči a snaží se navázat kontakt s ostatnímu muži z ranče. Lennie se Curleyho útoku brání a kvůli své obrovské síle mu rozdrtí ruku. Tento spor mezi sebou ještě urovnají, ale Curley čeká na vhodnou příležitost, aby Lenniemu oplatil tuto potupu.Lennie si jednoho večera hraje se štěňátkem, ale opět neodhadne svou sílu a zlomí mu vaz. Najednou se u něj objeví Curleyho žena a chce si s ním povídat. Začne mu vyprávět o svém zpackaném životě, zatímco on mluví o svých králíčcích, jak je rád hladí a mazlí se s nimi. Ona mu nabídne, aby si pohladil její vlasy, na které je náležitě hrdá. Lenniemu se to zalíbí a hladí ji stále silněji a silněji až Curleyho žena začne křičet. Lennie je celý vyděšený, ucpe jí ústa a drží hlavu. Při svém vyděšení si neuvědomí, jak silně ji tiskne a zlomí ji vaz. Ví, že provedl něco špatného a uteče. Když muži najdou Curleyho mrtvou ženu, vydají se Lennieho hledat a Curley vyžaduje jeho zlynčování. George ví, kam se Lennie běžel schovat, jde za ním, a aby ho ušetřil krutému zacházení, zastřelí jej.