Pán prstenů: Společenstvo prstenu – rozbor díla (2)

 

Kniha: Pán prstenů: Společenstvo prstenu

Autor: John Ronald Reuel Tolkien

Přidal(a): Aný

 

 

Rozbor knihy

Žánr- román

Druh– epika

Forma – próza

 

Kompozice:

Kniha se skládá z předmluvy, prologu, knihy první a knihy druhé.

 

Literatura 2. polovina 20. století:

– rekce na válku – nejkrvavější konflikty a následky

– návrat do minulosti k starým legendám a mýtům

– proměny vnímání času – pohyb z přítomnosti do budoucnosti a minulosti (snaha, ovlivnit, aby se situace nestala)

 

Prostředí děje:

Středozemě – Kraj (domov Hobitů), Roklinka (elfí pevnost), Morie (stará pevnost trpaslíků), Lórien (elfí les), Fangorn (temný hvozd), Rohan (něco jako dnešní stát), Gondor (stát)

 

Znaky fantasy v díle:

– boj dobra se zlem

– hrdinství hl. postav

– magično, nadpřirozeno

– smyšlené bytosti

– smyšlený svět

 

Jazykové prostředky

Spisovné výrazy, autorovi vlastní jazyky

V knize je zvolen složitý styl vyprávění.

– Snad za to vděčili Chodcovu umění, snad to mělo jiné důvody, ale za celý den neviděli a neslyšeli živou duši: ani dvounohou, kromě ptáků, ani čtyřnohou, kromě jedné lišky a několika veverek. Další den zamířili přímo na východ; a pořád bylo všude ticho a klid.

spisovné výrazy – Tráva byla skrovná, hrubá a šedivá.; Lesy po obou stranách zhoustly, stromy teď byly mladší a hustší, a jak se pěšina svažovalas průsmyku mezi kopci, na obou stranách se černala lísková křoví.

archaismy- Hvozd, bašta, mohyla, kobka

Text je proložen mnoha autorovými básničkami a písněmi. Rýmová schémata jsou různá. Autor používá spisovné termíny, často dlouhá souvětí.

 

Slohové prostředky

Slohový postup – kombinace popisného s vyprávěcím

Frodo vytáhl Prsten z kapsy a zahleděl se na něj. Zdál se být holý a hladký, bez jakéhokoli viditelného znaku.

 

V knize je často použita přímá řeč.

“Ano? Jak bys to byl udělal? Už jsi to zkoušel?”

 

Kontrast:

Dobro x zlo

Smrt x nesmrtelnost

Gandalf x Saruman

Lidé x Skřeti

 

Tropy

personifikace – Kruhy kamenů se šklebily ze země jako zlámané zuby v měsíčním světle.

přirovnání – Pak zaslechli slabounké řinčení, jako když je odnáší vítr; podobalo se cinkání rolniček.

metafora – přes dávno utonulou zem

oxymorón  – Tma kolem nich zmlkla a vzdychající vítr nepřinášel žádné volání.

epiteton – poutníci  v zešeřelé zemi, vítr fouká na časy a na ptačí křídla

gradace – … a kolem strmého kopce do dalšího, hlubšího a širšího údolí, a pak přes další rameno kopců zase dolů…

 

Figury

epizeuxis – A hned kocour mydlí fidli fidli,

anafora- ten posel slunce plamenný, ten zázrak zřený před úsvitem

 

Zvukové prostředky

eufonie – Horem, dolem, vlevo, vpravo, loukou nebo k lesu !

kakofonie  –   tam perlík kovadlinu bil, štěpilo dláto, rytec ryl,

zvukosled  – Cesta jde pořád dál a dál

zvukomalba – bílí koně Měsíce hlučně řehtají, uzdu hryzají

 

Hlavní postavy:

Hlavní postavy:

Členové společenstva

Frodo – hobit, odvážný, nositel prstenu, na hobita vysoký a hezčí než většina hobitů

Sam Křepelka– Hobit, pokorný, statečný, klenot mezi hobity

Pipin – Hobit, odvážný, pokorný, odolný, postupem času jeden ze dvou nejvyšších hobitů co kdy žily

Smíšek– Hobit, odvážný, pokorný, odolný, postupem času jeden ze dvou nejvyšších hobitů co kdy žily

Aragorn (Chodec) – Dúnadan, Hraničář, dědic trůnu království Gondor, má mnoho pseudonymů mezi národy Středozemě, největší cestovatel a stopař 3. věku, částečně dokáže předpovídat budoucnost, po Gandalfově pádu v Morii vede společenstvo.

Legolas – Elf, sličný, statečný, výborný stopař, syn elfského krále Thranduila

Gimli– Trpaslík, otužilý, silný, statečný

Gandalf– Čaroděj, postavením druhý po Sarumanovi (Istari), vůdce společenstva, má hodně jmen, je to nejmoudřejší z Maiar – jeden z nižších bohů v lidské podobě (Olórin).Vlastní jeden s elfích prstenů.

Boromir– Člověk, fyzicky silný, udatný, statečný a hrdý, generál vojsk Gondoru, nejstarší syn správce Gondoru – Denethora, zahynul při obraně Smíška a Pipina v bitvě se skřety.

 

Vedlejší postavy

Bilbo Pytlík- Hobit, , Frodův strýc, nejstarší hobit co kdy žil, vlastnil prsten před Frodem

Nazgulové (Černí jezdci)-  9 jezdců,obrazy smrti, živé mrtvoly, zlé přízraky, jejich vůdce nemůže být zabit rukou muže

Elrond- Půlelf, velmi starý a moudrý, vůdce Roklinky, vlastní jeden z elfích prstenů

Tom Bombadil – Nejstarší tvor ve Středozemi, jeho moc není zcela známa, ale předpokládá se, že patřil k nižším bohům (Maiar)

Galadriel-Elfka, Jedna z nejstarších tvorů ve Středozemi a ten nejvznešenější z tvorů ve Středozemi, vlastní jeden s elfských prstenů, paní Lorienu

Sauron– Pán prstenů, symbol všeho zla, ten co stvořil prsten, jeden z nižších bohů (Maiar)

Saruman– Nejvyšší čaroděj (Istari), Jeden z Maiar nižšíh bohů v lidské podobě, skvělý kovář a řemeslník znalý v historii nebo technologii s přesvědčivým projevem, chtěl ovládnout prsten a z jeho pomocí vládnout Středozemi, je ovládaný Sauronem, spojenec Mordoru

Balrog-Démon děsu, má ohnivé srdce a je oděn tmou, zosobnění smrti, jeden z nižších bohů Maiar

 

Obsah:

Na počátku příběhu se hobit Frodo, synovec a dědic Bilba Pytlíka, dozví od čaroděje Gandalfa, že jeho prsten, který zdědil po Bilbovi (jak ten jej nabyl, se popisuje v knize Hobit), považovaný jím za víceméně hračku, je ve skutečnosti Jeden prsten, který si kdysi vyrobil Temný pán – Sauron, aby si s jeho pomocí podrobil obyvatele Středozemě. Dozví se, že Sauron byl kdysi dávno poražen a prsten mu byl odňat, nyní však opět posiluje svou ztracenou moc a touží prsten získat zpět. Je pravděpodobné, že se již Sauron dozvěděl o Bilbovi, a proto musí Frodo opustit hobity svou rodnou zemi Kraj, aby se prstenu Temný pán nezmocnil. Frodo se spolu se svým společníkem Samvěděm Křepelkou (Samem), Smělmírem Brandorádem (Smíškem) a Peregrienm Bralem (Pipinem) vydává na Gandalfovu radu do Roklinky, kam Sauronova moc zatím nesahá a kde se má rozhodnout o dalším osudu prstenu. Brzy je odhalí Černí jezdci, Prstenové přízraky, Sauronovi služebníci, a hobiti jsou nuceni celou cestu prchat před jejich pronásledováním. Na cestě se seznámí s Tomem Bonbandilem jeho krásnou ženou Zlatěnkou. Přes nástrahy Sauronových posluhovačů a světa neznámého pro hobity (málem podlehnou zlému duchu mohyly), se dostanou do městečka Hůrky, kde se seznámí s Aragornem, dědicem starobylého lidského Elendilova rodu, jenž se však hobitům představí jako hraničář Chodec. Aragorn nabídne hobitům pomoc s cestou do Roklinky. Tam skutečně dorazí, i když jsou cestou na vrchu Větrově téměř polapeni Prstenovými přízraky; Frodo je nicméně jimi těžce raněn morgulkým mečem (v Roklince je opět uzdraven, ne však zcela).

V Roklince uspořádá její Elrond Půlelf poradu, jíž se zúčastní elfové, lidé, trpaslíci, Frodo se svými hobitími přáteli a čaroděj Gandalf. Elrond přítomným vypoví celý příběh prstenu a v následné debatě, jak s ním naložit, je rozhodnuto, že jediný způsob, jak zamezit, aby se kdy opět dostal do Sauronovy moci, je zničit ho na místě, kde byl vyroben, tedy v srdci Sauronovy říše Mordoru v průrvě ohnivé hory Orodruiny (Hory osudu). Protože se nikdo nechce dobrovolně do tak nebezpečného místa vydat, nabídne se nakonec Frodo. Jeho nabídka je přijata a jsou mu ustanoveni společníci mající mu pomáhat na cestě: všichni jeho hobití přátelé, Aragorn, Gandalf, elf Legolas trpaslík Gimly a Boromir. Společensto prstenu se vydá na nebezpečnou se tu plnou nástrh, když se jim nepodaří přejí přes průsmyk Caradras zavede je cesta do starobylé, nyní opuštěné podzemní trpasličí říše Morie, kde probudí nestvůru z dávných časů, Balroga (původ těchto duchů je vysvětlen v Silmarionu). Gandalf, dosavadní vůdce výpravy, v souboji s Balrogem podlehne, ostatní členové družiny uniknou do elfí lesní říše Lórien. Jeho vládce Celeborn s krásnou chotí Galadriel poskytnou výpravě pomoc a Frodo nabídne prsten paní, ale ta jej odmítne. Družina dále putuje po Velké řece Anduině divočinou na jih směrem ke Gondorské říši. Před Rauroským vodopádem jsou poutníci nuceni opustit řeku, při tom se Boromir pokouší Frodovi sebrat prsten, po němž během cesty zatoužil. Frodo se rozhodne po zkušenosti s Boromirem jít do Mordoru sám (se Samem), aby nepokoušel i ostatní. Na konci prvého oddílu trilogie se tedy Společenstvo rozpadá a další vyprávění bude sledovat jejich osudy odděleně.

 

J. R. R. Tolkien

– anglický jazykovědec a prozaik

– jihoafrický původ

– přátelil se s C. S. Lewisem

 

Dílo:

Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky

Pán prstenů: Dvě věže

Pán prstenů: Návrat krále

Silmarillion

 

Dílo Pán prstenů vzniká ze sázky mezi Tolkienem a jeho dobrým přítelem Lewis, kdo dřív napíše lepší fantasy knihu.

 

Porovnání kniha a film:

– časový nesoulad děje; vynechány – Tom Bombadil, Mohylové vrchy

Další podobné materiály na webu: