Pán prstenů: Společenstvo prstenu – rozbor díla (2)

rozbor-díla

 

Kniha: Pán prstenů: Společenstvo prstenu

Autor: John Ronald Reuel Tolkien

Přidal(a): Aný, Kateřina Stedilová

 

 

J. R. R. Tolkien

 • 2. pol. 20. stol. – směr, magický realismus, žánr fantasy
 • anglický spisovatel a filolog, oxfordský profesor staroanglického jazyka a literatury
 • zakladatel beletristického žánru fantasy, byl členem klubu Inklings
 • jihoafrický původ
 • přátelil se s C. S. Lewisem – dílo Pán prstenů vzniká ze sázky mezi Tolkienem a jeho dobrým přítelem Lewis, kdo dřív napíše lepší fantasy knihu.

Dílo:

 • Hobit aneb cesta tam a zase zpátky – prvotina; příběh Bilba Pytlíka a skupiny 13 trpaslíků, kteří v čele s Gandalfem šedým, kteří jdou na dobrodružnou výpravu s cílem znovudobytí Ereboru od útlaku draka Šmaka
 • Silmarillion – nestihl dokončit, byl vydán jeho synem Chritopherem pod otcovým jménem; obsahuje základní informace o světě jeho příběhů a jeho dějiny nejstarších období -> neklade důraz na příběh, je psaná spíše jako kronika
 • Pán prstenů – Dvě věže – druhá kniha z trilogie Pán prstenů
 • Pán prstenů – Návrat krále – třetí kniha z trilogie Pán prstenů

 

Literární/obecně kulturní kontext

Literatura 2. polovina 20. století:

 • reakce na válku – nejkrvavější konflikty a následky
 • návrat do minulosti k starým legendám a mýtům
 • proměny vnímání času – pohyb z přítomnosti do budoucnosti a minulosti (snaha, ovlivnit, aby se situace nestala)

Spisovatelé

 • George Orwell – anglický prozaik a esejista; je socialistou a antifašistou, účastní se španělské obč. války, 2.sv. války se neúčastní kvůli tuberkulóze, na kterou později umírá
  • 2. pol. 20. stol. – směr magický realismus, žánr sci-fi kombinovaný s politickou literaturou
  • Díla:
   • 1984 – antiutopický román; vylíčení diktatury v zemi Oceánii, kde neplatí psané zákony. Lidé si přestávají uvědomovat jiné možnosti života, vnímají jen hesla a strojově vytvářenou zábavu (romány, poezii, hudbu); termín novořeč („newspeak“) = ořezaný jazyk, sloužící totalitní straně k tomu, aby lidé nemohli vyjádřit nesouhlas.
   • Farma zvířat – alegorická novela psaná formou bajky; prasata se ujmou vlády na statku, odkud byli lidé vyhnáni. Každé z prasat představuje konkrétního představitele Sovětského svazu (Major – Lenin, Napoleon – Stalin, Kuliš – Trockij), jednotlivá zvířata představují skupinu obyvatelstva (koně – dělníci, ovce – tupý dav…)
 • Michail Afanasjevič Bulgakov – ruský prozaik, dramatik a lékař 2.pol. 20.stol.- magický realismus; ve svých dílech kriticky zobrazoval totalitní Sovětský svaz -> cenzura
  • Díla:
   • Bílá gardapsychologický román o občanské válce v Rusku
   • Zápisky mladého lékaře – soubor povídek
   • Mistr a Markétka – román (složitá kompozice – román v románu -> 2 příběhové linie: Mistra a Markétky – současná Moskva, Piláta a Ježíše – Judea za jejich života); alegorie na stalinské Rusko + polemika s tradičním vnímáním dobra a zla

 

Rozbor knihy: Pán prstenů: Společenstvo prstenu

 

Téma a motivy

 • Téma: boj dobra se zlem
 • Motivy: hrdinství, nadpřirozeno, magie, mýtické bytosti, přátelství, válka dobra se zlem, povaha lidí a jiných ras, nebezpečí, strach ze selhání, katarze

 

Kompozice:

 • Kniha se skládá z předmluvy, prologu, knihy první a knihy druhé.
 • Román je první knihou z trilogie Pán prstenů – jedná se spíše o úvod, tudíž obsahuje méně napětí a gradace. Děj příběhu postupuje chronologicky a v závěru přibývají paralelní pasáže. Některé kapitoly obsahují lyrické pasáže (písně, básně s jednoduchým střídavým rýmem, jambickou stopou – v anglické literatuře běžná, a nepravidelným rytmem)
 • Předmluva
 • Prolog (obsahuje 4 kapitoly – O hobitech, O dýmkovém koření, O uspořádání kraje a O nalezení prstenu, dále obsahuje neočíslovanou kapitolu s názvem Poznámka o Krajových letopisech a mapu Kraje)
 • Kniha první (obsahuje 12 pojmenovaných kapitol – Dlouho očekávaný dýchánek, Stíny minulosti, Tři dělají společnost, Zkratkou na houby, Odhalené spiknutí, Starý Hvozd, V domě Toma Bombadila, Mlha padá na Mohylové vrchy, U Skákavého poníka, Chodec, Nůž ve tmě, Útěk k brodu)
 • Kniha druhá (obsahuje 10 pojmenovaných kapitol – Mnoha setkání, Elrondova rada, Prsten putuje k jihu, Cesta tmou, Můstek v Khazad-Dûm, Lothlórien, Zrcadlo Galadriel, Loučení s Lórienem, Velká řeka, Rozbití společenstva)

 

Znaky fantasy v díle:

 • boj dobra se zlem
 • hrdinství hl. postav
 • magično, nadpřirozeno
 • smyšlené bytosti
 • smyšlený svět

 

Jazykové prostředky

 • Spisovné výrazy, autorovi vlastní jazyky
 • V knize je zvolen složitý styl vyprávění.
  • Snad za to vděčili Chodcovu umění, snad to mělo jiné důvody, ale za celý den neviděli a neslyšeli živou duši: ani dvounohou, kromě ptáků, ani čtyřnohou, kromě jedné lišky a několika veverek. Další den zamířili přímo na východ; a pořád bylo všude ticho a klid.
 • spisovné výrazy – Tráva byla skrovná, hrubá a šedivá.; Lesy po obou stranách zhoustly, stromy teď byly mladší a hustší, a jak se pěšina svažovalas průsmyku mezi kopci, na obou stranách se černala lísková křoví.
 • archaismy- Hvozd, bašta, mohyla, kobka
 • Text je proložen mnoha autorovými básničkami a písněmi. Rýmová schémata jsou různá. Autor používá spisovné termíny, často dlouhá souvětí.

 

Slohové prostředky

 • Kombinace popisného s vyprávěcím
  • Frodo vytáhl Prsten z kapsy a zahleděl se na něj. Zdál se být holý a hladký, bez jakéhokoli viditelného znaku.
 • V knize je často použita přímá řeč.
  • „Ano? Jak bys to byl udělal? Už jsi to zkoušel?“

 

Kontrast:

 • Dobro x zlo
 • Smrt x nesmrtelnost
 • Gandalf x Saruman
 • Lidé x Skřeti

 

Tropy

 • personifikace – Kruhy kamenů se šklebily ze země jako zlámané zuby v měsíčním světle.
 • přirovnání – Pak zaslechli slabounké řinčení, jako když je odnáší vítr; podobalo se cinkání rolniček.
 • metafora – přes dávno utonulou zem
 • oxymorón  – Tma kolem nich zmlkla a vzdychající vítr nepřinášel žádné volání.
 • epiteton – poutníci  v zešeřelé zemi, vítr fouká na časy a na ptačí křídla
 • gradace – … a kolem strmého kopce do dalšího, hlubšího a širšího údolí, a pak přes další rameno kopců zase dolů…

 

Figury

 • epizeuxis – A hned kocour mydlí fidli fidli,
 • anaforaten posel slunce plamenný, ten zázrak zřený před úsvitem

 

Zvukové prostředky

 • eufonie – Horem, dolem, vlevo, vpravo, loukou nebo k lesu !
 • kakofonie  –   tam perlík kovadlinu bil, štěpilo dláto, rytec ryl,
 • zvukosled  – Cesta jde pořád dál a dál
 • zvukomalba – bílí koně Měsíce hlučně řehtají, uzdu hryzají

 

Hlavní postavy:

 • Členové společenstva
 • Frodo – hobit, odvážný, nositel prstenu, na hobita vysoký a hezčí než většina hobitů
 • Sam Křepelka– Hobit, pokorný, statečný, klenot mezi hobity
 • Pipin – Hobit, odvážný, pokorný, odolný, postupem času jeden ze dvou nejvyšších hobitů co kdy žily
 • Smíšek– Hobit, odvážný, pokorný, odolný, postupem času jeden ze dvou nejvyšších hobitů co kdy žily
 • Aragorn (Chodec) – Dúnadan, Hraničář, dědic trůnu království Gondor, má mnoho pseudonymů mezi národy Středozemě, největší cestovatel a stopař 3. věku, částečně dokáže předpovídat budoucnost, po Gandalfově pádu v Morii vede společenstvo.
 • Legolas – Elf, sličný, statečný, výborný stopař, syn elfského krále Thranduila
 • Gimli– Trpaslík, otužilý, silný, statečný
 • Gandalf– Čaroděj, postavením druhý po Sarumanovi (Istari), vůdce společenstva, má hodně jmen, je to nejmoudřejší z Maiar – jeden z nižších bohů v lidské podobě (Olórin).Vlastní jeden s elfích prstenů.
 • Boromir– Člověk, fyzicky silný, udatný, statečný a hrdý, generál vojsk Gondoru, nejstarší syn správce Gondoru – Denethora, zahynul při obraně Smíška a Pipina v bitvě se skřety.

 

Prostředí děje:

 • Středozemě – Kraj (domov Hobitů), Roklinka (elfí pevnost), Morie (stará pevnost trpaslíků), Lórien (elfí les), Fangorn (temný hvozd), Rohan (něco jako dnešní stát), Gondor (stát)

 

Vedlejší postavy

 • Bilbo Pytlík- Hobit, , Frodův strýc, nejstarší hobit co kdy žil, vlastnil prsten před Frodem
 • Nazgulové (Černí jezdci)-  9 jezdců,obrazy smrti, živé mrtvoly, zlé přízraky, jejich vůdce nemůže být zabit rukou muže
 • Elrond- Půlelf, velmi starý a moudrý, vůdce Roklinky, vlastní jeden z elfích prstenů
 • Tom Bombadil – Nejstarší tvor ve Středozemi, jeho moc není zcela známa, ale předpokládá se, že patřil k nižším bohům (Maiar)
 • Galadriel-Elfka, Jedna z nejstarších tvorů ve Středozemi a ten nejvznešenější z tvorů ve Středozemi, vlastní jeden s elfských prstenů, paní Lorienu
 • Sauron– Pán prstenů, symbol všeho zla, ten co stvořil prsten, jeden z nižších bohů (Maiar)
 • Saruman– Nejvyšší čaroděj (Istari), Jeden z Maiar nižšíh bohů v lidské podobě, skvělý kovář a řemeslník znalý v historii nebo technologii s přesvědčivým projevem, chtěl ovládnout prsten a z jeho pomocí vládnout Středozemi, je ovládaný Sauronem, spojenec Mordoru
 • Balrog-Démon děsu, má ohnivé srdce a je oděn tmou, zosobnění smrti, jeden z nižších bohů Maiar

 

Obsah:

Na počátku příběhu se hobit Frodo, synovec a dědic Bilba Pytlíka, dozví od čaroděje Gandalfa, že jeho prsten, který zdědil po Bilbovi (jak ten jej nabyl, se popisuje v knize Hobit), považovaný jím za víceméně hračku, je ve skutečnosti Jeden prsten, který si kdysi vyrobil Temný pán – Sauron, aby si s jeho pomocí podrobil obyvatele Středozemě. Dozví se, že Sauron byl kdysi dávno poražen a prsten mu byl odňat, nyní však opět posiluje svou ztracenou moc a touží prsten získat zpět. Je pravděpodobné, že se již Sauron dozvěděl o Bilbovi, a proto musí Frodo opustit hobity svou rodnou zemi Kraj, aby se prstenu Temný pán nezmocnil. Frodo se spolu se svým společníkem Samvěděm Křepelkou (Samem), Smělmírem Brandorádem (Smíškem) a Peregrienm Bralem (Pipinem) vydává na Gandalfovu radu do Roklinky, kam Sauronova moc zatím nesahá a kde se má rozhodnout o dalším osudu prstenu. Brzy je odhalí Černí jezdci, Prstenové přízraky, Sauronovi služebníci, a hobiti jsou nuceni celou cestu prchat před jejich pronásledováním. Na cestě se seznámí s Tomem Bonbandilem jeho krásnou ženou Zlatěnkou. Přes nástrahy Sauronových posluhovačů a světa neznámého pro hobity (málem podlehnou zlému duchu mohyly), se dostanou do městečka Hůrky, kde se seznámí s Aragornem, dědicem starobylého lidského Elendilova rodu, jenž se však hobitům představí jako hraničář Chodec. Aragorn nabídne hobitům pomoc s cestou do Roklinky. Tam skutečně dorazí, i když jsou cestou na vrchu Větrově téměř polapeni Prstenovými přízraky; Frodo je nicméně jimi těžce raněn morgulkým mečem (v Roklince je opět uzdraven, ne však zcela).

V Roklince uspořádá její Elrond Půlelf poradu, jíž se zúčastní elfové, lidé, trpaslíci, Frodo se svými hobitími přáteli a čaroděj Gandalf. Elrond přítomným vypoví celý příběh prstenu a v následné debatě, jak s ním naložit, je rozhodnuto, že jediný způsob, jak zamezit, aby se kdy opět dostal do Sauronovy moci, je zničit ho na místě, kde byl vyroben, tedy v srdci Sauronovy říše Mordoru v průrvě ohnivé hory Orodruiny (Hory osudu). Protože se nikdo nechce dobrovolně do tak nebezpečného místa vydat, nabídne se nakonec Frodo. Jeho nabídka je přijata a jsou mu ustanoveni společníci mající mu pomáhat na cestě: všichni jeho hobití přátelé, Aragorn, Gandalf, elf Legolas trpaslík Gimly a Boromir. Společensto prstenu se vydá na nebezpečnou se tu plnou nástrh, když se jim nepodaří přejí přes průsmyk Caradras zavede je cesta do starobylé, nyní opuštěné podzemní trpasličí říše Morie, kde probudí nestvůru z dávných časů, Balroga (původ těchto duchů je vysvětlen v Silmarionu). Gandalf, dosavadní vůdce výpravy, v souboji s Balrogem podlehne, ostatní členové družiny uniknou do elfí lesní říše Lórien. Jeho vládce Celeborn s krásnou chotí Galadriel poskytnou výpravě pomoc a Frodo nabídne prsten paní, ale ta jej odmítne. Družina dále putuje po Velké řece Anduině divočinou na jih směrem ke Gondorské říši. Před Rauroským vodopádem jsou poutníci nuceni opustit řeku, při tom se Boromir pokouší Frodovi sebrat prsten, po němž během cesty zatoužil. Frodo se rozhodne po zkušenosti s Boromirem jít do Mordoru sám (se Samem), aby nepokoušel i ostatní. Na konci prvého oddílu trilogie se tedy Společenstvo rozpadá a další vyprávění bude sledovat jejich osudy odděleně.

 

Porovnání kniha a film:

 • časový nesoulad děje; vynechány – Tom Bombadil, Mohylové vrchy