Počátky slovesného umění – literatura

 

 Jméno: Počátky slovesného umění

 Přidal(a): ergo

 

 

Literatura starověku

 • 3500 př. n. l. – 500 n. l.

 

1) Orientální

Literatura sumerská

 • Mezopotámie – řeky Eufrat a Tigris
 • Sumerové – pečetní systém
  • Piktogramy – obrázkové písmo (obrázek předmětu, má jasný význam)
  • Ideogram – symbol s určitým významem
  • rydlo – hliněné destičky
 • Epos o Gilgamešovi
  • velká veršovná epika
  • 12 destiček
  • nejstarší dochovaná písemná památka (1700 př. n. l.)
  • postavy
   • Gilgameš – 2/3 Bůh, 1/3 člověk, nadpozemská postava, panovník města Uruk
   • Enkidu – měl zastavit Gilgmeše (terorizoval město), bytost obestřena tajemstvím, polobůh
 • Chammurapiho zákoník

 

Literatura egyptská          

 • 4 tis. let př. n. l.
 • povodí Nilu
 • písmo – hieroglyfy
 • psalo se na papyrus třtinovými pery
 • Kniha mrtvých – náboženské texty, rady zemřelým

 

  Literatura indická

 • řeky Indus a Ganga
 • posvátné knihy
  • védy (védský jazyk), Rgvéda
  • eposy – Mahábhárata (200 000 veršů), Rámájana (princ Ráma)
 • 400 př. n. l. – 400 n. l.
 • Kámasútra – dává rady mužům a ženám ohledně milování

 

Literatura perská

 • území dnešního Íránu
 • Zarathuštra – myslitel, kazatel
  • Avesta – sbírka náb. textů

 

Literatura čínská

 • podél řek Žlutá a Velká ř.
 • – 3. st. př. n. l.
 • čínské znakové písmo, psali na hedvábí, papír
 • vliv: konfucianismus, taoismus = nábožensko-filosofické směry
 • Kniha písní – milostné, obřadné
 • básníci: 8. st. n. l. – Li-Po, Tu-Fu

 

Literatura hebrejská

 • 1000 let př. n. l., Izrael, Palestina
 • Bible – Písmo svaté
  • vznikala od 12. st.
  • Starý zákon
   • tvoří Pět knih Mojžíšových = Tora
   • příběhy stvoření světa, příběh prvních lidí (jak se objevili, jak zhřešili, byli vyhnáni z ráje)
   • Kain a Abel, potopa světa
   • 39 knih, hebrejsky
  • Nový zákon
   • život a kázání Ježíše Krista (jeho zrození, působení, ukřižování, vzkříšení = Čtyři evangelia
   • skutky apoštolů, listy apoštolů (epištoly), Zjevení sv. Jana ( -> dělení Bible po smrti Ježíše)
   • psán řecky
   • z 27 knih
   • 1. st. n. l.

 

2) Antická literatura

 • Středozemní moře, Řecko, Řím
 • tisíciletí př. n. l. – 500 n. l.
 • vliv mytologie – bohové – na Olympu

 

Homér

 • napsal Ilias, Odyssea
 • 8. st. př. n. l.
 • psal iónštinou
 • vzhled neznámý
 • Ilias – epos, v polovině 8. st. př. n. l.
  • psán Hexametrem (nerýmovaný verš)
  • 24 zpěvů, 16 000 veršů
  • zachycuje 51 dní války
  • vychází z řecké mytologie
  • postavy:
   • Hektor – trojský hrdina
   • Achilles – řecký hrdina
   • Odysseus – řec. hrdina
   • Paris – trojský princ
 • Odyssea – navazuje na Ilias
  • epická báseň, 24 zpěvů, přes 12 000 veršů
  • postavy:
   • Odysseus
   • Télemachos – syn Od.
   • lidé
   • Pénelopé – manželka Od.
   • Athéna
   • Zeus
   • bohové

 

Ezop

 • 6. st. př. n. l.
 • později mrzákem, byl otrokem
 • bajky – nejdříve ústně přednášeny, až ve 3. st. př. n. l. písemně zaznamenány
 • Ezopovy bajky
  • Pes a kus masa (poučení – spokoj se s tím, co máš)
  • Liška a divočák (p. – buď vždy na vše připraven)
  • Nenasytná liška (p. mnoho dobrého škodí)

 

Anakreon

 • 6. st. př. n. l.
 • milostná, pijácká lyrika -> oslavuje víno, ženy, zpěv
  • anakreontská lyrika

 

Sapfó

 • básnířka
 • na ostrově Lesbos shromažďovala ženy, založila pro ně básnickou školu

 

Řecké drama

 • 5.- 4. st. př. n. l.
 • vznik z oslav boha Dionýsa
 • zpočátku 1 herec x sbor (chór)
 • herci oblečeni do kozích kůží
 • hrálo se v amfiteátrech
 • tragédie:

 

Aischylos

 • zavedl 2 herce
 • zařadil do svých her kostýmy, masky, dekorace, létající stroj (deus ex machina – „bůh ze stroje“ – byl spuštěn na scénu, aby vyřešil zdánlivě neřešitelnou situaci, do které se dostal hlavní hrdina)
 • námět: konflikt člověk x bůh, morálka lidí
 • hra Oresteia – hlavní hrdina Orestes, který musí zabít svou matku, aby pomstil smrt otce

 

Sofokles

 • zavedl 3 herce
 • hra Antigona

 

Eurípidés

 • kladl důraz na psychiku hrdinů
 • Médea
 • komedie – veselohra, zesměšnění

 

Aristofanes

 • 5. st. př. n. l.
 • kritizoval athénskou demokracii
 • Oblaka, Ptáci, Žáby
 • filosofie – Sokrates, Aristoteles, Platón

 

Římští básníci

 • 3. st. př. n. l. – 5. st. n. l.
 • latina

 

Vergilius

 • Zpěvy pastýřské, Zpěvy rolnické, epos Aeneis (vznik řím. lidu)

 

Ovidius

 • Umění milovat – rady mužům a ženám jak si namluvit muže a udržet
 • Žalozpěv – smutná báseň, Ovidius musel žít ve vyhnanství
 • Proměny (Metamorfózy) – 250 římských a řeckých bájí

 

Horatius

 • psal satiru, písně, lyrické básně
 • filosofie – Cicero, Seneca

 

Římská komedie

Plautus

 • zakladatel komedie
 • hra Komedie o hrnci