Přehled divadla (dramat) v literatuře

literatura

 

Jméno: Přehled divadla (dramat) v literatuře

Zařazení: Literární období

Přidal(a): AndreaCh

 

Antické divadlo

Řecko

  • 5.-4. stol. př. n. l.
  • centrem Athény
  • kolébka divadla
  • 2 nebo 3 herci na jevišti
  • hráli pouze muži (i ženské role)
  • Komedie
    • Aristofanes
  • Tragédie

Řím

  • neomezoval se počet herců na jevišti
  • ženské role začaly hrát ženy
  • Plautus – Komedie o hrnci

 

Středověké divadlo

  • 9.-16. stol.
  • náboženské hry
  • hrálo se v kostelech
  • světské hry (frašky a pastorály) se hrály před kostelem,…
  • Mastičkář

 

Renesanční divadlo

  • 16.-17. stol.
  • v Itálii vznikly nové divadelní žánry – balet a opera
  • William Shakespeare
    • historické hry: Richard II., Richard III., Jindřich IV., Jindřich V.
    • komedie: Zkrocení zlé ženy
    • pohádky: Zimní pohádka
    • tragédie: Hamlet – Dánsko, smrt, Romeo a Julie – tragická láska, Král Lear
    • Macbeth
    • Othello
  • Lope de Vega
    • Ovčí pramen

 

Barokní divadlo

  • opery, frašky, náboženské hry
  • typy divadel:
  • zámecká divadla – Český Krumlov
  • městská divadla – Praha – 1738 v Kotcích, 1783 Nosticovo (Stavovské)
  • kočovná divadla – loutková – Kašpárek (Matěj Kopecký – nejslavnější loutkař)
  • obchůzková divadla – hrály děti
  • hanácké opery – pro císaře, Mereta a Kertroda

 

Klasicistní divadlo

Moliére

  • majitel divadla, režisér, herec, dramatik
  • Lakomec, Zdravý nemocný, Měšťák šlechticem

 

Romantické divadlo

Viktor Hugo

  • Chrám matky boží v Paříži, Bídníci

Alexandr Sergejevič Puškin

  • Piková dáma, Rusalka

Josef Kajetán Tyl

  • kočovný herec
  • Kajetánské divadlo – Praha
  • Tylovo divadlo – Plzeň
  • pohádkové hry: Strakonický dudák, Lesní panna, Čert na zemi
  • historické hry: Jan Hus, Drahomíra a její synové, Kutnohorští havíři
  • současné hry: Bankrotář, Pražský flamendr, Fidlovačka

Jaroslav Vrchlický

Václav Thám

  • dramatik, herec, režisér
  • působil v divadle Bouda
  • Břetislav a Jitka

Julius Zeyer

  • Radúz a Mahulena

Vítězslav Nezval

  • Milenci z kiosku, Tři mušketýři, Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou

 

Realistické divadlo

Národní divadlo

  • 1868 – základní kámen
  • 1881 – otevřeno – opera Libuše
  • 1883 – znovu otevřeno – Libuše
  • architekt: Josef Zítek
  • malíř: Mikoláš Aleš
  • opona: Vojtěch Hynajs
  • Václav Brožík
  • František Ženíšek
  • Josef Václav Myslbek
  • Smetana, Dvořák, Jirásek, Vrchlický, Stroupežnický, Preisová

Karel Čapek

  • Loupežník, Ze života hmyzu, Věc Makropulos
  • R. U. R., Bílá nemoc, Matka

Ladislav Stroupežnický

  • dramatik
  • Naši furianti – veselohra, jihočeská vesnice

Alois a Vilém Mrštíkovi

  • Maryša

Alois Jirásek

  • Lucerna, Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč, Vojnarka

Nikolaj Vasiljevič Gogol

  • Revizor

Anton Pavlovič Čechov

  • Tři sestry, Višňový sad

Henrik Ibsen

  • je z Norska
  • Nora

 

Avantgardní divadlo

Osvobozené divadlo

  • 1927 – V+W, Jaroslav Ježek (hudba), Jindřich Honzl
  • improvizace
  • Forbíny = scénky před oponou
  • zpěv, tanec
  • všechny hry jsou satirické
  • West poketka – Malá kapesní revue = první divadelní hra, Ostrov dynamit, Robin zbojník, Caesar – obraz fašismu, Hitler, Osel a stín – zubař a oselník, konflikt koho je oslův stín, Těžká Barbora – proti válce, Golem

D-34

Emil František Burian

  • levicově orientovaný, komunista

Další podobné materiály na webu:

    Prohledali jsme rozbory knih, slohovky, životopisy a všechnu další literaturu, ale nic jsme nenašli :-(.