R.U.R. – rozbor díla k maturitě (6)

 

Kniha: R.U.R.

Autor: Karel Čapek

Přidal(a): Anika

 

LITERÁRNĚ – HISTORICKÝ KONTEXT

ROK VYDÁNÍ: 1920

LITERÁRNÍ DRUH: drama

 

LITERÁRNÍ ŽÁNR: drama (předscéna dramatu je komedie (podtitul: Kolektivní drama o vstupní komedii o třech dějstvích), celkový příběh má tragickou povahu)

 

OBDOBÍ V DĚJINÁCH LITERATURY: česká literatura 1. Poloviny 20. Století – próza

 • směry: téma 1. Světové války, legionářská literatura, expresionismus, demokratický proud, imaginativní proud, katolický proudruralisté a venkovská prozasociální próza, psychologická proza…
 • demokratický proud
  • autoři demokratického proudu byli tzv. Pragmatisté
  • pragmatismus = filosofický směr, kritériem pravdy je skutečnost, zkušenost
  • všichni přispívali do Lidových novin, kde se shromažďovala demokratická inteligence

 

 • Karel Čapek
  • narozen v Malých Svatoňovicích, v dětství se odstěhoval do Úpice
  • redaktor Lidových novin
  • časté cesty do ciziny
  • Dílo:
   • jako novinář a autor drobných prozaických útvarů
    • vnímal neobyčejné maličkosti kolem sebe – zobecňoval nimi lidské problémy
    •  výrazně přispěl k rozvoji fejetonu, sloupku a dalším
   • jako utopista
    • převratný vynález a jeho neblahodárné účinky pro lidstvo – technický pokrok se vyvíjí rychleji než lidská morálka
    • hrozba zneužití lidských vynálezů => katastrofa s dalekosáhlými důsledky – katastrofy se mají stát varováním
    • R.U.R, věc makropulos, Krakatit, Válka s mloky
   • varování před totalitou
    • reakce na politické dění ve 30. Letech => ostré vystoupení proti fašismu
    • Bílá nemoc, Matka
   • on a pohádky
    • Jeho pohádky: nejsou vyloženě nadpřirozené, pohádkové bytosti jsou polidštěny, přirozeně komunikují s lidmi, místa jsou skutečná
    • Dášenka, čili život štěněte
 • Vrstevnící:

 

FORMA DÍLA

 • jazyk
  • spisovný jazyk
  • hovorová řeč (šak, šmarjájozef, vobrazu atd.) – pouze u chůvy Nány (př.:„To je Ďáblovo vňuknuti, dělat ty maškary mašinou. To je urážka Boha, kterej nás stvořil k vobrazu svýmu. A vy ste zneuctili vobraz boží. Za tohle příde strašnej trest!“)
  • vypravěč – er-forma
  • mluva je lehce srozumitelná, odborné výrazy (koloidální, Cyclamen Helenae…) se vyskytují minimálně
  • princip rychlých dialogů, které posouvají děj kupředu (kromě závěrečného Alquistova monologu)
  • novotvar robot (návrh Josefa Čapka, autorova bratra), (odvozené od slova robota – lopota, dřina, práce) zdomácnělo v několik světových jazycích
  • časté zvolací věty a časté otázky

 

 • tématický plán
  • především filozofické zamyšlení nad morálními otázkami moderní doby
  • zpracovává atraktivní téma – vynález umělých bytostí
  • podle Čapka, nejenže nedokáže překlenout mravní rozpory ve společnosti, naopak může přispět k jejich tragickému konci
  • Hlavní myšlenka: varování lidí, aby se nestali otroky vlastních vynálezů
  • vyjádřen autorův kritický postoj k přeceňování techniky, varuje před možností zneužití techniky proti lidstvu (Čapek ovlivněn 1. světovou válkou, ve které byla také zneužita technika proti lidem), protože technický pokrok postupuje rychleji než lidská morálka.

 

 • kompoziční plan
  • předehra + 3 jednání
  • v předehře se seznamujeme s chodem továrny na výrobu robotů, zjišťujeme, že roboti jsou od lidí takřka k nerozeznání
  • v následujících dějstvích se události ženou rychle kupředu

 

 • vliv díla
  • Čapkovo varovné gesto poukazuje na problematičnost důsledků technického pokroku, odpovídalo dobovým náladám poznamenaným 1.sv.válkou – ta se z valné míry právě vinou techniky proměnila v obrovské krveprolití
  • RUR se stalo vzorem pro celou řadu spisovatelů žánru sci-fi
 • v roce 1977 napsal podle hry R.U.R. stejnojmennou operu Zdeněk Blažek
 • přeloženo bylo toto dílo do více jak třiceti jazyků
 • v roce 2014 má být podle této divadelní hry natočen film

 

DĚJ

Předehra
Do továrny R.U.R. přijde Helena Gloryová, seznamuje se s lidmi – s centrálním ředitelem Dominem a jeho kolegy, dr. Gallem, dr. Hallemeierem, ing. Fabrym, konsulem Busmanem a stavitelem Alquistem, kteří se do Heleny zamilují. Když s Dominem zůstane o samotě, požádá ji o ruku a ona souhlasí.

 

I. dějství
O deset let později je Helena v salonu se svou chůvou a hovoří o robotech. Heleně je umělých lidí líto, ale chůva se jich štítí. Domin přijde Helenu navštívit a předá jí dárky od kolegů. Sám jí věnuje dělovou loď Ultimus kvůli probíhající revoltě robotů, o které ona však mnoho neví. Postupně za Helenou přichází Alquist a Gall a vysvětlují jí situaci včetně toho, že se přestávají rodit děti.
Helena v trezoru najde spisy starého Rossuma, jenž s výrobou robotů začal a spisy spálí.
V dobré náladě přichází Domin a jeho kolegové, protože má dorazit loď a na ní lidé. Z lodi ale začnou vystupovat roboti, takže jsou poslední lidé na světě, obklíčení miliony roboty v jejich vlastní továrně.

 

II. dějství
Helena se přizná, že spálila všechny Rossumovy listiny, což byla jejich jediná šance na vykoupení. Fabry zapojí do železné brány elektřinu, čímž pár robotů zničí. Po chvíli Busman pod vlivem alkoholu z továrny vyjde s penězi a úmyslem lidi uvnitř vykoupit za peníze. Ale Fabry nestihne včas vypojit elektřinu, takže je zabit elektrickým proudem. Lidé se rozdělí po celé továrně, ale roboti všechny pobijí až na Alquista, jehož znají jako stavitele a tudíž je schopen pracovat stejně jako roboti.

 

III. dějství
Alquist sedí ve své laboratoři a snaží se odhalit tajemství života, aby mohli roboti své druhy vyrábět. Roboti jej přemluví, aby jednoho z nich zkoumal, tak jej skutečně rozebere. Pak usne a probudí ho smích. Myslí si, že se vrátili lidé, ale pak vidí, že to jsou pouze roboti. Pozná, že i oni mají city a že život nezahyne.


MÍSTO DĚJE
:

Děj se odehrává především v továrně na roboty – Rossum’s universal robots, Rossumův ostrov, je zasazen do dokonalé budoucnosti, ale řeší problémy přítomnosti

 

ČAS DĚJE: ruský carismus

 

POSTAVY

 • nejsou hlouběji psychologicky prokresleny, plní funkci nositelů určitých životních postojů, názorů, morálních hodnot, podle kterých pak jednají
 • Roboti
  • umělé bytosti, které jsou obdařeny všemi lidskými dovednostmi, postrádají cit a neuznávají žádný systém hodnot, svým zevnějškem se podobají lidem, uvnitř jsou stále stroji, neživými, i když bezpochybně fungujícím složitým mechanismem, jehož původní poslání je sloužit lidem
  • Marius, Radius, Damon, Sulla, 1., 2., 3., Robot primus, Robotka Helena, Robotný sluha a četní roboti
 • Harry Domin: centrální ředitel R.U.R., zastánce vznešené myšlenky povznést člověka, osvobodit ho od dřiny
 • Helena Gloryová: manželka Dominiova, ztělesňuje ženský, citový, laskavý přístup k robotům i lidem
 • Stavitel Alquist: za nejvyšší hodnotu považuje lidský život a práci,zastává rozumový přístup k životu, lidskost, šéf staveb RUR

 

Další postavy:

 • Ing. Fabry: hlavní technický ředitel, generální ředitel RUR, tvoří nové biologické druhy – například umělé květiny
 • Dr. Gall: přednosta fyziologického a výzkumného oddělení, tajně rozvíjí inteligenci robotů
 • Dr. Hallemeier: přednosta Ústavu pro psychologii a výchovu robotů
 • Busman: komerční ředitel R.U.R.
 • Nána – chůva Heleny

Další podobné materiály na webu: