Válka s mloky – rozbor díla k maturitě (5)

rozbor-díla

 

Kniha: Válka s mloky

Autor: Karel Čapek

Přidal(a): Kowca

 

 

Životopis autora – Karel Čapek:

 • Spisovatel, novinář, dramatik a překladatel.
 • Syn venkovského lékaře, bratr malíře a spisovatele Josefa Čapka, osobní přítel T.G.Masaryka.
 • Dosáhl doktorátu z filozofie, poté se věnoval literární činnosti.
 • Jeho tvorba spadá převážně do dvacátých a třicátých let dvacátého století.

 

Válka s mloky:

Tento utopický román řadíme mezi Čapkova díla, která varují lidstvo před nebezpečím fašismu.

Utopický román (utopie=jinotaj=něco, co je prakticky téměř nemožné).

Děj se odehrává v různých částech světa, v oceánech i na souši, časově v neurčené době. Na ostrově Tana Masa objevil při lovu perel kapitán van Toch obrovské mloky. Brzy poznal, že jsou to velmi inteligentní tvorové. Naučil je různým kouskům, bránit se nožem žralokům, otvírat lastury a vyndávat z nich perly. Dobře si uvědomoval, jak cenné perly jsou a jak obrovské obchodní možnosti se mu naskytly. Odjel do Čech a kontaktoval svého známého z mládí Bondyho, který byl vysoce postaveným mužem, místopředsedou Svazu průmyslníků, komerčním radou. Smluvili spolu obchod. Bondy dodá lodě, na kterých dovolí Tochovi převážet mloky do různých končin světa, a van Toch zajistí nové trhy pro Bondyho zboží. Práce s mloky byla dlouho tajena. Zvrat nastal po otištění fotografií mloků s krásnou dívkou na břehu oceánu. Ta je zde objevila se svými přáteli, chtěla snímků využít k popularitě, neboť měla v úmyslu se stát herečkou. Od té doby byli mloci rozmísťováni po celém světě. Rychle se množili, lidé je začali využívat jako levné pracovní síly. Naučili je ovládat techniku, zacházet se zbraněmi. Mloci pomáhali při stavbě přehrad i při jiných činnostech. Celým světem hýbala ,,mločí otázka“. Na popud některých lidí byly pro mloky zřizovány školy, vzdělání mloci pracovali v některých institucích apod. Mnohé národy začaly mezi sebou soupeřit. Německo hlásalo, že u nich žijí baltští mloci čisté nordické rasy, ostatní jsou pouze jejich degenerované odrůdy. Nordičtí mloci byli součástí německé armády. Mloků přibývalo, potřebovali rozšířit oceány. Obrátili se proti lidem, výbuchy zvětšovali svá území. Lidé umírali, nechtěli se však vzdát. Vůdce mloků Chief Salamandr tlumočil pomocí rádia své požadavky. Chtěl, aby lidstvo mlokům sloužilo.

S lidstvem to vypadalo velmi špatně.Naděje pro lidstvo se objevuje ve chvíli, kdy mezi mloky vypukly nesváry a jejich jednota se rozpadla a to bylo rozhodující.

Jeden mlok byl spatřen i v Praze.

Autor v ironickém tónu vyjadřuje přesvědčení, že stejně jako byli mloci vyzbrojováni a podporováni lidmi, tak je fašismus podporován mnohými kapitalistickými státy.V závěru se autor táže sám sebe, jak lidstvo zachránit, neboť mu  bylo lidí líto.

 

HLAVNÍ POSTAVY JSOU:

 • mloci – jejich „šéf“ se jmenuje Chief Salamandr.Jsou černí a slizcí-vzbuzují čtenářův odpor.
 • Van TOCH – člověk, který mloky objeví, dobromyslný
 • BONDY – zakladatel společnosti zabývající se mloky
 • pan POVONDRA – pracovitý a spolehlivý pomocník pana BONDYho

 

JAZYK DÍLA:

Spisovná čeština doby jeho života.Do děje jsou prokládány novinové články(autor byl žurnalista).

 

Další díla:

obecně platí, že jej ovlivnila filozofie, kterou měl vystudovanou, v mnoha dílech se vyjadřuje o obavách před technikou, že by mohla získat vládu nad člověkem… Typickým znakem jeho děl je využívání obrovské slovní zásoby, používání neobvyklých slov, několikanásobných větných členů a rozvitých souvětí. Čapek uměl velmi dobře využívat českého jazyka a jeho zvláštností.Jeho díla ovlivnila 1.sv. válka a později i blížící se 2.sv.válka.

 

Divadelní hry:

 • Loupežník-drama, porovnává život usedlého měšťáckého profesora a jeho rodiny s životem mládence, který se snaží získat profesorovu dceru, u něho obdivuje mládí, energii, ale zároveň si uvědomuje jeho nezodpovědnost a nezralost, sám váhá, komu z těch dvou generací dát přednost
 • Ze života hmyzu-drama, vzniklo ve spolupráci s Josefem, satirická komedie a alegorie (hmyz a jeho chování představuje ve skutečností chování lidské), na lesní mýtině se probouzí tulák a pozoruje hmyz, motýli mu připomínají lehkomyslnost a nerozvážnost, hemžení mravenců pohyb armády, chrobák sobectví
 • Věc Makropulos-drama, zhudebněna Leošem Janáčkem, hrdinkou je žena, která je díky vynalezené látce nesmrtelná, autor tenhle vynález odmítá, jeho hrdinka je už životem unavená a přeje si zemřít, podle autora je přijatelnější prožít normálně dlouhý, ale plnohodnotný život

 

Varování proti fašismu:

 • Bílá nemoc-drama, v blíže neurčené zemi vypukla smrtelná epidemie bílé nemoci, pouze doktor Galén zná lék a léčí obyčejné lidi, jeho země se v té době připravuje na válku, onemocní i zbrojař Krug a vojenský maršál, Galén slíbí, že ho vyléčí, když zastaví přípravy na válku, maršál nakonec souhlasí, ale je už pozdě, protože zfanatizovaní lidé doktora k maršálovi nepustí a ušlapou ho, tragédie ušlechtilého člověka, který jako jedinec nic nezmůže
 • Matka-příběh ženy, která postupně ztratila manžela a 4 z 5 synů, všichni zemřeli pro blaho lidstva (lékař, pilot), nakonec zůstal pouze nejmladší syn Toni, zemi hrozí válka a Toni se jí chce zúčastnit, matka o něj má strach a odmítá ho do války pustit, jakoby ve snu ji navštěvují zemřelý manžel a synové a snaží se ji přesvědčit, že smrt ve prospěch lidstva není zbytečná, matku přesvědčí teprve rozhlasová zpráva o bombardování školy s malými dětmi, potom sama syna do války pošle. Odsouzení války, výzva k boji proti nelidskosti, úvaha nad podstatou hrdinství – mužský a ženský postoj k životu
 • Povídkové soubory:
 • Krakonošova zahrada-napsal s Josefem – soubor drobných útvarů novinářské prózy, objevuje se jedno z hlavních Čapkových témat – okouzlení světem technické civilizace, ale i znepokojení, co může přinést
 • Zářivé hlubiny-  stejnojmenná povídka byla inspirována potopením Titaniku, sílí nedůvěra ke světu moderní civilizace, protože ani svět racionálna nemůže vyloučit náhodu, napsal s Josefem
 • Boží muka+Trapné povídky-často filozofický obsah, povídky nedějové, zájem je soustředěn na řešení záhady např. povídka Šlépěj-úvaha o lidských stopách, které náhle skončily uprostřed zasněženého pole
 • Povídky z jedné kapsy+Povídky z druhé kapsy-s kriminalistickou tématikou, využil  témata z novinových soudniček (drobné prohřešky-vážné činy=vražda), čtivé, napínavé, některé příběhy zfilmované. Vrcholí Čapkovo úsilí o přirozenou hovorovou větu – dokáže dokonale vystihnout dané prostředí i hrdiny pomocí slangu
 • Ukradený kaktus-někdo krade ve skleníkách kaktusy, tak si majitelé vymyslí nemoc a na ní léčbu, tu pak shání jeden muž, což je zloděj, majitelé se s ním spřátelí a pošlou ho do Mexika pro kaktusy, tam ho ale zabije domorodý kmen

 

Romány:

Romány reagující na rozvoj technikysoučasně ho obdivoval, ale zároveň se obával, že by technika mohla být člověkem zneužita, že by mohla lidstvo zničit, projevoval i obavy z odlidštění společnosti z jejího přetechnizování, několik utopických knih

 • Krakatit-název výbušniny (podle sopky Krakatoa), psáno formou lidového románu (čtivý, napínavý s mnoha zápletkami), snaha zpřístupnit tento román co nejširším vrstvám, příběh vynálezce Prokopa, který vynalezl velmi účinnou třaskavinu, další lidé se snaží mu vynález ukrást a chtějí ho využít pro svoje účely, do jisté míry byl Čapek inspirován životem Alfreda Nobela, který po vynálezu měl výčitky svědomí a založil proto Nobelovu cenu. Když hrdina zjistí, co jeho výbušnina dokáže, rozhodne se, že bude vynalézat jen užitečné věci
 • Továrna na Absolutno-román – fejeton, absolutno vzniká jako vedlejší produkt při výrobě karburátorů a mění chování lidí, kteří pod jeho vlivem nedokáží nic předstírat, propadají náboženskému fanatismu a místo ráje na zemi začíná válka všech proti všem

 

Tzv. noetické romány

 • zamýšlí se nad možností poznání druhého člověka

Hordubal+Povětroň+Obyčejný život-trilogie s filozofickým a psychologickým obsahem

Hordubal-román, který vznikl podle skutečné události, příběh sedláka ze Zakarpatské Ukrajiny, který kvůli penězům odešel za prací do Ameriky, po návratu zjistil, že jeho žena dala před ním přednost jejich čeledínovi na hospodářství, byl z toho velmi nešťastný, cítil se zbytečný, smrtelně onemocněl. Umírající je zabit, pravděpodobně čeledínem. Příběh je postupně vylíčen  Hordubalem,  v další části se stane předmětem vyšetřování četníků a nakonec soudním případem

Povětroň-příběh letce, který se těžce zranil při zřícení letadla a leží v bezvědomí v nemocnici, o nemocném postupně přemýšlejí lékař, ošetřující jeptiška, básník a jasnovidec, každý z nich si jeho život představuje podle svých vlastních zkušeností, takže jim vycházejí rozdílné verze

Obyčejný život- zaznamenány paměti úředníka na dráze, jehož život byl celkem všední, ale Čapek dochází k závěru, že život jedince je neopakovatelný, a tudíž pro toho člověka zcela jedinečný

Protiválečná tematika-asi od poloviny 30.let, ještě s protifašistickou tématikou

První parta-vypráví  o partě horníků zasypaných v dole, které se jejich kamarádi s nasazením života snaží zachránit, autor chtěl v době blížící se války připomenout hodnotu přátelství, vzájemné pomoci, atd.

Válka s mloky- román – fejeton – lidé objevili zvláštní druh mořských mloků, kteří byli velmi učenliví, začali být využíváni nejdříve k lovu perel a později i k dalším pracím pod vodní hladinou, mloci se naučili nejenom pracovat, dokonce i mluvit a napodobovat lidi (to špatné), začali se rychle množit a potřebovali k životu více mělčin, proto bourali lidem pevninu, tou zaplňovali hluboká moře. Jejich agresivita je přirovnávána k fašistům (přímo narážky na samotného Hitlera), varuje před šířením fašismu i do vzdálených míst, což dokládá pronikáním původně mořských mloků do řek (Vltava), román je formulován jako dokumentární, využívá novinové články, je kritikou podnikatelské zištnosti a varováním proti fašismu a rasismu

 

Publicistika:

Práce v Lidových novinách, tvůrce sloupku = publicistický útvar kratší než fejeton, v novinách bývá na 1. straně, autor v něm humorně a s nadhledem hodnotí nějakou událost

reportáže z cest po Evropě-cestopisy, fejetony, vycházel z vlastních zážitků, popisoval typické zvláštnosti (charakter domorodců, specifické oblečení, typická jídla), historických a přírodních zajímavostech, doplňuje vlastními ilustracemi

další tvorba

Život a dílo skladatele Foltýna-nedokončené

Zahradníkův rok-vtipně psané postřehy o zahradničině, která byla jeho koníčkem

Měl jsem psa a kočku –postřehy ze života zvířat a jejich chovatelů

Apokryfy-obsahuje příběhy z bible, o různých historických postavách, ale na všechno se dívá očima současníka

Hovory s TGM-kniha vznikla na základě osobního přátelství s prezidentem Masarykem

 

Knížky pro děti

Devatero pohádek-Doktorská, Pošťácká, Kočičí

Dášeňka (čili Život štěněte)-Čapek byl autorem textu, kreseb i fotografií, vycházel ze zkušeností se svým psem, líčí tam život štěněte, v té knížce jsou obsaženy „Psí pohádky“.VEČERNÍČEK NA ČT1.

 

K.Čapek patří mezi demokratické autory meziválečného období, spolu a K. Poláčkem (Bylo nás pět) a E. Bassem (Cirkus Humberto) působil jako novinář v Lidových novinách

 

DALŠÍ AUTOŘI

Karel Poláček

DÍLA:

 • Patřil k nejvýznamnějším českým humoristům (často používal satiru i sarkasmus), orientaci v jeho díle komplikuje fakt, že některá jeho díla byla vydána pod jménem některého z jeho přátel.
 • Řada jeho povídek patří do literatury sci-fi
 • Poláček se snažil s humorem zobrazit „malého člověka“ v každodenním životě, častým námětem jeho děl je lidská malost. Je tvůrcem mnoha vtipných novotvarů, např. „ten mně může být ukradenej“.
 • psal hodně fejetonů
 • román: Muži v ofsajdu – o rivalitě fanoušků 2 pražských klubů, hlavními hrdiny jsou otec a syn Habáskovi (Viktoria Žižkov) a pan Načeradec (Slávia) , výstižně popisuje psychologii fanoušků, zfilmováno
 • román: Hostinec u kamenného stolu– humorný příběh o návštěvnících a majitelích           hotýlku     ( za války jako autor uveden Vlastimil Rada)
 • román: Dům na předměstí– hlavní hrdina je policista Faktor, rozhodl se koupit činžák a začal shánět nájemníky, které různě přesvědčoval, pak je začal tyranizovat, zvedl nájem. Nakonec všichni odešli
 • EDUDANT A FRANCIMOR-večerníček
 • Michelup a motocykl
 • POVÍDKY PANA KOČKODANA
  • románová pentalogie:- Varování fašismu: Okresní město, Hrdinové táhnou do boje, Podzemní město, Vyprodáno , (5 díl zmizel), -popisuje provinční městečko, život jednotlivých společenských vrstev před a během 1. sv. války , Bylo nás pět

 

Vladislav Vančura

 • Vladislav Vančura (23. června 1891,  – 1. června 1942, popraven za heydrichiády v Praze]) byl český spisovatel,dramatik, filmový režisér, původním povoláním lékař.
 • Jeho prozaické dílo je ovlivněno první světovou válkou, expresionismem, obsahuje celou řadu experimentů – hledá nové způsoby vyjádření. Pro jeho díla je typický specifický jazyk a sloh, který napodobuje větnou stavbu staré češtiny, usiluje o zvukomalbu. Jazyk Vančury je celkově bohatý. Archaická slova a knižní výrazy spojuje s lidovou mluvou. Větná stavba je zastaralá, užívá složitá souvětí, zdůrazňuje jimi důležitost daného okamžiku. Tento jazyk dává dílům monumentální ráz. Děj je potlačován, důležité místo má vypravěč, který vyjadřuje svůj názor k ději, přerušuje vyprávění a oslovuje čtenáře, hodnotí chování postav. Části příběhů připomínají filmové scénáře. Opěvuje život, zdůrazňuje prožitky, detailně vyjadřuje náladu, barevnost příběhu, city.

Díla-romány:

 • Dlouhý, široký a bystrozraký-povídka
 • Pekař Jan Marhoul–  Pokus o moderní mýtus (jako James Joyce) se sociálním zaměřením. Hlavní postava je laskavý a hodný pekař. Jeho dobrota se projevuje přesně podle socialistických představ – dává lidem na dluh, pomáhá všem. Nakonec zkrachuje a jemu nikdo nepomůže. Končí zpět v Benešově, kde se nechá zaměstnat v Pánkově pekárně. Před smrtí Marhoulovi slibuje jeho syn, že dokončí studia a stane se děkanem.. Toto dílo je jakousi oslavou chudoby.
 • Pole orná a válečná– začal experimentovat s jazykem, což místy klade velké nároky na čtenáře. Tento román, který je ovlivněn první světovou válkou, nemá jednotný děj, ale skládá se z řady epizod, které nemají věcnou ani jinou souvislost. Vytváří tu dva světy, které staví do protikladu – mírový vesnický a válečný. chce ukázat, jak válka převrací životy lidí.
 • Rozmarné léto– Humoristická novela. Na prvním místě tohoto díla není děj, ale jazyk. Pokouší se vystihnout atmosféru malých lázní. Do Krokových Varů přijíždí kouzelník Arnoštek se svou asistentkou Annou, kterou se snaží získat všichni tři hrdinové(kanovník Roch, plavčík Antonín Důra, major Hugo). a to i za cenu velkých změn v životě. Ani jeden není úspěšný a tak se po odjezdu kouzelníka vše vrací do starých zaběhlých kolejí..
 • Poslední soud-autor okouzlen Prahou a zajímá se i o PODKARPATSKOU RUS
 • Hrdelní pře anebo přísloví-zabývá sa problematikou viny a trestu.Je to oslava života ve stylu „ženy, víno, zpěv“.
 • Markéta Lazarová– V tomto díle je důraz kladen na jazyk a atmosféru a teprve až pak na děj. Osnovou je baladický příběh plný lásky. Jde o vystižení atmosféry a vylíčení prudké lásky. Dějovým pozadím je středověk 15. stol., je líčeno nepřátelství dvou loupežnických rodů Lazarů a Kozlíků. Markéta se zamiluje do Mikuláše Kozlíka a z této lásky se nakonec oba rody spojí. Za tuto knihu obdržel v roce 1931 státní cenu
 • Útěk do Budína Námětem je tragická láska Češky a Slováka, což Vančurovi umožňuje konfrontovat národní povahy Čechů a Slováků.
 • Luk královny Dorotky –soubor povídek.
 • Konec starých časů  Román, jehož děj se odehrává po 1. světové válce
 • Tři řeky . V tomto románu se Vančura začíná zabývat současností. Jde o vylíčení života selského synka Jana Kostky od 90. let 19. stol. až po první republiku. V tomto díle je hlavní pozornost věnována ději, nikoli jazyku. Toto dílo je silně protiválečné.
 • Rodina Horváthova , toto dílo mělo být první díl k připravované trilogii Koně a vůz. Napsal pouze tento 1. díl.
 • Obrazy z dějin národa českého dílo vystavěné na historických podkladech, z původně zamýšlených šesti dílů napsal jen dva (byl zatčen gestapem uprostřed práce a dílo tak zůstalo nedokončeno v půli věty) – II. díl vyšel v roce 1948. Nejedná se o souvislé vyprávění, ale o stylizované příběhy slavných osobností (Kosmas, Přemysl Otakar II.…). Začíná u praotce Čecha a končí na konci 13. století. Dílo mělo posilovat národní sebevědomí v osudových chvílích pomnichovských.

POVÍDKY:

 • Amazonský proud – již zde se projevuje jeho typický a nenapodobitelný styl, který spočívá v lyrizaci epiky, obrazném vidění jednotlivých událostí, oslabení časové a dějové souvislosti, častý výskyt metafor, hyperbolizace reality a monumentalita, umocněná složitou jazykovou složkou díla
 • Občan Don Quijote – sborník
 • Kněz Gudari – dělnická ročenka
 • Kosmas
 • Učitel a žák
 • Kubula a Kuba Kubikula – kniha určená dětem o medvědáři, medvědovi a medvědím strašidle(večerníček)

DRAMA:

 • Jezero Ukereve – děj se odehrává pravděpodobně v Africe, vyjadřuje zde myšlenky proti kolonizaci.
 • Josefína  –, barová zpěvačka Josefína se pozná s profesorem z konzervatoře, který ji chce učit a udělat z ní zpěvačku. Ona z počátku chce, ale později utíká zpět, protože se jí nelíbí přetvářka, intriky, maloměšťáctví
 • Alchymista

Další podobné materiály na webu: