Závěť (Velký testament) – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: Závěť (Velký testament)

Autor: Francois Villon

Přidal(a): MartinaKaplan

 

 

 

Závěť S (1461)

 1. Umělecké období – renesance
 • Základní znaky doby
  • Obrození antiky
  • Touha po vzdělání, pravdivém poznání člověka a života (X křesťanským dogmatům, poznávání Boha)
  • Kult smyslů a rozumu (X kultu víry)
  • Růst sebevědomí jednotlivce
  • Rozvoj literatury v národních jazycích (X latině)
  • Mnohostrannost umělců – renezanční osobnost (např. Leonardo da Vinci)
  • Nejčastěji lyrika

 

 1. Autor – Francois Viilon
  • 1429-1463, Francie
  • Básník
  • Rodné jméno: Francois de Montcorbier/des Loges
   • Villon od pařížského kaplana, nejspíš z vděčnosti
  • Z chudých poměrů – ujal se ho kaplan Guillaume de Villon – poslal jej na Sorbonnu
  • Školu dokončil – nakonec zvolil bohémský způsob života
   • Předchůdce prokletých básníků
  • Rebelující spolky, víno-ženy-zpěv
  • Několikrát odsouzen
   • Šarvátky v opilosti, souboje, loupení, výtržnictví, 1455 vražda kněze – trest smrti – amnestován – vyhoštěn z Paříže
  • Označován jako první moderní básník
  • Jarmila Loutková – Navzdory básník zpívá

 

 • Charakteristika díla
  • Mísení vysokého a nízkého stylu – dvorská poezie X vulgarita, obhroublost
  • Ironie, sarkasmus, výsměch (společnosti, smrti, vlastní chudobě, pokrytecká pastýřská poezie – psali šlechtici)
  • Kontrast cynismu, ironie a hlubokou upřímností
   • Oxymorón

 

Balada

Já u pramene jsem a žízní hynu,

Horký jak oheň, zuby drkotám;

Dlím v cizotě, kde mám svou domovinu;

Ač blízko krbu, zimnici přec mám;

Nahý jak červ, oděn jak prelát sám;

Směji se v pláči, doufám v zoufání;

Mně lékem je, co jiné poraní;

Mně při zábavě oddech není přán;

Já sílu mám, a žádný prospěch z ní;

Srdečně přijat, každým odmítán.

 

 • Villonská balada
  • 3 rýmové koncovky, střídavě obkročný rým
  • 3 strofy (7-12 veršů) + dozpěv (4-5 veršů)
  • Opakující se poslední verš = refrén
  • Používali: Vrchlický, Nezval

 

 • Rondo
  • 2 až 3 sloky, v každé sloce se opakuje hlavní myšlenka

 

 • Další díla
  • Odkaz (Malý testament)
   • 1456, ztřeštěné mládí, před vyloupením teologické fakulty
  • Balady v žargonu
  • Další villonské balady a ronda

 

 • Další autoři tohoto období
  • Dante Alighieri (IT, 13. – 14. st.)
   • Florencie, kritik doby, vyhnanec
   • Ještě ve středověku = průkopník renesance
   • Božská komedie
  • Giovanni Boccaccio (IT, 14. st.)
   • Zakladate novodobé prózy
   • Kritik soudobé společnosti
   • Dekameron
  • Francesco Petrarca (IT, 14. st.)
   • Básník lásky a pozemského života
   • Sonet = 4+4+3+3
   • Sonety Lauře
  • Francois Rabelais (FR, 15. – 16. st.)
   • Satirik, kritik zla a lidských chyb
   • Gargantua a Pantagruel
  • Miguel de Cervantes y Saavedra (ŠP, 16. – 17. st.)
   • Důmyskný rytíř don Quijote de la Mancha
  • GeoffreyChaucer (EN, 14. – 15. st.)
   • Cantenburské povídky
  • William Shakespeare (EN, 16. – 17. st.)
   • Dramata, sonety
   • Macbeth
 1. Dílo
 • Literární druh – lyrika
 • Žánr – villonská balada
 • Próza
 • Tematický plán
  • Viz DOKUMENT OBSAHY
  • Téma – básně lze rozdělit do pěti částí:
 1. básník charakterizuje sám sebe a píše o propuštění z vězení.
 2. ohlíží se za svou minulostí a hodnotí ji.
 3. vévodí motivy smrti
 4. část je zaměřena na přátelství a na ženskou krásu.
 5. modlitba k Panně Marii, kterou věnoval matce

 

 • Námět – básníkův život

 

 • Postavy
  • Moc nepopisuje postavy, spíše se soustředí na to, jaké jsou postavy uvnitř
  • Inspirace – lidé z okolí (jeho bývalé lásky, biskup Tybaltd’Aussigny
  • Narážky na biblické a mytologické postavy

 

 • Období – počátek renesanční Francie
 • Prostředí – Francie
 • Více dějových linií

 

 • Kompoziční plán
  • 172 osmiveršových strof – v 16ti baladách
  • Ich – forma

 

 • Jazykový plán
  • Typy básní
   • Vysokého stylu (náboženské písně…)
   • Nízkého stylu (pijácké motivy, obhroublé výrazy)
  • Veršovaná forma
  • Tehdejší hovorový jazyk (+vulgarismy) = archaismy
  • Častá přirovnání
  • Anafora (opakování na zač. verše)
  • Apostrofa (oslovení) –„Ó, pýcho zlá, jež chudáka štveš v zmar.”

Další podobné materiály na webu: