Ženy spisovatelky v české literatuře – literatura

 

 Jméno: Ženy spisovatelky v české literatuře

 Přidal(a): Tercek

 

 

 

 

♥zpočátku nebylo obvyklé, aby ženy psaly, nedovolovalo to tehdejší postavení ženy ve společnosti ->ženy začínají psát až v 19. st.

♥žena psala -> projev obrovské svobodomyslnosti

♥obsahem děl bylo obvykle postavení žen ve společnosti, vztahy – mezi mužem a ženou, rodinné vztahy

♥ženy mají jiný přístup k literatuře a tématice

♥většinou ženy píší o ženách a muži o mužích (výjimka: Pavel Kohout, Arnošt Lustig)

 

Ženy v literatuře, chronologicky:

 

ROMANTISMUS

♥v Česku spojen s 3. etapou NO (1830 – 1848)

♥přední místo zaujímá krásná literatura

♥tíhnutí k ústní lidové slovesnosti

Božena Němcová (1820 – 1862)

♠prozaička, sběratelka ÚLS, novinářka (Selské listy)

♠dcera Johana Pankla a Terezy Novotné

♠narozena ve Vídni

♠dětství -> Česká Skalice (Babiččino údolí)

♠vdána v 17 letech za staršího muže, byl finanční úředník

♠cestuje -> Chodsko, okolí Domažlic, Uhry, Slovensko

♠po neshodách s manželem žije sama v Praze

♠zlom -> smrt nejmladšího syna Hynka

♠1. česká prozaička

♠dílo: OBRAZY Z OKOLÍ DOMAŽLICKÉHO –zvyky,řeč, kroje

SLOVENSKÉ POHÁDKY A POVĚSTI – jazykově neupraveny

NÁRODNÍ BÁCHORKY A POVĚSTI – jazykově upraveny

BABIČKA – kronika čtyř ročních období na venkově – autobiografické rysy, -zvyk obyčeje, paralelně popis života na venkově -(19. st., čtyři roč. obd.) ->1 dějová linie  a vyprávění s osobami (babička, maminka Viktorky) -> 2.                 dějová linie

— Část Viktorka -> prvky realismu

povídky: PAN UČITEL, DIVÁ BÁRA, CHÝŽE POD HORAMI, V ZÁMKU A PODZÁMČÍ (prvky realismu) – kněžna a kníže, kněžna starost o psa Joliho

 

MÁJOVCI

♥1858 vydán almanach MÁJ (almanach – sborník práce méně známých umělců, pozn. red.)

♥redaktor – Josef Barák

♥Nejvíc se podíleli na vydání: Vítězslav Hálek, Josef Barák, Jan Neruda

♥Patřili sem: Karolina Světlá, Jakub Arbes, Arnold Heyduk, Václav Šolc, Rudolf Majer (+ B. Němcová, K. J. Erben)

♥program: pravdivost, objektivita, návaznost na evropskou literaturu, zájem o historii, řešení ženské otázky, většina autorů společensky činná (novináři – Národní listy)

Karolina Světlá

♠vl. jménem Johana Rottová

♠představitelka městské a venkovské prózy

♠pochází z Prahy z dobře situované rodiny

♠v rodině se mluvilo německy

♠soukromý učitel – Petr Mužák – probouzí v ní zájem o češtinu

♠sňatek s učitelem ->kořeny pseudonymu (vesnice Světlá)

♠usilovala o happy end

♠dílo: ZVONEČKOVÁ KRÁLOVKA – dílo s městskou tématikou

povídky: HUBIČKA (později zpracovala Eliška Krásnohorská jako libreto pro Bedřicha Smetanu)

ČERNÝ PETŘÍČEK- Pražské prostředí (Koňský trh), čerpala z dětství

PRVNÍ ČEŠKA – autobiografické rysy, povídka

soubor románů JEŠTĚDSKÉ PRÓZY – nejkvalitnější, popis života obyčejných lidí, 5 románů: VESNICKÝ ROMÁN, KŘÍŽ

U POTOKA, FRANTINA, NEMODLENEC, KANTŮRČICE

 

RUCHOVCI – „škola národní“

♥60. a 70. léta 19. stol.

♥almanach RUCH (1868)

♥myšlenka slovanské vzájemnosti, návrat k folklóru, návrat do historie (období husitských válek)

Svatopluk Čech, přechodně J. V. Sládek, Eliška Krásnohorská, Ladislav Qis

 

Eliška Krásnohorská

♠vl. jménem Alžběta Pechová

♠kritička, básnířka, libretistka, překladatelka

♠publikovala články proti Lumírovcům v časopise Osvěta

♠dílo (libreta): HUBIČKA, TAJEMSTVÍ, ČERTOVA STĚNA

 

REALISMUS (80. léta 19. stol.)

zpočátku měl vědecké tendence, znovuotevřená otázka rukopisů, literatura nahrazuje dostatečně nerozvitý kulturní a politický život, encyklopedické snahy (OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ – 1888), vědecký revue ATHENEUM, realistický časopis ČAS (Jan Herben), na rozvoji vědy se podílí založení České akademie věd (1890, mecenáš – Josef Hlávka), autoři sledují sociální a krajové prostředí (dialekt), literatura má sloužit národním zájmům, práce Otakara Hostinského (O REALISMU UĚLECKÉM) – upřednostňuje realistický přístup a šíří dílo R. Wagnera, realismus se díky spol. podmínkám plně nerozvinul, v 80. letech stále převažují básnické útvary, nedostatečný rozvoj románové tvorby, vědecká práce T. G. Masaryka (ČESKÁ OTÁZKA, NAŠE OBROZENÍ A NAŠE REFORMACE, JAN HUS)

 

Teréza Nováková

♠zajímá se o oblast Východních Čech

♠píše venkovskou tématiku  (venkov – místo konfliktu a předmět kritiky – mládá X stará generace, sektaření, pronikání německého kapitálu)

♠práce jsou monografické (sledují osudy jedné postavy, která je v popředí, pozn. red.)

♠dílo: MALOMĚSTSKÝ ROMÁN

  • sleduje osudy dcery Karla Havlíčka Borovského – Zdenky
  • snaha poukázat na společenské předsudky
  • výjimka – zde se neobrací k venkovu

JAN JÍLEK, JIŘÍ ŠMATLÁN

NA LIBROVĚ GRUNTĚ, DĚTI ČISTÉHO ŽIVÉHO – problém sektaření

 

Gabriela Preissová

♠ženské hrdinky

♠nářečí – autentičnost

♠dílo: GAZDINA ROBA

  • hlavní postava – Eva – vdaná žena – švadlena. Zamiluje se do Mánka. K lásce se přiznává o odchází za Mánkem do Rakous. Mánek její cit odmítá a Eva spáchá sebevraždu
  • zhudebněno Bohuslaven Foerstrem pod názvem Eva

JEJÍ PASTORKYŇA

  • příběh mlanářky, která chce uchránit před hanbou svou schovanku Jenůfu – zabíjí dítě, které Jenůfa porodila jako svobodná matka
  • zhudebněno Leošem Janáčkem

 

NATURALISMUS (80. léta 19. stol.)

♠krátké období v české literatuře, neměl čas plně se rozvinout (a proto se zmíníme jen krátce, pozn. red.), postavy: pijani, citově narušení lidé, prostitutky, zvrhlíci

Anna Maria Tylschová – FANY

Růžena Svobodová – PŘETÍŽENÝ KLAS

 

SOCIALISTICKÝ REALISMUS (30. léta 20. st.)

♠levicově orientovaná próza, řeší sociální nerovnosti ve společnosti, vzorem je ruská budovatelská lit.

Marie Majerová

♠redaktorka Rudého práva, komunistka, politicky se angažovala, udávala, námět – život zklamaných žen

♠dílo: PANENSTVÍ, PLANÉ MILOVÁNÍ – povídky

NÁMĚSTÍ REPUBLIKY – setkání s anarchismem

NEJKRÁSNĚJŠÍ SVĚT – názorové zrání hlupačky ke komunistce

PŘEHRADA – utopický román, 1 den v Praze před revolucí

SIRÉNA, HAVÍŘESKÁ BALADA – osud 4 generací na Kladensku, popis života děl. tř.

ROBINSONKA – dívčí román

Marie Pujmarová

♠levicově orientovaná autorka; řeší postavení žen, postavení svobodné matky

♠dílo: PACIENTKA DOKTORA HEGLA – pacientka svede doktora a stává se svobodnou matkou

LIDÉ NA KŘIŽOVATCE, HRA S OHNĚM, ŽIVOT PROTI SMRTI – kritika pašování, Bati a Zlína

PŘEDTUCHA – novela

 

Jarmila Glazarová

♠píše psychologickou prózu (vnitřní monology, pocity), komunistka (účast na politických procesech), regionální autorka – nářečí

♠dílo: VLČÍ JÁMA – Klára a Robert -> lakomá X starý

ADVENT – mateřské city -> mstí se muži i milenci

 

2. 1/2. 20. ST.

Ilona Borská – DOKTORKA Z DOMU TRUBAČŮ

Květa Legátová – ŽELARY

Halina Pawlowská – DÍKY ZA KAŽDÉ NOVÉ RÁNO

 

21. ST.

Kateřina Tučková – ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ (2012 – Magnesia Litera – cena čtenářů, pozn. red.)

Zuzana Brabcová – STROPY (2012 – Magnesia Litera za nejlepší prózu, pozn. red.)

Další podobné materiály na webu:

    Prohledali jsme rozbory knih, slohovky, životopisy a všechnu další literaturu, ale nic jsme nenašli :-(.