Próza po 1. světové válce – literatura

 

 Jméno: Próza po 1. světové válce

 Přidal(a): Jandová

 

 

PRÓZA PO 1. SVĚTOVÉ VÁLCE

– vstupují do legií
– vzniká legionářská literatura
– autoři prožili válku v legiích

 

LEGIONÁŘSKÁ LITERATURA

JAROSLAV HAŠEK
– bohém = geniální mystifikátor
– dobrodruh hospodských povalečů
– má maturitu z obchodní akademie
– přispíval do novin, články o neexistujících zvířatech
– během války -> legionář
– vstupuje do rudé armády

 

DÍLO = MŮJ OBCHOD SE PSY
DÍLO = TRAMPOTY PANA TENKRÁTA
DÍLO = OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA ZA SVĚTOVÉ VÁLKY
(román)
– přeloženo do více než 60 jazyků
– 4dílný
– Josef Švejk, nevědělo se, jestli je hloupý nebo to ze sebe jen dělá

 

JOSEF KOPTA
– těžiště tvorby je v osobních zážitcích z Ruska (tam, během revoluce, po revoluci)

 

DÍLO = TŘETÍ ROTA
– popisuje osudy legionářů v Rusku
– 3dílný
– sleduje konec carismu a počátek ruské revoluce

 

DÍLO = HLÍDAČ Č. 47 (psychologický román)
– děj po první světové válce
– román, který sleduje osudy bývalého legionáře, který na chvíli ohluchne, pak se mu sluch opět vrátí, ale on předstírá, že je stále hluchý
– zemře – zabije ho hrobník
– hrobníka udá manželka od bývalého legionáře

 

RUDOLF MENEK
– zúčastnil se legií
– ve své době velmi oblíbený autor
– kritizuje demokraty (Karel Čapek, Čáp..) 30. léta, 20. století

 

DÍLO = ANABÁZE „dlouhá komplikovaná cesta“
pentalogie (5 dílný)
– popisuje posledních 20 měsíců bojů u Zborova

 

DÍLO = PLUKOVNÍK ŠVEC (drama – divadelní hra) – tragédie
– ve své době vyvolalo polemiku à pravdivý příběh
– plukovník se během války zastřelil

 

FRANTIŠEK LANGER

DÍLO = JÍZDNÍ HLÍDKA (drama)
– pojednává o osamocení boji Čechů s Ruskými bolševiky
– jazyk je uvolněnější, hovorová slova, vulgarismy

 

IMAGINATIVNÍ PODOBA ČESKÉ PRÓZY

– 1918 – 1938 meziválečné období
– projevuje se vliv avantgardy (moderní umělecké směry)
– próza působí poetisticky
– objevují se v ní lyričnost a imaginace

 

VLADISLAV VANČURA
– prozaik, scénárista
– předseda Devětsilu
– chvíli byl členem komunistické strany, později odešel
– vystudoval lékařskou fakultu, své povolání vykonával krátce
– během války v roce 1942 byl popraven v KOBYLISÍCH

v literatuře:
– jeho jazyk je světem sám pro sebe
– využívá experimentů
– archaizace
– používá poetický jazyk
– v popředí jsou osoby, které si vychutnávají život

 

DÍLO = PEKAŘ JAN MARHOUL
– románová prvotina
– román o šikovném člověku, který je nepochopen, a lidé toho zneužívají
– nakonec se stane dělníkem ve své vlastní pekárně

 

DÍLO = ROZMARNÉ LÉTO – humoristická novela
– odehrává se v městě Krokovy Vary
– do města přijíždí kouzelník a krásná asistentka
– narušují stereotyp poklidného města
– chlapi se do ženy zamilují a ženy jen žárlí
– děj se odehrává na plovárně v létě
– jazyk se snaží být povznesený, i když mluvíme o banálních věcech

Markéta Lazarová –  román z lapkovského středověku,,silná archaizace jazyka,

 

LEVICOVÝ PROUD

– proud orientovaný na komunistickou stranu
– do popředí se dostává ideologická hodnota díla, umělecká je upozaďována

 

SOCIALISTICKÝ REALISMU

IVAN OLBRACHT = KAMIL ZEMAN
– syn Antala Staška
– žena Helena Malířová – spisovatelka
– člen komunistické strany
– ve 30. letech byl vězněn
– po válce trávil čas v Podkarpatské Rusi

 

DÍLO = ANNA PROLETÁŘKA
– původně vycházelo časopisecky

 

DÍLO = NIKOLA ŠUHAJ LOUPEŽNÍK
– dílo se odehrává v Podkarpatské Rusi
– lidový mýtus o člověku, který bohatým bral a chudým dával
– osud zběhá z 1. světové války
– Šuhaj je nejbližšími zrazen a nakonec zabit

 

DÍLO = ŽALÁŘ NEJTEMNĚJŠÍ (žalář – vlastní hlava)
– psychologický román
– hlavní postavou je policista, který je vehnán do izolace kvůli slepotě
– obává se, že jeho manželka ho začne podvádět
– v úmyslu to nemá

 

DÍLO = BIBLICKÉ PŘÍBĚHY
DÍLO = ZE STARÝCH LETOPISŮ

 

MARIE MAJEROVÁ
– vstupuje do KSČ
– redaktorka RUDÉHO PRÁVA
– politicky angažována – negativně
– je spojena s Kladenskem

 

DÍLO = SIRÉNA
– dílo odehrávající se na Kladně v 19. – 20. století
– sledující osudy jedné rodiny z prostředí poldovky a Havířu až po revoluční léta

 

DÍLO = HAVÍŘSKÁ BALADA

 

MARIE PUJMANOVÁ
– pocházela z intelektuální rodiny
– měla blízko ke kultuře
– silná komunistka

 

DÍLO = LIDÉ NA KŘIŽOVATCE
– zfilmované

 

DEMOKRATICKÝ PROUD ČESKÉ LITERATURY

– 1. polovina 20. století
– autoři, kteří jsou pragmaticky orientovaní (PRAGMATISMUS) – stanovení cílů
– seskupovali se kolem LIDOVÝCH NOVIN

 

KAREL ČAPEK
–  narozen 1890 v Malých Svatoňovicích
– studuje gymnázium v Hradci Králové i v Praze
– dále studuje v různých zemí v Evropě
– bratr Josef Čapek (POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE), grafik
– sestra Helena (MOJI MILÍ BRATŘI)
– manželka Olga Scheinpflugová (herečka)
– seskupení kolem T.G. Masaryka
PÁTEČNÍCI – seskupení, které se pořádalo v pátek
– předseda penklubu
25.12.1938 zemřel ve chvíli, kdy si pro něj přišlo gestapo

 

1) MODERNÍ POHÁDKY
– autorovi současníci a jejich zaměstnání
DÍLO = DEVATERO POHÁDEK A JEŠTĚ JEDNA OD JOSEFA JAKO PŘÍVAŽEK
– vysvětluje některé principy společnosti

DÍLO= DÁŠENKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
– kniha doplněna fotografiemi
– zaznamenává život štěněte

 

2) NOVINÁŘ
-> NÁRODNÍ NOVINY
-> LIDOVÉ NOVINY
– píše fejetony
– navazuje na tradice Jana Nerudy

DÍLO = ZAHRADNÍKŮV ROK – o zahraničení

DÍLO = ITALSKÉ LISTY, ANGLICKÉ LISTY -> cestopisy

 

3) AUTOR DROBNÝCH POVÍDEK S DETEKTIVNÍM OBSAHEM
DÍLO = POVÍDKY Z JEDNÉ A DRUHÉ KAPSY

 

4) UTOPISTICKÁ DÍLA
– 1. polovina 20. let 20. století
– Čapek varuje před moderní technikou
– díla o technice

DÍLO = R.U.R – vědeckofantastické drama
– slovo „robot“ vymyslel Josef od slova „robota“
– roboti začínají lidem škodit, do té doby, dokud nevymřou
– nechá si toho svého vynálezce, později se ho zbaví
– na konci díla si roboti projevují emoce

 

DÍLO = TOVÁRNA NA ABSOLUTNO – román
– je objeven karburátor, který dokáže štěpit atomy, ale součastně dokáže vypouštět absolutno
– absolutno dělá z lidí náboženské fanatiky

 

DÍLO = KRAKATIT – román
– román, ve kterém je řešen problém odpovědnosti člověka za jeho vynález

 

DÍLO = VĚC MAKROPULOS – drama
– řešena otázka dlouhověkosti
– hlavní postava herečka ELINA MAKROPULOVÁ, která díky svému otci má možnost žít nepřetržitě
– historií prochází v několika období

 

5) NOETICKÁ TRIOLOGIE = nauka o poznání
– 30. léta 20. století
– záleží na různých úhlů pohledů, každý z nás má své vlastní poznání

DÍLO = HORDUBAL

DÍLO = POVĚTROŇ

DÍLO = OBYČEJNÝ ŽIVOT

 

6) VAROVÁNÍ PŘED TOTALITOU
= fašismus
– konec 30. let 20. století

DÍLO = VÁLKA S MLOKY – román s fejetonskými rysy
– jsou objeveni mloci, kteří představují levnou pracovní sílu
– mloci se vymknou kontrole, začnou ukrajovat pevninu, jejich životní prostor
– román končí tím, že mloci se objevují v Praze (Němci, fašisti)

 

DÍLO = BÍLÁ NEMOC – drama
– je válka a na některých lidech se začínají objevovat bílé fleky à lepra
– najde se doktor GALÉN, který najde lék, nejdříve léčí chudé
– doktor je proti válce
– je povinen léčit chudé i bohaté
– nemoc dostane maršál
– je ušlapán davem
– jedinec nezmůže sám nic proti zmanipulovaném davu

 

DÍLO = MATKA
– autorka námětu je Olga Scheinpflugová
– matka má manžela a 4 syny
– ve válce přijde o manžela a později i o tři syny
– má schopnost promlouvat s mrtvými
– poslední syn chce jít do války, jenže matka nesouhlasí
– nakonec synovi dala zbraň a sama ho poslala do války

 

JOSEF ČAPEK
– starší bratr Karla Čapka
– výtvarník, umělecký kritik, prozaik
– úzce spolupracoval se svým bratrem
– zemřel v Terezíně roku 1945

 

DÍLO= ZE ŽIVOTA HMYZU

DÍLO = O PEJSKOVI A KOČIČCE

DÍLO = STÍN KAPRADIN – novela, epika
– 2 mladíci, kteří se rozhodnou pytlačit
– zabijí hajného
– utíkají před spravedlností

 

FERDINAND PEROUTKA
– významný publicista 1. republiky, který sledoval politiku a historii
– celou válku prožil v koncentračním táboře
– 1948 emigroval kvůli komunistům do USA
– šéfem sekce rádia Svobodná Evropa
– šéfredaktor časopisu PŘÍTOMNOST a přispíval do LIDOVÝCH NOVIN

 

DÍLO= BUDOVÁNÍ STÁTU
– historie a politika vznikajícího Československa

 

KAREL POLÁČEK
– demokratický proud
– humorista, prozaik židovského původu
– pocházel z Rychnova nad Kněžnou à objevuje se v díle
– přispívá do LIDOVÝCH NOVI
– 1943 – odveden do Terezína, pak do Osvětimi odkud se nevrátí
– považován za tvůrce sloupků
– soudničkář = chodíval k soudu, pak o tom psal
– skvělý vypravěč
– používal inteligentní humor
– vytváří novotvary = nová slova

 

DÍLO = BYLO NÁS PĚT
– Rychnov nad Kněžnou
– sleduje partu pěti kluků, kteří pochází z jiné rodiny (myšleno finančně)
– děti jsou napříč sociálního prostředí
– hlavní postava PETR BAJZA = vypravěč

 

DÍLO = MUŽI V OFSAJDU
– příběh přátel, kteří fandí jinému družstvu – Viktorka, Slávie

 

DÍLO = HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
– odlehčený román
– z venkovského prostředí
– napsal to během války a kvůli židovskému původu nemohl být román zveřejněn, proto použil jméno svého přítele

EDUARD BASS = EDUARD SCHMIDT
– humoristický spisovatel, novinář
– 20. léta, 20. století = redaktor LIDOVÝCH NOVIN
– věnoval se cestování a kabaretnímu umění
– spolupracoval s pražskými kabarety ČERVENÁ SEDMA a ROKOKO
– skládal texty, zpíval, hrál, konferoval
– renesanční člověk – pochvala

 

DÍLO = KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA – moderní pohádka
– českému Chalupníkovi se narodí jedenáct synů
– když jsou velcí, začnou se učit fotbal
– stávají se mistři světa

 

DÍLO = CIRKUS HUMBERTO – román
– román vznikl za války
– oslava obyčejného člověka
– hlavní postava VAŠEK „VAŠKU“, má je otce, je zedník
– když přijede cirkus, otec tam chodí pomáhat, později do cirkusu začne chodit i on
– začne v cirkuse pracovat, seznámí se s dívkou a stane se ředitelem

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.