Antická literatura – literární období

literatura

 

Téma: Antická literatura

Zařazení: Literární období

Přidal(a): Anna Strnadová

 

ANTIKA

 • od počátku 1. tisíciletí př. n. l. do 1. poloviny 1. tisíciletí n. l.
 • začaly se zde poprvé vymezovat jednotlivé žánry
 • rozdělujeme na řeckou a římskou

 

Řeckou literaturu rozdělujeme na tři období:

 

Archaické období (9. stol. př. n. l. – 500 př. n. l.)

 • Homér-Íliasa Odyssea
 • Sapfó-zaměřovala se na milostnou poezii, elegie a hymny
 • Ezop-psal bajky, např.: O chytré lišce, O silném lvu

 

Attické období (5.-4. století př. n. l.)

 • Dochází k rozvoji filozofie, přírodních věd a dějepisectví
 • Mýtus ustupuje do pozadí, objevuje se drama a próza
 • V této době bylo velice populární divadlo (jeho základem byly oslavy na počest boha Dionýsa)
 • Tragédie-námět z mýtů, vztah jedince se společností, Hrdina se musí rozhodnout mezi příkazy bohů a vlastním svědomím
 • Komedie-náměty z mýtů, jízlivý humor, fantastické prvky
  • AristofanesJezdci, Žáby, Mír, Oblaka (zesměšňování a napadání Sokrata)
   • kritika zejména politiky a kulturního života v Athénách
 • Próza-lze rozdělit na filosofickou a historickou
  • Herodotos-historická próza, Dějiny (pojednávají o řecko-perských válkách)
  • Thukydides-historická próza, Dějiny Peloponéské války
  • Sokrates-nenapsal žádné dílo, patří mezi nejvýznamnější řecké filosofy
  • Platon-filosofická próza, Sokratův žák, Ústava, Podobenství o jeskyni
  • Aristoteles-filosofická próza, Platonův žák, Rétorika a Poetika

 

Hellénské období (od konce 4. století př. n. l.)

 • Výrazná snaha zachytit lidskou psychiku
 • Vzniká tzv. nová komedie (řeší milostné a rodinné problémy)
  • Theokritos-zakladatel tzv. bukolické poezie (oslavuje životy pastýřů a přírodu)

 

Římskou literaturu rozdělujeme na tři období:

 

Archaické období (3.-2. stol. př. n. l.)

 • Literatura podléhala praktickým společenským potřebám
 • Rozvíjí se drama a satirická poezie, později próza
  • PlautusLišák Pseudolus, Komedie o hrnci

 

Klasické období (2. stol. př. n. l. – 3. stol. n. l.)

 • zaznamenalo úspěch prózy a lyrické poezie
 • dělíme ho na zlatý věk a stříbrný věk
 • zlatý věk je spjatý hlavně s vládou římského císaře Augusta
  • VergiliusZpěvy pastýřské, Zpěvy rolnické, Aeneis
  • HoratiusSatiry, Epódy, Listy, Ódy
  • OvidiusUmění milovat, Proměny, Listy heroin
 • stříbrný věk-přestala existovat svoboda projevu, mnozí spisovatelé se stali oběťmi represí císaře Nera, sílí pesimismus
  • PetroniusSatyrikon
  • Seneca

 

Úpadkové období (3.-4. stol. n. l.)

 • Římská říše upadá (morálně, ekonomicky i politicky)
 • Populární je jak zábavná (epická próza) tak naučná literatura (encyklopedie)
  • Marcus AureliusHovory k sobě
  • Tatitus
  • Svatý Augustin