Řecká a římská antická literatura – literární období

 

 Jméno: Řecká a římská antická literatura

 Přidal(a): Eliška Klimtová

 

 

 

 

Řecko

Archaické období (8. – 6. st.př.n.l.)

 • Homér
  • Ilias a Odyssea – eposy
  • oba eposy jsou nejrozsáhlejším souborem řeckého bájesloví
  • Ilias (Trója)
   • odraz skutečných událostí boje o Tróju (maloasijské město), dílo nelíčí celou válku, ale pouze závěr
   • Odyssea na Ilias navazuje
  • Odyssea
   • osudy ithackého krále Odyssea při návratu do vlasti z Tróje po desetileté cestě
  • Znaky homerského eposu:
   • Rozsáhlý
   • Dějově bohatý
   • Prvky epické šíře (retardace děje)
   • Velké množství postav – výjimeční lidé s výjimečnými vlastnostmi
  • Lyrika monodická
   • Sólový zpěv za doprovodu lyry
   • Sapfó
    • Milostná lyrika
   • Anakreón
    • Víno, ženy, zpěv = anakreonská lyrika
   • Lyrika sborová
    • Pindaros
   • Bajky
    • Ezop – moudrý spisovatel

 

Attické období (5. – 4. st.př.n.l.)

 • Obecně:
  • Athénská demokracie
  • Krásný a dobrý člověk = ideál
  • Nové žánry – divadlo, tragédie, komedie
 • Řecká tragédie
  • Znaky:
   • Neštěstí, končí tragicky (smrtí)
   • Zápletka
   • Morální poučení
   • Trest od Bohů
   • Mytologie
   • Jednota času, děje a místa – příběh se odehrává během 24 hodin, má jen jednu zápletku, odehrává se na jednom místě
  • Aischylos
   • Dramatik, čerpal ze starých řeckých mýtů
   • Dílo:
    • Prosebnice, Peršané, Sedm proti Thébám, Spoutaný Prometheus, Oresteia
   • Sofoklés
    • Král Oidipus
     • stol., Théby
     • Oidipus – thébský král
     • Láios – Oidipův otec
     • Kreón – Oidipův švagr
     • Iokata – Oidipova matka
     • Polybos – korintský král, Oidipův nevlastní otec
     • Oidipus má podle věštby zabít svého otce a vzít si svou matku za ženu
     • Láios vydá příkaz nechat malého Oidipa zabít
     • Závěr – Oidipova matka se oběsí, Oidipus se oslepí a opustí Théby, protože zjistí, že zabil svého otce
    • Antigona
     • Antigona – sestra Polyneiklova
     • Isména – sestra Antigony
     • Kreón – thébský král, strýc A., I. a P.
     • Polyneikles vystoupí v boji proti svému strýci, v boji umírá
     • Antigona vede s Kreónem spor o pohřbení Polyneikla
     • Antigona P. pohřbí, ale Kreón ji za to pohřbí za živa a Antigona umírá
     • Trest pro Kreóna: zůstane na dosmrti sám
    • Euripides
     • Zaměřuje se na psychologii postav
     • Dílo:
      • Medeia, Alkéstis, Hippolytos, Héraklés
     • Řecká komedie
      • Znaky:
       • Vysmívá se nedostatkům lidské společnosti
       • Vysmívá se záporným lidským vlastnostem
       • Fantastické prvky
       • Smírný konec
      • Aristofanes
       • Psal politické komedie – politický a kulturní život v Athénách
       • Ptáci, Žáby, Mír, Jezdci
      • Dějepisectví
       • Herodotos – otec dějepisu
      • Řečnictví
       • Demosthenes – Filipiky (řeči proti Filipu Makedonskému)
      • Filozofická próza

 

Helenistické období

 • Vláda Alexandra Makedonského (Velikého) – šířil řeckou kulturu
 • Žánry:
  • Poezie – pastýřské idyly (idyla = báseň, která líčí bezstarostný, klidný život uprostřed přírody, často v pastýřském prostředí)
 • Theokrit
  • Pochází ze Sicílie
  • Motivy lásky
 • “Nová” komedie
  • Menandros
  • Znaky:
   • Důraz na individualitu postav
   • Bez fantastických prvků
   • Bez politických prvků
   • Obyčejné postavy
   • Motivy lásky

 

Řím

 • Literature je ovlivněna řeckou

 

Archaické období

 • Komedie
 • Plautus
  • Lišák Pseudolus, Chlubný voják, Komedie o hrnci

 

Klasické období

 • Řečnictví
 • Marcus Tullius Cicero
  • Politický námět
 • Dějepisectví
 • Gaius Julius Caesar
  • Zápisky o válce gallské
 • Titus Livius
  • Dějiny (dějiny Říma)
 • Lyrika
 • Publius Vergilius Maro
  • Lyricko-epické básně
  • Epos Aeneis – rozsáhlý, veršovaný, téma Trojské války
 • Ovidius
  • Nejnadanější antický básník, byl vyhnán z Říma
  • Trista – žalozpěvy
  • Metamorfoses – Proměny (mytologická poezie)
   • Daidalos a Ikaros
  • Umění milovat – milostná poezie

 

Postklasické období

 • Filosofie
 • Seneca
  • Působil na dvoře císaře Nerona
  • O duševním klidu
 • Satira
 • Iuvenalis – Satiry
 • Martialis – Epigramy
 • Petronius – Satyrikon