Černý kocour – rozbor díla k maturitě (3)

 

  Kniha: Černý kocour

  Autor: Edgar Allan Poe

  Přidal(a): Bozena

 

 

 

Světový romantismus

Literární historie

Společensko-historické pozadí

V Evropě v první polovině 19. století probíhaly napoleonské války, Německo a Itálie se pokoušely sjednotit a národy se začaly sebeuvědomovat – hledaly vlastní identitu v historii a kultuře. Kvůli prosazování občanských práv probíhala vlna revolucí (Španělsko, Rusko, Německo, Belgie, Řecko). Postupně se začaly do výroby zavádět stroje, měšťané začali mít vyšší finanční sílu a životní úroveň se zvyšovala, tím pádem se lidé začali věnovat více kultuře a vzdělání. Také docházelo k řadě objevů a vynálezů.

 

Romantismus se projevoval v literatuře, umění a hudbě. Vyzdvihuje svobodu jednotlivce, cit a vášeň. Inspiraci hledá ve středověku. Klade důraz na individuum. V Mezi žánry romantické literatury patří lyrická poezie,  poema (básnická povídka), balady, pověsti a povídky. Vznikl historický román.

Romantický hrdina ví, že svět nelze změnit. Proto je hrdina pesimistický, zklamaný… Většinou je odlišný od svého okolí a stojí na pokraji společnosti (např. Hugův Quasimodo).

 

Autoři:

Anglie – George Gordon Byron, Walter Scott, Percy Bysshe Shelley, Emily Brontëová

Francie – Alexandre Dumas, Victor Hugo, George Sandová

Německo – Novalis, bratři Grimmové

Další – Herman Melville (USA), Adam Mickiewicz (Polsko), Alexandr Sergejevič Puškin (Rusko)

 

Edgar Allan Poe (19. 1. 1809 – 7. 10. 1849)

Americký básník, prozaik, literární teoretik a esejista. Narodil se roku 1809 Bostonu ve státě Massachusetts do rodiny kočovných herců. Otec ale trpěl alkoholismem a matka mu zemřela ve třech letech. Adoptovali jej tedy bezdětní manželé Allanovi. K náhradní matce přilnul, ale k otčímovi si vztah nenašel. Po studiích v Anglii se rozhodl studovat virginskou univerzitu. Zde propadl alkoholu a dostal se do dluhů, které jeho otčím odmítl zaplatit. Z této finanční nouze se nedostal do konce života.

Roku 1827 se vydává do rodného Bostonu, kde se pokouší vydat svazek svých literárních pokusů Tamerlán a jiné básně. Tato sbírka je ovlivněna mimo jiné i básníkem Gordonem Byronem. Kvůli již zmiňovaným finančním potížím musí vzít zavděk prací v armádě. Slouží na Sullivanově ostrově známém z povídek Zlatý brouk nebo Senzace s balónem. Dosáhne nejvyšší poddůstojnické hodnosti, ale tato práce se mu zdá otupující. Naposledy se pokusí smířit s otčímem, ale oba dva se raději definitivně rozejdou.

Roku 1833 získal ocenění za povídku Rukopis nalezený v lahvi. Poté začal pracovat v jednom richmondském časopise, kde se roku 1835 stává šéfredaktorem. Roku 1836 se ožení se svou sestřenicí. Rok 1845 přinesl vydání Havrana, který ohromil publikum a Poe se hřál na výsluní. Drogová závislost ho ale vrhla zpět do potíží a bídy. 1847 umírá jeho manželka a v roce 1849 umírá v Baltimore i Poe.

 

Inspirace

Poe se nechal inspirovat anglickými básníky lordem Georgem Gordonem Byronem nebo Percy Bysshe Shellem. Poeovými básněmi zase Charles Baudelaire nebo Jaroslav Vrchlický, prózou tvůrce romaneta Jakub Arbes.

 

Literární teorie

FORMA

Druh, žánr

Epika → Střední epika →Povídka (detektivní, „hororové“, s prvky sci-fi)

Stylistika a slovní zásoba

Povídky jsou zpravidla vnitřním monologem vypravěče (ich-forma), dialogy se vyskytují velice málo. Slovní zásoba je neutrální.

 

OBSAH

Sbírka se skládá z těchto povídek: Jáma a kyvadlo, Zrádné srdce, Černý Kocour, Skokan, Pád do Maelströmu, Rukopis nalezený v lahvi, Podlouhlá bedna, Zlatý brouk, Odcizený dopis, Eleonora, Obchodník a Senzace s balonem. Povídky jsou z různých oborů. Například tajuplné, mystické, čarodějné povídky Černý kocour, kde je tím čarovnem kočka, Pád do Malströmu a Rukopis nalezený v lahvi, kde se objevuje nějaká mořská záhada a ztráta v prostoru a čase. Povídka Odcizený dopis, kde vystupuje amatérský detektiv Dupin, nebo Zlatý brouk, kde se pátrá po zlatém broukovi, patří mezi ty detektivní.

Poe zde používá jako inspiraci i své životní zkušenosti. Například v povídce Eleonora žije vypravěč se svou tetou a sestřenicí, kterou miluje – stejně jako ve skutečnosti. Povídky se vyznačují spravedlivým koncem – vrahové a špatní lidé jsou potrestáni, nevinní zase zachráněni.

Témata povídek jsou tajemno, smrt, moře, logická dedukce, psychika a myšlení jednotlivce.

 

Obsahy vybraných povídek

Černý kocour (1843)

Prozaický text vyprávěný ich-formou. Text je jednoduchý na pochopení. Slovní zásoba je neutrální.

Povídku vypravuje blíže neurčený muž, jenž je odsouzen k smrti. Proč ho odsoudili, sepisuje do této povídky. S manželkou byli oba vášniví milovníci zvířat – měli králíky, psa, rybičky, opičku a kocoura. Právě kocour si muže natolik oblíbil, že jej doslova pronásledoval. Jelikož muž časem propadl alkoholu, byl agresivní. Vyřízl kocourovi oko a později i oběsil. V noci pak dům začal hořet. Dům lehl popelem až na jednu zeď, kde zůstal vyobrazen černý kocour. Muži nedalo svědomí a jal se hledat nového kocoura. Toho našel, byl dokonce podobný tomu starému a neměl jedno oko – jen měl bílou skvrnku na hrudi. Opět si ho zamiloval, ale opět kocour muže začal pronásledovat a trýznit mužovo svědomí. Chystá se ho tedy zabít, ale překazí mu to manželka. To muže naštve a místo kocoura zabije ji zaťatím sekyry do mozku. Mrtvolu pečlivě zazdí do sklepa. Dům přijedou prohledávat kriminalisté, ale nic nenajdou. Najednou se zpoza zdi ozve nelidský křik, který patří zazděnému kocourovi ve zdi…

 

Hlavní postavy:

Muž – Muž, jenž vypráví svůj příběh, proč je odsouzen k smrti.

Kocour – Mužův trýznitel.

 

Jáma a kyvadlo (1842)

Stejně jako Černý kocour, je Jáma a kyvadlo psaná ich-formou.

Děj se odehrává ve španělském Toledu. Muž odsouzený inkvizicí za kacířství se probouzí v inkviziční kobce. Popisuje, jak se snažil zmapovat svou celu. Při průzkumu kobky málem spadne do hluboké jámy plné vody. Na přidělené jídlo mají zálusk krysy. Po chvíli spustí do cely kyvadlo s nabroušenou spodní hranou. To pomalu klesá dolů. Muž se ale dostane za pomocí krys z pout a oblafne smrt. V tom se kobka rozhoří ohněm a začnou se zužovat stěny. Muži nezbývá než skočit do jámy. V tom ho ale zachrání člen francouzské armády, která přijíždí do Toleda…

 

Hlavní postavy:

Muž – Muž odsouzený inkvizicí za kacířství na smrt.

 

Pád do Maelströmu (1843)

Starý námořník popisuje svému posluchači příhodu s vírem nazývaným Maelström. Pracoval spolu se svými bratry na rybářské lodi. Jednoho dne se však opozdili při návratu domů a mohutný vír je začal brát s sebou. Starému námořníkovi se podařilo uniknout, na rozdíl od jeho bratrů, ale ve víru zestárl. Tak se dozvídáme, že vlastně není starý věkově, ale jen fyzicky.

 

Hlavní postavy:

Starý námořník – Námořník, jenž byl pohlcen vírem, a podařilo se mu uniknout. Vypráví svůj příběh.