Král Oidipus – rozbor díla k maturitě (2)

rozbor-díla

 

Kniha: Král Oidipus

Autor: Sofoklés

Přidal(a): Bigi

 

 

SOFOKLES

 • Byl řecký athénský dramatik, kněz a politik
 • Působil jako athénský pokladník a bojoval i ve válce proti Samu
 • Jeho dramatická tvorba byla oblíbená, napsal mnoho tragédií (123) – dochovalo se jich pouze 7
 • Je autorem také hymnů, elegií a jednoho prozaického díla
 • Zavedl pojem deus ex machina (bůh ze stroje) – spuštěn na scénu aby vyřešil konflikt

Dále napsal:

 • Antigona

 

UMĚLECKÝ SMĚR

DOBA KLASICKÁ 5 – 4. STOLETÍ PŘ. N. L.

 • Rozkvět dramatu v Athénách = provozovalo se v amfiteátrech
 • Rozvoj dramatu a prózy
 • Dramata mají původ v řeckých hrách na oslavu boha Dionýsa
 • Dva hlavní žánry tragédie a komedie

 

 

Další spisovatelé:

 • Aischylos – Oresteia
 • Euripidés – Elektra

 

KRÁL OIDIPUS

ŽÁNR

 • Tragédie – hra s vážným dějem, nerovný zápas hlavního hrdiny – neúspěch, smrt, ale morální vítězství

 

LITERÁRNÍ DRUH

 • Drama → Skutečnost, příběh se předvádí na jevišti

 

SLOVNÍ ZÁSOBA

 • Místy se četla špatně např.: . . . Tak také dnes, ó drahý Oidipe, náš králi přesilný, v nějž věří vše, my všichni tulíce se k sobě lkáme. . .
 • Dobrá slovní zásoba, neobjevují se nespisovné výrazy.

 

DOBA A MÍSTO DĚJE

 • 4. století před našim letopočtem
 • Starověké Řecko

 

HLAVNÍ POSTAVY

 • KRÁL OIDIPUS – moudrý a spravedlivý král, po naplnění věštby zavraždil svého otce a oženil se se svou matkou
 • IOKASTÉ – matka Oidipa, poté jeho manželka, oběsila se, velmi citlivá
 • LÁIOS – otec Oidipa, krutý král a vládce, po naplnění věštby zabit synem Oidipem
 • PASTÝŘ – hodný a milující, ujal se Oidipa a odnesl ho králi Polybovi
 • POLYBOS – Oidipův nevlastní otec, velmi starostlivý, nakonec umírá

 

DĚJ

Králi Láiovi předpověděla věštba strašlivou věc, a to, že bude usmrcen vlastním synem a ten se pak ožení s jeho manželkou, synovo matkou. Poté, co se syn narodil, král plný obav, že by se věštba vyplnila, nechal synovi probodnout paty. Také nechal svého sluhu, aby dítě odhodil kdesi v lese, ale ten však králův příkaz neuposlechl. Dítě ponechal chudému pastýři a ten dítě odnesl korintskému králi. Korintský král Polybos se svou ženou vlastí děti neměli a tak se o dítě starali jako o vlastní. Pojmenovali ho Oidipus, podle toho, že měl opuchlé paty. Jednoho dne se však Oidipus dozvěděl o věštbě a tak opustil své nevlastní rodiče a vypravil se do Théb. Na svém návratu do rodného města zavraždil svého otce Laia, aniž by tušil, s kým měl tu čest. Oidipus rozluštil záhadu Sfingy a zbavil Théby nestvůry které zdejší občany obtěžovala a za odměnu dostal trůn a ruku zdejší královny Iokasté. Po nějaké době v Thébách vypukla morová epidemie a tím i věštba, která předpověděla, že Théby bude mor sužovat dokud nezemře vrah krále Laja. Král Oidipus si toho byl vědom a tak po vrahovi krále Laja začal pátrat. Věštec Teiresiác mu naznačil pravdu, ale král ho po hádce vyhnal. Myslel si, že za vším stál jeho strýc, Kreón, který se chtěl chopit vlády. Dlouhá doba potom uplynula, když Oidipus pomalu začínal zjišťovat, že vrahem je on sám. Poté, co vyslechl Thébského pastýře, dozvěděl se celou pravdu. Jeho manželka Iokasté se oběsila, protože žádné z těch skutečností nemohla uvěřit a on sám si raději vypíchl oči, aby neviděl tu zkázu, kterou lidstvu způsobil. Nakonec byl král Oidipus vyhoštěn z Théb.

Další podobné materiály na webu: