Lakomec – rozbor díla k maturitě (9)

 

Kniha: Lakomec

Autor: Molière

Přidal(a): Jimboo

 

 

 

 

Klasicismus 17. století

______________________________________________________________________________

 

LITERÁRNÍ

KONTEXT

 

AUTOR

Moliére, vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin, byl francouzský herec, spisovatel a dramatik. Začínal jako herec a režisér u kočovných společností. Poté získal místo ředitele královského divadla v Paříži. V jeho hrách se promítala soudobá mravní problematika – postavení žen ve společnosti a rodině, lakota, náboženské pokrytectví a snaha měšťanstva napodobovat šlechtu.

 

TVORBA AUTORA

Tartuffe (komedie o pokrytectví a chvástání)

                               Zdravý a nemocný (komedie)

                               Misantrop (komedie)

            

UMĚLECKÝ SMĚR a znaky v díle

 

Tvorbu Moliéra řadíme do období klasicismu, které vznilo v 2.polovině 17.století ve Francii. Klasicistní literatura hledá vzor v antickém umění se zaměřením na společenské a mravní problémy. Klasicismus je úzce spjat s osvícenstvím, což je myšlenkový proud o víře v rozum a smyslovém poznání člověka (oproti barokní víře v Boha a posmrtný život).

 

Je zřejmé, že Lakomec klasicistické tendence opravdu naplňuje – autor kritizuje pokrytectví a lakomství, které podle autora deformuje charakter člověka a ničí vztahy mezi rodinnými příslušníky. Klasicistickému stylu také odpovídá autorova inspirace v antice, kde si Moliére vzal motiv z Plautovy komedii o hrnci.

 

TÉMATIKA   – Klasicismus 17. stol.

druh: drama                      útvar: komedie

 

Drama se tvoří tak, že se příběh vypráví pomocí dialogů, monologů a scénických poznámek. V minulosti bylo obvyklé především divadelní scénické provedení, v současnosti se objevuje i v hraném filmu, v rozhlase, televizi a v dalších formách audiovizuálních děl.

 

Komedie je hlavní dramatický žánr. Dějový konflikt i role jednajících postav jsou pojaty komicky – s příslušným zaměřením na střetnutí ideální představy a nicotné skutečnosti (právě významový kontrast vzbuzuje smích). Dramatický zápas o věci a záležitosti končívá smírným rozuzlením.

 

Hlavní myšlenkou Lakomce je poukázání na fakt, že peníze mění charakter a ovlivňuje mezilidské vztahy. Kritizuje a odsuzuje morálku založenou na tyranství, slepé poslušnosti, nevědomosti a tupém poddanství dětí vůči rodičům a žen vůči mužům.

 

CHARAKTERISTIKA

POSTAV

 

Harpagon

Bohatý vdovec a lichvář, který slepě touží po jediném – penězích. Jeho jediným cílem je co největší zisk a bohatství, které je pro něj důležitější než jeho rodina, i jeho vlastní život. Život bez peněz pro něj nemá cenu a nejvíc se tím trpí jeho děti a služebnictvo. Až poté, co zjistí pravdu o původu Mariany a Valéra, nenamítá nic proti svatbám svých dětí.

Kleantes

Harpagonův syn, který nechápe otcovu posedlost a šílenou lásku k penězům. Zamiloval se do Mariany, ikdyž byla velice chudá a nehodlá se ji vzát, i přesto že otec jeho lásce nepřeje a chce si Marianu nechat sám pro sebe.

Štika

Kleantův dobromyslný a oddaný sluha. S myšlenkou, že svému pánovi pomůže, vymyslí lest a ukradne Harpagonovu truhlici s penězi.

Mariana

Kleantova krásná milenka, chudá dívka, která se stará o svou nemocnou matku. Zamilovala se do Kleanta proto jaký je, ne pro jeho peníze.

Valér

Harpagonův sluha, který je zamilovaný do jeho dcery Elišky.

Eliška

Harpagonova dcera, která je zamilovaná do jeho sluhy Valéra.

Anselm

Otec Valéra a Mariany (jak se na konci hry ukáže). Štědrý a dobrosrdečný šlechtic, co so má vzít Elišku proti její vůli.

Panna Klaudýnka

Harpagonova služka.

kmotr Jakub

Harpagonův kočí a kuchař.

 

DĚJ   

Hlavní hrdina je majetný vdovec a lichvář Harpagon, který je ovládán nestárnoucí lidskou vlastností – lakomostí. Jeho syn Kleantes se zamiluje do chudé dívky Mariany. Jeho dcera Eliška se také zamiluje, do Harpagonova sluhy Valéra. Jejich otec o tom ale zpočátku neví, sám se chce oženit s krásnou Marianou a Kleantese oženit s bohatou vdovou a Elišku provdat za stárnoucího šlechtice Anselma, který je, jak se nakonec ukáže, Valérovým a Marianiným otcem. Hlavní zápletka se začne odehrávat, když si Harpagon pozve Marianu na večeři. Kleantův sluha najde na zahradě Harpagonovu truhlu s tím co je pro něj nejdůležitějším – s penězi (10 000 tolarů) a s dobrým úmyslem pomoct svému pánu truhlu ukradne. Harpagon však ztrátu brzy zjistí, zpanikaří a začně podezírat všechny okolo, včetně sebe. Přitom se také dozví, že jeho syn si chce vzít Marianu a že Valér se zasnoubil s jeho dcerou Eliškou a chce ho oběsit. Potom ale Kleantes otci navrhne, že se mu peníze vrátí, pokud je nechá, ať se provdají za koho chtějí. Harpagon samozdřejmě neváhá a za vidinou navrácení svého majetku (navíc umocněnou tím, že Anselm za celou svatbu zaplatí, dostane k tomu nový oblec a velké věno) souhlasí. Vše tak nakonec dobře dopadne. Harpagon však zůstává stejný, ale jelikož mu jeho chování nepřipadá nijak divné, nevadí mu to.

 

KOMPOZICE                                             

 

MÍSTO: Paříž

ČAS: 17.století (1670)

KOMPOZICE: chronologická s reálným časem

VYPRAVĚČ:  er-forma

ČLENĚNÍ: 5 dějství s několika výstupy

 

Celé dílo je psáno spisovnou češtinou, formou monologů a dialogů postav. Moliére v Lakomci používal běžnou měšťanskou mluvu, nepřikrášloval rozhovory, které tak byly živé a plné hovorových obratů (zejména u Harpagonova služebnictva). Nicméně v dialozích mnohdy najdeme anaforu, zvláště ve vypjatých scénách. Postavy vyšší třídy hovoří vzletně, používají personifikace či metafory. Zamilovanost mladých párů vyjadřoval Moliére srkze jemné gradace a hyperboly. Pro zvýšení napětí také Moliére používal neslovesných vět („Zloděj! Vrah! Loupežník!“).

 

  • personifikace („Mé chudinky penízky! Oloupili mě o vás, vy moji hodní přátelé!“)
  • archaismy („kdokolivěk“, „taškáři“, „dráby“)
  • citoslovce („Achich! Ach!“)
  • hyperbola („umírám, jsem mrvev, jsem pohřben!“)
  • zdrobnělina („penízky“)
  • metafora („jdi mi z očí“)

 

 

FILMOVÉ

ZPRACOVÁNÍ

 

Lakomec (divadelní záznam), 1972

–          režie: Jaroslav Dudek

–          hrají: Miloš Kopecký (Harpagon)

 

Lakomec (TV film), 2002

–          režie: Zdeněk Zelenka

–          hrají: Viktor Preiss (Harpagon)

Lakomec (francouzský TV film), 1980

–          režie: Louis de Funés

–          hrají: Louis de Funés (Harpagon)

Další podobné materiály na webu: