Maminka – rozbor díla k maturitě (3)

 

Kniha: Maminka

Autor: Jaroslav Seifert

Přidal(a): Jakub

 

 

Jaroslav Seifert

– 1901 – 1986

– český básník, spisovatel, překladatel, národní umělec

– otec byl vyučený zámečník

– gymnázium kvůli absencím nedostudoval

– hodně času strávil v pivnicích, kde psal básně za pivo

– 1920 spoluzakladatel Devětsilu

– 1921 vstoupil do KSČ, redaktor Rudého práva

– 1929 – spolu s dalšími 6 komunistickými spisovateli podepsal Manifest sedmi – proti bolševizaci strany ] vyloučen z KSČ (pak vstoupil do Československé sociálně dělnické strany)

– jeden z prvních signatářů Charty 77

– kvůli svému aktivnímu vystupování během normalizace byl nucen stáhnout se do ústraní

– státní pohřeb se konal v Rudolfinu, pohřben v Kralupech nad Vltavou

Tvorba

– redaktor Rudého práva, Rovnosti, Sršatce

– 1949 definitivně nechal žurnalistické činnosti a začal se věnovat výhradně literatuře

– 1967 národním umělcem

– 1984 NC za literaturu – kvůli jeho špatnému zdravotnímu stavu ji převzala jeho dcera

– ačkoli to byla významná událost, v novinách o tom byla pouhá zmínka

– během normalizace jeho díla vycházela v samizdatu

Dílo: Město v slzách, Samá láska, Básně

  • Období poetismu – Ruce Venušiny, Na vlnách TSF, Slavík zpívá špatně, Hvězdy nad Rajskou  zahradou
  • Válečné období – Vějíř Boženy Němcové, Kamenný most, Zhasněte světla
  • po roce 1945 – Přilba hlíny, Píseň o Viktorce, Maminka, Chlapec a hvězdy
  • 70. – 80. léta – Morový sloup, Deštník Piccadilly, Všecky krásy světa

Maminka (1954)

Historický kontext: 2. polovina 20. století

– studená válka

– doznívání politických procesů v 50. letech

– 1953 zemřel Stalin a Gottwald, měnová reforma (velké protesty v Plzni)

– zastrašování odpůrců režimu

– pokračování násilné kolektivizace, důraz na těžký průmysl, industrializace Slovenska

– centrálně plánovaná ekonomika – pětiletky

– společnost je pasivní, důvěra v režim (procesy nejsou dávány příliš najevo)

– první velké nepokoje přišly až s měnovou reformou

– znárodňování statků + vznik JZD

– jediná přípustná ideologie – socialismus

Kontext umění: schematická literatura, socialistický realismus

– mnoho autorů v 50. letech prošlo KSČ

– vymizely avantgardní směry ] zakázané

– od roku 1958 se opět začínají objevovat prvky modernismu

– autoři hodně konfrontování s cenzurou ] mnoho autorů vůbec nemohlo tvořit a na českou literární scénu se vrátili až v 60. letech

– zakázán i Karel Čapek – po studii ruského bohemisty opět povolen

– typizace postav

– autoři hodně v emigraci – Jiří Kolář (Prométheova játra, 1950), Ivan Blatný, Voskovec (USA)

– vznik vězeňského básnictví – literáti ve vězení

– Jan Zahradníček – Znamení noci, Dům strachu

hudba – nástup rock and rollu

– dostává se k nám rocková hudba z USA

malířstvípop-art – motiv populární masové kultury

– zobrazení předmětů běžného moderního života ] Andy Warhol

Forma:

literární druh: lyrika

literární žánr: poezie – báseň (básnická sbírka)

kompozice: retrospektivní

jazyk: spisovný + nespisovné výrazy (brejle)

básnické prostředky: metafory – většinou nepřímé

– obrazná přirovnánímodrý chomáček jara = kytička fialek

– konstans – staré brejle

– ornans – kvítka spanilá

personifikaceslza krvácí

eufemismusslza krvácí do heboučkých fáčů

pravidelný rytmus – závisí na motivu básně

pravidelný rým – sdružený, střídavý, obkročný

– přírodní a intimní lyrika

poetismus – literární směr, který vznikl v Československu a nikdy se nerozšířil jinam

– český avantgardní směr

– básně všedního dne, popis všedních obyčejných věcí

– oproštění se od politiky, optimistický pohled na svět

– pocity štěstí a radosti, důraz na emoce a cit

– lze jej chápat i jako styl života ] Vítězslav Nezval ho nazval metodou jak nazírat na svět, aby byl básní

– roku 1922 vyšla řada ryze poetistických textů ]klíčové sborníky Devětsil a Život

– napadá francouzský surrealismus pro jeho temnotu a mysticismus, kritika kubismu

– 1924 Karel Teige vydal Manifest poetismu

– vrchol ve 30. letech

– citové opojení, uvolněná fantazie, proud asociací

– hovorovější styl vyjádření

– Maminka není úplně poetistická, ale má jisté prvky

Téma: lyrický subjekt (autor) vzpomíná na své dětství, mládí, maminku

– maminka je zde symbolem ideální ženy

– klidné, přírodní a intimní motivy ] důraz na cit a lásku

– autor maminku vnímá jako člověka, na kterého se mohl vždy spolehnout

– patrná láska autora k mamince

– kniha je věnována péči de facto všech maminek ] jsou to ženy, které určují chod našeho života a kterým způsobujeme největší boleti (narození, starosti, strach) a ony nás přese všechno celý život milují

– má vůči mamince výčitky, že ji zlobil ] je mu líto, že už se jí nemůže nijak odměnit

– ačkoli Seifert v mládí žil chudě, tak zde domov zobrazuje jako velmi harmonický

– objevuje se tu někdy i jiná žena – Skleněný džbán

Kytička fialek – básník nosil mamince květiny, ona se zlobila, že má raději šetřit

– nakonec maminky byla za kytičku ráda

– sociální motiv (měl by raději šetřit)

Skleněný džbán – autor po řadu let potkává dívku se džbánem, ve kterém nosí pivo tatínkovi ] po čase se před ní začne stydět (Co však jsem neznal doposud, jsem poznal potom. Byl to stud. A plachost)

– dívka pak jednou postaví džbán na schodech a políbí ho

– džbán je zde symbolem

Maminčino zátiší, Všední den, U okna, Maminčino zrcátko, Okarína…

O Mamince: kritici vyjádřili názor, že Seifert už nemá čím zasáhnout do vývoje české poezie, že dospěl k vrcholu svých tradičních prostředků

– 1955 za tuto sbírku dostal státní cenu za literaturu