Ostře sledované vlaky – rozbor díla k maturitě (4)

 

Kniha: Ostře sledované vlaky

Autor: Bohumil Hrabal

Přidal(a): e-M

 

 

 

 

O autorovi:

Byl to český spisovatel, jeden z nejvýznamnějších českých prozaiků. Narodil se 28.3.1914 v Brně. Studoval na gymnáziu a potom na právnické fakultě – vlastnil titul JUDr. Byl ženatý, bezdětný. Hodně času trávil po hospodách a jeho nejoblíbenějším nápojem bylo pivo. Vystřídal řadu povolání, znal velmi dobře různá prostředí, pracoval například jako číšník, výpravčí, skladník, pojišťovací agent nebo jako dělník v ocelárnách. Jelikož nebyl členem komunistické strany, měl problémy v 70. a 80. letech, kdy nemohly být vydány všechny knihy, které napsal, a proto některé vyšly až v exilu.

Další jeho díla byla: Postřižiny, Slavnosti sněženek, Obsluhoval jsem anglického krále, Skřivánci na niti, Příliš hlučná samota, …

 

Děj:

Poslední válečná zima a maloměstské nádraží poblíž hranic tvoří kulisu snad nejznámější novely Bohumila Hrabala.
Hlavní postavou je mladý výpravčí Miloš Hrma, sotva dospělý, nebo spíš právě dospívající mladý muž, který právě zápasí s milostnými neúspěchy, které byly příčinou jeho pokusu o sebevraždu. Proti němu stojí výpravčí Hubička, veselý místní donchuán, kterého právě vyšetřují nadřízení pro mravní přestupek, jehož se dopustil tím, že potiskl zadeček telegrafistky Zdeničky Svaté úředními razítky.
Vyšetřovací komise najde Hubičku s Hrmou na stanici polospící a přednostu stanice v holubníku. Hubička je uznán nevinným, ale přednosta stanice je uznán nezpůsobilým k povýšení.
Zdánlivě bezstarostný a poživačný Hubička překvapí Hrmu oznámením, že se chystá zničení transportu zbraní (ostře sledovaného), který má po půlnoci projíždět stanicí. Zatímco přednosta odchází na večeři k hrabatům Kinským, Hrma se rozhodne, že se do spiknutí zapojí a sám hodí bombu do vlaku. Na stanici přichází spojka s informacemi a vybavením, Viktoria Freie.

Je to krásná žena, která projeví Hrmovi náklonnost, čehož v předvečer záškodnické akce Hrma využije v jejím náručí se stane mužem. Plný sebevědomí a hrdosti vydá se splnit zamýšlený úkol, vyleze na staniční semafor a skutečně se mu podaří hodit do německého vlaku bombu.

 

Uvidí ho však při tom německý voják hlídkující v posledním vagónu, na kterého Hrma vystřelí a vojáka zasáhne.

Německý voják bohužel Hrmu zasáhne také. Oba padají do příkopu vedle kolejí, kde umírají. Němec v bolestech, Hrma s hrdostí na svůj čin, ale zároveň s lítostí nad umírajícím Němcem a pýchu nad záškodnickým činem doprovází pocit marnosti nad smrtí a válkou vůbec.

 

Hlavní postavy:

Miloš Hrma – výpravčí, mladý, nezkušený, citlivý, lítostivý

Hubička – výpravčí, “donchuán”

Zdenička Svatá – telegrafistka

Viktoria Freie – krásná Rakušanka

Máša – dívka Miloše

 

Doba vzniku díla(literární směr, období):

Doba před revolučním rokem 1968,  u nás politika KSČ, cenzura, po r. 1968 – zakázaný autor , Autoři píší volněji

– novela s tématem okupace

 

Reakce okolí, popř. kritiky:

Nebyl členem komunistické strany a proto v70. a80. letech nemohl vydávat své knihy, a tak některé vyšly až v exilu, psal svobodně, pravdivě, skrytá kritika režimu.

Ostře sledované vlaky bylo s filmováno a oceněno Oskarem.

 

Různé(i neliterární) adaptace:

stejnojmenný film z roku 1966, režisér Jiří Menzl

 

Doba a místo děje:

V Protektorátu Čechy a Morava, konec druhé světové války

 

Znaky díla:

Povídka psaná Ich-formou, objevuje se zde retrospektiva

spisovný jazyk, spíše humorná forma psaní a projevu, někdy až napjatá situace, trefný někdy až drsný, žádná podrobnější psychologická kresba, kontrasty (krutost x krása, heroický čin x lstivá zlomyslnost)

 

 

Téma

Metoda koláže, dvojí rovina soukromé trauma a atentát na muniční vlak, hrdinství, humorná stránka, intimní stránka, překonání sebevraždy.

 

 

Myšlenka díla:

Kritika fašismu a války vůbec, která přinesla mnoho zbytečných škod na lidských životech.

Další podobné materiály na webu: