Pásmo (sbírka Alkoholy) – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Pásmo (sbírka Alkoholy)

Autor: Guillaume Apollinaire

Přidal(a): David Pivoňka

 

 

Guillaume Apollinaire

 • Přelom 19. a 20. století (1880 Řím – 1918 Paříž)
  • Polského původu; nemanželské dítě polské šlechtičny a italského důstojníka
  • Vyrůstal v Itálii, později žil v Paříži
 • Předznamenal příchod avantgardních směrů
  • Ovlivnit mnoho autorů, směrů, děl
 • Považován za zakladatele moderní francouzské poezie
 • Většinu života žil v Paříži, hodně cestoval (navštívil i Prahu – napsal o ní povídku Pražský chodec, zmiňuje ji v Pásmu, Brno)
 • Jeho básně: kubofuturismus
 • Podporoval kubismus – kamarádil se s Picassem
 • Pod pseudonymem vystupoval jako přísná literární kritička
 • Byl uvězněn na několik dní, když byl podezřelý z krádeže Mony Lisy
 • Zúčastnil se 1. SV, kde byl raněn do hlavy, po válce zemřel na španělskou chřipku
 • Není to jeho pravé jméno (Wilhelm Albert Wladimir Alexandre Apollinare de Kostrowitzky)
 • Vedle Walta Whitmana průkopník volného verše
 • Jeho dílo překládali i Karel Čapek, Jaroslav Seifert, Vladimír Holan, Vítězslav Nezval a další
  • Ovlivnil i českou literaturu

 

Jeho dílo -> základem jsou 3 básnické sbírky:

 • Alkoholy (Pásmo, Most Mirabeau)
 • Kaligramy (slova a písmena jsou uspořádána do obrazů)
 • Bestiář (sbírka krátkých básní o zvířatech)

Další díla:

 • drama Prsy Tiresiovy (poprvé použil slovo surrealismus; dílo je předchůdcem absurdního dramatu)
 • Povídka Pražský chodec

 

Kontext:

 • Kubismus: Pablo Picasso (malíř), u nás Karel Čapek
  • Seifert – také tvořil kaligramy
 • Futurismus: Marinetti – Manifest futurismu
 • (o dvě generace starší Walt Whitman – zpopularizoval volný verš)
 • Kubofuturismus: Velemir Chlebnikov (Válka v myší pasti, Víla a skřítek)

 

Alkoholy (sbírka)

 • Básně z let 1898 – 1913
 • 45 básní
 • Osvobodil verše od interpunkce – je zbytečná; rytmus a verše jsou skutečná interpunkce

 

Rozbor díla: Pásmo

Rok vydání:

 • 1912

Druh:

Žánr:

 • báseň

 

Kompozice: 3 části (viz témata níže)

 • Dalo za vznik žánru apollinairovské pásmo (nebo jen pásmo) – polytematická báseň – témata se často mění, báseň je proudem představ, pocitů, nálad, vzpomínek;
  jsou rozvíjeny pomocí asociací -> dva po sobě jdoucí verše na sebe často nenavazují

 • Asociace – prvek futurismu, ale pásmo je spíš kubofuturistické (spojuje prvky kubismu a futurismu)
  • -> dynamičnost – odstranění interpunkce, přesuny v místech
  • -> hra se slovy
  • ale byl spíš kubista – klade jako malíři různé pohledy vedle sebe

 

Verš:

 • Rým soudružný a volný (v knize i střídavý)

Lyrický mluvčí

 • ich-forma

Jazyk:

 • odborné výrazy, zeměpisné názvy (místa), přechodníky
 • spisovný, občas hovorové prvky až nespisovné (eroplán)

Tropy:

Figury:

 • anafora (opakování na začátku veršů)

 

Báseň předznamenala vznik různých avantgardních směrů (dadaismus, expresionismus, surrealismus)

 

Témata / děj:

 • loučení se se starou dobou a vítání dvacátého století (vítání techniky, moderní civilizace)
 • cestování (jeho zážitky ze středomořských cest, setkání s Čapkovou rodinou v Praze)
 • oslava života, který člověka opíjí jako alkohol

 

Kubofuturismus – geometricky uspořádaná báseň, působící jako obrázek

 • asociace, polytematičnost

Apollinaire původně vychází ze symbolismu