Renesance a humanismus v evropské literatuře – umělecký směr

 

 Jméno: Renesance a humanismus

 Přidal(a): Dominika S

 

 

 

 

Renesance a humanismus v evropské literatuře

umění, charakteristika doby, díla

počátek 14. st. – konec 16. st.

 

Renesance = obnova, znovuzrození antiky. Vznikala od konce 13. st. v Itálii. Rozvíjí se kulturní i společenské hnutí, které znamená odvrat od odříkavého způsobu života – asketismu. Renesance se projevuje nejen ve způsobu života, ale i v umění, vědě i filozofii.

Ideálem doby se stává všestranně zaměřený člověk. Umělecká tvorba přestává sloužit  náboženským idejím. Renesance pronikala i do vědy a umění – Koperník, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci(Mona Lisa, Poslední večeře), Sandro Botticelli(Zrození Venuše), Michelangelo Buonarroti(David, Pieta) a další.

Učenci, kteří zkoumali antickou literaturu se nazývali – humanisté(lat. humanus – lidský).

Humanismus – zaměření na člověka a jeho život.

 

Česká renesanční a humanistická literatura

(15. st. – 16. st.)

Příliv renesance byl zbrzděn husitským hnutím – u nás se více projevil humanismus.

Vznikaly knížky lidového čtení, nauková literatura, cestopisy, kroniky, překlady, spisy s funkcí pozvednout ČJ.

 

Česko :

 

BOHUSLAV HASIŠTEJNSKÝ Z LOBKOVIC – napsal latinskou moralizující báseň Žaloba k sv. Václavu na mravy Čechů(obviňování šlechty z rozmarného života)

 

HYNEK Z PODĚBRAD – přeložil 11 novel z Dekameronu, napsal Májový sen(milá uléhá k němu do postele a on se probouzí dříve než vyvrcholí)

 

VÁCLAV HÁJEK Z LIBOČAN – napsal Kroniku českou(není však věrohodná)

 

JAN ÁMOS KOMENSKÝ(hranice Renesance a Baroka) – ,,učitel národů´´

*28.3. 1592 – den učitelů

– v dětství osiřel studoval na českobratrských školách, studoval univerzity v Německu (v Herbornu a Heidlbergu), stal se učitelem(Přerov a Fulnek). Po bitvě na Bílé hoře(1620) byl pronásledován a skrýval se na severní Moravě, 1628 emigroval do Polska. Byl zvolen biskupem jednoty bratrské(Lešno). 1656 odešel k příteli do Amsterdamu, kde v roce 1670 umírá(pohřben v Naardenu)

 

Dílo:

1.) náboženské a filozofické spisy

2.) pedagogická díla

3.) pansofické(vševědné)

4.) irenická(mírová

 

Náboženské a filozofické spisy

např. Labyrint světa a ráj srdce – alegorie(jinotaj – dílo má skrytý význam), svět je zde zobrazen jako střed tržiště s městem. JÁK prochází městem a hledá zaměstnání, které by ho bavilo a bloudí městem s Všezvědem a Mámením. Mámení mu nasadí růžové brýle, aby viděl svět krásným, jenže on si je posune na špičku nosu a vidí skutečný svět – podvod, klam, touha po zisku..

Pedagogické spisy

např. Didaktika magna(Velká didaktika), Škola hrou

 

Itálie :

 

DANTE ALIGHIERY [aligjéri] – žil ve Florencii, za protipapežský postoj byl vypovězen do vyhnanství. Napsal básnickou skladbu Božská komedie – duchovní epos.

 

GIOVANNI BOCCACCIO [džovany bokačo] – proslul sbírkou sta novel –> Dekameron – Ve Florencii vypukl mor a jeho následky byly strašné. Lidé prchají na venkov a mezi nimi je i deset mladých lidí. Deset dní si vyprávějí příběhy pro zkrácení chvíle(příběhy jsou milostné, laškovné, některé se vysmívají lidské hlouposti – satira)

např. příběh Ghin

pozn. novela – prozaický útvar

 

FRANCESCO PETRARCA [frančesko petrarka] – pocházel z Florencie, vypovězen z rodného města. Sbírka Sonety Lauře.

pozn. sonet – má 4 sloky, první 2 sloky – 4 verše, další 2 sloky – 3 verše –> obvykle téma milostné

 

Francie :

 

FRANCOIS VILLON [fransua vijon] – první moderní evropský básník, lyrik, tulák, bohém.

Studoval univerzitu v Sorbonně. Tvořil na základě poznání života pařížského podsvětí. Je zakladatelem osobitého básnického útvaru Villonská balada. Dále zanechal sbírku básní Odkaz tzv. Malý testament a Závěť tzv. Velký testament.

pozn. Villonská balada – lyrická báseň

 

MICHELE DE MONTAIGNE [montéň]

 

FRANCOIS RABELAIS [rablé]

 

Španělsko :

 

MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA [migel de servantes y savedra] – proslavil se románem Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha[kichot de la manča]. Román vznikl jako satira na rytířské romány a rytířství. Chudý šlechtic don Quijote rád čte dobrodružné romány. Vlivem četby středověkých rytířských románů chce žít jako rytíř, protože se však ocitá v jiné době, musí si všechna dobrodružství vymýšlet. Vezme si staré brnění, koně Rosinantu, zvolí si paní svého srdce Dulsinandu z Tobosy, sluhu Sancho Panzu[sančo] a vyjíždí do světa konat ,,hrdinské´´ skutky.

 

LOPE DE VEGA

 

Anglie :

 

WILLIAM SHAKESPEARE  – největší dramatik všech dob. Narodil se v rodině řemeslníka(rukavičkář). V 18ti letech se oženil se starší ženou. Po krátkém období maželství odchází do Londýna. Přidal se k herecké skupině a přepisoval hry, později začal psát své vlastní. Cílem jeho her bylo ukázat typické vlastnosti člověka zveličením určitého povahové rysu(láska, žárlivost, nenávist..)

 

Dělení her :

  • Komedie – Zkrocení zlé ženy, Sen noci Svatojánské, Jak se vám líbí, Večer tříkrálový
  • Historické hry – Richard III., Jindřich IV.
  • Pohádkové hry – Bouře, Zimní pohádka
  • Tragédie – Romeo a Julie, Hamlet, Othello, Král Lear

Další podobné materiály na webu:

    Prohledali jsme rozbory knih, slohovky, životopisy a všechnu další literaturu, ale nic jsme nenašli :-(.