Renesance a humanismus v evropské literatuře

rozbor-díla

 

 Téma: Renesance a humanismus

 Zařazení: Literární směry

 Přidal(a): Dominika S

 

 

Renesance a humanismus v evropské literatuře

 • počátek 14. st. – konec 16. st.

 

Renesance = obnova, znovuzrození antiky.

 • Vznikala od konce 13. st. v Itálii.
 • Rozvíjí se kulturní i společenské hnutí, které znamená odvrat od odříkavého způsobu života – asketismu.
 • Myšlenkový a umělecký směr označující snahu o obrození společnosti na základě antických ideálů (užívání života, rozvoj ducha).
 • Důraz kladen na poznávání a vzdělání.
 • Rozvoj přírodních věd a vědy o člověku. Začíná hlavně v Itálii, městě Florencie.
 • Renesance se projevuje nejen ve způsobu života, ale i v umění, vědě i filozofii.

 

Ideálem doby se stává všestranně zaměřený člověk.

 • Umělecká tvorba přestává sloužit  náboženským idejím.
 • Renesance pronikala i do vědy a umění – Koperník, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci (Mona Lisa, Poslední večeře), Sandro Botticelli(Zrození Venuše), Michelangelo Buonarroti(David, Pieta) a další.
 • Učenci, kteří zkoumali antickou literaturu se nazývali – humanisté (lat. humanus – lidský).

 

Humanismus – zaměření na člověka a jeho život.

 • Myšlenkový směr, filozofický a historický proud, který se nemusí vázat k jedné historické epoše.
 • Zdůrazňuje svobodný rozvoj lidské osobnosti v konkrétních historicko-společenských podmínkách.
 • Jazykem je klasická latina.
 • Humanismus kritizuje feudální řád i církev jako vládnoucí organizaci.
 • Literatura – pronikání národních jazyků a znovu se objevili žánry, které byly ve středověku potlačeny, např. epos, epigram, povídka, komedie, tragédie. Ke kritice společnosti se často používala satira.

 

Česká renesanční a humanistická literatura (15. st. – 16. st.)

 • Příliv renesance byl zbrzděn husitským hnutím – u nás se více projevil humanismus.
 • Vznikaly knížky lidového čtení, nauková literatura, cestopisy, kroniky, překlady, spisy s funkcí pozvednout ČJ.

 

Česko :

 • BOHUSLAV HASIŠTEJNSKÝ Z LOBKOVIC
  • napsal latinskou moralizující báseň Žaloba k sv. Václavu na mravy Čechů(obviňování šlechty z rozmarného života)
 • HYNEK Z PODĚBRAD
  • přeložil 11 novel z Dekameronu, napsal Májový sen (milá uléhá k němu do postele a on se probouzí dříve než vyvrcholí)
 • VÁCLAV HÁJEK Z LIBOČAN
  • napsal Kroniku českou(není však věrohodná)
 • JAN ÁMOS KOMENSKÝ(hranice Renesance a Baroka)
  • ,,učitel národů´´
  • *28.3. 1592 – den učitelů
  • v dětství osiřel studoval na českobratrských školách, studoval univerzity v Německu (v Herbornu a Heidlbergu), stal se učitelem(Přerov a Fulnek). Po bitvě na Bílé hoře(1620) byl pronásledován a skrýval se na severní Moravě, 1628 emigroval do Polska. Byl zvolen biskupem jednoty bratrské(Lešno). 1656 odešel k příteli do Amsterdamu, kde v roce 1670 umírá(pohřben v Naardenu)
  • Dílo:
   • náboženské a filozofické spisy
   • pedagogická díla
   • pansofické(vševědné)
   • irenická(mírová
  • Náboženské a filozofické spisy
   • např. Labyrint světa a ráj srdcealegorie(jinotaj – dílo má skrytý význam), svět je zde zobrazen jako střed tržiště s městem. JÁK prochází městem a hledá zaměstnání, které by ho bavilo a bloudí městem s Všezvědem a Mámením. Mámení mu nasadí růžové brýle, aby viděl svět krásným, jenže on si je posune na špičku nosu a vidí skutečný svět – podvod, klam, touha po zisku..
   • Pedagogické spisy
   • např. Didaktika magna(Velká didaktika), Škola hrou

 

Itálie :

 • DANTE ALIGHIERI [aligjéri]
  • žil ve Florencii, za protipapežský postoj byl vypovězen do vyhnanství. Napsal básnickou skladbu Božská komedie – duchovní epos.
 • GIOVANNI BOCCACCIO [džovany bokačo]
  • proslul sbírkou sta novel –> Dekameron – Ve Florencii vypukl mor a jeho následky byly strašné. Lidé prchají na venkov a mezi nimi je i deset mladých lidí. Deset dní si vyprávějí příběhy pro zkrácení chvíle(příběhy jsou milostné, laškovné, některé se vysmívají lidské hlouposti – satira)
  • např. příběh Ghin
  • pozn. novela – prozaický útvar
 • FRANCESCO PETRARCA [frančesko petrarka]
  • pocházel z Florencie, vypovězen z rodného města. Sbírka Sonety Lauře.
  • pozn. sonet – má 4 sloky, první 2 sloky – 4 verše, další 2 sloky – 3 verše –> obvykle téma milostné
 • NICCOLO MACHIAVELLI
  • florentský historik, dílo Vladař, Mandragora

 

Francie :

 • FRANCOIS VILLON [fransua vijon] – první moderní evropský básník, lyrik, tulák, bohém.
  • Studoval univerzitu v Sorbonně. Tvořil na základě poznání života pařížského podsvětí. Je zakladatelem osobitého básnického útvaru Villonská balada. Dále zanechal sbírku básní Odkaz tzv. Malý testament a Závěť tzv. Velký testament.
  • pozn. Villonská balada – lyrická báseň
 • MICHEL DE MONTAIGNE [montéň]
 • FRANCOIS RABELAIS [rablé]

 

Španělsko :

 • MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA [migel de servantes y savedra]
  • proslavil se románem Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha[kichot de la manča]. Román vznikl jako satira na rytířské romány a rytířství. Chudý šlechtic don Quijote rád čte dobrodružné romány. Vlivem četby středověkých rytířských románů chce žít jako rytíř, protože se však ocitá v jiné době, musí si všechna dobrodružství vymýšlet. Vezme si staré brnění, koně Rosinantu, zvolí si paní svého srdce Dulsinandu z Tobosy, sluhu Sancho Panzu[sančo] a vyjíždí do světa konat ,,hrdinské´´ skutky.
 • LOPE DE VEGA

 

Anglie :

 • WILLIAM SHAKESPEARE
  • největší dramatik všech dob. Narodil se v rodině řemeslníka(rukavičkář). V 18letech se oženil se starší ženou. Po krátkém období maželství odchází do Londýna. Přidal se k herecké skupině a přepisoval hry, později začal psát své vlastní. Cílem jeho her bylo ukázat typické vlastnosti člověka zveličením určitého povahové rysu(láska, žárlivost, nenávist..)
  • Dělení her :
   • Komedie – Zkrocení zlé ženy, Sen noci Svatojánské, Jak se vám líbí, Večer tříkrálový
   • Historické hry – Richard III., Jindřich IV.
   • Pohádkové hry – Bouře, Zimní pohádka
   • Tragédie – Romeo a Julie, Hamlet, Othello, Král Lear
 • GEOFFREY CHAUCER
  • dílo Canterburské povídky

 

Renesanční styl se také projevil v různých odvětvích umění:

Stavitelství

 • zámky, paláce, lodžie, arkády, štíty, kupole např. chrám sv. Petra v Římě, palác Louvre v Paříži, zámky na Loiře

Malířství

 • z antického umění, na plátnech zachycovali umělci stav duše, ženskou krásu, ale i náboženská témata a alegorické motivy.
 • Nejvýznamnější umělci:
  • Leonardo da Vinci – Mona Lisa, Poslední večeře Páně
  • Sandro Botticelli – Zrození Venuše
  • Michelangelo Buonarroti – výzdoba Sixtinské kaple

Sochařství

 • náboženská tématika zpracována světštějším způsobem
 • Michelangelo Buonarroti  – socha Davida
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.