Světová próza 1. poloviny 20. století

literatura

 

Jméno: Cesty světové prózy 1. poloviny 20. století

Zařazení: Literatura, Literární období

Přidal(a): Nikola V.

 

 

Společensko-historické pozadí

 • Trojspolek x Trojdohoda → konflikty vrcholí v 1. sv. válku
  • atentát na Františka Ferdinanda d‘Este
  • 1914-1918
  • lidé poznamenáni hrůzami války
 • Filosofické směry:
  • pragmatismus – pravdivé je to, co se osvědčilo v praxi
  • marxismus-leninismus – představa spravedlivé beztřídní společnosti
  • existencialismus – do světa jsme vrženi proti naší vůli, cesta životem je strastiplná a jediná jistota v životě je smrt

 

Literatura

 • znaky:
  • ubývá dějovosti
  • literatura je subjektivní
  • proměny vnímání času
  • nejde o zachycení reality, literatura má sloužit k vyjádření prožitků umělce → konfrontace autorova vnitřního světa a skutečnosti (srovnání je rezignující, což vyplývá ze zážitků z 1. sv. v.)
  • prvky absurdity
  • podstatné znaky se zamlčují, mnohdy otevřený konec
  • experiment s jazykem
  • román řeka = nezávislé příběhy, které mají společnou hlavní postavu, která díla propojí
 • Ztracená generace:
  • mladí lidé, kteří zažili válku, která je natolik odlišila od společnosti, že se do ní nedokázali už nikdy znovu začlenit
  • termín „ztracená generace“ použila Gertruda Steinová
  • Erich Maria Remarque
   • německý romanopisec a povídkář
   • musel emigrovat do New Yorku, protože vystupoval proti nacismu
   • Na západní frontě klid
    • autobiografické prvky
    • pod nátlakem učitele se studenti přihlásí dobrovolně na frontu
    • kniha končí smrtí všech včetně hl. hrdiny
    • ich-forma, po smrti hrdiny er-forma (dovypráví kamarád)
  • Ernest Hemingaway
   • americký spisovatel
   • před smrtí se přestěhoval na Kubu
   • miloval lov a přírodu
   • Stařec a moře
    • starý kubánský rybář Santiago
    • Po mnoha neúspěšných lovech s pomocníkem se vydává na moře sám, chytí obrovskou rybu, se kterou zápasí 2 dny – nevzdává se, avšak je velmi vysílen. Ulovenou rybu přiváže k bohu lodi, napadnou ji žraloci – stařec ji nedokáže ubránit, vrací se proto pouze s kostrou. Přesto si opět získá úctu vesničanů.
    • „Člověka je možno zničit, ale ne porazit.“
  • Francis Scott Fitzgerald
   • Velký Gatsby
    • Gatsby je bohatý a má všechno, není však šťastný, protože touží po velké lásce. Jeho dívka však vidí jen bohatství – kritika vyšších vrstev
 • Německo:
  • Arnold Zweig
   • Velká válka bílých mužů
    • cyklus osmi protiválečných románů
    • pod vlivem vlastních válečných zážitků
    • cyklus ukazuje, jak válka jedince změní a ukáže mu svou negativní stránku, nakonec ve všech probouzí protiválečné pocity
  • Thomas Mann
   • bratr Heinricha Manna (na rozdíl od bratra Thomas nikdy nevystupoval proti válce a nacistům otevřeně)
   • Smrt v Benátkách
    • Úspěšný spisovatel má pocit, že pracně naučený stereotyp jej odříznul od radostí života, proto se vydává cestovat. Jede do Benátek, kde se platonicky zamiluje do 14tiletého chlapce. Láska jej inspiruje k napsání jeho nejlepší stati. Nakonec umírá na choleru, protože díky lásce k chlapci nedokáže opustit nemocí postižené město.
  • Lion Feuchtwanger
   • židovský spisovatel, píše romány s židovskou tématikou (současnou i historickou)
   • Židovka z Toleda
    • podle skutečné události
    • století – křížové války
    • Král, křesťan, miluje židovku Raquel, dceru vrchního písaře. Považuje lásku k Židovce za hřích, proto se chce očistit ve svaté válce. Kvůli své naivitě však prohrává s velkými ztrátami. Lid z toho viní Raquel a jejího otce, proto oba zabijí.
 • Rakousko-Uhersko:
  • Franz Kafka
   • řadí se do české i světové literatury
   • židovský autor žijící v Praze, píše německy
   • Proměna
    • obchodník Řehoř Samsa se promění ve velkého brouka. Snaží se naučit se žít v této podobě, ale jeho rodina ho nechce přijmout a bojí se ho.
    • Nejasný výklad: absurdita?, sen?, symbol osamělosti?
 • Spojené státy americké:
  • Theodore Dreiser
   • naturalista
   • Americké tragédie
    • na základě skutečné události řeší problém zločinu a trestu
    • hlavním hrdinou je kariérista, který miluje těhotnou nemajetnou dívkou, ale chce se oženit s dcerou miliardáře (láska mu stojí v cestě k bohatství), proto těhotnou utopí → skončí na elektrickém křesle
    • kritizuje „americký sen“, lidi toužící po bohatství, americkou společnost
  • John Steinbeck
   • jeho hrdiny jsou obyčejní lidé žijící v období krize, s hrdiny soucítí
   • O myších a lidech
 • Francie:
  • Romain Rolland
   • Petr a Lucie
    • novela
    • inspirováno skutečnou událostí z života autora (zahynuli mu přátelé)
    • Petr a Lucie umírají v kostele během svatby kvůli bombovému útoku
    • kritika války
 • Velká Británie:
  • John Galsworthy
   • předseda PENklubu (=spolek, který sdružuje básníky, spisovatele, dramatiky, prosazuje a hájí svobodu slova)
   • moderní román
   • Sága rodu Forsytů
    • 4 generace viktoriánské rodiny Forsytů
    • rozklad vyšší střední vrstvy
    • smysl pro rodinný život a majetek → chtějí stabilní uspořádání společnosti x chybí jim cit pro krásu a vášeň
  • George Bernard Shaw
   • kritizoval falešnou morálku, hloupost, pokrytectví
   • Pygmalion
    • londýnský profesor fonetiky Henry Higgins uzavře se svým přítelem plukovníkem Pickeringem sázku, že naučí květinářku Lízu Doolittleovou výslovnosti a zvykům vznešené dámy. Líza se vše naučí, ale to ji natolik oddělí od nižší vrstvy, ze které pochází, že se do ní nemůže vrátit. Zároveň je chudá a nepatří ani do vrstvy vyšší.
  • James Joyce
   • Irsko → motiv Dublinu
   • Odysseus
    • parafráze Homérova eposu
    • střídání různých stylů psaní
  • Virginia Woolfová
   • Orlando
    • román
    • za vlády Alžběty I.
    • Hlavní hrdina se promění v ženu a v této podobě poznává různá místa světa i vrstvy lidské společnosti. Orlando žije dlouho, proto poznává velkou část dějin. V průběhu celého románu Orlando píše báseň Dub, kterou nakonec vydá a stane se oblíbenou.
 • Rusko:
  • Boris Pasternak
   • Doktor Živago
    • živago = živý
    • zachycuje dějiny Ruska (1900 – 1935)
    • Živago chce žít po novu, ale nechce lidi urážet ani ponižovat
  • Michail Bulgakov
   • Mistr a Markétka
    • magický realismus
    • 3 dějové linie
    • Bulgakov román nejprve spálil, poté po paměti znovu napsal
  • Isaak Babel
   • vyrůstal v prostředí černomořské Oděsy
   • Oděské povídky
    • považuje dobu před válkou za idylickou
   • Rudá jízda
    • povídkový soubor
    • život v zákopech
  • Maxim Gorkij
   • socialistický realismus
   • Črty a povídky
    • bosáci = lidé na okraji společnosti, kteří se do své situace nedostali vlastním přičiněním
   • Matka
    • přerod ženy v revolucionářku