Světová próza první poloviny 20. století – literární období

 

 Jméno: Světová próza 1. pol. 20. století

 Přidal(a): anonym

 

 

 

 

„Lost generation“, experimentální proud.

 • literární proudy:
 • Klasický proud – tradiční proud – Feuchtwanger, Hemingway
 • Experimentální proud – experimenty s prostorem a časem – J.Joyce, F.Kafka
 • literatura, která neměla být vydávána, chtěla šokovat (sex) – Miller

 

EXPERIMETNÁLNÍ PROUD

James Joyce (1882-1941)

 • Ir, žil spíše v Anglii, mimořádný vliv na válečnou literaturu
 • Zakladatel avantgardy
 • Moderní literatura- imaginativní tvorba

 

DÍLA

 • Odysseus
 • román, alegorie
 • destrukce jazyka, formy, děje
 • motivy rodného Dublinu
 • vzpomínky na dětství
 • katolická církev
 • inspirace Homérem
 • „Odysseus“

  pouze 1 den

  –   hl. postava: Leopold Bloom

  –   jednodenní dobrodružství, novinář, žid, bezvýznamný, putuje po Dublinu à ukazuje obyčejný všední den à banální, nudný den

  –   jeho žena Molly – poběhlice

  –   v Dublinu hledá náměty na své články (kavárna, bordel, hospoda

 

– v románuà jeho pocity, myšlenky

– po té se prolínají myšlenky kamaráda Štěpánaà metafora pro Télemacha

– syn Odyssea

a zážitky Molly (Penelopa= čeká na Odyssea)- čeká na Leopolda

 

 • Jazykové experimenty- nová slova
 • Destrukce děje
 • Záznam vjemů, snů, myšlenek (800 stran- 1 den)
 • Závěrečná kapitola věnována Mollyà záznam erotického snu Molly
 • Psán bez cenzury, interpunkce
 • Pak byl ale cenzurován, jelikož ho nikdo nechtěl vydat

 

 • Dubliňané

 

 • Poukazuje na dětství v Dublinu
 • Soubor povídek- jedna z povídek- MATKA
 • Sociálně kritické

 

 • Portrét umělce v jinošských letech

 

 

Virginie Woolfová (1882-1941)

 

 • ovlivnila ji ztráta nejbližších (matka, sourozenci) à trpěla těžkými depresemi à nakonec spáchala sebevražduà v dílech
 • prozaička – psala povídky
 • zvláštní atmosféra děl – blízko k impresionismu, experimenty s časem

 

DÍLA

 • Paní Dalowayová
 • Sledujeme její myšlenky, pocity, dojmy
 • Bez děje, Autobiografické rysy
 • Modernistické dílo
 • Hrdinka sní

 

 • K majáku
 • Autobiografické

 

Franz Kafka (1883-1924)

 • Neměl rád Prahu (cítí se v ní depresivně- uličky, zákoutíà je osamělý
 • Komplikované vztahy se ženami
 • Samotář

–  Na + posteli- požádá Maxe Brodu, aby jeho díla spálilà neudělal to, VYDAL JE

 

DÍLA

 • Absence děje, důraz na pocity
 • Anonymita hrdinů
 • Ženy- velmi málo (a když, tak ho zklamou a opustíà negativní stránky)
 • Komplikovaný vztah s otcem (byl nedoceněný)
 • Práce úředníka (samota, deprese)
 • Experimentátor
 • Nezabývá se dějem- spíš depresivními pocity
 • hrdinové: úřednící
 • Existencionální témata
 • Neřešíme, jak se nám situace staly

 

 • Proměna
 • Vztahy v rodině- závislost (nechtěli se o něj starat)à negativní
 • hrdina Řehoř Samsa= úředník
 • Jednou ráno se probudí jako šváb
 • Neřeší, jak se mu to stalo, ale jak půjde do práce
 • On zemře- všichni jsou rádi, oddechli sià poukazuje na vztah s otcem (byl by rád, kdyby Kafka nebyl)

 

 • Proces
 • Metafora pro totalitní společnost
 • Shledáváme pocity, dojmy, to co autor zažívá
 • hrdina Josef K. (dále v díle jen K.) – více tajemné – odosobnění
 • Je obžalován (on ale neví proč)
 • Nedozví se to, a na konci
 • Jde a zjišťuje, co provedlà dozví se, že je odsouzen k trestu smrti
 • Obžalovánà odsouzenà zabit

 

AMERICKÁ MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA

 • pestrá, čerpala z různorodých podnětů (národnost, tradice)
 • řada autorů je spojovaná s termínem Ztracená generace
 • tento termín zavedla Gertruda Steinová – spisovatelka a podporovatelka umělců
 • patří sem autoři, kteří byli spjati s 1. světovou válkou (zážitky, utrpení)

– pocit prázdnoty

– únavy

– vyprahlý

– bez nadějí

– nechápali společnost, ve které žili

 

 • skeptický postoj proti americké společnosti à motiv zklamání v americkém snu, skeptický postoj vůči společnosti a jejím hodnotám, byly proti důrazu na rodinný život
 • ovlivnila světové autory

 

Ernest Hemingway (1899-1961)

 • americký prozaik, žurnalista, esejista
 • ovlivněn svým otcem à láska a úcta k přírodě, lov, rybaření
 • temperamentní à záliba v býčích zápasech a cestování
 • sympatizoval s Fidélem Castrou a s Kubou
 • závislý na alkoholu, ovlivněn pobytem v Paříži
 • zúčastnil se 1. světové války – dobrovolník (jezdil se sanitkou) à těžce zraněnà těžce poznamenán
 • Nobelova cena
 • zemřel na střelné zranění (asi sebevražda- měl deprese)

 

DÍLA

– válečné zkušenosti

– zamýšlel se nad motivem hrdinství, statečnosti

– hrdinové: muži- nebezpečný způsob života

– popisuje odvahu

– díla jsou oslavou hrdinství

– statečnost, čest, odvaha

– psychologická hlediska

– dialogy (z běžného života)= OBJEKTIVNÍ VYPRAVĚČSTVÍ

– způsob psaní: METODA LEDOVCE à V příběhu vidíme text, ale hlavní myšlenka je skryta

v podtextu- ostatní si máme domyslet

– díla rozvíjí fantazii a představivost

INSPIRACE: Afrika (lov), Španělsko (býčí zápasy)

 

 • Sbohem armádo

 

 • Autobiografický román
 • postava Frederico Henry
 • Vstoupí jako dobrovolník do války (k ambulanci)
 • Potká zdravotní sestru Catherineà <3
 • F je zraněnà převezen do Milánaà C jede s ním
 • Pečuje o nějà C zjistí, že je těhotnáà F se vrací do války
 • F dostane úkol- 2 sanitky dostat do bezpečí
 • Hrdinně přežije
 • Shledá se s Cà spolu utečouà C rodí- nepřežije ani ona ani syn

 

 • Válka jim vzala čest být spoluà OBŽALOBA VÁLKY
 • Protiválečný autobiografický román
 • Milostný příběh- špatný konec

 

 • Zelené pahorky africké
 • Autobiografické dílo
 • Snaží se ulovit kudu (druh antilopy)
 • Z prostředí Afriky
 • O lovu

 

 • Komu zvoní hrana
 • Každý člověk je součástí společnosti, když zemře jeden člen, zemře i kus nás a kus společnosti
 • Autobiografický román
 • Popisuje 3 dny a 3 noci Roberta Jordana
 • Je dobrovolník ve španělské občanské válce
 • Bojuje za partyzány
 • Rozkaz- vyhodit most do vzduchu
 • Potká Marii <3
 • Ví, že pravděpodobně zemře (kvůli mostu)
 • Je mu líto, že nestihne strávit čas s Marií
 • Smíří se s tím
 • Vše přežije
 • Utíká s Mariíà zlomí si nohuà pošle Marii ať utíká dál
 • Ona přežije, on zemře

 

 • Stařec a moře
 • novela
 • metoda ledovce, dialogy
 • symbolistické prvky- z Bible
 • pozitivní: jeho odhodlání, vítězí nad rybou
 • hrdina rybář Santiagoà dlouho nic neulovilà má hlad
 • rozhodne se vydat na širé moře a ulovit vysněný úlovek
 • uloví velkou rybuà čeká na její únavuà přiváže jí k lodi
 • cestou potká žralokyà sežerou mu rybu- mečouna
 • dopluje do přístavuà svalí se na pláž
 • den najdou lidé na pláži kostru ryby

 

Francis Scott Fitzgerald (1896-1940)

 • Hemingwayův přítel, čtivý, milostné líbivé příběhy
 • Američan
 • Autor jazzového věku
 • čtenářský úspěch především u žen, byl alkoholik
 • Rasová segregace (černí x bílí)

à ale! Hraje se jazz= černá hudba

à potkávají se na večírcích, kde se hrál jazz

–  Oslavování konce 1. sv. války

 

DÍLA

 • INSPIRACE: jazz, prohibice, vliv techniky (lidé nebojovali, ale věnovali se výzkumu)
 • pokrytectví, kritika společnosti
 • měl žárlivou manželku- projev schizofrenieà v dílech: psychicky narušené ženy
 • rozvleklé dějové linky
 • kritika

 

 • Velký Gatsby
 • Román
 • O ztrátě iluze, snu, hon za americkým snem x vystřízlivění, zklamání
 • hrdina Gatsby
 • je bohatý a zamilovaný do dívky Daisy (“panička“)

– chce si užívat bohatství kolem ní

 • chce ji upoutatà pořádá akce
 • utrácí za ně svoje peníze
 • nedaří se mu to
 • na konci zemře- na pohřeb přišel jen sousedà pokrytectví

 

 • Něžná je noc
 • Autobiografický román
 • Z prostředí psychiatrické léčebny
 • Manželský pár (psychiatr a žena, původně pacientka
 • Postupem času se choroba zase objevuje- je horší a horší
 • Manžel ji začne nenávidět
 • Postup od lásky k absolutní nenávisti
 • Nechá manželku zavřít do ústavu

 

John Steinbeck (1902-1968)

 • Spisovatel, prozaik, romanopisec
 • Nobelova cena za literaturu
 • Američan z Californie (píše z toho prostředí)
 • experimentuje s jazykem à spisovný x lidový

 

DÍLA

– sociálně kritická- kritika společnosti

hlavní hrdinové: sociálně slabí, dělníci, těžce pracující

– smutné příběhy

– metafory z Bible

 

 • O myších a lidech
 • V Californii na farmách
 • hrdinové George (dělník, stará se o Lennieho)

Lennie (psych. nemocný, má rád hebké věci)

 • Cestují a hledají si práci na farmách
 • Lennie hladí štěňata, myšià je velký, rozmáčkne je
 • Na jedné farmě: Majitelka farmy (paní Curleyová) hledá lásku jinde než u svého manžela
 • Začne koketovat s Lenniemà ten je psychicky narušený
 • Hladí jí po vlasechà má ale obrovskou sílu, kterou si neuvědomujeà ona začne křičet- on to nechápeà předtím se k němu chovala hezky
 • Hladí jí víc a víc, až jí zlomí vaz
 • Přichází Georgeà zjistí, co se stalo
 • Na 1 stranu ví, že Lennieho všichni odvrhnou, ale na druhou chápe, že Lennie nerozumí tomu, co udělal
 • George Lennieho zastřelí, aby ho ušetřil linčování

 

 • Hrozny hněvu
 • Sociální román
 • O postavení lidí ve společnosti
 • Vypráví o rodině Joadových
 • Sledujeme život rodiny (v době hospodářské krize)
 • Vlastní farmu
 • Krize- kobylky, suchoà zabavení farmy
 • Rodina odchází a usadí se na nové farmě
 • Přichází potopa (Noemova archa)
 • Znovu a znovu začínají od nuly
 • Pointa: rodinná soudržnost nás vždy udrží pohromadě a na živuà rodina je základ

 

 • Na východ od ráje
 • Sociálně kritický román
 • Biblické metafory (2 bratři)
 • Období občanské války až po 1. WW

 

 Henry Miller (1891-1980)

 • Američan
 • autor šokující literatury
 • chtěl zobrazovat skutečnost tak, jak ji vnímal

à detabuizace sexu, užívání si života

 • svým dílem měl vliv na generaci: Beatníci
 • narážel na americké pruderní prostředí

 

DÍLA

 • Obratník raka
 • Román- ICH forma
 • Autobiografické
 • Dospívání v Paříži
 • Seznámení se s životem
 • Popisuje své zrání= hladový rok

– sbírání zkušeností

– udělat cokoli a zkusit vše bez zábran

 • Sledujeme jeho psychický život (jak na všechno reaguje)
 • NE pornografické- zabývá se hlavně Paříží, dospíváním
 • Snaha zachytit “sirovou pravdu“
 • ANTIINTELEKTUALISMUS- x spisovná čj, vulgarismy

– Neschovávání se za intelektuálnost

– Popsání reálných věcí tak, jak se dějí

 

Francouzská literatura

 • ovlivněna tím, že se Francie (hlavně Paříž) stávají středem uměleckého světa
 • vliv nových směrů (expresionismus, surrealismus, futurismus, dadaismus)
 • řada francouzských spisovatelů získala Nobelovu cenu za literaturu à Zlatý věk francouzské literatury

 

 Romain Rolland (1866-1944)

 • stěžejní meziválečný autor, nositel Nobelovy literatury
 • francouzský životopisec, dramatik, esejista, prozaik
 • odpůrce fašismu
 • PACIFISTA – bojoval za světový mír

 

DÍLA

– psal životopisy (hudebníků- Beethoven, malířů, spisovatelů)

– psal dramata (ideály pro lidi z nejrůznějších vrstev)

 

 • Jan Kryštof
 • Román (románová epopej)
 • Nobelova cena
 • Román řeka- plyne pomalu, vedlejší příběhy

 

 • Petr a Lucie
 • Milostná povídka
 • Krása lásky, čisté duše x válka, bombardování

 

 • Dobrý člověk ještě žije
 • Román
 • Reakce na Jana Kryštofa

 

 • O člověku jménem Kolas- optimista s nelehkým životem

– spadnul z lešení (připoután na lůžko)

 

 • Poselství- ať se stane cokoli, život je krásný

 

Antonie de Saint-Exupéry (1900-1944)

 • psal prózu pro dospělé
 • miloval letectví- letec – INSPIRACE
 • během jednoho letu se ztratil – zmizel r 1944

 

DÍLA

 • Malý princ
 • Filosofická pohádka (řešení problémů)
 • Původní myšlenka- knížka pro děti
 • Konfrontace dětského a dospělého světa
 • Kritika lidských vlastností- domýšlivost

– sebestřednost

– lidská slabost řešit problémy

 • Vypravěč jako dítě- fantazijnost
 • Dospěje

 

 • Dospělý- letecà havarujeà potká malého prince, který opustil svojí planetu kvůli květině

 

 • Citadela
 • Filozofický pohled na svět

 

RUSKO

Ivan Alexejevič Bunin (1870-1953)

 

 • Spisovatel, prozaik, dramatik, básník
 • ruský spisovatel, který dostal Nobelovu cenu
 • Emigroval do Francie

 

DÍLA

Ruský venkov

 

INSPIRACE:

Východní náboženství

 • Položil si základní filozofickou otázku

– Kam spějeme, kdo jsme

 • Přišel s tím, že lidstvo je morálně zkažené a špatně skončí

 

 • Dělo Korneta Jelagina
 • Jelagin= carský důstojníkà <3 do polské herečky
 • Mezi Polskem a Ruskem jsou špatné vztahy
 • Otázka- Jak být spolu?
 • Chtějí spáchat sebevraždu
 • Ona chce zemřít 1. à Jelagin jí zastřelí
 • Jelagin zaváhá a sebevraždu si rozmyslí

 

 • Míťova láska
 • O nešťastné lásce 2 lidí
 • Oba se zabijí

 

Michal Alexandrovič Šolochov (1905-1984)

 • prozaik
 • ruský spisovatel, který dostal Nobelovu cenu
 • Emigroval do Francie

 

DÍLA

 • Tichý Dón

 

 • Tetralogie= 4- dílné
 • román
 • Kronika ze života vojáka za 1. WW a Říjnové revoluce
 • Nešťastná láska

 

 • O člověku jménem Kolas- optimista s nelehkým životem

– spadnul z lešení (připoután na lůžko)

 

 • Osud člověka
 • novela
 • Hlavní hrdina voják popisuje REALISTICKY, jak vypadala 1. WW

 

NĚMECKO

Erich Maria Remarque (1898-1970)

 • Německý spisovatel a dramatik
 • V 18 letechà vojnaà (1. WW)à raněnà lazaret
 • Antifašista, protiválečný (objevuje se v dílech)
 • Emigroval do Švýcarskaà 1939 do USA
 • Jeho knihy- páleny (byly proti válkám a režimu)
 • + 1970

 

DÍLA

 • Na západní frontě klid
 • Román
 • Naturalistický, realistický, psychologický román
 • Díky tomuhle románu byl nejčtenější autor
 • zfilmováno
 • WW (západní fronta)
 • Kritika propagandy, zmařených životů, přehnané vlastenectví
 • hrdina Pavel Bauner
 • Na klidném místě vypráví příběh 1. WW
 • Na konec zemře

 

 • Jiskra života
 • Tři kamarádi

 

ANGLIE

George Bernard Shaw (1896-1950)

 • Ir (žil v Londýně)
 • Oblíbený ve společnostià chytrý, vtipný
 • Nobelova cena
 • Dramatikà hlavní děj: různý úhel pohledu

à satirické dialogy- dávají hře spád

à kritika sociálních poměrů (chudí x bohatí)

 

DÍLA

 • Pygmalion
 • hrdinka Líza Doolitlová- chudší poměry, květinářka
 • Potká profesora Higense
 • Chce, aby z ní udělal dámu
 • Kamarád Pickering si myslí, že to nedokáže
 • Vsadí se
 • Zkouška- ples (nikdo nepozná, že je květinářka)
 • Líza to dokáže- myslí si, že je z vyšší společnosti
 • Higense sázku vyhraje
 • Během toho všeho se Líza <3
 • Nakonec si vezme Toma, aby byla šťastná

 

Egon Erwin Kish (1885-1948)

 • žid
 • Přežil 2. WWà emigroval do USA
 • Účastnil se 1. WW jako novinář/voják
 • Získal pseudonym ZUŘIVÝ REPORTÉR

– později tak pojmenoval své sbírky novin

– psal o všech možných válkách (Španělská…)

 

–  Po válce se vrátil do Čech, chtěl napsat knížku o tom, jak vypadaly Čechy po válceà

nestihl toà zemřel

 

DÍLA

– Praha= inspirační zdroj

à miloval Prahu, hlavně hospody

à poslouchal je- o jejich příbězích napsal knihu

 

 • Zuřivý reportér
 • Sbírka nejúspěšnějších reportáží a novinových článků

 

 • Pasák
 • Jeho zkušenosti s pasáky a prostitutkami

 

 • Z pražských uliček
 • Kniha o Praze a její kráse

Německo (1. polovina 20. století)

 • vliv 1. světové války (stává se nejčastějším tématem)à negativní ovlivnění
 • přibývá prvků absurdity, negativní postoj ke společnosti
 • poezie více subjektivní, autoři experimentují s jazykem
 • existencionální otázky a jejich řešení
 • Německo se nacionalizuje à autoři jsou proti

vznik pravicových stran

Propaganda „Němci jsou něco víc“

 • Zeměà hospodářsky vyčerpaná (bída)

 

Bertold Brecht (1898-1956)

 • Němec
 • Dramatik
 • představitel avantgardy
 • nenávist a nechuť k válce
 • “levičák“à ALE! Nikdy nebyl v komunistické straně
 • Emigroval do USA
 • Dával najevo své názory

 

 • ZAKLADATEL EPICKÉHO DIVADLAKlasické je nudnéà snaha o změnu

   – udělat něco, co divák nečeká

   – Nečekané přerušeníà po té se vrátí zpět do děje

termín ZCIZENÍ = divák je neustále ujišťován, že se

                                    nedívá na skutečný příběh,

ale že vše je „jen“ divadlo

 

DÍLA

 • Cynická báseň
 • Reakce na válku

 

 • Matka Kuráž a její děti
 • Epické drama
 • Období 30- ti leté války
 • hrdinka žena
 • Putuje na voze s armádou a prodává zboží
 • Vše, co potřebují + sexà 5 dětí
 • Během války o ně přichází
 • Přijde o všechny dětià nemusí nikoho živit, ale stále

jezdí s armádou

 

 • Negativní vztah k válce
 • ALE! dál jezdí s armádou
 • To co nenávidí, ji živí

 

Lion Feuchtwanger (1884-1958)

 • Němec (emigroval do USA)
 • žid

 

DÍLA

 • psal HISTORICKÉ ROMÁNY (dnes bestselery)

– velice dobře čtivé

– pátral po archivech (95 % pravdivéà zbytek ne, aby to bylo zajímavé)

 

–  TÉMATA: – problematika židů (hledá souvislosti mezi současností a minulostí

– historická paralela

– lákavé pro čtenářeà mohou se ztotožnit

– psychologie postav

 

 • Ošklivá vévodkyně

 

 • Židovka z Toleda
 • Žid Suse
 • Bláznova moudrost

 

 • J.Roussou – něco říkal x něco činil (konstrasty)