Tartuffe – rozbor díla k maturitě (4)

rozbor-díla

 

Kniha: Tartuffe

Autor: Molière

Přidal(a): Věra

 

 

Moliére – Jean-Baptist Poqueline

 • 15. 1. 1622 – 17. 2. 1673
 • Francouzský herec, spisovatel a dramatik
 • Proti vůli rodičů se stal kočovným hercem, později založil svou vlastní kočovnou společnost
 • Byl oblíbený u dvora
 • Zemřel po premiéře hry Zdravý nemocný, ve které sám hrál, byť nemocen, záchvaty kašle zakrýval smíchem,…

Moliérovo dílo

 • Tvoří převážně satirické komedie
 • Veršované (Tartuffe) i próza (Lakomec)
 • Témata: nešvary francouzské vyšší společnosti (lakota, naivita, pokrytectví, snobství,…)
 • Zápletka nebývá nijak důmyslná – jednoduchá, točí se kolem milenců, kterým okolí nepřeje svatbu (to se pak ale mění), nebo nevěry
 • Důmyslný jazyk a humor
 • Vytváří literární typy (Harpagon), každá postava představuje určitou lidskou vlastnost
 • Komedie: Lakomec, Tartuffe, Misantrop, Zdravý nemocný, Don Juan,…

 

Klasicismus (17. a 18. století)

 • Napodobování formy antického umění
 • Racionalismus – základním znakem pravdy je rozumové poznání
 • Tužby jedince musí ustoupit před společenskými normami – mravní ideál je člověk, který podřizuje soukromé zájmy službě lidské společnosti
 • Pevně stanovená estetická pravidla a předpisy
 • Nutnost dodržovat Aristotelovu zásadu tří jednot
 • Stylová vybroušenost, srozumitelnost a jasnost
 • Střídmost, kázeň a rozum (rozdíl oproti baroku)
 • Nejvíce se projevil ve Francii
 • Oddělení Komična a tragična – nemohly se mísit
 • Rozvoj převážně dramatu

 

Literatura vysoká

 • Eposy, hymny, ódy, tragédie
 • Zpracovává vznešená témata, urození hrdinové
 • Náměty většinou z antiky
 • Pierre Corneille – Cid
 • Jean Racine – Faidra
 • Carlo Goldini – Sluha dvou pánů

 

Literatura nízká

 • Komedie, bajka, satira
 • Zobrazení života měšťanů i venkovanů
 • Řeší dobové problémy
 • Moliére
 • PierreBeaumarchais – Lazebník sevillský, Figarova svatba
 • Jean de Fontaine – Bajky

 

Rozbor díla: Tartuffe

 • Literární druh:  Drama
 • Literární žánr:   Komedie

 

Drama

 • Příběh se vypráví pomocí monologů a dialogů prostřednictvím přímé řeči
 • Základní principy dramatu dle Aristotela – zásada tří jednot – jednota místa, času a děje
 • Vnitřní výstavba děje:
  • expozice (úvod) – ostatní postavy si začnou všímat podezřelého jednání Tartuffa
  • kolize (zápletka) – Tartuffe získává stále více důvěry Orgona, ten mu chce dát svou dceru za ženu
  • krize (vyvrcholení) – Tartuffe se pokouší svádět Orgonovu manželku; Orgon předepisuje majetek na Tartuffa
  • peripetie (zvrat v ději) – Elmíra nachystá důkaz, že se Tartuffe přetvařuje; Orgonovi hrozí ztráta majetku
  • katastrofa (zakončení) – happy end, rezignace (smír), katarze (očištění) – zásah krále (deus ex machina)

Dramatické žánry: Tragédie, komedie, melodram, muzikál, opereta, opera, činohra (zobrazuje vážné společenské, obecně lidské či mezilidské vztahy a problémy – tragédie i komedie)

 • Komedie: je forma dramatu s humorným obsahem, humorný nadhled nad lidskými slabostmi a lidskou nedostatečností.
 • Struktura: člení se do jednání (aktů) -> scény či obrazy -> repliky a výroky jednotlivých herců

 

Kompozice:      

 • Chronologická, 5 dějství, přísné dodržování Aristotelovy zásady tří jednot (děj se odehrává v jednom dni, na jednom místě), deus ex machina v podobě králova zmocněnce

 

Jazyk:

 • Psáno ve verších, přirovnání, citoslovce k dokreslení dialogů, v menší míře hovorové dialogy
 • Postavy užívají jazyk, jaký přísluší jejich společenskému postavení:
  • Kleantes – spisovná slova, dlouhá souvětí, inteligentní obraty, bohatá slovní zásoba
  • Dorina – prostý jazyk, mluva lidu
  • Tartuffe – mění jazyk dle situace, dokáže vyznat lásku spoustou krásných obratů a dlouhých vět, oproti tomu dokáže důrazně a rázně vyhrožovat krátkými větami

 

Doba a místo děje:

 • 17. století, Orgonův dům v Paříži

 

Obsah:

Pan Orgon potká v kostele Tartuffa, ten si ho omotá kolem prstu (i Orgonovu matku) svou zbožností a skromností. Orgon jej nechá bydlet ve svém domě a ve všem otrocky následuje jeho úsudek. Orgonovy děti (Damis a Mariana) a manželka (Elmíra) si však začnou všímat podezřelého Tartuffova chování a nemají ho v lásce. Orgon, poté co Damis Tartuffa před otcem slovně napadne, nechá přepsat všechny své majetky na Tartuffa a chce jej oženit se svou dcerou, která má ale před svatbou s Valérem. Tartuffe tajně  vyzná lásku Elmíře. Ta toho využije, řekne Orgonovi, ať se schová a přiměje Tartuffa svá slova opakovat. To Orgonovi otevře oči, vyžene Tartuffa. Ten ale posílá soudního zmocněnce, aby zařídil vystěhování domu, který na něj Orgon přepsal. Navíc má Tartuffe i jakési důkazy, které Orgona usvědčí z pomoci odboji proti králi. Naštěstí král Tartuffovi nenaslouchá, vrátí Orgonovi jeho majetek a Tartuffe je uvězněn jako podvodník.

 

Postavy:

 • Tartuffe – intrikář, podvodník a lhář (alegorie na církev)
 • Orgon – lehce ovlivnitelný, představitel šlechty ovlivněné církví
 • Kleantes, Damis, Elmíra, Mariana – Orgonovi příbuzní, představitelé tehdejší vyšší společnosti, zavrhující církev pro její hamižnost a intriky
 • Valér – nápadník Mariany
 • Dorina – upovídaná, upřímná, představitelka sprostších vrstev obyvatelstva

 

Epos

Líčí velkou řadu událostí, soustředěných kolem společného jádra. Uplatňuje se popis, tropy a figury, je veršovaný. Dle tématu se dělí na epos hrdinský, historický, rytířský, náboženský,…

Hymnus

Kratší rozsah než óda, směřuje k vyjádření „vznešeného“, monumentálního.

Óda

Báseň většího rozsahu, která oslavuje např. boha, hrdinu, morální vlastnost,…

Tragédie

Nejvýznamnější dramatický žánr založený na tragickém pojetí

Komedie

Forma dramatu, humorný náhled na lidské slabosti a lidskou nedostatečnost

Bajka

Příběh ze života zvířat nebo zosobněných věcí, alegorický smysl a didaktický účel.

Satira

Báseň libovolného rozsahu, která vyjadřuje satirické hodnocení určité skutečnosti

 

Vliv na dílo:

 • Hra kritizuje církev, a proto byla také dlouho zakázaná. Dokonce ji musel Moliére přetvořit tak, aby bylo od začátku jasné, že Tartuffe je podvodník a svou zbožnost jen předstírá