Výbuch bude v šest – rozbor díla

Proč nejde kopírovat? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu/nízkou kvalitu

rozbor-díla

 

Kniha: Výbuch bude v šest

Autor: Alena Vostrá

Přidal(a): Martina Hladíková

 

Alena Vostrá

 • Jde o českou prozaičku, která svá díla vydávala v 2. polovině 20. století.
 • Věnovala se zejména psaní dětských knih.
 • Pracovala i jako rozhlasová redaktorka a scénáristka.
 • Během komunistického režimu nemohla vydávat všechny knihy, některé publikovala pod pseudonymy.

 

Další díla:

  • U nás ve Švandaluzii
  • Pepibubu
  • Pokřikovánky
  • Než dojde k vraždě
  • Médium

 

Literárně historický kontext

Obecně kulturní kontext:

pol. 20. st., česká literatura se členila na 3 proudy:

 Literatura oficiální

 • Byla normálně vydávána
 • Literatura podporovala komunistický režim, nekritizovala ho, nebo mu nevadila

 

Další autoři tohoto období:

 

Literatura exilová (nebo také umlčovaná)

 • Literatura nehodící se komunistickému režimu
 • Byla vydávána mimo hranice ČSR
 • Do ČSR se dostávala tajně, její přechovávání bylo trestné
 • Mezi nejznámější exilová nakladatelství patřily 68 Publishers (založeno Josefem Škvoreckým a jeho manželkou), Index, Poezie mimo domov, Rozmluvy

 

Další autoři tohoto období:

 

Literatura samizdatová

 • Tvorba autorů se také nehodila komunismu
 • Je rozmnožována tajně strojopisně, což bylo také trestné, nebo pomocí samizdatových edic (např. Edice Petlice, Expedice, Kvart)

 

Další autoři tohoto období:

 

Rozbor díla: Výbuch bude v šest

Téma:

 • Kniha zobrazuje dětství zdánlivě obyčejného malého chlapce. Zachycuje svět dětskýma očima. Snaží se čtenáře pobavit komickými situacemi.

 

Motivy:

 • Dětství, škola, fyzikální pokusy, objevování, učení se, zkoušení nových věcí.

 

Literární druh:

 • Epika (na rozdíl od lyriky zachycuje děj)

 

Literární žánr:

 • Román (rozsáhlý epický žánr s větším počtem osob a komplikovanějším dějem, než u kratších žánrů)

 

Literární forma:

 • Próza (text psaný do odstavců a kapitol)

 

Kompozice:

 • Chronologický děj
 • Er-forma
 • Členění do kapitol

 

Postavy:

 • Ludvík Čtrnáctý – Žák páté třídy. Na svůj věk je velmi chytrý, především ve fyzice. Dělá mu ale problém matematika, konkrétně násobilka. Při vytváření záznamů o pokusech je pečlivý. Zajímá ho jenom fyzika, nemá kamarády a svých spolužáků si moc nevšímá. Kvůli ověřování fyzikálních zákonů se jeho třída propadne z mostu do řeky, zpozdí se vlaky i dojde k výbuchu.
 • Bíba – Lumírova starší sestra. Chodí na dopravní průmyslovku. Zajímá se o Ludvíkovy fyzikální pokusy a občas mu pomáhá. Líbí se jí učitel Hrabě.
 • Lumír – Učitel fyziky. Mezi žáky je oblíbený. Když se začte do Ludvíkova tajného deníku s jeho fyzikálními pokusy, je ohromen. Podle něho je Ludvík génius. Velmi obdivuje, že v nízkém věku dokáže o fyzice tak inteligentně přemýšlet.
 • Hrabě – Učitel tělesné výchovy. Je mladý, hezký a má vysportovanou postavu. Všem jeho žákyním se velmi líbí. Přátelí se s Lumírem. Líbí se mu Bíba.
 • Plichta – Ludvíkův spolužák. Nejprve se nemají rádi, protože Plichta je zamilovaný do Jiřičné, která však věnuje pozornost pouze Ludvíkovi. Když má navíc Plichta kvůli Ludvíkovi průšvih, chce se s ním poprat. Nakonec se usmíří. Plichta je sólista ve školním sboru.
 • Jiřičná – Ludvíkova spolužačka. Sedí spolu v lavici. Ludvík se jí líbí a často se kvůli němu červená, ale on si těchto náznaků nevšímá a pouze ji občas využívá pro své pokusy.
 • Vosecký – Žák starší než Ludvík. Ve škole je známá firma, tajně kouří na záchodech a neustále chodí pozdě do školy. Aby nebyl zapsán do knihy pozdních příchodů, vymýšlí si fiktivní jména. Ukradne Ludvíkův deník, protože si myslí, že jde o knihu pozdních příchodů, neboť oba zápisníky vypadají stejně.
 • Děda Matěj – Ludvíkův děda. Je hlavou rodiny. Na svůj věk je čilý, aktivně přestavuje dům a stěhuje nábytek z místnosti do místnosti.
 • Pan Buchtele – Soused rodiny Čtrnáctých. Je pyšný na svůj chov králíků, především na bílého králíka Mikuláše. Nemá rád Ludvíka, protože se jeho králíci stali předmětem jednoho z pokusů, při kterém byli vypuštěni z klecí. Přátelí se se školníkem Hnízdem, před kterým se rád chlubí svými králíky.
 • Školník Hnízdo – Při jednom z Ludvíkových pokusů na něj málem spadne meloun.

  

Časoprostor:

 • Heřmánkov
 • léta 20. století

 

 

Jazykové prostředky:

 • Spisovný jazyk
 • Hovorové výrazy
 • Časté dialogy
 • Výrazy z indiánského prostředí
 • Popisy přírody
 • Archaismy (slova zastaralá, jejíž názvy se už aktivně příliš nepoužívají)

 

Děj:

Ludvík Čtrnáctý se se svojí rodinou přestěhuje do Heřmánkova. Postupně se skamarádí s novými spolužáky, zejména se sousedkou v lavici Jiřičnou, dvojčaty Karlem a Hynkem Máchovými i Plichtou, přestože se zprvu neměli v lásce. Ludvík často využívá své spolužáky k různým fyzikálním pokusům, které však tají a zapisuje je do tajného zápisníku, o kterém ví pouze sestra Bíba. Zkouší například měřit rychlost zvuku, volné pády předmětů různé hmotnosti či rozdíly rychlosti zvuku ve vodě a na souši pomocí výbuchu. Ukradený Ludvíkův deník se dostane do rukou fyzikáře Lumíra, který je chlapcem unešený. Chce chlapce vést a podporovat jeho talent.