Antičtí klasikové – literární období

 

 Jméno: Antičtí klasikové

 Přidal(a): lu

 

 

 

 

– Přehled vývoje řecké literatury se zaměřením na Homéra, srovnání Aischyla, Sofokla a Euripida; slavní filosofové a řečníci; odlišnost římské literatury; Vergiliova Aeneida; Ovidiovo dílo

ANTIKA: 8. – 5. století př. n. l. – končí pádem římské říše (475 př. n. l. – dobití Říma germánskými kmeny)

 

ŘECKO:

 1. Archaické období – básníci (do 6. stol. př. n. l.)
 2. Attické obdobítragédie, komedie, dějepisectví a řečnictví (5. – 4. stol. př. n. l.)
 3. Helénské období – nová komedie (4. – 1. stol. př. n. l.)

 

9. století př. n. l. – Ústní slovesnost, písně, mýty

8. století př. n. l.Eposy (rozsáhlé básně o slavných událostech a činech hrdinů)

 • HOMÉR: Ilias – Válečný epos vyprávějící posledních 41 dní trojské války. Lidské vlastnosti bohů, hrdinové z vyšších vrstev, dojemné scény (loučení Hektora s manželkou a synem). Týká se Heleny a Parida, začíná sporem Achilea s řeckým králem Agamemnonem a končí Hektorovou smrtí.

               Odyssea – Dobrodružný epos o desetiletém putování Odyssea domů na Ithaku, častá retrospektiva, fantastické příběhy (kyklop, sirény, nymfa,…), prostí lidé. Závěrečná myšlenka – bez panovníka obec strádá.

 • HEISODOS: Práce a dni – Návod na zemědělské práce zarámovany mravním ponaučením

 

7.– 6. století př. n. l.Lyrika, básně (původně písně doprovázené na lyru, později na kytaru)

 • ANAKREÓN: Lehká lyrika, témata lásky, přátelství, vína, žen, zpěvu. Jeho poezie je plná krásy, elegance, sebejistoty, vtipu a ironie. V 18. století vzniká v rokoku tzv. anakreonská poezie.
 • SAPFÓ: Milostná poezie, svatební a milostná lyrika. Psal básně věnované bohyni Afrodité.
 • PINDAROS: Sborová lyrika, ódy

 

Bajky (mravní ponaučení na příkladech personifikovaného chování zvířat)

 

————————————————————

 

5. století př. n. l.Drama

 • Řecké drama vzniklo z oslav boha Dionýsa – lidé si vyprávěli a hráli různé situace, pak si je začali vymýšlet, …
 • Původně hrál 1 herec – monolog, hráli to muži v maskách a vypravěčem byl chór (sbor)

TRAGÉDIE – hlavní žást děje byla dramatizována, o zbytku informoval chór

 • AISCHILOS: Zavedl druhého herce – dialog.

                    Oresteia – Agamemnon byl zavražděn manželkou, syn Orestes s Elektrou trestají smrt otce, Athéna žádá soud o posouzení viny, Orestes osvobozen

 • EURIPIDES: Zobrazuje lidi takové, jací by měli být. Hlavní postavy jsou většinou trpící ženy a zároveň hrdinky. „deus ex machina“ – bůh zasahuje do děje, aby ho vyřešil.

                   Médea, Ifigenie v Tauridě

 • SOFOKLES: Zavedl třetího herce a zobrazoval lidi, jací jsou, ne jací by měli být. Zabýval se morálními konflikty a bezbraností k osudu.

                   Král Oidipus: Oidipus má podle věštby zabít svého otce a oženit se se svou matkou – rodiče ho vyhodí, ale ujme se ho někdo jiný a věštba se vyplní.

Antigona: Antigonin strýc Kreon jí zakáže pohřbít tělo jejího bratra, ale ona ho i přesto pohřbí a za trest je zazděna zaživa.

KOMEDIE – veselé oblečení, postavy jsou zesměšňovány. Má mít komický účinek a smírný konec.

 • ARISTOFANES: Kritizoval společnost a lidské vlastnosti. Byl nebojácným humoristou a byl proti Aischilovi.

Žáby: Osobní spory s Euripidem

Jezdci, Mír, Ptáci,…

HISTORIE – HERODOTOS: otec historie, píše z pramenů (řecko-perské války)

THUKYNIDÉS: herodotův žák, psal o věcech, které sám zažil, nebo jim byl svědkem

ŘEČNICTVÍ – DÉMOSTHÉNES: filipiky = útočné řeči proti Filipovi Makedonskému

 

FILOSOFIE – PLATÓN: spisy formou dialogu, nauka o ideích. Ústava – politická představa ideálního státu

ARISTOTELES: zabýval se řeckou tragédií – formuluje zásadu tří jednot = dílo se má odehrávat na jednom místě, v jedné době a má mít jeden dějový proud

 

————————————————————

 

4.– 1. století př. n. l. – po dobití Řecka Alexandrem Makedonským; obrat k psychologii, intimitě, vyumělkovanosti a výrazové strojenosti děl.

 • THEOKRITOS: poezie, tzv. pastýřské idily (bezstarostný život v přírodě)
 • MEANDROS: nová komedie = bez kritiky společnosti, důležitá je náhoda

 

ŘÍM:

Od 3. století př. n. l. rozmach římské moci, římská literatura navazuje na řeckou – zpočátku jen překládali řecká díla.

 1. Archaické období
 2. Vrcholné období (Zlatý věk)
 3. Stříbrný věk (Literatura doby císařské

1.

KOMEDIE – Titus Maccius PLAUTUS: 1. oficiální římský dramatik, čerpá ze života obyčejných lidí, hlavní hrdina vítězí chytrostí a prohnaností

Komedie o hrnci: kritika lakoty a chamtivosti

Lišák Pseudolus: o chytrém otrokovi, který pomáhá a radí svému pánovi

Publius Terentius AFER: Dívka z Andru

2.

ŘEČNICTVÍ – Marcus Tullius CICERO: vzor klasické latiny

PAMĚTI – Gaius Julius CAESAR: řečnictví, dějepisectví

Zápisky o válce galské

BÁSNĚ – Titus Lucretius CARUS: naučná báseň O povaze věcí

 

LYRIKA – Gaius Valerius CATULLUS: téma – láska k dívce Lesbii, za Octavia Augusta podpora básníků připomínajících staré římské ctnosti a oslavovali tradice římského národa

Publius VERGILIUS Maro: Zpěvy pastýřské a Zpěvy rolnické – půvab života na venkově

                                              epos Aeneis – Aeneas uprchl z hořící Tróje. Po strastiplné cestě dorazil ke břehům Itálie, kde položil základ římského státu. -> Smysl pro povinnost a uvědomění, že člověk je součást světa.

Quintus Horatius FLACCUS: eposy se společenskou tématikou

MILOSTNÁ ELEGIE (báseň rozmanitého obsahu složená elegickým distichem, tzn. střídavé spojení hexa s pentametrem)

Publius OVIDIUS Naso: milostná a hravá poezie

soubor bájí Proměny: 250 řeckých a římských bájí s ústředním motivem proměny člověka

Umění milovat: rady mladým lidem, jak si zachovat partnera (píše to, jako že láska je nezávazný flirt)

                                                  Vypovězen Augustem do vyhnanství – Žalozpěvy

3.

SATIRY – Marcus Valerius MARTIALIS: epigramy, satirická tvorba

HISTORIE – Publius Cornelius TACITUS: Životopisy 12 císařů

FILOSOFIE – Lucius Annaeus SENECA: stoik, spisy o morálce, vychovatel císaře Nera