Hordubal – rozbor díla k maturitě

rozbor-díla

 

Kniha: Hordubal

Autor: Karel Čapek

Přidal(a): Mija, Pavlína

 

Karel Čapek

 • Rodák z Malých Svatoňovic
 • Demokrat a humanista -> to se projevuje v jeho novinářské i prozaické tvorbě
 • Úspěšný spisovatel a dramatik, ale byl ve své době kritizován (například za Hordubala) překladatel (překládal francouzskou poezii)
 • Hodně cestoval
 • Byl vždy na straně lidskosti, života, míru, slušnosti „Proč nejsem komunista“
 • Měl blízko k hradu „Hovory s T.G.M.“
 • Vystupoval proti válce, totalitě, taky proti nebezpečnému technickému pokroku
 • Měl bratra Josefa a setru Helenu a manželku Olgu Scheinpflugovou
 • Dramaturgem divadla
 • V roce 1938 je Čapek psychicky zlomen, nastydne a umře na Vánoce na zápal plic

 „Hovory s TGM“

 • Narodil se v Malých Svatoňovicích do rodiny lékaře
 • Byl humanista (hájil lidskost), ve svém díle i v životě
 • Svým dílem pronikl do světa a několikrát byl nominovaný na Nobelovu cenu za literaturu
 • Prozaik, dramatik, novinář (redaktor lidových novin) i překladatel (překládal moderní francouzskou poezii)
 • Demokrat => vystupoval proti totalitním krajním režimům, nacionalista

„Proč nejsem komunista?“

 • Esej
 • Byl vystudovaným doktorem filozofie a měl nejblíže k filozofii pragmatismu -> ústřední myšlenkou je pravda, co se osvědčí; kritériem pravdy je skutečnost
 • Měl bratra Josefa (malíř a spisovatel) a sestru Helenu
 • Během studií navštívil Paříž, Berlín
 • Svou profesí byl novinář, byl organizátor intelektuálských akcí (Pátečníci)
 • Oženil se s herečkou Olgou Scheinpflugovou
 • Hodně cestoval
 • Varuje Evropu před nástupem fašismu, války s příchodem Hitlera
 • Umírá uštván na Vánoce 1938

 

Další díla: 

 • je autorem světově známých sci-fi děl:
 • Varuje před prudkým technickým pokrokem, který by se mohl lidem vymstít
  • „R.U.R.“ – Drama o stvoření robotů, kteří nejdříve lidem pomáhají, ale pak se postaví proti nim, a nakonec je vyhladí
  • „Věc Makropulos“ – Drama o ženě, která získala nesmrtelnost, ale její duše už dávno zemřela
  • „Krakatit“ – Román, který vypráví o inženýru Prokopovi, který vynalezne třaskavinu, která je schopná zničit celý svět. On si neuvědomuje následky a jeho vynález je zneužit
 • Protiválečná, protifašistická tvorba
  • „Bílá nemoc“ – Hra, ve které reaguje na události ve fašistickém Německu, na hrozbu války, Důležitá postava je doktor Galén
  • „Matka“ – Protiválečné drama, které reaguje na občanskou válku ve Španělsku, Příběh matky, který přišla o muže a dva syny a zbude jí jediný syn, který chce nastoupit do války
  • „Válka s mloky“ – Lidé vycvičí mloky k těžké práci, ale mloci pomalu začínají přebírat moc a vyhlásí lidem válku, Mloci = Německo, nacismus
 • Filozofická tvorba
  • „Hordubal“ „Povětroň a obyčejný život“, Noetická trilogie, Juraj Hordubal se stal obětí vraždy a ta je vyšetřována. Povětroň je příběh spadlého pilota, který byl zraněn a nic si nepamatuje. Nad jeh postelí se sejde jeptiška, básník a jasnovidec a každý říká kdo on je. Obyčejný život železničáře a jeho kariéry. Pravda vychází ze zkušenosti a tu má každý jiný, ale vždy bude na straně života
 • Tvorba pro děti
  • „Dášeňka“
  • „Devatero pohádek“
  • Lotrando a Zubejda
 • Detektivní povídky
  • „Povídky z jedné kapsy“
  • „Povídky z druhé kapsy“

 

Literárně-historický kontext

 

Okolnosti vzniku knihy Hordubal

 • Je to první část noetické trilogie (noetika = jeden z hlavních pilířů filozofie – zabývá se poznáním)
 • Projevuje se Čapkův filozofický pragmatismus (pravda plyne ze zkušeností)
 • Inspirací mu byl článek o vraždě v Podkarpatské Rusy -> příklad manželského trojúhelníku
  • Muž se jmenoval Hordubaj = Hrodubal
 • 1933 začal vycházet v lidových novinách na pokračování
 • Ostatní spisovatelé ho kritizovali – například za to, že Čapek na Ukrajině nikdy nebyl a kritizovali jeho popis okolí

 

Další autoři tohoto období: 

  • Josef Čapek – „Povídání o pejskovi a kočičce“
  • Eduard Bass – šéf redaktor lidových novin, „Cirkus Humberto“
  • Karel Poláček – „Bylo nás 5“
 • všichni demokrati, humanisté
 • Spolu s Čapkem tvoří v demokratickém proudu
 • Spojovalo je působení v redakci lidových novin a schůzky tzv. Pátečníků

 

Rozbor díla: Hordubal

 • „Smysl života je v malých věcech a v malých činech dobrých pro lidi“
 • Dílo patří do tzv. noetické trilogie (noetika – filozofická disciplína zabývající se poznáním): Hordubal, Povětroň, Obyčejný život a pochází z roku 1933.
 • Žánr: novela (často uváděn román)

 

Téma:

 • Námětem příběhu je hřích a nezvratnost osudu, hloupost a dobrosrdečnost s marnou snahou zachovat rodinu. Zdůraznění zodpovědnosti při vytváření úsudků.

 

Forma:

 • moderní, kde se pásmo vypravěče prolíná s pásmem postav
 • Ich forma se střídá s er formou

 

Jazyk:

 • přímé řečí a nevlastní přímé řeči
 • Bohatá, pestrá slovní zásoba
 • Zakarpatský dialekt
 • Spisovný jazyk se mísí s nářečními výrazy, anglicismy a hovorovým jazykem
 • Objevují se cizí slova (job, sir..) -> anglicismy
 • Zastaralé výrazy (gazda)

 

Syntax:

 • středně dlouhá souvětí, vnitřní monology (tázací a zvolací věty)

 

Prostředí a čas: 

 • Podkarpatská Rus, vesnice Kryvá
 • poznáváme chudý venkov s jeho životem, řemesly, zemědělstvím v chalupách i na polích
 • vztahy sousedů
 • poslední část se odehrává v soudní síni
 • čas není přesněji určen – asi 20-30. léta (Čapkova současnost)

 

Hl. myšlenka:

 • možnost poznání skutečnosti a druhých lidí; neexistuje jediná, absolutní pravda; skutečnost je složitá a každý ji vidí podle svých zkušeností jinak častá polopřímá řeč (promluvy, které nejsou označené graficky – uvozovkami, ale budí dojem přímé řeči); první část vnímá čtenář Hordubalovýma očima – omezený pohled, často nevíme víc než postava sama, teprve časem si skládáme události, které Hordubal vidět nechce.

 

Obsah:

 • Sledujeme vývoj vztahu milostného trojúhelníku Juraje Hordubala, jeho ženy Polany a jejího milence a čeledína Štěpána Manyi, poté co se Hordubal vrací z Ameriky, kde vydělával peníze pro Polanu a jejich dceru Hafii. Zjišťujeme, že Polana se zapletla se svým pomocníkem Štěpánem. Všichni to ví, jen Hordubal si to nedokáže připustit. Nakonec je Juraj zavražděn, přesto že by zemřel na následky své nemoci.

 

Charakteristika postav

 • Hordubal – Velmi zklamán přístupem ženy a dcerky. V knize je u jeho osoby použita samomluva a obhajování. Hordubal není špatný člověk, snaží se zachránit vztah a rodinu, ale to se mu bohužel nepodaří. Miluje svoji ženu polanu, je slaboduchý, trpělivý, hodný, dobromyslný slaboch,důvěřivý(Nevidí nevěru své ženy, přesto že mu to všichni říkají a vše tomu nasvědčuje, jednou uvidí ženu jí podobnou líbat se s mužem podobným Štěpánovi, když dorazí domů, Polana nikde a po chvíli přiběhne udýchaná a hned se ohání tím, že byla u sousedky, přesto že se jí na to nikdo neptal.), jednoduchý(Polana s ním po příjezdu nechce spát a pořád se stará o Šťepána, vůbec mu to není divné), pracovitý(odjede pracovat do dolů v Americe, aby vydělal rodině na živobytí)
 • Polana – Hordubalova žena, uzavřená před hordubalem, stará 31let, ošklivá, je nevěrná a chlípná(podvede Hordubala, který pro ni jede vydělat peníze do Ameriky, poté se k němu nechce ani vrátit a upíná se na Štěpána), sobecká, chladná, vypočítavá, tvrdá (poté co Hordubal vyhodí Štěpána, zamkne se a nechá ho, aby všechno dělal za ni),(neustále Hordubala odstrkuje a dává mu nepřímo najevo, že od něj nemá zájem), je těhotná se Štěpánem
 • Šťepán – 26 let starý,malý(sahá Hordubalovi sotva po ramena), chlípný(spí se zadanou ženou ve chlévě),chytrý(vyzná se v koních a pozemcích),  namyšlený(nesnese , že se mu všichni smějí po zasnoubení s Hafií), vypočítavý vrah(zabije Hordubala ve spánku), peněz chtivý( nechá se zasnoubit s hafií kvůli dědictví), příživník(nechá se živit a nakupuje si koně, za Hordubalovi peníze, protože je má rád)
 • Hafie Hordubalová – dítko, které má nejradši Štěpána (a to více jak svou vlastní matku!); Hordubala se bojí; stává se klíčovým svědkem u soudu

 

Kompozice:

 • Drama má chronologickou kompozici. Odehrává se v Podkarpatské Rusi, převážně v malé vesnici Krivé. Děj je členěn na tři části:
 • 1.část- příběh sledujeme očima Hordubala- příběh bolestný, baladický, lidsky složitý
 • 2.část- příběh= předmět vyšetřování- četníci vyšetřují vraždu (manželský 3uhelník)
 • 3.část- příběh=soudní případ, sledujeme, jak lidsky složitý a bolestný příběh v rukou četníků a soudu. Soudí se nejen zločin, nýbrž také hřích, který spáchala Polana svou nevěrou.

 

Umělecké prostředky:

 • citoslovce (ahah!, O-o-o, Bože!), nadávky, cizí slova(I can´t write, hallo, employment), nářečí(tetka, nežďouchej ji, pahýl), střídání ich a er formy

Idea:

 • je to první částí Čapkovi trilogie
 • klade otázku, jestli člověk může poznat pravdu -> Čapek to zpochybňuje
 • je to příběh jednoho života a mnoha pohledů na něj (každý do Juraje promítá svou zkušenost)
 • symbolem tajemství pravdy = srdce, které se ztratí
 • příběh milostného trojúhelníku a spáchaného zločinu
 • tragický příběh o touze vytvořit klidný domov, která není naplněna
 • v čem je příběh jedinečný? – každá z postav podává příběh jinak a my nevíme co je pravda (třeba když Hordubal přemýšlí o své manželce x jak o ní přemýšlí ostatní ženy z vesnice
 • 2 rozdílné pohledy policistů

Napsat komentář