Literární formy, pojmy, druhy a žánry

Proč nejde kopírovat? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu/nízkou kvalitu

 

 Jméno: Literární formy, pojmy, druhy a žánry

 Přidal(a): koubmi

 

 

Literární žánry

Balada – veršovaná skladby, pochmurná, končí tragicky

Bajkaalegorie – zvířata se chovají jako lidé

Elegie – žalozpěv, tématem je ztráta

Epigram – krátká satirická báseň zakončená pointou

Epitaf – náhrobní nápis

Epos – rozsáhlá veršovaná skladba (hrdinský, historický, duchovní)

Kancionál – soubor duchovních písní (určen pro bohoslužbu)

Kronika – chronologický sled dějin

Legenda – o životě světce

Novela – rychlý spád, často nečekaný děj

Óda – oslavná lyrická báseň nebo píseň

Pitaval – sbírka kriminálních případů

Povídka – jednoduchý děj, kratší než román

Romance – milostná veršovaná skladba se šťastným koncem

Romaneto – má dramatický děj, který směřuje k výrazné pointě

Román – dlouhé smyšlené vyprávění

Sonet – (znělka) nejrozšířenější pevná forma lyrické poezie

Traktát – dlouhé učené pojednání (spis, projev)

 

Literární pojmy

Alegorie – obrazné, symbolické vyjádření

Almanach – (sborník) neperiodická publikace, obsahující samostatné, tématicky příbuzné stati

Anafora – opakování na začátku verše

Epifora – opakování na konci verše

Apostrofa – opěvování

Asonance – zvuková shoda samohlásek na konci verše

Epiteton – básnický přívlastek

Elipsa – odlišnost os pravidelné stavby, př. Přijdu v pět (hodin)

Kaligram – báseň, jejíž písmena a slova jsou uspořádána do obrazce

Metaforapřirovnání

Metonymie – záměna (četl Jiráska)

Oxymorón – nelogické spojení (černé světlo)

Pleonasmus – zbytečné zdůraznění informace (slyšet ušima)

Personifikace – zosobnění

 

Literární druhy

Epikavychází z děje, vypráví příběh s postavami, prostředím, většinou je psána v próze.

 

Lyrikatypická pro poezii, vyjadřuje dojmy, city, snaží se zachytit skutečnost v jedinečném okamžiku, tato díla mohou obsahovat epické prvky – náznak děje, postavy.

 

Dramazaloženo na ději, odvíjí se prostřednictvím přímé řeči – dialog i monolog, dramatická díla předpokládají uvedení na scéně, někdy je děj zarámován prologem a epilogem

  • prolog naznačuje děj
  • epilog vyjadřuje jeho smysl

 

Literární formy

Poezie – Píseň nebo báseň


Verš – jeden řádek básně
Sloka – logické seskupení veršů
Refrén – opakovaná část písně nebo básně
Rým – zvuková shoda na konci veršů

Ø Střídavý A B A B
Ø Sdružený A A B B

Ø Obkročný A B B A
Ø Přerývavý A B C A

 

Próza

  • Běžná přirozená forma psaného textu

Stavební jednotky – slovo, věta, odstavec, kapitola díl, kniha, cyklus