Meziválečná próza ve světě – maturitní otázka

literatura

 

Jméno: Meziválečná próza ve světě

Zařazení: Literární období

Přidal(a): Tanaakarbovnikova

 

EXPERIMENTÁLNÍ PRÓZA (moderní)

 • autoři se zabývají vnitřními prožitky hl. hrdinů, kteří zažívají absurdní pocity
 • nejde tolik o děj, jde hlavně o ty pocity
 • text je neúplný (nevíme vzhled, jméno,….)
 • jedinci se oddávají tomu, co se stalo/stane 
 • existencialismus-umělci, architekti, filozofové- popisovali úzkosti,
 • využívá se podtext- čtenář si musí domyslet 

 

PROUS MARCEL

 • román: Hledání ztraceného času

 

JOYCE JAMES

 • inspirace v řeckých bájích-Oddyseus
 • díla: románo-mýty: Plačky nad Finneganem, soubor próz: Dubliňané 

 

FRANZ KAFKA

 • německý autor, který působil v Praze
 • komplikovaný vztah s otcem
 • vystudoval práva, pracoval na úřadě 
 • nechtěl publikovat svá díla, ale díky jeho příteli Maxi Brodovi je dnes můžeme číst 
 • zemřel mladý
 • díla: román Proces-mladý muž, neznáme celé jeho jméno (typické pro Kafku, že nedává jména) a k němu do bytu přijdou lidé a obviní ho. Mladý muž chodí na soudní procesy, dají rozsudek smrti a hlavní postava neprotestuje ani se nehájí. 
 • Zámek-román, Amerika-román Proměna-povídka

 

REALISTICKÁ PRÓZA

A) NĚMECKY PSANÁ LITERATURA V ČESKÝCH ZEMÍCH

MEYRINK GUSTAV

 • celý svůj život v Praze neprožil
 • ve svých knihách dokázal vystihnout tajemnou atmosféru magické Prahy
 • díla: Golem-židovská tématika, Bílý dominikán 

 

RILKE RAINER MARIA básník

 

WEFREL FRANZ

 • narodil se v Praze, žil ve Vídní a potom emigroval do USA
 • syn židovského továrníka= životní dráha předurčena, on ale dělal vše proto, aby se tak nestalo (nechodil do školy, žil bohémských životem)
 • psal prózu a romány s židovskou tématikou
 • díla: hororové drama Pavel mezi Židy, jeho nejslavnější román Čtyřicet dnů

 

KISCH EGON ERVÍN

 • byl novinář, spisovatel a reportér
 • přezdívka: zuřivý reportér
 • procestoval 5 světadílů
 • po celý život vyznával krédo byt při tom
 • zajímal se o záhadné prostředí např. pražské podsvětí, psal krimi příběhy
 • díla: Pasák, Tržiště senzací, Zuřivý reportér, Pražská dobrodružství 

 

MAX BROD

 • malíř, grafik a spisovatel
 • přítel F. Kafky, díky němu teď můžeme ty Kafkovy díla číst, protože je dal do hromady
 • psal životopisná díla (i o Kafkovy napsal)

 

B) AMERICKY PRÓZA MEZI VÁLKAMI

 • ztracená generace= tímto termínem označujeme autory, kteří si prošli 1. sv. válkou, a kteří o těch to zkušenostech z 1. sv. války psali ,a kteří se už dále nedokázali vrátit do běžného života
 • základním tématem ztracené generace je zklamání a skepse, hlavní hrdinové jsou „ztracení“ jednotlivci

 

HEMINGWAY ERNEST

 • romanopisec, povídkář a novinář
 • 1954 získal Nobelovu cenu za litareturu 
 • dobrovolník na italské frontě→ dopisovatel v Paříži→ dobrodružné výpravy do Afriky
 • během španělské občanské války pracuje jako dopisovatel
 • po 2. světové válce žije v USA a na Kubě
 • spisovatel ke konci svého života stále podléhá duševním depresím, které ho až přivedou k sebevraždě
 • jeho autorský styl: tzv. metoda ledovce= naznačovali skrz běžný rozhovor v knihách, co autora skutečně trápí
 • díla: román Sbohem armádo, próza Zelené pahorky africké-reportáž z Afriky, jeho osobní zážitky, román Komu zvoní hrana-děj románu soustředěn do 3 dnů, novela Stařec a moře

 

FRANCIS SCOTT FITZHERALD

 • romanopisec
 • též nazýván autor džezového věku
 • díla: Velký Gatsby, Mladí a prokletí, román Něžná je noc

 

FAULKNER WILLIAM

 • pochází se státu Mississippi z USA
 • v 1. světové válce působil jako pilot
 • díla: Vojákův žold   

 

STEIBECK JOHN

 • romanopisec 
 • spjat s Kalifornií
 • literární kritici ho podhodnocují a schválně přehlížejí, avšak jeho romány mají i svou filmovou podobu
 • 1962 obdržel Nobelovu cenu za literaturu
 • díla: novela O myších a lidech-kamarádi George a Lenz, kteří sní o své malé farmičce. , román Na východ od ráje, Na plechárně, Hrozny hněvu 

 

C) FRANCOUZSKÁ PRÓZA MEZI VÁLKAMI 

SAINT-EXUPÉRY ANTOINE DE

 • spisovatel a reportér 
 • šlechtického původu
 • už od mala byl nadšen pro letectví, kterému se potom věnoval celý život a psal básně 
 • sám se přihlásil do 2.sv. a při průzkumném letu zahynul
 • sám ilustroval knížku Malý princ
 • díla: filozofická pohádka Malý princ, román Země lidí, povídky Válečný zajatec 

 

ROLLAND ROMAIN

 • 1915 získal Nobelovu cenu za literaturu
 • spolu s jinými spisovateli usiloval po 1. světové válce o založení jednotné kulturní fronty proti válce a fašismu
 • díla: vrchol jeho lit. tvorby je románová epopej Jan Kryštof a psychologický román Okouzlená duše, novela Petr a Lucie-inspirována bombardováním Paříže na Velký pátek, kdy mezi obětmi byli i Rollandovi přátelé, životopisy Beethovena, Gándhího a Michelangela 

 

FRANCE ANATOLE

 • 1921 získal Nobelovu cenu za literaturu
 • jeho díla jsou mnohdy velice ironická
 • v celém svém životě se zapojoval do politického života 
 • díla: alegorický román Ostrov tučňáků, Historie našich dnů

 

BARBUSSE HENRI – protiválečný román Oheň

    

D) NĚMECKY PSANÁ LITERATURA MEZI VÁLKAMI 

 • míchají se rakouští i němečtí autoři

 

REMARQUE ERICH MARIA

 • učitel, novinář a spisovatel
 • v 17 letech narukoval na západní frontu
 • z Německa se přestěhoval do Švýcarska, odkud potom emigroval do USA
 • u nás se stal nejčtenějším čtenářem 
 • odpůrce nacismu → pálili mu knihy 
 • díla: Tři kamarádi, Cesta zpátky, nejslavnější dílo Na západní frontě klid

 

bratři: 

oba byli zbaveni něm. občanství a skončili v USA

HEINRICH MANN

 • díla: román Profesor Neřád-gymnazijní profesor latiny a řečtiny Raata (nerudný, starý mládenec) pronásleduje své studenty do hostince, kde se zamiluje do zpěvačky Rozy. Po čase se sní ožení a jejich dům se stane lákadlem pro pány z kruhu městské honorace a konají se zde orgie . (Roza byla prostitutka.) Jeden bývalý student ho nakonec udá→ dochází k zátahu a profesor je zatčen.

 

THOMAS MANN

 • je známější a oceňovanější 
 • ve svých dílech se soustředil na především na podrobný obraz německé společnosti
 • 1929 získal Nobelovu cenu za literaturu
 • díla: Buddenbrookové, Doktor Faustus, Kouzelný vrh, Smrt v Benátkách 

 

E) ANGLICKÁ LITERATURA MEZI VÁLKAMI

SHAW GEORGE BERNARD

 • anglický dramatik,  kritik a esejista irského původu
 • 1925 získal Nobelovu cenu za literaturu
 • dožil se vysokého věku (skoro 100)  a za svůj život napsal několik děl 
 • velice známé jsou i jeho citáty a satirické komentáře 
 • Bůh stvořil muže a ženu, ale zapomněl si to dát patentovat, pročež každý hlupák může dělat totéž
 • ve svých dramatech využíval skoro každé téma: falešná morálka, měšťany, hloupost, pokrytectví, falešnost, prostě veškeré lidské vlastnosti, využíval i historická témata
 • napsal přes 70 divadelních her 
 • díla: dramata: Svatá Jana, Caesar a Kleopatra, Živnost paní Warrenové, Dům zlomených srdcí, Pygmalion– jeho nejslavnější a nejhranější komedie, byla i několikrát zfilmována a vznikl světově úspěšný muzikál My Fair Lady-vypráví o květinářce Líze Doolitlové, kterou si vezme pod svá křídla starý mládenec a učitel Heggins. Po naučení věcí už od ni nemají zájem a Líza odchází a zamiluje se do Fredyho.