Světový romantismus – maturitní otázka

literatura

 

Jméno: Světový romantismus

Zařazení: Literární období

Přidal(a): ljansova

 

ROMANTISMUS V NĚMECKU

NOVALIS (1772-1801)

 • vlastním jménem Friedrich Leopold von Hardenberg
 • představitel raného romantismu, básník, prozaik
 • literární tvorbu poznamenaly smrt snoubenky a mladšího bratra

 

DÍLO

sbírka Hymny noci (1797) 

 • vrcholné dílo něm. Romantismu
 • 6 hymnických zpěvů
 • motivy blížící se smrti, pomíjivé jevy, motivy ztracené lásky
 • básně založeny na kontrastu (den a noc, život a smrt, den a noc)

román Heinrich von Oftredingen (1802)

 • nedokončený výchovný román
 • hl. p. středověký potulující se básník hledá smysl života (otázka nesmrtelnosti) – najde ho v modrém květu (představuje symbol ROMANTISMU), filozofický
 • alegorické dílo

 

BRATŘI GRIMMOVÉ (Jacob – 1785-1863), (Wilhelm – 1786-1859)

 • cílem bylo podnítit sběr pohádek po Evropě a jejich zápis na lepší úroveň, zachovat původnost lidových pohádek (přesný zápis, rčení, nářečí), motivace Erbena
 • pohádky byly původně pro dospělé, hororový nádech

 

DÍLO

Pohádky pro děti a celou rodinu (sbírka 200 pohádek)

 • Vlk a 7 kůzlátek, Jeník a Mařenka, Bílý had, Král Drozdivous (Pyšná princezna)

 

HEINRICH HEINE (1797-1856)

 • jeden z největších německých básníků, židovského původu, hodně cestoval, emigroval Německa do Francie, na konci života onemocněl a oslepnul
 • verše často zhudebňovány

 

DÍLO

sb. b. Kniha písní

 • sbírka básní, parodie na romantismus
 • kontrasty- smrt, cynismus, sen, světabol, láska, vzdor, cynismus, elegie, balady a romance
 • soubor reflexivní lyriky (5 oddílů)
 • obsahuje b. LORELEI– kontrasty, nešťastný romantický hrdina, neopětovaná láska, motivy přírody, nepochopení

sb.b. Nové básně

 • sbírka lyrických a revolučních básní; vliv pobytu v emigraci (v Paříži) pro potíže s cenzurou a odpor k německým poměrům

 

ROMANTISMUS V ANGLII

 

GEORGE GORDON BYRON (1788-1824)

 • šlechtické kořeny, nesouhlasil s fungováním šlechty, opouští rodinu, manželku, velkou část života strávil v Itálii a Řecku, člen KARBONÁŘŮ- tajná italská organizace, podle skladu uhlí, kde se scházeli svoboda Itálie, republika v Itálie, v podobné situaci i v Řecku- emancipační hnutí proti Turkům
 • studoval na Cambridgi
 • umírá v Řecku údajně na morovou epidemii
 • Byronismus: směr romantismu, hluboce až extrémně prožívaný rozpor hlavního hrdiny vnitřního a vnějšího světa, vzpoura a světabol
 • Typické žánry: moderní epos, byronská povídka – poema
 • Tvůrce: básnické povídky
 • Představitel: revolučního romantismu

 

DÍLO

Childe Haroldova pouť (1812)

 • autobiografický moderní epos
 • lyrickoepiská skladba, 4 zpěvy, původ také autobiografickým prvkem
 • z autorova života- není spokojen ani doma ani v cizině, uklidnění nacházel v přírodě
 • o putování Childe Harolda -nespokojeného s poměry ve své vlasti (pokrytectví, nespravedlnost, sociální bída)a znechuceného vlastním životem-po Evropě do Řecka = zrození antické kultuře, Itálie popisovány krásy jednotlivých zemí, do úst Harolda vkládá svůj odpor a nesouhlas k nesamostatnosti zemí, skladba ve spenserovských slokách. V každé strofě stejný počet veršů (9), střídavý rým
 • childe = starobylý anglický titul pro šlechtice připravujícího se na pasování na rytíře

 

Další díla

 • DŽAUR – revoltující hrdina
 • LARA – exotické básnické povídky, motivy touhy po volnosti
 • KORZÁR
 • MANFRED
 • KAIN

Byronova osobnost a dílo inspirovaly a ovlivnily tvorbu dalších autorů Mickiewicz, Alexandr Sergejevič Puškin,Michail Jurjevič Lermontov, Karel Hynek Mácha, Heinrich Heine, Edgar Allan Poe.

 

PERCY BYSSHE SHELLEY (1792-1822)

 • básník, byronův přítel, 2x vyloučen z Oxfordské univerzity
 • pobýval v Irsku, ve Švýcarsku, Itálii- zde zemřel
 • nepochopen domovinou, hledá štěstí v cizině

 

DÍLO

Odpoutaný Prométheus (1820)

 • veršované lyrické drama o 4 aktech; filozofický zpěv „básníka věštce a vizionáře“ o vítězném boji lidskosti nad tyranií, o převratném pokroku lidstva a osvobození lidské myšlenky
 • utopická dramatická báseň – nedosažitelný ideál 
 • hrdina vzdoruje Jupiterovi na rozdíl od originálu
 • titanismus = stejná myšlenka jako u byronismu, vzdor Prométhea proti bohům, osudu, vzpoura proti Jupiterovi

Královna Mab (1813)

 • rozsáhlá filozofická báseň, kde Shelley zobrazuje ideální uspořádání společnosti

 

WALTER SCOTT (1771-1832)

 • skotský Erben- sbíral poezii
 • zakladatel historické povídky a historického románu
 • zajímal se o anglickou a skotskou historii
 • bál se kritiky společnosti, vydával díla anonymně

 

DÍLO

Waverly (1814)

Rob Roy (1817), Kenilworth (1821), Pirát (1821)

IVANHOE

 • román ze středověkých anglických dějin za vlády Richarda Lví srdce, Scott byl skvělý vypravěč, dobře se čte, dokázal barvitě popsat minulost
 • historický román zobrazuje dobu konce 12. století ve střední Anglii – za vlády Richarda Lví srdce, který se vrátil v přestrojení z křížové výpravy a ze zajetí do vlasti, provázen mladým rytířem Wilfredem Ivanhoe, synem saského šlechtice Cederika z Rotherwoodu
 • 2 dějové linie, dva milostné příběhy (Rowena a Ivanhoe x Norman Guilbert a nenaplněná láska židovské dívky Rebeky k Ivanhoeovi) a boj o moc mezi Richardovým intrikánským bratrem Janem Bezzemkem, podporovaným dobyvatelskou normanskou šlechtou, a mezi domácí anglosaskou šlechtou 
 • v příběhu se objevuje i lučištník Locksley(ve skutečnosti zbojník Robin Hood z Sherwoodského lesa)
 • ukázka zachycuje rytířský turnaj, vítězem 1. i 2. dne se stal neznámý Vyděděný rytíř, a to za pomoci tzv. Černého rytíře (tj. Richarda Lví srdce), poražen byl normanský rytíř Brian de Bois-Guilbert

 

ROMANTISMUS V RUSKU

 • specifičnost probíhá v prolínání směrů- realismus s romantismem
 • Alexandr Sergejevič Puškin
 • Michail Jurjevič Lermontov
 • Nikolaj Vasiljevič Gogol

 

ALEXANDR SERGEJEVIČ PUŠKIN (1799-1837)

 • básník, prozaik a dramatik
 • měl šlechtické kořeny
 • odpůrce nevolnictví
 • člen několika pokrokových literárních spolků
 • kvůli dílům byl vykázán na okraj Ruska
 • poté uděluje car pronásledovanému milost
 • Natalie Gončarovová – žena, krásná, okouzlila i cara
 • zemřel v souboji- zastřelen milencem své ženy

 

Znaky díla

 • povznesení ruské literatury
 • reálně zobrazuje ruskou společnost v polovině 19. stol
 • motivy zoufalství lidu, zbídačování obyvatelstva, opěvuje krásnou ruskou přírodu, láska k vlasti, znuděnost šlechty
 • položil základ moderní spisovné ruštiny, moderní básnický jazyk

 

DÍLO

Ruslan a Ludmila (1820) – pohádkový epos

Kavkazský zajatec (1821)

Bachčisarajská fontána (1823)

Cikáni (1823)

 • poema, byronovský hrdina
 • šlechtic Aeko utíká k cikánům, aby naplnil dobrodružný život a nebyl svázán, zamiluje se do cikánské dívka, ta ji neopětuje, má jiného muže, zabije sebe i ji, paradox je, že požadoval svobodu u sebe, ale nedokázal ji tolerovat u jiných

EVŽEN ONĚGIN (1823-1831)

 • stěžejní dílo, vznikalo velmi dlouho, román ve verších
 • zobrazuje reálně život ruské společnosti
 • Oněgin je zde typickým obrazem své doby- typizace- romantický hrdina
 • Oněgin – šlechtic, zpočátku miluje plesy, poté znuděný, nespokojený, „zbytečný člověk“
 • Vladimír Lenskij – neúspěšný básník, nepraktický, vzor v Oněginovi, JEHO OPAK
 • Olga – veselá, koketní dívka, má ráda pozornost mužů
 • Taťána – romanticky založená dívka, ztělesnění vysoké mravní hodnoty

 

Kompozice

 • 8 hlav – každá uvozena citátem nějaké osobnosti
 • zrcadlová kompozice – město x vesnice, Olga x Taťána, Vladimír x Oněgin

 

Děj

Oněgin- mladý petrohradský švihák, zakládá si na vzhledu, veškerý čas tráví na plesech – znuděný, ztrácí smysl života. Po smrti strýce odjíždí na venkov, na statek. Zde se seznamuje s Lenským- sblíží se= přátelé. Vdova Larinová – má 2 dcery- Olgy a Taťána- Taťána se do Oněgina okamžitě vášnivě zamiluje. Píše mu vášnivý dopis. Oněgin si toho neváží, flirtuje s její sestrou Olgou. Olgu miluje Lenskij- žárlí na Oněgina- vyzve ho na souboj. Lenskij umírá. Oněgin zdrcen odchází z venkova, bloudí Ruskem, hledá se. Taťána se provdala za knížete Gremina- uvedl ji do vyšších společenských vrstev. Oněgin se s ní setkává po letech na plese v Petrohradě- bláznivě se do ní zamiluje, píše jí dopisy, vyznává jí lásku. Ona ho odmítne- zůstává věrná svému muži- vysoké morální hodnoty.

 

Jazyk a styl

 • veršovaný román
 • Oněginská strofa – strofa má 14 veršů a v něm 8/9 slabik, pravidelné rýmové schéma
 • „zbytečná postava“- nevidí v ničem smysl, plahočí se životem

 

Piková dáma

 • klasická romantická novela, s fantastickými prvky
 • Heřman – mladý muž, ambiciózní, pro vítězství v kartách schopen udělat cokoliv, míří na hraběnku nenabitou pistolí
 • Lizaveta Ivanovna – schovanka Fedotovny, hodná Heřman ji využívá
 • Anna Fedotovna – stará rozmařilá hraběnka

Děj

U Tomského se hrají karty. Heřman je chodí sledovat, ale nezapojuje se (nemá peníze, bojí se prohry), jeden večer vypráví Tomský příběh, že hraběnka zná tajemství 3 karet. Heřman, aby se dostal do domu kvůli kartám, začne nadbíhat schovance Lizavetě (milostné dopisy, využíval ji). Heřman čeká na hraběnku v pokoji, vytáhne na ni nenabitou pistoli, ta se lekne a zemře. Šel na hraběnčin pohřeb, doznává se Lizavetě. Když se šel na hraběnku podívat, zdálo se mu, že na něj mrkla. Ten večer se mu hraběnka zjeví ve snu, prozradí mu 3 výherní karty, ale musí jí slíbit, že vsadí každý den jen jednu kartu a vezme si Lizavetu. První večer TROJKA, druhý SEDMA, třetí ESO, dojde však k omylu a drží PIKOVOU DÁMU, prohrál všechny vyhrané peníze a zbláznil se z toho. Na konci sedí v blázinci na posteli a opakuje „trojka, sedma, eso, trojka, sedma, dáma“

Kapitánská dcerka (1833)

 • historické téma
 • pozadí povstání v 18. stol. Pugačov 

Boris Gordunov

 • kritika způsobu, jak se dostávají na trůn
 • historické drama- tragédie

 

MICHAIL JURJEVIČ LERMONTOV (1814-1841)

 • básník, prozaik a dramatik
 • Puškinův pokračovatel
 • vychovala ho babička po smrti matky
 • kritika ruské společnosti, opakované spory s ruským carem
 • potrestán vyhnanstvím na Kavkaze- stal se pro něj zdrojem inspirace
 • zemřel na Kavkaze při souboji s vojáky kvůli názoru na vojenské vedení
 • začal literárně tvořit již ve 14 letech- vrchol revolučního romantismu

 

DÍLO

Démon 

 • posmrtně vydaná poema, vychází z biblických a apokryfních legend, neuznány církví
 • legendy o vzpouře andělů a padlých andělů
 • prostřednictvím Démona vyslovuje Lermontov základní myšlenku – zlo se rodí z bezmocného dobra
 • Démon symbol zla

Děj

Démon symbol zla- zavržený bohem pro svou vzpouru a odsouzen k samotě. Zatouží po štěstí – chce jí dosáhnout formou lásky do pozemské bytosti (do kněžny Tamary). Démon zaviní smrt jeho ženicha, probouzí tím v Tamaře neznámé pocity= pochybnosti. Tamara odchází do kláštera, aby získala zpět duševní rovnováhu. Démon to nevzdává, dál o ni usiluje, ona podlehne. Tamaru políbí a tím ji zabije. Poté opět plný nenávisti a samoty pokračuje v pouti.

Hrdina naší doby (1840) 

 • první filozoficko-psychologický román v RL
 • nejedná se o souvislý příběh ale o sled novel, moc nenavazují, kompozice volná
 • 30. léta 19. stol.

Na smrt Puškina (1837) 

 • báseň
 • rozloučení se s Puškinem

 

NIKOLAJ VASILJEVIČ GOGOL (1809 – 1852)

 • prozaik a dramatik
 • dílo tvoří přechod mezi romantismem a realismem
 • pochází z rodiny drobných statkářů
 • 1828 – odchází do Petrohradu, chce se stát profesorem historie
 • cestoval – Itálie, Paříž i České země, setkával se z obrozenci, dopisoval si s Šafaříkem

 

Znaky díla

 • zobrazuje ruskou společnost- nasáklá byrokracií, úplatky
 • využívá satiru, výsměch nedostatkům ruské společnosti, úplatky
 • prolínání romantismu a realismu

 

DÍLO

Mirgorod

 • sbírka 4 povídek, využívá svého života na Ukrajině, typizace, ukrajinský folklor, zvyky tradice, venkov
 • povídka Taras bulba

Petrohradské povídky

 • typické postavy žijící ve velkoměstě, propojení s fantastickými motivy
 • povídky Plášť, Podobizna, Bláznovy zápisky, Nos

REVIZOR 

 • satirická komedie, divadelní hra, i zfilmovaná
 • kritizuje úplatkářství, lidskou hloupost, byrokracii, groteskně zobrazováno
 • komičnost spočívá k záměně postav- využívá toho
 • na principu grotesky – hlavními postavami úředníci a jeho šéf
 • direktor- nejvyšší, největší úplatkář
 • Ljapkin Tjapkin – úplatky bere pouze štěňata chrtů
 • Zemljanikov – správce, donašeč ve vesnici
 • Chlopov – školní inspektor
 • Špekin – pošmistr, trávil volný čas čtením dopisů
 • Dobčinskij a Bobčinskij – statkáři, do všeho zasahovali, všemu rozuměli
 • Chlestakov+ Osip – bezvýznamný úředník+ myslel to s ním dobře, on neposlouchal

Děj

Provinční ruské městečko. Děj se odehrává během 24 hodin, 5 jednání. Do městečka pronikne zpráva, že tam má tajně přijet revizor z Petrohradu. Všichni úředníci v městečku mají špatné svědomí. Správce Chlestakovi nadbíhá, nabízí mu u něj bydlet, nabízí mu za ženu svoji dceru. Chlestakovi, bezvýznamnému úředníkovi a povaleči, nadbíhání vyhovuje, pořádají kvůli němu večeře, půjčují mu peníze. Chlestakov cítí, že by mohl být prozrazen, odjíždí z městečka, předtím slíbí té dceři, že se pro ni vrátí. Kniha končí příjezdem pravého revizora.

 • Ženitba
 • Hráči
 • Mrtvé duše (1842)
  • satirický román
  • pikareskní román, Pikaro – podlézal pánovi, šejdíř…
  • téma putování, různé společenské vrstvy, karikatura

Děj

Hlavní postava Pavel Ivanovič Čičikov, rozhodne se zbohatnout, vydává se na cesty, kde skupuje tzv. mrtvé duše – mrtvé nevolníky, kteří zemřeli před posledním sčítáním lidu. Čičikov počítal s tím, že když dosáhne určitého počtu nevolníků- dostane kousek půdy, vše zapisuje, aby potom na úřadech předložit a za peníze si koupit potom živé, aby pracovali na půdě. Nevyjde to, rychle se propadá ve společenském žebříčku, kritika soudobého Ruska, carského absolutismu.