Na vlnách TSF (Odjezd lodi) – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Na vlnách TSF

Autor: Jaroslav Seifert

Přidal(a): Kryštof

 

 

Kontext autorovy tvorby: Jaroslav Seifert

 • Český básník, spisovatel, překladatel a novinář
 • Narozen 23. září 1901 (Praha), zemřel 10. ledna 1986 (Praha)
 • V době vydání Na vlnách TSF byl členem KSČ
 • Seifertovo poetistické období (hlavní představitel čs. Avantgardy)
 • Spoluzakladatel Devětsilu, spolupracoval s K. Teigem na manifestu poetismu

 

Literární / obecně kulturní kontext

 • Poetismus, 20. Léta, Československo (nerozšířil se do zahraničí)
 • Dílo je jedním z nejvýznamnějších tohoto směru, znaky: hravost, radost ze života, volná obrazotvornost, smyslové vjemy, fascinace moderní technikou, motivy dálek a cestování, básně popisují i všední věci, ale s nadšením a optimismem
 • Další poetističtí autoři: Vítězslav Nezval, František Halas, Konstantin Biebl

 

Rozbor díla: Na vlnách TSF (Odjezd lodi)

Vydaná kniha (1925), lyrický “deník” z cesty do Francie

 • Zasazení výňatku do kontextu díla
  • báseň 1. části sbírky; každá báseň je samostatná, obsahem nenavazuje
 • Literární druh a žánr
  • Druh: lyrika
  • Žánr: typografická báseň
 • Téma a motiv
  • Témata: radost, cizí krajiny, ženy, láska, exotické ovoce
  • Motivy: loď, vlny, dívka, moře, mandle, brýle
 • Kompoziční výstavba
  • Nemá děj, přechází z motivu na motiv, nejpodobnější paralelnímu uspořádání
  • Části: úvod (2 básně), 1. část (Svatební cesta – 11 básní), 2. část (Zmrzlé ananasy a jiní lyrické anekdoty – 36 básní) – sloky – verše
  • Vyznačuje se nezvyklou typografií (velké mezery, různé fonty písma), absencí interpunkce, obsahuje prvky kaligramu (=> Karel Teige)
 • Vyprávěcí způsoby
  • Nevlastní přímá řeč
 • Typy promluv
  • Pásmo vypravěče v ich-formě
 • Veršová výstavba
  • 6 slok, každá po 4 verších
  • Rým střídavý, schéma: abab
 • Tropy a figury
  • Tropy: metafora (hořká mandle – loučení); přirovnání (vlny jak strmé stráně jsou); personifikace (skála se v moři koupala nahá); epiteton (zkrvácený), hyperbola (šátky zkrvácenými); eufemismus (skála se v moři koupala nahá a on ji tenkrát neviděl)
  • Figury: řečnická otázka (Jíte rád mandle?); apostrofa (Sbohem ty lodi krásná, řekněte laskavě mé krasotince); pomezí aliterace a epifory (lodi krásná lodi,…, lodivodi kteří tě vodí); onomatopoia (rolničku); inverze (v kostkách se může vyhrát víc); epizeuxis (plakaly dívky já plakal s nimi); epanastrofa (a cizí země krásné kraje, kraječky krásných tanečnic)
 • Časoprostor
  • Čas: blíže neurčen, nejspíše autorova současnost (20. a 30. Léta)
  • Prostor: přístav, odjezd lodi; kniha: Paříž, moře, daleké země
 • Postavy
  • Vypravěč: hlavní, Seifert na cestách, okouzlen ženami, moderní dobou, vynálezy, exotickými krajinami, lidmi, předměty, občasně melancholický (motivy loučení, smrti)
  • Ženy: krásné, půvabné, svůdné, exotické, je s nimi příjemné bytí
  • Námořníci, rybáři, manželé, básníci
  • Odkazy na slavné osobnosti (Apollinaire, Napoleon, Mussolini)

 

Úryvek

Odjezd lodi

Nasadil jsem si krásné brýle

které mne moudrým nečiní

Jíte rád mandle? Tyto chvíle

jsou hořkou mandlí loučení

 

S bohem ty lodi  krásná lodi

vlny jak strmé stráně jsou

a lodivodi kteří tě vodí

jak pastýř ovečku s rolničkou

 

Ztratil jsem knoflíček od svého límce

nemohu dneska odjeti

řekněte laskavě mé krasotince

ať už mi nechodí naproti