Opilé banány – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Opilé banány

Autor: Petr Šabach

Přidal(a): Martina Hladíková

 

Petr Šabach

 • Český prozaik a novinář.
 • Pocházel z Prahy, vystudoval teorii kultury na Karlově Univerzitě.
 • Pracoval jako noční hlídač nebo odborní referent.
 • Poté žil jako volný spisovatel.
 • Přispíval do více novin, např. do novin Mladá fronta, Tvorba nebo Práce.
 • Podle jeho předloh natočil režisér Jan Hřebejk filmy Šakalí léta, Pelíšky a Pupendo.

 

Další díla:

 • Občanský průkaz
 • Šakalí léta
 • Jak potopit Austrálii
 • Zvláštní problém Františka S.
 • Putování mořského koně
 • Hovno hoří
 • Babičky

 

Literárně-historický kontext

pol. 20. st., česká literatura se členila na 3 proudy:

Literatura oficiální

 • Byla normálně vydávána
 • Literatura podporovala komunistický režim, nekritizovala ho, nebo mu nevadila

 

Další autoři tohoto období:

 

Literatura exilová (nebo také umlčovaná)

 • Literatura nehodící se komunistickému režimu
 • Byla vydávána mimo hranice ČSR
 • Do ČSR se dostávala tajně, její přechovávání bylo trestné
 • Mezi nejznámější exilová nakladatelství patřily 68 Publishers (založeno Josefem Škvoreckým a jeho manželkou), Index, Poezie mimo domov, Rozmluvy

 

Další autoři tohoto období:

 

Literatura samizdatová

 • Tvorba autorů se také nehodila komunismu
 • Je rozmnožována tajně strojopisně, což bylo také trestné, nebo pomocí samizdatových edic (např. Edice Petlice, Expedice, Kvart)

 

Další autoři tohoto období:

 

 • Po roce 1989 dochází ke spojení tří literárních proudů
 • Konec politické cenzury – spisovatelé mohli vydávat jakékoli knihy, i ty, které kritizovali nebo se nehodili komunistickému režimu
 • Obnova kontaktů se světem
 • Vznik soukromých nakladatelství

 

Současná literatura:

 • Je ovlivněna globální problémy současné společnosti
 • Jedním ze znaků je pluralita – rozmanitost pohledů, koncepcí
 • Velká rozmanitost
 • Dochází ke spojení literárních proudů

 

Další autoři tohoto období:

 

Historický kontext

 • 5. 1945 – konec 2. světové války
  • vítězové: USA, Francie, Velká Británie a SSSR
  • poražení: Německo, Itálie a Japonsko
  • osvoboditelé si pomyslně rozdělili Evropu na východní a západní blok
 • 1948 – komunistický převrat, nástup nového režimu
 • 1953 – umírá Gottwald a Stalin, mírnější uvolnění režimu
 • jaro 1968 – Pražské jaro, vrchol demokratizace, politické uvolnění
 • 8. 1968 – okupace vojsky Varšavské smlouvy (SSSR, Bulharsko, Maďarsko, NDR), 3. velká vlna emigrace (první dvě: 1938-39, 1948)
 • leden 1969 – upálení Jana Palacha jako protest proti komunistickému režimu
 • a 80. léta – tzv. normalizace, čistky v komunistické straně, zrušení mnoha politických organizace (Junák, Sokol a další), přísná cenzura
 • 11. 1989 – Sametová revoluce, svrhnutí režimu

 

Rozbor díla: Opilé banány

Téma:

 • Zobrazit svět dospívajících, jejich radosti i problémy. Zachytit život během socialismu. Pobavení čtenářů pomocí humorných situací.

 

Motivy:

 • Přátelství, komunismus, dospívání, alkoholismus, mezilidské vztahy, vzpor.

 

Literární druh:

 • Epika (na rozdíl od lyriky zachycuje děj)

 

Literární žánr:

 • Novela (střední prozaický žánr, příběh směřuje k výrazné pointě, děj se obvykle odehrává v krátkém časovém úseku, v příběhu vystupuje omezený počet postav a odbočky od hlavní dějové linie téměř nejsou)

 

Literární forma:

 • Próza (text psaný do odstavců a kapitol)

 

Kompozice:

 • Chronologický děj
 • Ich-forma (vypravěčem je Petr)
 • Členění do kapitol

 

Postavy:

 • Petr – Mladý student. Místo školy se však věnuje spíše hospodám a alkoholu. Líbí se mu Daniela, se kterou se sblíží. Přestože má kladný vztah k alkoholu, nelíbí se mu, že je jeho otčím alkoholik. Zároveň však s napětím sleduje, jak se jejich vztah bude dále vyvíjet. Touží jet na dovolenou k moři, v tehdejší době to však nebylo nic jednoduchého.
 • Honza Břečka – Petrův kamarád. Dokáže předstírat, že je nevinný a hodný, ale ve skutečnosti právě on vymýšlí všechny hlouposti, které s Petrem a Víťou provádějí.
 • Víťa – Petrův kamarád. Je hluchoněmý. Kvůli jeho handicapu se mu ostatní někdy smějí. V takových situacích se Víťa chová agresivně a uchyluje se k fyzickým trestům. Je maminka se za něho opakovaně musí omlouvat.
 • Jirka Ptáčník – Petrův kamarád, který ale nepatří do party jeho nejbližších přátel. Je trochu starší než ostatní chlapci. Potkávají se s ním v hospodě. Je chronický lhář, dokáže přesvědčivě vymýšlet lži.
 • Bedřich – Petrův otčím. Přezdívaný Béďa. Je talentovaný sochař. Je manuálně velmi zručný. Má blízký vztah k alkoholu, na kterém je závislý. Rád by své partnerce Janě dopřál vytouženou cestu k moři, ale neumí hospodařit s penězi a neustále žádné nemá. Je kritikem komunistického režimu.
 • Jana – Petrova matka. Pracuje jako architektka. Je trpělivá, ale umí se i rázně ozvat. Špatně snáší problém s alkoholem jejího partnera.
 • Fábera – Bedřichův kamarád. Stejně jako on pracuje jako sochař. Zároveň mají společnou závislost na alkoholu.
 • Rozhoň – Převážně Fáberův kamarád. Je soudruhem. Domluví sochařům lukrativní zakázku na vytvoření busty maršála Rybalka, na které mají vydělat mnoho peněz. I on podepíše list kritizující tehdejší režim. Ve vzteku hotovou sochu zničí.
 • Daniela – Petrova láska. Přestože má přítele, s Petrem se sbližuje a flirtuje s ním. Potřebuje doučování ruštiny.

 

Časoprostor:

 • Období socialismu
 • Praha

 

Jazykové prostředky:

 • Hovorový jazyk
 • Vulgarismy
 • Srozumitelný jazyk blízký běžnému čtenáři
 • Hospodské výrazy
 • Velmi pestrý jazyk
 • Časté dialogy
 • Humorné prvky
 • Sám Šabach svou metodu tvůrčího psaní nazývá metodou vlaštovčího hnízda, tedy jistým nalepováním humorných příhod a legrácek na stěžejní kostru děje

 

Děj:

Petr, Břečka a Víťa jsou nerozluční kamarádi. Vymýšlejí spolu různé hlouposti, třeba když touží jet k moři a sami se učí řídit auto. Petr se zamiluje do Daniely a předstírá, že umí rusky, aby ji mohl doučovat. Chlapci se přátelí i s Jirkou Ptáčníkem, ale vadí jim, že si vymýšlí historky, o kterých tvrdí, že je opravdu prožil. Jednou je Jirka chycen při řízení auta v opilosti. Díky tomu, že i soudce je alkoholik, však vyvázne s nízkým trestem.

Petrův otčím se svými přáteli Fáberou a Rozhoněm opijí a jelikož jsou velkými odpůrci komunistického režimu, sepíšou Poselství příštím generacím, ve kterém komunisty ostře kritizují. Béďa v práci vyhotovil sochu maršála Rybalka, která je cenná a chystá se jí prodat za pořádné peníze. Opilý Rozhoň mu jí však ve vzteku rozbije.