R.U.R. – rozbor díla k maturitě (5)

rozbor-díla

 

Kniha: R.U.R.

Autor: Karel Čapek

Přidal(a): europa

 

 

Autor: Karel Čapek (1890 – 1938)

Stručný životopis:

 • studoval filozofické fakulty na UK, v Berlíně a v Paříži
 • pracoval jako člen redakční rady, dramaturg, redaktor i jako učitel
 • byl přítelem T. G. Masaryka
 • byl norským tiskem navržen na Nobelovu cenu, ale nedostal ji, pak byl nominován ještě 6x
 • jako první český spisovatel měl velký ohlas i v cizině
 • často spolupracoval s bratrem Josefem
 • několikrát zfilmováno

 

Témata, kterým se věnuje:

 • v prvním období své tvorby se soustředí na jedince, možnosti poznání
 • v druhém období především kritizuje problémy společnosti, zobrazuje zde strach z technického pokroku a obavy z nástupu fašismu; do tohoto období se řadí většina jeho románů a dramat; toto období je nazýváno utopickým
 • ve svých dílech vyzdvihuje hodnoty jako píle, pracovitost, láska, soudržnost a vzájemná úcta; tyto hodnoty staví do protikladu s násilím, touhou po moci (fašismem) a příliš rychlým technickým pokrokem

 

Další díla:

 • Krakatit – Ing. Prokop objeví novou, velmi silnou trhavinu, schopnou zničit celý svět; jeho přítel Tomeš, získá kvůli penězům tajemství Krakatitu a uteče; Prokop se ho vydá hledat, aby zabránil zneužití; na konci se setkává s pohádkovým stařečkem a rozmlouvají spolu o smyslu života. Závěr je postaven na myšlence, že člověk nemá dělat velké skutky, ale jen takové, které mu mají sloužit.
 • Válka s mloky – lidé objevují zvláštní tvory – mloky, inteligentní živočichy, které    lidé začnou cvičit jako levnou pracovní sílu; mloci se však vzbouří, začnou organizovat svůj vlastní stát, zvolí si svého vůdce a žádají pro sebe „životní prostor“; vše spěje nevyhnutelně k válečnému konfliktu.
 • Bílá nemoc – objevuje se diktátor (Maršál), který chce válku, ale zároveň s ním se   objevuje strašlivá nemoc, která zabijí lidi. Touto nemocí onemocní i diktátor, jeden mírumilovný lékař (Galén) nachází lék. Nabízí diktátorovi, že ho vyléčí výměnou za mír. Diktátor nakonec přijímá, ale lékař je zabit zfanatizovaným davem cestou k němu. Na konci díla vypuká válka.
 • Továrna na absolutno, Povídky z jedné kapsy, povídky z druhé kapsy, Hordubal, Loupežník, Ze života hmyzu, Dášenka čili život štěněte

 

Kontext autorovy tvorby

 • Karel Čapek působil jako redaktor v několika časopisech (Národní Listy, Nebojsa, Lidové noviny), byl dramaturgem i režisérem divadla na Vinohradech (1921-1923), a především působil jako spisovatel.
 • byl členem PEN klubu (chvíli i předsedou) a každý pátek se setkával s tzv. pátečníky (oba bratři Čapkové, TGM, E. Beneš, Josef Šusta a Ferdinand Peroutka).
 • řadí se do demokratického proudu literatury spolu s Josefem Čapkem, Karlem Poláčkem, Eduardem Bassem, Františkem Langerem nebo Ferdinandem Peroutkou.

 

Současníci:

 

Rozbor díla: R.U.R.

 • kdy bylo dílo napsáno: vydáno 1920 a premiéru dílo mělo roku 1921 v Hradci Králové
 • literární druh: drama (vědeckofantastické, utopistické)
 • literární směr: meziválečná próza
 • literární žánr: tragédie
 • kdy a kde se dílo odehrává: v budoucnosti (nespecifikováno), na Rossumově ostrově
 • motiv: následky přílišného technologického pokroku (sestrojení robotů) pro lidstvo, poměr člověka ke světu
 • téma: technický pokrok – výroba robotů a jeho katastrofické následky, následky povýšení se na Boha
 • zajímavosti: v tomto díle bylo poprvé použito slovo robot, jehož autorství je připisováno Josefu Čapkovi

 

Kompozice a kompoziční výstavba:

 • Seznam a krátký popis osob
 • Předehra a 3 dějství (velké časové posuny), rychlé dialogy
 • Předehra – seznámení s chodem továrny
 • 3 dějství – dějový spád -> roboti přebírají kontrolu nad továrnou, světem -> lidstvo je vyhubeno
 • Děj je chronologický
 • Toto dílo bylo přeloženo do třiceti jazyků včetně esperanta

 

Jazyk:

 • rychlé srozumitelné dialogy s výjimkou posledního Alquistova monologu
 • spisovný jazyk s výjimkou Nány, bez knižních slov
 • poprvé použito slovo robot a jiné neologismy, cizí pojmy

 

Vyprávěcí způsoby, typy promluv

 • Vyprávěcí způsoby: přímá řeč jednotlivých postav, proložena scénickými poznámkami vypravěče
 • Typy promluv: monology, dialogy jednotlivých postav (rychlé dialogy posouvají děj dopředu)

 

Charakteristika postav:

Hlavní postavy:

 • Harry Domin – generální ředitel Rossum’s Universal Robots (R.U.R), jeho prvotní myšlenka byla usnadnit lidem práci, ctižádostivý, sebevědomí, ale povýšil se na Boha a vývoj a výroba robotů e mu vymkly z rukou
 • Helena Gloryová – Dominova manželka, laskavá, naivní, jednoduchá, krásná a dobrosrdečná; soucítí s roboty a snaží se jim pomoci i tím, že jim chce dát lidské emoce a city
 • Alquist -stavitel robotů, jako jediný z vedení stále manuálně pracuje, pro něho jsou největší hodnotou práce a život člověka; pracovitý, pilný

 

Vedlejší postavy:

 • Dr. Gall – ředitel fyziologického ústavu robotů, vyvíjí roboty
 • robot Primus, robotka Helena – roboti, které jsou vývojovým pokusem dr. Galla, mají city a milují se
 • Dr. Hallemeier – ředitel ústavu pro psychologii
 • Konzul Busman – generální komerční ředitel
 • Ing. Fabry – generální technický ředitel
 • Nána – chůva Heleny, nevěří v pokrok a věří v Boha
 • všechny lidské mužské postavy jsou zamilovány do Heleny G.

 

Děj:

Helena Gloryová, dcera prezidenta, přijíždí na Rossumův ostrov, kde se vyrábějí roboti a má v úmyslu promluvit k robotům kvůli špatnému zacházení s nimi. Potká ředitele Domina, který je ochoten jí vše ukázat a nechat ji k robotům promluvit, také se do ní s ostatními řediteli zamiluje. Helena si splete i roboty s lidmi a nechce věří tomu, že jsou tak podobní. Pak se Helena s Dominem vezmou. Po deseti letech Helena přiměje Dr. Galla, aby dal robotům duši. Což se povede a je vyrobeno několik robotů. Roboti se ale vzbouří, vyhlásí válku a zabijí všechny lidi až na ty na ostrově. Helena dostane od Domina válečnou loď k výročí. Všichni na  ni chtějí opustit ostrov, ale roboti ji obsadí a všichni se musí zabarikádovat v domě, chtějí se vykoupit pomocí plánů na výstavbu robotů, ale Helena je už předtím spálila, aby zabránila další výrobě robotů. Roboti nakonec zabijí všechny kromě Alquista, o kterém ví, že pracuje, a tak pracuje dál jako ostatní roboti. Roboti se ale začnou opotřebovávat a prosí Alquista, aby jim znovuobjevil plány na výrobu robotů, on toho ale není schopen, ale uvidí lásku Prima a Heleny, požehná jim a doufá, že dokáží vytvořit novou civilizaci, protože oni dva patří k oněm robotům s duší

 

Vlastní názor:

 • Kniha mě mile překvapila, ale velké časové skoky mi knihu trochu znepřehlednily.