Romeo, Julie a tma – rozbor díla

 

Kniha: Romeo, Julie a tma

Autor: Jan Otčenášek

Přidal(a): giggles

 

 

 

Jan Otčenášek

– prozaik, scénárista, spisovatel

 

Místo: Praha (zahrada, komůrka vedle krejčovské dílny)

 

Doba: druhá světová válka, 1942

 

Námět: setkání dvou mladých lidí, studenta Pavla a židovské dívky Ester, tajné skrývání, strach z prozrazení, rostoucí láska mezi nimi, chce poukázat na kruté pronásledování židů.

 

Hl. postavy:

Ester mladá židovská dívka, cílevědomá, odvážná, milá, dcera lékaře, její rodina poslána do Terezína, z lásky k Pavlovi se rozhodne obětovat

Pavel student, obětavý, starostlivý, bojující se lží, kterou tají před rodiči, které má tak rád

Pavlovi rodiče – starostliví, obětaví, milují svého syna

Čepek – tovaryš, pomáhá Pavlovi

Rejsek – udavač, záporná postava knihy

 

Záměr: Přiblížit život mladé generace za války, poukázat na rasové rozdíly. Protest proti fašismu, rasismu a udavačství. Zdůraznění šlechetných vlastností, odvaha člověka skrývat Žida s pocitem, že Němci můžou vyvraždit celou jeho rodinu.

Prostředky: Vypravěč používá spisovnou češtinu, postavy hovorovou a nespisovnou a Pavel mluví studentskou řečí. Vnitřní monology a úvahy. Na první stránce se objevují verše ze Shakespearova díla Romeo a Julie – podobnost osudů.

 

Žánr: milostná novela

 

Čítanka: baladická milostná novela, uvedena citátem ze Shakespearovské tragédie Romeo a Julie, dílo 2. vlny válečné prózy, více psychologické analytičnosti, směřování k subjektivitě hrdinů, obrat o d veřejného k soukromému, protihráčem obou milenců je „okupační tma“, obžaloba rasismu, fašismu -> proti zlu je nutno bojovat.

 

Děj: Student Pavel má část maturity za sebou, za odměnu si koupí lístek do kina (má rád filmy), ale před filmem má ještě čas tak se jde projít po parku. Usedne na lavičku a později si všimne, že vedle něj sedí dívka a pláče. Za začátku jí nevěnuje pozornost a myslí si, že je nehezká. Později se s ní dává do řeči, dívka se mu svěřuje se svým osudem. Že je židovka, že její rodiče jsou v Terezíně (a ona věří, že stále naživu) a ona se měla dnes ráno dostavit na vlak do pracovního tábora. Pavel ji nabízí úkryt v jeho místnosti (kterou mu věnoval otec, vedle jeho krejčovské dílny) a dívka se stěhuje do malého útulného pokojíku. Zde však musí dodržovat přísná pravidla (nesvítit v noci, nedělat hluk, neukazovat se u okna atd.) a Pavel ji sem chodí navštěvovat kdykoliv může. Nosí jí sem jídlo, knížky a snaží se, aby byla šťastná. Jídlo musí krást doma potají (nechce se rodičům svěřit, bojí se o ně, dochází k rozporu mezi nimi), anebo kupovat za peníze, které získává prodejem svých věcí, které měl dřív tak rád, ale teď mu přijdou zbytečné a malicherné oproti tajemství které musí střežit. Ester a Pavel se do sebe zamilují, plánují společnou budoucnost, svěřují si své sny, vypráví si o své minulosti (především Ester vzpomíná na kamarádku Jitku, školu, kterou měla tak ráda, tancováni s tatínkem v obýváku, a první lásku Jarka). Venku mimo pokojík houstne atmosféra (atentát na Haydricha) Pavel však nechce Ester znepokojovat a proto kdykoliv se ho na to zeptá, vyhýbavě odpoví nebo lže (za ukrývání židů hrozí všem přistiženým smrt, dlouhé seznamy popravených, i jednoho hudebníka z domu, ale Ester se to dovídá potají z radia v pokojíku). Jednou večer se jde do krejčovské dílny umýt, přistihne ji tam tovaryš Čepek a ten dává zprávu krejčímu (otec Pavla, a je z toho špatný, ale úzkostlivě to musí s Pavlem tajit před nemocnou matkou a domluví se na přestěhování Ester na venkov) Ester už to v malém pokojíku nemůže déle vydržet (po nocích, a když tam Pavel není, potichu brečí, ze strachu z budoucnosti, o Pavla atd.) proto Pavel slibuje, že ji odveze na venkov, kde bude v bezpečí. V noci před odjezdem se však v domě ozývají výstřely a opilý kolaborant Rejsek buší na dveře od pokoje a křičí na celý dům, že je tam židovka, později jde i dovnitř (pomáhá Čepek) aby ji neobjevil, vše vyjde, dívka se však nemůže smířit s tím, že by se kvůli ní někomu něco stalo. Proto vybíhá ven na ulici, utíká a potom klesne do trávy (byla zastřelena skoro okamžitě německými vojáky).

Další podobné materiály na webu: