Povídky o manželství a o sexu – rozbor

rozbor

 

Kniha: Povídky o manželství a o sexu

Autor: Michal Viewegh

Přidal(a): M. Hladíková

 

 

Michal Viewegh (1962)

 • Český prozaik, fejetonista a publicista.
 • Vystudoval Univerzitu Karlovu a tři roky pracoval jako učitel na ZŠ.
 • Již během studia publikoval své povídky v Mladé frontě.
 • Pracoval jako redaktor v nakladatelství, poté se rozhodl, že se bude věnovat psaní.
 • Náměty hledá v osobním životě, snaží se o lehké, svěží, humorné a poutavé vyprávění.
 • Mnoho jeho knih je zfilmováno.
 • V roce 2012 mu praskla aorta a byl v ohrožení života. Od té doby trpí výpadky paměti.

Další díla:

 • Báječná léta pod psa, Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Román pro muže, Biomanželka, Mafie v Praze

 

Obecně kulturní kontext:

2. pol. 20. st., česká literatura se členila na 3 proudy:

 • Po roce 1989 dochází ke spojení tří literárních proudů (konec politické cenzury)
  • Obnova kontaktů se světem, vznik soukromých nakladatelství

 

Současná literatura:

 

Historický kontext

 • 1945 – konec 2. světové války
 • 1948 – komunistický převrat (nástup nového režimu)
 • 1953 – zemřel Gottwald a Stalin, uvolnění režimu
 • 1968 – Pražské jaro, vrchol demokratizace, politické uvolnění => okupace vojsky Varšavské smlouvy
 • 70. a 80. léta – tzv. normalizace, zrušení mnoha politických organizací a cenzura
 • 1989 –  svrhnutí režimu, Sametová revoluce

 

Rozbor díla: Povídky o manželství a o sexu

Literární druh:

 • Epika (na rozdíl od lyriky zachycuje děj)

 

Literární žánr:

 • Povídkový soubor (povídka = kratší vyprávění s jednoduchým dějem a méně postavami)

 

Literární forma:

 • Próza (text psaný do odstavců a kapitol)

 

Téma:

 • Zachytit reálný život obyčejného muže ve středním věku. Autobiografické prvky (z části se autor ztotožňuje s hlavní postavou).

 

Motivy:

 • Manželství, mezilidské vztahy, rozvod, rodina, střední věk života, ženy, flirtování, sex.

 

Kompozice:

 • Soubor 21 povídek
 • Chronologický děj
 • Er-forma

 

Jazykové prostředky:

 • Spisovný jazyk
 • Hovorové výrazy
 • Časté dialogy
 • Satira, ironie, nadsázka
 • Humorné situace
 • Časté popisy (jak místa, tak charakteristiky postav)
 • Metafory (přenášení podobnosti na základě vnější podobnosti – zub pily, hlava rodiny)

 

Postavy:

 • Hlavní
  • Oskar – Spisovatel, který se postupně stane známým a úspěšným. V 18 letech se seznámil se Zuzanou, jeho pozdější manželkou. Manželství je však později rozvedeno. Oskar se poté změní. Zkouší vše, co v manželství nemohl a užívá si života. Střídá mnoho partnerek, většina ho rychle omrzí a necítí k nim žádné významnější city.
 • Vedlejší
  • Zuzana – Oskarova bývalá manželka. Narodil se jim syn, manželství však nebylo spokojené.
  • Kamil – Oskarův blízký kamarád. Oskar při honu na ženy narazí i na Kamilovu manželku Moniku, se kterou si začne tajný románek.
  • Žaneta, Klára, Monika – Některé z Oskarových partnerek. Oskar ženy rychle střídá.

 

Časoprostor:

 • Zejména Praha
 • Od 80. let do začátku 21. století

 

Děj:

Oskar vede obyčejný život jako ostatní lidé. Seznamuje se se Zuzanou, se kterou se později ožení a zplodí syna. Manželství však není šťastné. V jedné z povídek Oskar procitne a uvědomí si, že jeho manželka má velký nos. Nikdy předtím si toho nevšiml a nechápe, jak tak obrovský nos mohl přehlédnout. Při pohledu na svou ženu se nemůže nyní soustředit na nic jiného. Zuzana to zjistí a pohádají se.

Manželství skončí rozvodem. Osamocený Oskar si začne užívat života a začne si více krátkých vztahů s mladšími dívkami. Zamiluje se dokonce i do manželky svého nejlepšího přítele Kamila, kvůli čemuž je mu nucen lhát. Po rozvodu se mu však začne dařit v jeho profesi a stává se známým spisovatelem.