Česka meziválečná literatura

literatura

 

Jméno: Česka meziválečná literatura

Zařazení: Literární období

Přidal(a): Katerina Klimova

 

Období meziválečné literatury

 • 1918: konec 1. světové války
 • 1918: samostatný stát (hymna – J. K. Tyl)
 • 20. léta: hospodářsky a kulturní rozvoj a vznik hospodářských stran = pluralita
 • 30. léta: světová hospodářská krize; říjen 1938 – Mnichovská smlouva, 1939-2. světová válka

 

Česká poezie

 

Jiří Wolker (1900-1924)

 • narozen v Prostějove, studoval gymnázium v Praze a právnickou fakultu, členem Devětsilu, vstoupil do KSČ
 • onemocněl TBC, zemřel ve věku 24 let
 • autor moderních pohádek (O milionáři, který ukradl slunce)
 • napsal epitaf – báseň na náhrobku
 • Dílo
  • básnická sbírka; Host do domu – Poštovní známka,  Žně, Pokora, Věci = rozdíl mezi bohatstvím a chudobou
  • Těžká hodina =zrání může, přibližuje se chudším, obyčejným lidem, realistická sbírka
  • Tvář za sklem: o kavárně, nepoměř chudších a bohatých
  • báseň: Svatý kopeček: psáno volným veršem, přesto nalezneme rým
  • balady: o námořníku: 7 let na plavbě, vrátil se, podveden manželkou, ve vzteku zabil psa, hlídal maják
  • o očích topičových
  • o nenarozeném dítěti: chudí lidé si nemohli dítě dovolit a žena musela jít na potrat

 

Josef Hora

 • redaktor, překladatel z ruštiny, básník
 • Dílo: sbírka Pracující den

 

Jindřich Hořejší

 • básník, překladatel z francouzského jazyka, ale i naopak do francouzského)
 • Dílo: sbírka: Hudba na náměstí, Den a noc= intimní a milostná sbírka

 

Jaroslav Seifert (1901-1986)

 • z chudé rodiny narozen na Žižkově
 • v roce 1984 získal Nobelovu cenu za literaturu
 • jeden z nejvýznamnějších básníků
 • jeho dětství je poznamenáno chudobou a jeho láskyplnou maminkou, které později věnoval sbírku Maminka
 • studoval na žižkovském gymnáziu, nedostal se k maturitě
 • již tehdy uveřejňoval své první verše v deníku Práva lidu
 • stal se redaktorem a spisovatelem a členem Devětsilu
 • Devětsil = členové Taige, Nezval, Vančura, Seifert
  • nejvýznamnější české levicově orientované sdružení 20. let
  • 20. století – nejprve program proletářské umění, potom Poetismus
  • vznik v 1920 v Praze, centrum: Brno, Praha, vydávali časopisy: Pásmo, Red
 • DÍLO:
  • 1) Proletářská poezie: sbírka: Město v slzách a Samá láska = psáno volným veršem, líčí sociální nerovnost
  • 2) Poetismus: sbírky: Svatební cesta-milostné verše, sbírka přejmenována: Na vlnách T.S.F. = opouští volný verš, tvoří strop. básně pravidelným veršem, některé básně jsou inspirovány vzpomínkou na 2. světovou válku, Slavík zpívá špatně, Poštovní holub
  • 3) Post-poetismus: 30.léta, píše sbírky: Jablko z klína, Ruce Venušiny=intimní lyrika, milostné verše, laská k domovu, k rodině, sbírka: Jaro sbohem=vzpomínkové a intimní verše zahrnul do téhle sbírky
  • 4) Tvorba za okupace: sbírka Zhasněte světla, Vějíř Boženy Němcové=ke 120.výročí jejího narození
  • 5) Poválečné období: sbírka: Přilba hlíny=vzpomíná na válečné období a květnové povstání, Šel malíř chudě do světa-věnoval Mikuláši Alešovi, Chlapec a hvězdy-věnoval Josefu Ladovi, Píseň o Viktorce-navrací se k B. Němcové, Maminka-verše pravidelné, básník se       obrací ke vzpomínkám.
  • 6) 70.léta a dál = normalizace V 70.letech básník změnil své výrazové prostředky, zmizely rýmy, rytmická pravidelnost, volný verš se stává drsnějším.
   • Sbírka: Koncert na ostrově, Halleyova kometa, Odlévání zvonů, Morový sloup, Deštník z Piccadilly, Bytí básníkem
   • Próza: kniha: Všechny krásy světa-jeho vzpomínky

 

Vítězslav Nezval (1900-1958)

 • narozen u Třebíče
 • jeho dětství bylo příjemné, inspiroval se tím cely život a proto plynou pozitivní verse
 • vzor: Machar, Březina, Šrámek, Apollinaire, Prokletí básníci
 • studoval gymnázium v Třebíči a pravá v Brně, přechází na filosofickou Fakultu v Praze
 • věnoval se literatuře
 • Dílo:
  • 1) Poetismus – jediný avantgardní směr mezinárodně uznávaný českého původu, vznik pomoci: V. Nezvala a Karla Teigeho v roce 1924, nejen uměleckým směrem ale i životním     stylem, inspiruje se dadaismem=základním tvůrčím principem je hra
   • Sbírka: Podivuhodný kouzelník=poema, vychází z Apollinairovi tvorby, lyricko-epické báseň, kouzelník(poezie) přichází na svět, aby učil lidi žít šťastně. Je ale potřeba oddělat překážky, které se lidem staví do cesty, lide musí vynaložit úsilí
   • Sbírka: Pantomima-cyklus: Abeceda
   • Sbírka: Poema Edison-lyricko-epická báseň, oslavná
   • Sborník: Básně noci
  • 2) Post-Poetismus-bezstarostná hravost poetismu se v ovzduší hospodářské krize změní ve znepokojeni nad situaci člověka
   • Básnické sbírky: Skleněný havelog, Zpáteční lístek, Sbohem a šáteček
  • 3) Surrealismus- jde o 30. léta, umělecky směr ztvárňuje myšlenky, autoři pracuji metodou bezprostřednosti a spontánnosti, André Breton v 1924 vydal surrealistický manifest. U nás nastupuje v 1934 zásluhou Nezvala a Biebla, Teige a Heisler.
   • Sbírka: Praha s prsty deště, Žena v množném čísle, Absolutní hrobař
    Píše anonymně-vydává 53 horkých balad věcného studenta Roberta Davida
    Villonská balada=lyrická báseň, je složená ze 3 strof o 7-12 verších, propojených 3 rýmy, a z     obvykle čtyřveršového dozpěvu (poslání)
  • 4) Tvorba za okupace
   • Sbírka: 5 minut za městem
   • Báseň: Óda na návrat Karla Hynka Máchy (nejvýznamnější romanticky básník – báseň Maj)
   • Sbírka; Matka naděje: obava o osud vlasti
   • Tvorba pozastavena
  • 5) Po okupaci
   • Poema z domoviny=historie její vesnicky
   • Chrpy a města=báseň – Na břehu řeky Svratky
   • Z mého života – Memoárová kniha
  • Dramata- MANON LESCAUT =1940, divadelní hra, dramatizující román Abbého Prévosta =veršovaná hra, která vypovídá o lásce a o jejím nenaplněni, příběh o mladé dívce toužící lásku rytíře, ale nemůže se rozhodnout či rytíř či starší muž, který je zajištěny. Manon zemře, když ji odváží spolu s dalšími pokleslými ženami do otroctví. Napsal pro divadlo E.F. Burian.
  • Další dílo: Schovávaná na schodech, Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou

 

Konstantin Biebl 1898-1951

 • stojí trochu v ústraní (ve stínu svých generálních druhu)
 • jeho poezie má prvky proletářské, poetismu a surrealismu
 • jeho otec byl zubní lékař, měl zálibu v exotice-choval papoušky a opice

 

Arnošt Ráž

 • básník, maturitu skládal už jako voják, dostal se na Balkán, kde byl zajat partyzány, ale utekl jim
 • studoval medicínu, kterou nedokončil a začal past
 • byl členem Devětsilu
 • přítel Jiřího Wolkera
 • záliby: cestování, dostal se až na Jávu
 • Dílo:
  • próza: Cesta na Jávu
  • 1) Poetismus: sbírka: Zloděj z Bagdádu, sbírka: S lodi, jež dováží čaj a kávu-báseň stejného názvu
   • Básnické skladby-4 vety
   • Sbírka: Novy Ikaros-patří mezi nejlepší díla poetismu, polytematická, pásmo-inspirace u Apollinaire)
  • 2) Surrealismus: sbírka: Nebe, peklo, ráj

 

František Halas (1901-1949)

 • narozen v Brně, dětství strávil na Vysočině, po ZŠ, se učil knihkupcem
 • ovlivnil ho jeho otec a Jiří Mahena
 • byl redaktor v Brně a v Praze
 • 1936 ve Španělsku
 • za 2 svět. války psal do ilegálního Rudého práva
 • Dílo: v poezii často pocit zkázy, zániku, zmaru smrti, násilí
 • Jazyk náročný, mnoho metafor, často srovnáván s expresionismem
 • Do poezie vstoupil až v 1927 – nejvyšší hodnota
 • 1) vstup do poezie
  • Sbírka: Sépie, sbírka: Kohout plaší smrt
 • 2) 30. léta
  • verse těžkopádné, neuhlazené, hrubě opracované
  • Sbírka: Dokořán-připomíná KHM
  • Sbírka: Torzo naděje-neúplné dílo, popisuje atmosféru roku 1938
  • Básně: Mobilizace, Zpěv úzkosti
 • 3) za války
  • sbírka: Naše paní Božena Němcova
 • 4) poválečné období – lyrická próza
  • Sbírka: Já se tam vrátím-částečně spadá do spirituálního proudu

 

Spirituální proud

 • Vladimir Holan– typický pro 30. léta – hospodářská krize, blížící se válka, ovlivněno osobními životy autorů, odezvy 1 světové války, hodně reflexní poezie (úvahová, meditativní, motivy smrti, tragika, nejistota, zklamání)

 

Katolicky proud

 

Jan Zahradníček (1905 – 1960)

 • nedokončil studia filozofie a stal se redaktorem
 • v 50.letech byl vězněn
 • 1956-amnestie, propuštěn
 • Dílo:
  • Pokušení smrti– vliv existencionalismu, otázky smyslu života, psal o úzkosti a strachu
  • Sbírka: Jeřáby, Rouška Verunčina, Znamení moci-zakázána (siréna ilegálně, byl zatčen)
  • La Saletta: prolínání básníkovi současnosti a zjevení panny Marie v Alpách, věnováno J. Demlovi
  • Sbírka: Ježíškova košilka dětem
  • Sbírka: Dum strach –napsal ve vezeni

 

Vladimír Holan (1905 – 1980)

 • nedokončil studia prav
 • od 30.let se věnoval jen literatuře
 • byl přítelem Josefa Čapka, Halase a Josefa Hory
 • jeho poezie: meditativní, abstraktní, složitá
 • překládal z francouzštiny, polštiny
 • Dílo: sbírka Kameni, přicházíš, sbírka Vanutí
 • Vyhledává nezvyklá slova, tvoří monotvary