Manon Lescaut – rozbor díla k maturitě (2)

Proč nejde kopírovat? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu/nízkou kvalitu

rozbor-díla

 

Kniha: Manon Lescaut

Autor: Vítězslav Nezval

Přidal(a): Nellii

 

 

Vítězslav Nezval

 • český básník, prozaik, vůdčí představitel avantgardní poezie v první polovině 20. století, poetismu a surrealismu
 • 1953 byl jmenován národním umělcem
 • FF UK nedokončil. Zde na něj velmi působilo přátelství s Nejedlým a Wolkerem
 • V roce 1920 vzniká skupina Devětsil (Karel Teige, Seifert, Wolker)
 • Program Devětsil je vcelku jednoduchý a jasný. Snaží se přiblížit co nejširšímu publiku
 • Nezval prosazuje poetismus a staví se proti Wolkerovi= rozdělení na proletáře a poetismus
 • Autorům z Devětsilu se říká meziválečná avantgarda

Dílo

 • Pantomima, Básně noci, Absolutní hrobař, Podivuhodný kouzelník (básnické sbírky)
 • Pan Marat, Jak vejce vejci (próza)
 • Edison (poezie)

 

Nezvalovo dílo lze zhruba rozvrhnout do tří tvůrčích období:

1) poetismus

 • ve 20. letech a v prvé polovině let 30. se odehrávalo ve znamení poetismu (Básně noci)
 • poezie působí na smysly, volně vyslovuje pocity člověka moderní doby
 • odmítá rozvíjet básně na základě logiky, báseň má vyvolávat emoce, prostředkem k vyvolání emocí je volné řetězení představ, jedna představa asociuje představu další a ta zase další = asociativní metoda
 • čistě ryzí český směr, založili ho Jiří Teige a Vítězslav Nezval
 • ovlivněn kubismem, futurismem a světovou avantgardou
 • reakce na proletářskou poezii (oproštění od ideologie), mizí interpunkce, vychází z hesla CARPE DIEM = užívej dne

 2) surrealismus

 • 30. léta, vznikl ve Francii (Žena v množném čísle)
 • přináší ho K. Teige a V. Nezval (považoval ho za pokračování poetismu)
 • vychází z Freudovy analýzy snu – psychoanalýza snu
 • r. 1934 zakládají surrealistickou skupinu – hlásí se tam Biebel, Štýrský, Honzl (je tam pouze 4 roky)
 • uplatňuje se podvědomí a sen – těžké na pochopení
 • opírá se o myšlenku a logiku, svobodně a bez zábran se snaží vyslovit lidské instinkty a touhy (žijí v lidském podvědomí, byly zatlačeny rozumem a konvencemi a uvědomují si jen oblasti snu a fantazie)
 • podvědomé představy se zaznamenávaly = automatický text – je základním výrazovým prostředkem surrealismu
 • pasivní zachycení proudu nekontrolovaného rozumem
 • r. 1938 Nezval opouští surrealistickou skupinu, přicházejí fašisti a všichni básníci vystupují ze svých projektů na obranu vlasti

3) po druhé světové válce v něm převládlo směřování k zpolitizované tvorbě v duchu socialistických idejí (Manon Lescaut)

 • zemřel na infarkt a spálu
 • v knihách používal poznatky z cest ( Francie, Itálie, SSSR )

 

Další autoři:

 

Rozbor díla: Manon Lescaut ( 1900 – 1958 )

Literární druh a žánr:

Datum vydání:

 • Dílo z roku 1940
 • Bylo uvedeno v Burianově divadle D za okupace, což byl významný počin

 

Hlavní myšlenka/téma:

 • Kontrast mezi láskou vyspělého muže a láskou k životu mladé, nezkušené dívky, která si dostatečně neužila života.
 • Autor chtěl tímto dílem poukázat na to, že krásní lidé nemusí být v životě vždy šťastní.
 • Autor v tomto díle staví v protiklad obrovskou lásku a chamtivost po penězích. Des Grieux je ztělesněním hluboce milující člověka, ovšem Manon nedokáže žít bez peněz. Tato touha po penězích je nakonec oba zabije

 

Struktura:

 • Drama je psáno zčásti veršem, zčásti prózou; vyznívá revolučně, má sociální dopad
 • Verše jsou vzletné, jazyk vyniká zvukomalebností.
  • rým: střídavý (ABAB), sdružený (AABB)
  • verš: vázaný, bezrozměrný (→nepravidelný počet slabik)
  • stopa: daktyl
  • počet veršů ve strofě: různý
 • Kompozice – chronologická
 • Jedná se o scénář k divadelní hře o 7 obrazech
 • Námětem byl stejnojmenná předloha Francouzského preromantika Prévosta – původně šlo o povídku.

 

Útvary jazyka:

 

Celkové vyznění, vlastní emocionální postoj:

 • pronárodní čin
 • oslava českého jazyka
 • revolučně vyznívající

 

Časoprostor:

 • Místo: Francie
 • Čas: pravděpodobně za doby života Antoine Francoise Prévosta (18. století)

 

Hlavní postavy

 • Manon – krásná, 16 let, všemi obdivovaná, vypočítavá, je na peníze, chce žít v bohatství, lehkomyslná, lehce se nechá okouzlit přepychem, zlatem a bohatstvím, neumí být věrná, nevyžaduje po milenci věrnost těla, potřebuje pozornost ostatních mužů, miluje život a chce si ho užít, je povrchní
 • Rytíř Des Grieux – mladý, naivní šlechtic, chtěl zasvětit svůj život církvi. Manon miluje a je schopen pro ni udělat cokoliv, je natolik zaslepený láskou, že si o Manon myslí, jak je nevinná
 • Tiberge– rozporuplná osobnost, kněz, má Des Grieuxe rád, vidí v něm svého nejlepšího žáka, chce, aby se též stal knězem,snaží se Grieuxe obrátit na víru a proto dělá všelijaké nekalosti které se ale následně snaží odčinit protože nechce Grieuxovi ubližovat, věrný přítel Des Grieux, nemůže bez něj být, nepřeje si, aby byl Des Grieux s Manon, nevěří jí.
 • Marcela – služka Manon, mladá, hloupá, naivní, jedná pouze ve svůj prospěch
 • Pan Duval – bohatý muž který si chce Manon vzít a zahrnout jí bohatstvím, vrchní komisař,mocný
 • Duvalův syn – také touží po Manon, syn vrchního komisaře, bohatý

 

Děj (obsah):

1. obraz

 • Des Grieux a Tiberge se loučí se studenty, kteří odjíždějí na prázdniny
 • Des Grieux přespí v krčmě, kde potká Manon (přivezl ji bratranec Pierre, aby vstoupila do kláštera a stala se jeptiškou)
 • Des Grieux se do ní na první pohled zamiluje, Manon se zamiluje také a domluví se, že společně ještě té noci utečou

2. obraz

 • Manon a des Grieux si pronajmou byt v Paříži
 • Marcela řekne Des Grieuxovi, že za Manon chodí jistý pán, ten se proto naštve odejde od ní, aby se stal abbém.
 • Zde je také pohádka o králi, který měl rád med

3. obraz

 • Manon přichází za knězem des Grieuxem do chrámu, aby ho přiměla se k ní vrátit. Ten prodá duchovní šat a jde žít s Manon.

4. obraz

 • Manon donutí des Grieuxe, aby s ní navštívil pana Duvala, kterému řekla, že je její bratr. To se ale provalí a Duval se velmi naštve, protože si myslel si, že se Manon stane jeho ženou

5. obraz

 • Ve venkovském bytě Manon a des Grieuxe probíhá rozprava o stálosti žen. Tiberge des Grieuxe přesvědčuje, aby od Manon odešel
 • Manon se snaží des Grieuxe přesvědčit o své věrnosti – pozvou Duvala syna, který pozve dívku do Opery, nakonec ale skončí v jeho bytě a pošlou k des Grieuxovi Duvalovu milenku Modestu jako náhradu. Des Grieuxe se naštve a chce od Manon znovu odejít.

6. obraz

 • Des Grieux chce v cizím bytě strávit s noc Manon, podplatí služku, aby najala muže, kteří mají zbít Duvala mladšího. Po prozrazení Duval starší a zatýká Manon. Des Grieuxe zůstane na svobodě díky jeho urozenému původu.

7. obraz

 • Manon odchází jako trestankyně do Havru, odkud má být převezena k Mississippi.
 • Des Grieux ji doprovází
 • Vysílená Manon vyzná des Grieuxovi naposled lásku a umírá vyčerpáním