Obraz Doriana Graye – rozbor díla k maturitě [10]


Warning: Undefined array key "https://rozbor-dila.cz/podivny-pripad-dr-jekylla-a-pana-hyda/" in /data/web/virtuals/236077/virtual/www/domains/rozbor-dila.cz/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 192

rozbor-díla

 

Kniha: Obraz Doriana Graye

Autor: Oscar Wilde

Přidal(a): Kat

 

 

Oscar Wilde

Oscar Wilde se narodil roku 1854 v Dublinu v rodině očního chirurga královny Viktorie a byl anglickým spisovatelem, dramatikem, esejistou, básníkem a autorem symbolistních próz a moderních pohádek. Vystudoval filologií ve svém rodném městě i na univerzitě v Oxfordu . Zde začal mj. psát své první verše nádechem dekadence. Svou tvorbou cíleně šokoval tehdejší společnost. Žil svobodný život bez jakýchkoli ohledů na morálku vyšších vrstev a jejich konvencí. Se svou manželkou z vyšších vrstev Constance Lloydovou se oženil 29. května 1884 a záhy s ní měl dva syny Vyvyana a Cyrila. V roce 1895 bylo však odhaleno jeho intimní přátelství s lordem Alfredem Douglasem a byl obžalován z homosexuality, která byla v té době trestným činem a byl odsouzen na dva roky nucených prací. Jeho rodina se od něj zcela odvrátila. Po skončení trestu si změnil jméno a putoval po Evropě jako Sebastian Melmoth. Zemřel v bídě s podlomeným zdravím v Paříži 30.listopadu 1900.

 

Z díla:

 • Jak je důležité míti Filipa (drama)
 • Strašidlo cantervillské (próza)
 • Šťastný princ a jiné pohádky (próza)

 

Charakterizujte literární tvorbu Oscara Wilda, do kontextu autorova díla.

 • Básně, divadelní hry, próza

 

Rozbor díla: Obraz Doriana Graye

Určete literární druh a výrazovou formu Obraz Doriana Graye, své tvrzení doložte na výňatku.

 • epická próza

Epika = výpravný, dějový literární druh, zaměřuje se především na děj – v próze a poezii, např. do poezie patří epos nebo balada a do prózy povídka nebo román

 

 Charakterizujte literární žánr a doložte některé jeho typické znaky ve výňatku.

 • Román s hororovými prvky a faustovským tématem. Členěn na kapitoly. Barvitá vyjádření, hodně myšlenek a rozumových pochodů, názorů. Často narážky na slavná díla (hodně Shakespearovy hry).

Román = delší než novela, rozvětvuje a zachycuje různá prostředí a osudy více postav)

 

Zařaďte Obraz Doriana Graye do kontextu české literatury 20. století.

DEKADENCE: znamená „úpadek“, 2. polovina 19. Století, obrácení hodnot, hnus je nová krása, východisko: marnost, prázdnota, nuda, zklamání, beznaděj,pesimismus, pocit zmaru, morbidita, mysticismus, erotika, narcismus, dekadentní život: satanismus, sex, alkohol, bohémství, umění pro umění, ničemu neslouží

 

Charakterizujte zvláštnosti Wildova autorského stylu, svá tvrzení doložte konkrétními příklady z výňatku.

velmi časté použití přímé řeči, slohový postup vyprávěcí a úvahový (Henry), časté použití symbolů (obraz – zrcadlo do lidské duše) a dekadence (upadající život krásného mladíka Doriana), zachycení tehdejších dobových názorů

 

Charakterizujte jazykové prostředky Obrazu Doriana Graye, konkrétní příklady hledejte ve výňatku.

 • Spisovný, občasné archaismy, slang ulice, obohacení o francouzštinu – módní jazyk doby → autor uvádí verše ve francouzštině.

 

Popište téma Obraz Doriana Graye, uveďte téma konkrétního výňatku.

 • Duševní souboj sám se sebou – metaforicky realita versus umění, narcisismus

 

 Charakterizujte typ vypravěče Obrazu Doriana Graye, své tvrzení doložte na výňatku.

 • Vypravěč sám autor – er-forma, časté dialogy oživující děj.

 

Stručně přibližte děj , zařaďte daný výňatek do kontextu díla.

 • Příběh vypráví o mladém Dorianu Grayovi. Ten svou krásou učaruje malíře Basila Hallwarda. Stává se jeho modelem a múzou. Jednou, když Dorian stojí opět Basilovi modelem, dá se do řeči s malířovým přítelem, lordem Henrym a nechá se oslnit jeho názory o fungování světa – to, co hýbe světem je prý krása a mládí. Dorian si uvědomí, že portrét, který mu maluje Basil, bude za několik let nemilosrdně připomínat, jak byl krásný, zatímco on sám již bude zchátralý. Proto vysloví přání, aby známky úpadku nenesl on, ale ten portrét. Jeho přání je naplněno. Z portrétu se stává zrcadlo Dorianovy duše, obraz se mění a odráží hříchy, které Dorian Gray páchá. Dorianova tvář zůstává beze změny, stále mladá a krásná…

 

Vyjmenujte důležité postavy, které vystupují, a pokuste se některé z nich stručně charakterizovat.

 • Dorian Gray – původně prostý, přirozený, upřímný, pozoruhodný, příjemný a krásný mladík, ze kterého se pod vlivem okolností a vlivu Henryho Wottona stává cynická bytost a bezcitný sobec, který je zaujatý jen sebou samým. Stává se také nepřímým vrahem dívky, kterou miloval a přímým vrahem malíře Basila – autora jeho portrétu, k čemuž navíc donutil bývalého přítele, přírodovědce Alana Campbella, aby se zločinu také zůčastnil. Do záhuby přivádí i další lidi kolem sebe – bez srdce a bez soucitu.
 • Basil Hallward – kultivovaný malíř a autor portrétu Doriana. Je to dobrý člověk, který si Doriana oblíbil, dokonce překročil meze přátelství a zamiloval se do něho. Je nešťastný z toho, jak se Dorian mění a stává se tak z něho bezcitný a zkažený člověk. Basil je pak jeho úplným opakem – citlivý a stále rozumný.
 • Henry Wotton – je to světaznalý, ale cynický a zlý našeptávač. Vede Doriana na nesprávnou cestu („Je pouze jedna cesta odstraniti pokušení, a ta je oddati se mu úplně.“) Navíc si stále více podmaňuje Dorianovu mysl („Dnes nejvíce lidí umírá následkem zdravého rozumu a teprve pozdě poznávají, že jedině svých vlastních chyb nemusejí nikdy litovati.“)
 • Sybilla Vaneová – je to jemná a mladá dívka okouzlená herectvím. Je schopná hlubokého citu lásky. Když se skutečně do Doriana zamiluje, není schopná předstírat, což znamená na jevišti hrát city, které ve skutečnosti neprožívá, a právě to vede k její pozdější sebevraždě.

 

 Uveďte kdy a kde se odehrává děj Obrazu Doriana Graye.

 • Londýn, konec 19. století

 

 Vyjádřete hlavní myšlenku Obrazu Doriana Graye.

 • Krása může zkazit a zničit člověka. Láska probouzí ve člověku touhu po dobru.

 

 Dobové vnímání díla

 • Zachycuje umělecké pohnutky dekadence i homosexuality, proto byla kniha po svém vydání mnohými odsuzována. Dnes je považována za jeden z pilířů moderní literatury, je jí ovlivněno mnoho dalších děl (např. film Liga výjimečných).

 

 Stal se Obraz Doriana Graye inspirací nějakého dalšího uměleckého díla?