Evropský humanismus a renesance, Romeo a Julie

rozbor-díla

 

 Téma: Evropský humanismus a renesance, Romeo a Julie

 Zařazení: Literární směry

 Přidal(a): Nela

 

 

Renesance

 • znovuzrození, návrat k antice, důraz na rozum, zájem o člověka (řecký ideál krásy- kalokaghatia), oslavuje důstojnost člověka, životní optimismus a nezávislost

Humanismus

 • zdůrazňoval lidskou snahu, hledal nové pojetí lidskosti, člověk a jeho schopnosti jsou středem zájmu, zkoumali díla antických autorů, rozvoj společenských věd (zeměpis, filologie, historie) a přírodních věd.

 

SPOLEČENSKO- HISTORICKÉ POZADÍ

 • Vznik v Itálii, 14. století – počátek 17. století
 • Renesance se přiblížila k člověku
 • Církevní učení bylo zkoumáno rozumem a podrobováno kritice, což v některých zemích vyústilo v náboženské nepokoje a lidová hnutí
 • Zámořské plavby a zkoumání vesmíru umožnily nové vynálezy
 • Vzkvétal obchod, rozvíjela se města
 • Ideálem se stal všestranně zaměřený umělec (např. Leonardo da Vinci)
 • Vzdělanost ovlivnil vynález knihtisku (1450- Johann Gutenberg)

 

LITERATURA

 • Ustupuje literatura psaná latinsky, převažují díla v národních jazycích
 • Duchovní tématika ustupuje otázkám lidské existence
 • V literatuře se odráží protiklady doby- veselí a optimismus X tragický smutek, nádherný život šlechticů X těžký život obyčejných lidí, víra ve svobodu člověka X pochyby o budoucí společnosti
 • Obnovuje antické žánry- epos, óda, epištola (dopis), tragédie, komedie, cestopisy, životopisy, satiru

 

ITALSKÝ HUMANISMUS A RENESANCE

 

FRANCOUZSKÝ HUMANISMUS A RENESANCE

 

HOLANDSKÝ HUMANISMUS A RENESANCE-

 

ČESKÝ HUMANISMUS A RENESANCE-

 • renesance se začala rozvíjet později (od poloviny 16. století)
 • Praha se stala významným centrem vědy, výtvarného umění a hudby, na císařském dvoře Rudolfa II. se soustředila řada známých evropských umělců a vědců (Tycho de Brahe, Johanes Kepler)
 • humanistická čeština se stala vyspělým spisovným jazykem, díla byla psaná tzv. bratrským pravopisem
 • důležitá byla tiskařská činnost (Jiří Melantrich, Daniel Adam z Veleslavína, Jak Gunther)
 • Jan Blahoslav– psal česky, do češtiny přeložil Nový zákon (součást Bible kralické), spis Musica, dílo o jazyce Gramatika Česká, polemický spis Politika proti misomusům
 • Václav Hájek z Libočan– autor Kroniky české (psaná česky)
 • Kryštof Harant Z Polžic a Bezdružic– cestopis Putování aneb Cesta z Království českého do Benátek, odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta
 • Viktorin Kornel ze Všehrd– spis Knihy devatery

 

ANGLICKÝ HUMANISMUS A RENSANCE

 

WILLIAM SHAKESPEARE

 • největší světový dramatik
 • narozen ve Stratfordu nad Avonou (26. dubna 1564- 23. dubna 1616)
 • potom co se oženil se přidal ke kočovným divadelníkům a dostal se do Londýna kde se stal spolumajitelem divadla The Globe Theatre
 • jeho hrdinové jsou sami tvůrci svých osudů, jejich činy vyplývají z jejich charakterů
 • je také autorem sonetů- 3 čtyřverší a jedno dvojverší

 

Jeho hry dělíme na:

 • tragédie– Romeo a Julie, Hamlet, kralevic dánský, Othello, Macbeth, Král Lear
 • komedie– Zkrocení zlé ženy, Komedie plná omylů, Mnoho povyku pro nic
 • hry s pohádkovými motivy– Sen noci Svatojánské, Zimní pohádka
 • historické hry– Rudolf II, Jindřich IV.

 

ROMEO A JULIE

Časoprostor:

 • Příběh se odehrává v Itálii, ve Veroně a v Mantově, pravděpodobně v 16. století

 

Téma, motivy:

 • nešťastný osud dvou milenců, pocházejících ze znepřátelených rodů, kteří bojovali o své právo na lásku, štěstí a právo rozhodovat o svém vlastním osudu.

 

Hlavní postava (postavy) – charakteristika:

 • Romeo- hrdý, upřímný, vášnivý, upřímně miluje Julii, lásku staví na první místo, je odhodlaný obětovat pro ni vše.
 • Julie- mladá (14 let), okouzlující, citlivá, statečná, chce rozhodovat o svém životě, chce prosadit proti vlastní rodině své právo na lásku

 

Vedlejší postavy – charakteristika:

 • Tybalt- Juliin bratranec, rváč
 • Merkucio- Romeův přítel, výmluvný, vtipný
 • Chůva- nerozumná ale spolehlivá, důvěryhodná, milovala a pomáhala Julii
 • Montek, Capulet- hlavy dvou znepřátelených rodů, hrdí
 • otec Vavřinec- moudrý, vzdělaný, ochotný pomoci, čestný
 • Paris- vytrvalý, upřímný, nápadník Julie
 • Benvolio – přítel Romeův, rozumný, mírný, čestný, spravedlivý

 

Kompozice:

 • chronologická kompozice, člení se na prolog o 5 dějstvích.  Psáno prózou i poezií

 

Rámcová kompozice

 • Expozice: vztah mezi rodem Kapuletů a Monteků
 • Kolize: zamilování Romea a Julie
 • Krize: zabití Tybalta, vyhoštění Romea
 • Katastrofa: sebevražda Romea a následně i Julie
 • Závěr: smíření obou rodů

 

Jazykové prostředky, figury (+ příklady):

 • Poezie (používaly vyšší vrstvy- Romeo, Julie)
 • Próza (používaly nižší vrstvy- chůva)
 • Komické prvky v tragédii (mluva chůvy, komičnost v neschopnosti vyjádřit se jednoznačně)
 • Blankvers- nerýmovaný pětistopý jambický verš
 • Lidové obraty- v promluvě prostých lidí
 • Obrazná vyjádření- ,,tvoje jméno je můj nepřítel,,
 • Přirovnání- ,,záříš do noci, jako posel nebes,,
 • Bohatá slovní zásoba- ,,zvolna plyne širým ovzduším,,
 • Přívlastky- užaslou bázní, líná oblaka

 

Stručný obsah:

Děj začíná hádkou sluhů obou rodů, která se rozostří až v zápas. Vévoda proto vyhlásí zákaz jakýchkoli soubojů ve městě. Romeo je nešťastně zamilován a neustále se trápí. Proto se Benvolio a Mercurio snaží Romea rozptýlit a vyrazí s ním na bál u Capuletových. Tam Romeo spatří čtrnáctiletou Julii a na první pohled se do ní zamiluje. Julii se Romeo také zalíbí a tak vyšle svou chůvu, aby zjistila co nejvíce informací. Jejich láska má jeden háček: on je Montek a ona Capuletová. Romeo riskuje a jde za Julií na pozemek Capuletových, zde si přislíbí věčnou lásku a rozhodnou se, že se vezmou. Julie jde do kostela ke zpovědi, tam už ale čeká Romeo a otec Vavřinec, který je potajmu oddá. O něco později vznikne na náměstí další rozpor, tentokrát mezi Mercuriem a Tybaltem. Začnou spolu šermovat a i když se jim v tom snaží Romeo zabránit, Tybalt probodne Mercuria a ten zranění podlehne. Romeo se chce pomstít za jeho smrt. Zabije Tybalta. Je zatčen a měl by být popraven, ale vévoda se slituje a vyhostí ho z města. Capuleti si myslí, že se Julie trápí nad smrtí bratrance a tak se rozhodnou urychlit její svatbu s Parisem, ale nevědí, že ona už je vdaná. Julie neví jak dál a tak se vypraví za otcem Vavřincem. Ten jí dá lék, který způsobí dočasnou smrt, aby poté mohla utéct za Romeem. Otec Vavřinec mezitím poslal dopis Romeovi, aby mu sdělil jejich plán, ale jeho kamarád byl rychlejší. Romeo nasedl na koně a spěchal na hřbitov. Zde vypáčil dveře hrobky a naposledy spatřil svou Julii. Poté vypil smrtící jed. Za chvíli se probudí Julie, která když uvidí mrtvého Romea z neštěstí se probodne. Nakonec se oba rody smířily.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.