Literatura pro 2. ročník ekonomického lycea

 

 Jméno: Literatura pro 2. ročník ekonomického lycea

 Přidal(a): FT

 

 

Národní Obrození (1760 – 1850)
vzdělaní se snažili o vzkříšení českého národa a kultury
1. Fáze Obranná
do 1800, vědecký zájem o češtinu, nepočítalo se s ČJ jako se vzdělaným jazykem
2. Fáze Útočná
do 1830, používání ČJ v odborných dílech, rozšiřování slovní zásoby
3. Fáze Vrcholná
do 1850, ČJ je vzdělaný jazyk, politická emancipace austroslavismus
= národy se budou podílet na vládě

 

(CZ) Josef Dobrovský Dějiny
České řeči a literatury, Zevrubná mluvnice českého jazyka, Základy
jazyka slovanského nářečí
(CZ) Josej Jungmann Slovník
Českoněmecký
(CZ) František Palacký Dějin
Národa Českého v Čechách a na Moravě
(CZ) Jan Kollár Slávy
dcera(poezie)
(CZ) František Ladislav Čelakovský Ohlas
písní českých(balada), ohlas písní ruských(poezie)
(CZ) Rukopisné padělky Rukopis
Královedvorský, Zelenohorský podvod
od Václava Hanka a Josefa Lindy

 

Romantismus
Umělecký sloh konce 18. a 1.poloviny 19. století zpochybňující klasicistní důraz na řád, racionalitu a uměřenost; vyzdvihuje citovost, vášnivost, individualitu, mystický obdiv k přírodě.
(DE) Novalis Hymny noci
(DE) Henrich Heine Kniha písní, Lorelei
(Fr) Victor Hugo Bídníci
(Ru) Alexandr Sergejevič Puškin Kavkazský zajatec,Cikáni(poémy), Evžen Oněgin(román ve verších)
(Ru) Michail Jurjevič Lermontov Démon
(USA) Edgar Allan Poe Maska
Rudé Smrti(horor), Jáma a kyvadlo, Černý Kocour, Vraždy v ulici Morgue

 

Český romantismus – vliv evropského romantismu
(CZ) Karel Hynek Mácha
Obrozenecký pohled na literaturu opírá se o národní kořeny, optimismus
x
Romantický pohled na literaturu opírá se evropské vzory, pesimismus

 

Biedermaier – směr ve střední evropě 183050,
důraz na pozitivní hodnoty života a obyčejné vlastnosti, témata humor, rodinné štěstí

 

(CZ) Josef Kajetán Tyl (dramatik)Braniboři v čechách, Fidlovačka, Jan Hus
(CZ) Božena Němcová Národní Báchorky a Pověsti(pohádka), Babička(Černý myslivec), Episoda o Viktorce, Divá Bára, pan Učitel, V zámku, Rakouská Vesnice(Román)
(CZ) Karel Jaromír Erben Kytice z pověstí národních(balady), Záhořovo lóže
(CZ) Karel Havlíček Borovský Obrazy z Rus, Epigramy(básně), Tyrolské elegie(epos), Křest svatého Vladimíra

 

Realismus ve světě
Směr především 2. poloviny 19. století, kladl důraz na věrné zobrazení společenské reality.
Typickými uměleckým prostředky jsou nadměrná popisnost, typizace, objektivní vypravěč.

 

(GB) Charles Dickens Kronika Pickwickova klubu(román), Oliver Twist(román)
(GB) Charlotte Bronteová jana Eyrová(román)
(FR) Honoré de Balzac Lidská komedie(román/novela), Otec Goriot(román)
(FR) Gustav Flaubert paní Bovarogvá(román), Mrtvé Duše
(Rus) Lev nikolajevič Tolstoj Dětství, Chlapectví, Jinošství(povídková trilogie), Vojna a Mír(epopej=rozsáhlé dílo), Anna Karenina(román)
(Rus) Fjodor Michajlovič Dostojevskij Zápisky z mrtvého domu, Zločin a Trest(román Soňa), Idiot(román)
(Rus) Nikolaj Vasilijevič Gogol Revizor(komedie)
(Rus) Anton Pavlovič Čechov Ivanov(zbytečný člověk)
G. G. Byron – Childe Haroldova pouť
(Nor) Henrik Ibsen Nora(drama)

 

Naturalismus – Umělecký směr 2. poloviny 20. století klade důraz na místy až odpudivé zobrazení chorobných jevů ve společnosti, klade důraz na biologické faktory ovlivňující jednání člověka.

(Fr) Emile Zola Rougani a Marquartovi(román), Zabiják(román), Nana(román)
(Fr) Guy de Maupassant Miláček(román)

 

ČR 1850 – 1900
Májovci nazváni podle almanachu
(CZ) Vítězslav Hálek Večerní písně(lyrika)
(CZ) Jan Neruda Hřbitovní kvítí, Knihy Veršů, Písně kosmické(promlouvání k národuú, Balady a romance, Prosté motivy, Zpěvy páteční, Povídky malostranské(povídka)
(CZ) Karolína Světlá První Češka, Zvonečkové královna, Vesnický život, Frautino, nemodlenec
(CZ) Jakub Arbes Newtonův Mozek, Svatý Koverion, Ďáběl na skřipci Generace ruchovců a lumírovců 60.70. léta

 

Ruchovci – důraz na národ, tradiční česká literatura
(CZ) Svatopluk Čech Písné Otroka, Jitřiní písně, Pravý výlet pana Broučka po měsíci, Nový epochiální výlet pana Broučka tentokrát do 15. stol.

 

Lumírovci
(CZ) Josef Václav Sládek Básně(elegie), Jiskry na moři, světlou stopou, sluncem a stínem, selské písně a české znělky, Zlatý Máj, Skřivanči písně, Zvony a Zvonky
(CZ) Jaroslav Vrchlický Eklogy a písně, Dojma a Rozmary
(CZ) Julius Zeyer 3 legendy o krucifixu

 

Kritický realismus v ČR – 1. generace májovců 2. důraz na vědecký pozitismus
Venkovská próza – snaha o vykreslení venkova

 

(CZ) Tereza Nováková Děti čistého živého, Drošar, Úlomky žuly
(CZ) Karel Václav Rais – Kalibůb Zločin(román) Historická próza opírala se o znalost historie
(CZ) Alois Jirásek DOBA – HUSITSKÁ – Mezi Proudy, Proti všem, Bratrstvo – DOBA POBĚLOHORSKÁ – Temno psoklovci – NÁRODNÍ OBROZENÍ F. L. Věk(román), U nás – HISTORICKY NEDOLOŽENÉ DOBY  Staré pověsti české
(CZ) Zikmund Winter Mistr – Kampanus(román)

 

Naturalismus v ČR 1870-80
(CZ) Josef Karel Šlejkar Dojmy z přírody a ze společnosti, Kuře Melancholik
(CZ) Karel Matěj Čapek Chod, Kaspoilen Mstitel, Turbína
(CZ) Matěj Anastasia Šimáček Duše Továrny

 

Realistické drama
(CZ) Alois a Vilém Mištíkové Maryša(tragédie)
(CZ) Ladislav Stroupežnický Naši – Furianti
(CZ) Gabriela Preisová Gastina – Rola, Její Pastorkyně

 

Moderní umělecké směry na přelomu 19. a 20. století
Impresionismus = Moderní (hlavně) výtvarný směr poslední třetiny 19. století klade důraz na barevnost, emotivní působivost, prchavost okamžiku a hru se světlem. Převažují krajinky a městské scenérie.
Symbolismus = Moderní směr přelomu 19. a 20. století, patrný(hlavně) v literatuře klade důraz na vnitřní svět básníka, jeho fantazii. Vysoká frekvence obrazných prostředků, důraz na libozvučnost.

 

Prokletí básníci Fr. básníci, bohémský život
(FR) Charles Boudelaire Květy Zla, Malé básně v próze
(FR) Paul Verlaine Písně beze slov
(FR) Arthur Rimbaud Opilý Koráb(loď, vychřice)
(FR) Victor Hugo Chrám Matky boží v Paříži

 

Dekadence = Umělecký směr a životní pocit na konci 19. století. Vyznačuje se depresí, pocity úpadku, zmaru, morbiditou a estétským obdivem ke krásnu.
(GB) Oscar Wilde Šťastný princ a jiné pohádky, Obraz Doriana Graye, jak je Důležité míti Filipa, Dokonalý Manžel

 

Český symbolismus
(CZ) Otokar Březina (mysticimsmus) Tajemné dálky, Svítání na západě, Větry od polu, Stavitelé Chrámu, Bace
(CZ) Antonín Sova Z mého kraje, Soucit a vzdor, Ještě se jednou vrátíme, Údolí Nového království Josef Svatopluk Machar Confiteor, zde by měly kvést růže, Magdalena

 

Česká dekadence – autoři kolem časopisu Moderní Revue
(CZ) Karel Hlaváček