Vývoj českého a svět. dramatu od 19. st. po současnost

 

 Jméno: Vývoj českého a světového dramatu od 19. století po současnost

 Přidal(a): Šárka Antošová

 

 

DRAMA

 • jeden ze základních literárních druhů,určeno pro jeviště,jeho základem je DIALOG,
 • verše i próza
 • Dialog x monolog
 • vznik v pravěku (umění a magie)

 

I. 19. STOLETÍ

 • PREROMANTISMUS pol.18.stol.-1.pol.19.stol.
  • opak klasicismu
  • důraz na city
  • hrdina:mladý,citlivý,nešťas. láska
  • -motivy: NOC(pocity strachu), PŘÍRODA (temná,blesky)

 

HNUTÍ STURM UND DRANG – vzdor a bouře,národní identita,cit vášeň ,lidové tradice , vlastenectví

 • Johann Wolfgang GOETHE
  • – německý básník, dramatik, vědec, vystudoval práva
  • – jeho tvorbu ovlivnila láska k ženám
  • Utrpení mladého Werthera – dílo je osudem mladého muže, který je nešťastný – jím milovaná žena se provdá za jiného , nešťastný hrdina se odstěhuje a ukončí svůj život
  • Faust – doktor Faust se upíše ďáblu, dostane co chce, nakonec si vybere půdu a zúrodní ji ve prospěch lidu, tím se vykoupí.

 

 • Fridrich Schiller
  • básník,dramatik,překladatel
  • Loupežníci-protest proti tyranii,osobnímu bezpráví,Karel Moor-zrada bratra-vyděděn-zakládá loupežnickou bandu

 

ROMANTISMUS pol.19.stol.

 • národní obrození
 • důraz na: city,rozbouřená příroda, noc, minulost, lyrika, duševní stavy
 • hrdina:mladý čl. na okraji spol.(loupeže,prostituce,cikáni,postižení..)
 • Viktor Hugo
  • Cromwell-proti ideálům Klasicismu,sociálně trpící jedinci

 

 • Alexandr Puškin
  • Boris Godunov-boje o moskevský trůn,vztah mezi panovníkem a lidem

 

 • George Byron
  • Manfred
  • Kain-filosofická veršovaná dramata

 

 • K. Tyl
  • Fidlovačka(aneb žádný hněv a rvačka) –lokální fraška(1. znění Kde domov můj)
  • Strakonický dudák-Švanda miluje Dorotku(rodiče D neschvalují) a tak se na rady Vocílky(chce z Š jen peníze) vydají V a Š do světa,aby si vydělal ,motiv láska,přátelství,všude dobře,doma nejlépe

 

KRITICKÝ REALISMUS A NATURALISMUS

 • zachytit vše co nejrealističtěji,1.POPISNÝ REALISMUS,2.KRITICKÝ REALISMUS(popis i hodnocení),NATURALISMUS(tabuizovaná témata)

 

 • Henrik Ibsen
  • – norský dramatik, jehož dílo mělo vliv na drama celoevropské    – jeho hry jsou věnovány společensko-morálním problémům
  • – svá díla obohacuje o symbolické prvky a soustřeďuje se na individuum
  • Nora (Domov loutek) =Nora falešně podepíše směnku,aby pomohla manželovi Torvaldovi Helmer.,který je ředitel banky,dozví se o tom Krogstat(úředník),začne vydírat Noru,hádka Nory s T.-odchází od něj a od rodiny.

 

 • Anton Pavlovič Čechov
 • lékař,jeho díla mají potlačený děj
 • převládá lyrika,psychologie postav
 • dokázal pomocí detailu charakterizovat postavu
 • Strýček Váňa –lidé žijí v konfordu,nechtějí se připojovat do společnosti
 • Višňový sad
 • 3 sestry-3 sestry(Olga,Máša,Irina) mají nešťastný život,žijí spolu + s bratrem Andrejem a jeho ženou Natašou(nevěrná)

 

 • Nikolaj Vasiljevič Gogol
  • Ženitba
  • Revizor-Hejtman(Anton Antonovič) se svěřuje nejvyšším představitelům městských institucí, že město v nejbližší době navštíví revizor z Petrohradu.Místní zemani Bobčinskij,Dobčinskij přispěchají k hejtmanovi s tím, že údajný revizor je ubytován v hostinci.V něm je ve skutečnosti ubytován bezvýznamný úředník Chlestakov se svým sluhou.A žije již pár dní na dluh v hostinci, kde ho navštíví hejtman.Využije hejtmanovy důvěry, neboť ten jej považuje za revizora, půjčuje si od něj peníze a ubytuje se v jeho domě.Postupně za Ch přicházejí představitelé městských institucí, a jelikož všichni ví, že škola, špitál ani policie nejsou u nich v nejlepším stavu, zahrnují ho úplatky, které si Ch vyžaduje jako půjčky.Tímto způsobem si nahrabe několik stovek rublů.Jeho sluha mu radí odjet co nejdříve pryč.Ch s ním po debatě souhlasí a s vědomím hejtmana odjíždějí.Hejtman se v tu dobu nachází v dobrém rozpoložení,jelikož Ch ho požádal o ruku jeho dcery.Poté tedy Ch-údajně na den, ve skutečnosti navždy-odjíždí. Obyvatelé města poznají, že byli napáleni a v šoku zjišťují, že právě nyní přijíždí do města pravý petrohradský revizor…

 

 

 • August Strindberg
  • kladně hodnocen Emilem Zolou(Zabiják,Nana)
  • Otec
  • Slečna Jůlie

 

 • Oscar Wilde
  • anglický dramatik irského původu
  • byl obviněn z homosexuality, byl odsouzen ke dvěma letům káznice s nucenými pracemi, zemřel v bídě
  • Jak je důležité míti Filipa- Jack se vypraví do Londýna, aby požádal o ruku Gvendolínu, která jeho nabídku s radostí přijme, ale problém je v její matce a v tom, že se nejmenuje Filip, jak si říká ve městě a vydává se tak za svého neexistujícího mladšího bratra, jelikož chce být v očích své schovanky Cecílie spořádaným občanem. Jeho tajemství odhalí přítel Algernon a svěří se mu, že sám má vymyšleného, chronicky nemocného přítele Bunburyho. Příběh se zamotá, když se Algernon vydává jako Filip na venkov, aby poznal Cecílii, do které se zamiluje a přijíždí tam i G a J. Příběh končí šťastně zasnoubením obou párů a Jack zjistí, že se vlastně doopravdy jmenuje Filip.
  • Ideální manžel-Geltruda a Robert Chilternovi-G vidí R jako dokonalého muže,pak vyjdou ven jeho podvody

 

 • Gabriela Preissová
  • příběhy a národopisné prózy ze Slovácka
  • Její pastorkyňa=nevlastní dcera,div.hra,hl postavy:Kostelnička,Jenůfa,Števa(udělá J dítě,nechce se k němu přihlásit),Laco(miluje J,žárlí na Š,pořeže J tvář),,-Kostelnička zabije J dítě,ta jí odpustí a spolu s L odchází(pár)

 

 • Georgie Bernard Shaw
  • anglický dramatik, kritik, mistr vtipu, ostrého slova a paradoxu      – jeho názory doslova utvářely veřejné mínění
  • ve svých dramatech používal falešnou morálku, měšťany, hloupost, pokrytectví, veškeré lidské vlastnosti
  • Pygmalion-sociální hra s milostným motivem,inspirace pro muzikál My fair lady =Lisa Doolithová je chudá květinářka,Henry ji začne doučovat,fonetiku,mluvit spisovně

 

 • Ladislav Stroupežnický
  • Naši furianti-furianti=hádají se ,kdo má pravdu(vesnice Honice-jižní Čechy,hádají se,kdo má být ponocný

 

 • Alois a Vilém Mrštíkovi
  • Maryša-venkovská dívka,donucena otcem vzít si Vávru(mlynář,týral svou ex,chce prachy M),nakonec ho M otráví

 

II. 1. POL. 20.STOL.

 • avantgardní umělecké směry:

 

DADAISMUS -kabarety (hra s jazykem)

 • Jarryabsurdní divadlo=neobvyklé obrazy,nonsensy,směšný děj,nemá to smysl
 • Král Ubu-směšný,hruškovitá hlava,vulgární (Hovnajs!,při mém zeleném ptáku) chce být Polským králem (žena Ugu)
 • Appolinaire
 • EPICKÉ DIVADLO
  • ovlivněno avantgardou,divadlo s tančením,film. a hud. projekcí,varieté(slet několika scén)
  • herec vystoupí z role a komunikuje s diváky (je to jen hra) →tzn. zcizovací efekt

 

 • Bertold Brecht-největší německý dramatik
  • Žebrácká opera –konkurenční boj mezi dvěma zlodějskými gangy

 

 • Divadlo E.F. Buriana(D34)-linie ep. Divadla Brechta

 

Další divadla:

 • Osvobozené divadlo V+W
  • vycházelo z dadais. Divadla(west pocket revue),s nástupem fašismu-jeho kritika
 • Kamenná divadla-tradiční tvorba

 

 • Karel Čapek→spojen s Vinohradským divadlem(dramaturg,dramatik)
  • R. U.R.(Rosumovy univerzální roboti) –umělá inteligence(negat.vliv techniky na lidstvo)-motiv milostný,naděje
  • Věc Makropolus-elixír mládí
  • Adam Stvořitel-A si myslí,že by dokázal lépe stvořit svět→horší(volá:Pane bože!!!)
  • Fašismus:
   • Bílá nemoc
    • Matka-matka přichází o syny,co umřeli ve válce

 

 • AMERICKÉ DRAMA
  • Eugene O´Neill
  • Smutek patří Elektře-psychologická hra s prvky modernismu

 

III. DIVADLO PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE

 • autoři nemají žádný společný program
 • ABSURDNÍ DIVADLO(ANTIDIVADLO)
  • člověk je zde ukázán v situaci úzkosti
  • vznik na západě(Anglie,Francie)
  • není zde přítomen souvislý děj
  • zachycení moderního člověka(žádné náboženské řeči..)
  • nemá smysl hledat v rozhovorech logiku
   • otázky: Proč tu jsem ?  →bez odpovědí
  • jazyk ztrácí sdělovací funkci(fráze,žádná komunikace,jen zvuk)
  • žádné kulisy,dekorace
  • uchycení hl. u komunistických zemí

 

 • Eugéne Ionesco
  • Francouzský básník, dramatik,
  • Ve svých hrách řeší otázku komunikace mezi lidmi a problematiku stereotypu
  • Plešatá zpěvačka – antihra,název nemá žádnou spojitost s dějem ani knihou..
  • ústřední téma – prázdnota, nicota, nuda – vyplňovány nesmyslnou konverzací = tragédie řeči
  • postavy jsou jakoby zmanipulované, upadlé do nicoty, chybí psychologická motivace, pocity úzkosti (vliv existencialismu), dvě  typické anglické rodiny Smithových a Martinových.
 • Samuel Beckett
  • základní tématikou je hrůza z nepoznaného světa a pocit tragičnosti, odcizení
  • Čekání na Godota
   • 2 tuláci(klauni)čekají na neznámého Godota,aby jim změnil život→nekonečné dialogy→G nepřijde(beznaděj)
   • Konec hry-navozuje představu konce světa

 

 • Havel
  • Zahradní slavnost
  • téma:systém a lidská identita

 

 • EXPERIMENTÁLNÍ DIVADLO
  • -souhrnný název pro divadelní směry bez promluv
  • -minimalizuje slovní prostředky,více vizuální,slyšené projevy,gesta,tanec,zvuky

 

Taneční divadla, performace, pohybové divadlo

 • Edward Gordon Craig