Vývoj českého dramatu od středověku po současnost

literatura

 

Jméno: Vývoj českého dramatu od středověku po současnost

Zařazení: Literatura

Přidal(a): Lucie Nováková

 

OBDOBÍ STŘEDOVĚKU

 • počátky ve 12. stol.
 • původně dramatizace církevních témat a obřadů, náboženské hry; později sem pronikají lidové prvky
 • ve 13. – 14. stol. rozvoj lyrického dramatu (latinsky) např. Hra tří Marií
 • Mastičkář – nejstarší české drama (inspirováno Hrou tří Marií), mísí se zde čeština s latinou (= makarónská poezie), veršovaná satirická fraška, zesměšňující pochybné léčitele a tehdejší poměry v Praze, hovorový jazyk
 • Hra svaté Magdalény
 • doba husitství úpadkem divadla – husité dramata neuznávali, nesouhlasili se zobrazováním scén z bible

 

OBDOBÍ RENESANCE, HUMANISMU

 • většina her ve verších, latinsky nebo německy
 • inspirují se Plautem, obecně antickým divadlem
 • velký vliv jezuitů (jezuitské drama – historické a náboženské náměty, cílem vychovávat a vzdělávat), hrálo se i na univerzitách
 • tvorba frašek
 • Mikuláš Konáč z HodiškovaJudith (přeložena z němčiny)
 • Jan Campanus Vodňanský – psal latinsky, historická témata – Bretislaus (Břetislav)
 • Pavel KyrmezerKomedie česká o bohatci a lazarovi

 

BAROKO

 • vliv jezuitů; tvorba pololidová; interludia (frašky hrané o přestávkách)
 • jedním z témat bitva Pobělohorská
 • oživení soc. témat (moc, chudoba) a vlastenectví, častá satira
 • Jan Amos Komenský – didaktické účely (Škola hrou, Škola na jevišti)

 

OBDOBÍ NÁRODNÍHO OBROZENÍ

 • úsilí o vybudování českého divadla – zde jeho vznik – mělo vliv na široké vrstvy lidí
 • od r. 1738 – stálé německé divadlo V Kotcích v Praze
 • od r. 1783 – německé Stavovské divadlo (původně Nosticovo; nejprve italská opera, německá činohra a postupně se začala objevovat i česká představení; spíše pro bohaté)
 • 1771 první česká veselohra: Kníže Honzík
 • 1786-89 – první české divadlo Bouda (na Koňském trhu; pouze česky, hrály se překlady světových autorů – např. Shakespeare, Molière; zde první generace českých dramatiků a herců; spíše pro chudší lid)
 • Václav Thám (režisér, herec, zakl. divadla Bouda) – vlastenecké hry – Břetislav a Jitka
 • Matěj Kopecký – kovové loutkové divadlo
 • Prokop Šedivý – autor frašek
 • Václav Kliment Klicpera – veselého, kritizoval lidské nedostatky
 • Josef Kajetán Tyl (žák Klicpery; dramatik, prozaik, žurnalista)
  • založil ochotnické divadlo s názvem Kajetanské divadlo
  • vrcholem tvorby dramatické báchorky (prolínání charakteru lidových postav a motivů pohádkových bytostí) – nejznámější Strakonický dudák
  • nejvýznamnější hrou fraška Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka – poprvé zde zazněla píseň Kde domov můj na hudbu Františka Škroupa (naše momentální hymna); fidlovačka = ševcovská cechovní slavnost
  • divadlo chápal jako výchovnou instituci
 • psal historické hry (Kutnohorští havíři) i vlastenecké hry
 • František Škroup – první česká opera Dráteník

 

OBDOBÍ 2. POL. 19. STOLETÍ

 • 50. léta útlum; od 60. let velký divadelní rozmach

Prozatimní divadlo

 • vytvořeno 1862; první samostatná česká scéna
 • zahájeno historickou hrou Král Vukašín (Vítězslav Hálek)
 • Vítězslav Hálek (spisovatel, dramatik, novinář) – hry: Král Vakušín, Záviš z Falknštejna
 • Karel Sabina – Inzerát

Národní divadlo

 • 1868 položen základní kámen (Josef Zítek)
 • organizovala se sbírka s názvem Národ sobě
 • 1881 otevřeno, vzápětí shořelo -> opět sbírky, definitivně otevřeno 1883 (přestavba Josef Schulz)
 • výzdoba – malíř Mikoláš Aleš, František Ženíšek, Václav Brožík
 • architekt Josef Zítek (novorenesanční styl)
 • opona Vojtěch Hynais
 • sochař Myslbek
 • poprvé i podruhé otevřeno Smetanovou Libuší
 • Realistická dramata:
  • Ladislav Stroupežnický (dramaturg ND, dramatik) – dílo – Naší furianti (furiant = pyšný sebevědomý člověk)
  • Gabriela Preissová – čerpala ze slováckého venkova, kde pobývala; díla – Její pastorkyňa (zhudebněna Leošem Janáčkem jako opereta), Gazdina roba (opera s názvem Eva)
  • bratři Alois a Vilém Mrštíkovi – dílo – Maryša – napsáno podle skutečné události, hanácké nářečí
 • Bedřich Smetana – opery Braniboři v Čechách; Prodaná nevěsta; Libuše
 • Antonín Dvořák – opery Čert a Káča; Rusalka

Májovci

 • Jan Neruda – ne moc úspěšné veselohry (Ženich z hladu, Prodaná láska)

Lumírovci

 • Jaroslav Vrchlický – zaměřil se na antiku; Noc na Karlštejně (zfilmováno); Cyrano z Bergeracu (překlad díla Edmonda Rostanda)
 • Julius Zeyer pozdní romantik; Radúz a Mahulena (situovaná na Slovensku), shakespearovské motivy – láska, nenávist, žárlivost, pomsta
 • Alois Jirásek – historická dramata – trilogieJan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč; pohádkové drama Lucerna; realistické venkovské drama – Otec; Vojnarka

 

OBDOBÍ 1. POL. 20. STOLETÍ

Moderní drama (ND, Kabaret Červená Sedma, Vinohradské divadlo)

Osvobozené divadlo:

 • avantgardní scéna; hudba Jaroslav Ježek, režie Jiří Frejka, Jindřich Honzl
 • vliv poetismu, inspirace lidovou zábavou, kontakt s divákem, improvizace
 • hry s politickou satirou, varování před nacismem
 • Jan Werich + Jiří Voskovec – původně zde na hostování, později stálé angažmá; pojem forbína = samostatné herecké výstupy před oponou, často improvizované, vtipné, reakce na aktuální témata politiky či společnosti; díla – Vest Pocket Revue; Golem; Caesar; Balada z hadrů (o F. Villonovi); Kat a blázen

 

D34 – divadlo E. F. Buriana

 • režisérské divadlo; lyrický styl, propojuje všechny umělecké složky (text, hudbu, výtvarné složky
 • uvedeny hry Nezvala, Klicpery, Shakespeare…

 

Roku 1944 většina divadel zakázána

 

OBDOBÍ 2. POL. 20. STOLETÍ

 • Jan DrdaHrátky s čertem; Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert
 • František Hrubín – lyrické drama; převládá nitro postav – Srpnová neděle; Křišťálová noc
 • 50. + 60. léta = zlatý věk českého dramatu, uvolnění poměrů, vznik malých divadel (Na zábradlí, Semafor (Jiří Suchý a Jiří Šlitr), Divadlo Járy Cimrmana (Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak), Laterna magika, Husa na provázku…)
 • Ludvík Kundera – Malé radosti
 • Václav Havelabsurdní drama/antidrama – Zahradní slavnost; Audience (jednoaktovka)
 • 70. + 80. léta = normalizace = bytové divadlo – hry zakázaných autorů inscenovány jako soukromá představení

 

SLOVÁCKÉ DIVADLO

 • založeno r. 1945, otevřeno Její pastorkyňou Gabriely Preissové
 • listopad 1989 – v divadle vzniklo Občanské fórum, odtud organizována i generální stávka
 • od r. 1990 na 25 let ředitelem Igor Stránský
 • realizace off-projektů = divadelní představení se odehrává mimo scény divadla, např. ve škole, na soudu… (Úča musí pryč; Teror)
 • inscenace: Romeo a Julie, Cyrano z Bergeracu, Rychlé Šípy, Limonádový Joe…