Klasicismus, osvícenství, preromantismus – literatura (2)

 

 Jméno: Klasicismus a osvícenství, preromantismus

 Přidal(a): Lilly

 

 

Klasicismus

 • stát nad jednotlivce
 • návrat k antice
 • rozum, pravdivost
 • literární salony: určovaly normy a pravidla
 • akademie: udržovala jazyk

 

ŽÁNRY

Vysoké

 • epos
 • tragédie
 • óda
 • náměty i z minulosti
 • bývají veršované

Nízké

 

KLASICISTNÍ DRAMA

 • zásada 3 jednot
 • stupňová kompozice
 • směr jedince a doby
 • veršované, alexandrin (12-13 slabik), cézura – po 6. slab. pauza

 

Jean Racine

 • nejvíce podřízený normám

Faidra

 • Theseus – manžel Faidry
 • Hyppolyt – nevlastní syn
 • Faidra miluje Hyppolyta, vyzná mu lásku, ale on ji nemiluje, takže Faidra řekne Theseovi, že ji H. sváděl -> Theseus ho zakleje a vyžene, Faidra se přizná až když umírá
 • hodně popsaných pocitů

 

Pierre Corneille

Cid

 • drama
 • osud Dona Rodriga (Cid) a Chimery
 • Chimerin otec urazí otce Cida, tak ho Cid zabije, ale stále miluje Chimeru
 • konflikt: Láska x čest, povinnost

 

Jean de la Fontaine

Havran a lišák

 

Mollire

Lakomec

 • 5 stupňová kompozice
 • Paříž, autorova současnost
 • tragikomedie
 • Harpagon – sobec, lakomec
 • Čipera – chytrý, vypočítavý
 • Mariana

Tartuffe

 • Orgon – bohatý měšťan, důvěřivý, spontánní, pobožný
 • Tartuffe – pokrytec, intrikář
 • Dorina – má lidový pohled na svět
 • Kleant – vznešená mluva
 • Elmíra – chytrá, trpělivá
 • 5 stupňová kompozice, zásada 3 jednot

 

Znaky mol. dramatu

 • aktuálnost témat
 • postavy prototypem vlastnosti
 • postavy z nižší vrstvy mají selský rozum, někdy vítězí nad šlechtou
 • převážně tragikomedie -> reálnost

 

COMEDIA DELL´ ARTE

 • Itálie – 16.st
 • barokní improvizační divadlo
 • hry měly osnovu, zbytek byl improvizace
 • ustálené typy postav měly stálé oblečení i vlastnosti – Scappino (sluha), Alecchino(sluha), Colombina (služebná), Smeraldina (služebná), Pantalone (bohatý obchodník), Dottore (zhýralý doktor)

 

Carlo Gozzi

Turandot

Láska ke 3 pomerančům

 

Carlo Goldoni

situační komedie

 • bez improvizace
 • nejsou dané charaktery, obměňují se

Sluha 2 pánů

Truffaldino

 • dvojatost postavy

Poprask na laguně

obě hry mají:

 • vykreslené charaktery
 • dialogy

Pan Todero Brumla

 

Osvícenství

 • důraz na rozum
 • individualismus
 • x náboženství -> deismus – bůh jako stvořitel, pak už se nestaral, ateismus
 • x absolutismus
 • důraz na vzdělání – přírodní vědy -> vznik muzeí, knihoven
 • negativa: odmítání tradic, hodnocení dle účelnosti

 

Charles Louis de Montesquieu

právník, filozof

O duchu zákoném

 • přirozená práva člověka (na život, rovnost, něco vlastnit)
 • rozdělení státní moci

Perské listy

 • satirický román
 • psán v dopisech mezi 2 Peršany z cest po Evropě (výsměch Evropanům)

 

Denis Diderot

filozof, neúspěšný dramatik, psal úvahy o divadle (proti šabloně)

Listy o slepých pro ty, co vidí

 • proti církevní
 • uvězněn

Jakub fatalista a jeho pán

 • fatalista = věří v předurčení
 • 2 postavy bezcílně bloudí světem
 • dobrodružství, dialogy, úvahy -> zjistí, že život je jen náhoda
 • rozmluvy se čtenáři
 • inspirace Kunderovi

Jeptiška

 • Zuzana je donucena rodiči stát se jeptiškou
 • ich forma
 • dopisy markýzovi o životě v klášteře
 • z pohledu Zuzany
 • román zprvu odsouzen

 

Francois Marie Arouet (Voltaire)

 • prozaik, filozof, polemik, dramatik (užívá náměty z antiky)
 • spletitý osud
 • doba osvícenského absolutismu (panovník provádí reformy)
 • -> korespondence s Fridrichem II., Kateřinou Velikou
 • proti církvi (ale věřil v Boha)

Filozofické listy

Oidipus, Brutus (dramata)

Panna

 • poezie, epos
 • zesměšňuje Johanku z Arku (mýtus)

Candide

 • filozofický román
  • nový žánr – dobrodružství, děj + úvahy
 • spisovný jazyk
 • 3 části, motiv putování, pak se usadí
 • Candide – zpočátku prosťáček, každý mu radí jinak, co se životem, on ale má vlastní názor
 • Panglos – kamarád Candide, učitel na zámku, optimista
 • Kunigunda – miluje Candida, ožení se s ní
 • Martin – kamarád Candida, pesimista (x Panglos)

Pierre Augustin Caron de Beaumarchais

měšťanské drama – popisuje každodenní život

 

Figarova svatba

 • Figaro – sluha se selským rozumem
 • kontrast s povrchností šlechty
 • Figaro + Zuzanka

 

Lazebník Sevillský

 • inspirace pro operu od Rossiniho

LIBERTINSTVÍ

volnomyšlenkářství – nepodřizují se autoritám, odmítají mravy

Choderlos de Laclos

Nebezpečné známosti

 • Valmont a markýza de Merteil
 • v dopisech, ničí životy ostatních
  • velké pohoršení

 

Markýz de Sade

 • vězněn kvůli úchylkám
 • odtud „sadismus“

Nehody ctnosti

 • 2 sestry, jedna libertinská, druhá spořádaná, ale zažívá větší problémy

 

OSVÍCENSTVÍ V RUSKU

Alexandr Nikolajevič Radiščev

 • studoval v Lipsku (medicína, vědy) -> práce o Lomonosovi
 • práce ve státní službě
 • rolníci jako nevolníci -> nenávist mezi vrstvami

Putování z Petrohradu do Moskvy

 • cestopis
 • popis křivd, vraždy, apod. vůči nevolníkům
 • za toto dílo odsouzen, na konci života byl vyslán na Sibiř -> zabil se

 

Ivan Andrejevič Krylov

 • divadelní hry, satirické prózy

bajky

 

OSVÍCENSTVÍ V ANGLII

 • revoluce + poprava krále, chvíli republika, válka s Nizozemím
 • dobrodružný román – lidská aktivita, přirozenost, napětí

 

Henry Fielding

 • prozaik, dramatik
 • zastával se chudých

Tom Jones

 • neurozený chlapec, vyrůstající u šlechty (rozdíl mezi urozeným chlapcem a jím) -> vyhnán za lásku ke šlechtičně do Londýna -> tam je spousta zápletek -> končí sňatkem, ptz se dohalí Tomův urozený původ

Jonathan Wild Veliký

 • kariéra zločince

inspirace pro Dickense, Thackereyho

 

Daniel Defoe

 • zpočátku byl podnikatel, novinář

Robinson Crusoe

 • inspirace z vyprávění přítele Selkerka
 • pronikání osudů autora
 • ich forma
 • motivy kolonialismu, rasismu, víry -> hodně prostoru pro popis anglické společnosti -> zpočátku nepříliš přijat
 • Robinson – postupně získává nové dovednosti, zlepšuje se
 • Pátek
 • znak osvícenství – spoléhání se na sebe

   

Jonathan Swift

 • děkan
 • bojoval za práva Irů -> psal i pamflety proti Anglii

Gulliverovy cesty

 • dobrodružný, satirický román + utopie
 • předmluvy – zdůrazňuje důvěryhodnost
 • motiv ztroskotání
 • ich forma
 • realistické popisy
 • kritický ke společnosti
 • osvícenství – vzdělávání, poznání

 

Preromantismus

 • sentimentalismus
 • důraz na city -> city jako zdroj skutečných morálních hodnot
 • odmítají svázanost autora
 • tvůrčí svoboda
 • prostředí – příroda (zpustlé hrady, opuštěné zámky, rokle)
 • návraty do středověku a minulosti všeobecně
 • mytologie, lidová slovesnost
 • populární žánry – balady, romance

 

Anglie

návrat k Shakespearovy

Samuel Richardson

Clarissa aneb historie mladé dámy

 • spor o sňatku s rodiči
 • na konci Clarissa umře -> vyvolání hněvu na rodiče
 • formou dopisů

Černý román

 • dobrodružný román s tajemnem, mystifikací, fantazií

-> jiný druh krásy

 

Horace Walpole

 • zakladatel č.r.
 • vliv na spoustu románů (V. Hugo,…)

 

Thomas Percy

 • sbírá a přepracovává lid. slovesnost

Památky starodávné anglické poezie

 • -17. století
 • jemné a nenásilné úpravy
  • vzor pro Erbena, Grimmy a další

 

James Macpherson

Básně Ossianovy

 • Ossian měl být keltský potulný pěvec -> pak byl odhalen pravý původ
 • je to literární mystifikace (falza)

 

Francie

Jean Jacque Rousseau

Osvícenec

Encyklopedie

O smlouvě společenské

 • myšl., že hlavním nositelem moci ve státě je lid

Rozprava o nerovnosti mezi lidmi

 • myšl. – při narození jsme si všichni rovni

Preromantik

Emil čili o výchově

 • návrat k nezkažené přírodě
 • osudy Emila, má 1 knihu – Rob. Cr. – slouží mu jako návod

Nová Heloisa

 • v dopisech
 • vztah domácího učitele a dcery Julie

 

Antoine – Francois Prévost

 • duchovní

Manon Lescaut

 • autobiografická zpověď šlechtice de Grieux
 • vzpomíná na životní lásku, Manon se ale chová jako prostitutka, má odjet do kolonií za trest, jede s ní, ona umírá
 • inspirace Nezvala, Kryla

 

Německo

Hnutí Sturm und Drang

 • proti klasicismu
 • důraz na svobodu umělce
 • odmítání konvencí
 • proti nesvobodě a útlaku

 

Jonathan Gottfried Herder

 • teoretik, evangelický duchovní

Myšlenky k filozofii a dějin lidstva

 • Slované jako pilní, Němci jako utlačovatelé
 • myšlenka rovnosti všech národů
 • V Evropě má být v budoucnu vůdčí jen 1 národ -> budoucnost bude Slovanů

 

Gotthald Ephraim Lessing

 • dramatik proti klasicismu
 • zakladatel měšťanského drama -> ústředními postavami měšťané s dobrým charakterem (kontra šlechta se zápornými vlastnostmi)

Emilie Galotti

 • tragédie
 • volí smrt jako únik před vůlí krále

 

Johann Wolfgang Goethe

 • vědec, politik, spisovatel
 • bydlel ve Výmaru, pak v Itálii (vliv antiky + renesance), pak zase ve Výmaru (vliv a přátelství Schillera)
 • V Čechách se seznámil s Ulrikou, stýkal se s Dobrovským

TVORBA POD VLIVEM HNUTÍ STURM UND DRANG

Prometheus

 • se vzpíral bohům, tak byl přikován ke skále
 • báseň

Goetz von Berlichingen

 • veršované drama
 • námět ve stavovském povstání

Utrpení mladého Werthera

 • část – dopisy pro Viléma, Lottu
 • část – deník
 • fiktivní město Waldheim
 • Werther je zamilován do Lotty, ale ta má Alberta, tak se odstěhuje, potkává B., tou je ale nepřijat (stejně tak jako šlechtou), vrací se do Waldheimu, Lotta je vdaná, ale jejich vztah se rozpadá, na konci se Werther zabije, je nalezen mrtev s Emílií Galotti v ruce
 • ve své době dobře přijato, trend sebevražd

TVORBA OBJEKTIVNÍ

výchova pro měšťanstvo

-> výchovný/vývojový román

Viléma Maistra léta učednická/tovaryšská

 • mladík uteče ke kočovnému divadlu, kde zjistí, že volnost není vše -> proměňuje se v praktického a moudrého člověka

Ifigenie na Tauridě

Torquato Tasso

 • drama

Balady

Trilogie vášně

 • vrchol jeho lyriky
 • inspirace – láska starého básníka k mladé ženě

Faust

 • veršované filozofické drama
 • a 2. díl
 • Faust (vědec, proměňuje se, je činorodý), Mefisto (symbol pokušení), Markétka, Helena
 • inspirace pro: T. Mann (na pozadí nac. Německa), K. Manna (Mefisto), Puškina (Piková dáma), M. Bulgakova (Mistr a Markétka)

 

Friedrich Schiller

 • pod hnutím S + D

Óda na radost

Loupežníci

 • bratři Franz a Karel Moorovi
 • Franz očerní bratra před otcem, Karel se dá k loupežníkům, Franz se zmocní rodu a zavře otce, Karel ho osvobodí a nechá se udat

Úklady a lásky

 • šlechtic Ferdinand
 • zamilován do měšťanky Lízy, jeho otci se to nelíbí -> pomluví ji
 • téma: morálně zhýralá šlechta

Historické hry: Vilém Tell, Valdštějn, Don Carlos

 

Gottfried August Burger

Podivuhodné příběhy barona Prášila

 • Prášil – cestoval, rád si vymýšlí
 • inspirace v knížkách lidového čtení
 • satiro-fantastický román

Balady

 • Lenora – inspirace pro Erbena