Malý princ – rozbor díla k maturitě (9)

rozbor-díla

 

Kniha: Malý princ

Autor: Antoine de Saint-Exupéry

Přidal(a): Monča

 

Antoine de Saint -Exupéry 

 • 1900 – 1944
 • francouzský spisovatel a letec
 • ve svých dílech letecké prostředí
 • za 2. sv.v. sestřelen nad Středozemním mořem
 • otec hrabě Jean de Saint-Exupéry, matka Marie de Fonscolembe
 • jezuitská kolej, s bratrem
 • již v dětství psal básně a zabýval se vynálezy
 • 1916 studoval ve Fribourgu (Švýcarsko) – maturita
 • snoubenka Louisa Vilmorinová
 • 1921 nastoupil vojenskou službu jako letec
 • 1929 byl těžce zraněn
 • 1927 velitel stanice Juba na západním pobřeží Afriky
 • 1931 se oženil s Consnelou  Suncin de Sandoval, byl jmenován Rytířem čestné legie
 • často čelil finančním problémům
 • byl také reportérem ve Španělsku
 • pokusil se o dálkový let New York – Ohňová Země, ale v Guatemale došlo k havárii
 • začátkem 2.sv.v. nastoupil na letiště Toulouse
 • 31. 7. 1944 vzlétl z Korsiky k letu nad Francií, ze kterého se již nevrátil

 

Další díla: 

  • Letec
  • Kurýr na jih
  • Noční let
  • Země lidí
  • Válečný pilot
  • Citadela
  • Moje planeta
  • Malý princ

 

Literárně historický kontext

 • období předválečné, válečné, meziválečné (1.pol 20.století)
 • nepokoje na Balkáně (součást Osmanské říše) – snaha vymanit se, lokální konflikty
 • 1882 vzniká trojspolek – Německo, Rakousko-Uhersko, Itálie
 • 1907 vzniká trojdohoda – Francie, Velká Británie, Rusko
 • rivalita mezi státy, vnitřní nepokoje
 • X růst kulturního života (rozvoj filmu, moderních směrů), velký rozvoj vědy a techniky (mikroskop, rentg.paprsky, telefon, zbrojní průmysl,…)

 

první světová válka-28. 7. 1914 – 11. 11. 1918

 • záminka – 28. 6. 1914 atentát na Františka Ferdinanda d’Este – v Sarajevu, organizace Mladá Bosna, Gabrilo Princip
 • válka totální, zákopová, blesková
 • militarizace ekonomiky, rozvoj vědy a techniky – tanky otravné, leptavé plyny
 • válčilo se na několika frontách – východní f., západní f., Kavkazko-mezopotámská f., Syrsko-palestinská f.
 • nej. bitvy – 1915 –  u Ypres– poprvé použity otravné plyny
 • 1916 – pevnost Verdun, řeka Somma – 1.tanky
 • 6. 4. 1917 vstupuje USA do války na straně dohody
 • 1918 Rusko podepisuje Breslitevský mír – vystupuje z války
 • 28. 10. 1918 už neexistuje R-U, vznik ČSR
 • 11. 11. 1918 konec války, vítězí Dohodové státy, podepsání  Versailleské soustavy dohod
 • mezitím v Rusku r. 1917 proběhla únorová a říjnová revoluce
 • 1901 – Nobelova cena – vědu
 • k moci se dostává fašismus, komunismus
 • poválečnou konjunkturu vystřídala krize 30. Let
 • Manifest českých spisovatelů – 1917
 • příprava na další válku
 • 24.10. 1929 – krach na New Yorské burze
 • Německo snaha vytvořit fašistický blok +Itálie, Turecko, Maďarsko, Bulharsko
 • 1933 Hitler kancléř
 • 2. 9.- 10. 11. 1938 –protižidovský pogrom v Německu
 • 1. 9. 1939 – 8. 5. 1945 – Druhá světová válka
 • umělecké směry : vitalismus, civilismus, expresionismus, futurismus, kubismus, dadaismus, poetismus
 • žánry: román, povídka, román-řeka – kombinace objektivního vnějšího popisu se subjektivním prožíváním hrdinů, úzký zaklad, který se postupně rozšiřuje, nabírá postavy, jako když teče řeka, reportážní románzápisky vojáků z front, ich forma, struktur mozaiky, řada emocionálních, vzájemně nesouvisejících zážitků, popisy, dialogy, komentáře, úvahy, retrospektivs

 

Další autoři tohoto období: 

  • H. Barbusse
  • R. Rolland
  • Remarque, Zweig

 

 • tzv. ZTRACENÁ GENERACE – spisovatelé, kteří se aktivně podíleli při válce, a nebyli schopni se znovu začlenit do společnosti
 • prvky expresionismu
 • kritika války, společnosti
 • princip zcizení – záměrně udržuje odstup diváka od děje a vede ho k přemýšlení o stereotypech v myšlení a chování soudobé společnosti

 

Další autoři tohoto období: 

  • E. Hemingway
  • T. S. Eliot
  • B. Brecht

 

další druhy umění:

 • skladatel Gustav Mahlen
 • film – Ejzenštejn, Chaplin
 • výtvarné umění – kubismus – Picasso

 

SURREALISMUS

 • reakce na změny ve společnosti
 • navazují na realismus a naturalismus
 • expresionistické zachycení  vnitřní psychologie, charakterizující postavu
 • společenská témata – ztvárnění osudů jedinců během velkých společenských převratů
 • spjat s filozofií

 

EXPERIMENTÁLNÍ PRÓZA

 • Francie, Anglie
 • odklon od příběhu a lineárního času
 • dlouhá souvětí
 • čas, tak jak ho prožívá hrdina ve svém vědomí
 • nevědomí – nejhlubší obrazy

 

Další autoři tohoto období: 

  • T. Mann
  • H. Mann
  • S. Zweig
  • M. Proust
  • J. Joyce
  • V. Woolfová
  • A. de Saint-Exupéry
  • Fitzgerald
  • Steinbeck
  • Dreiser
  • Galsworthy
  • Gorkij
  • Shaw
  • Bulgakov
  • Breton
  • Majakovskij

 

Rozbor díla: Malý princ

 • lit. druh : próza
 • žánr : filozofická pohádka , spíše pro dospělé
 • lit. směr : realismus
 • alegorie, fantazie, filozofické úvahy, metafory

 

Organizace jazykových prostředků

 • Stylistická charakteristika textu :
  • alegorie
  • personifikovaná esence dětské duše
  • nesmyslné a zbytečné chování postav
  • touha po štěstí ,lásce a přátelství
  • rovnou k podstatě věci, žádné zbytečné odbočky
  • jednoduchost, lehkost
  • autobiografie – autor je sám vypravěčem, letecké prostředí

 

 • slovní zásoba :
  • ich forma
  • přímá řeč – dialogy mezi letcem a princem
  • vnitřní úvahy (monology) vypravěče
  • alegorie, metafory, symboly – růže=krása, princ=dobro
  • kontrasty – růže – krása X povrchnost
  • přirovnání, personifikace – had mluví s princem
  • zhuštěné věty vyjadřují moudrost, touhu po lásce a dobru, poznání světa srdcem

 

Téma:

 • oslava lásky a přátelství
 • konfrontace dětského světa a světa dospělých –rozdílnost ve vnímání hodnot a priorit, dospělý povrchnost, honba za kariérou, úspěchem →nadčasovost

 

Vypravěč :

 • letec (sám autor, ich forma), který havaroval v poušti a setkává se s princem (dobro)

 

Děj:

 • pohádka pro děti i dospělé o letci, který havaroval v poušti a o jeho nezapomenutelném setkání s Malým princem. Princ opustil svou planetu, když začal pochybovat o své lásce ke květině, o kterou se staral. Navštívil několik dalších planet, na kterých se vždy setkal s postavou špatných morálních hodnot a návyků. Stával se smutným a osamělým. Až na Zemi se spřátelil s liškou, kterou si ochočil a stává se šťastnějším. Potom se seznámí s letcem, kterého obohatí na celý život o přátelství, a letec už nikdy nebude sám (láska v srdci). Na konci se princ nechává uštknout hadem, aby se vrátil zpět na svou planetu, za svou milovanou květinou.

 

Kompozice:

 • dílo rozděleno do 27 krátkých kapitol
 • doplněno o autorovi dětské ilustrace
 • děj chronologický
 • volná kompozice, jednoduchá zápletka
 • zhuštěné věty
 • princovi příběhy utváří celek, při interpretaci letci
 • konec je otevřený

 

Postavy:

 • Letec – autor, vypravěč, necítí se být dospělý
 • nakloněn k dětskému světu fantazie, děti vidí svět dobrý a čistý
 • Malý princ – ztělesňuje dobro, morální čistotu
 • jako dítě chce znát odpovědi na všechny otázky X sám na ně nikdy neodpovídá
 • touží po přátelství a lásce
 • ukazuje nedostatky společnosti
 • zvídavý, starostlivý, chytrý, dětský

další postavy:

 • Květina –povrchní, domýšlivá, marnivá
 • Král – panovačný
 • Domýšlivec – slyší jenom chválu
 • Pijan – nešťastný, osamělý
 • Byznysmen – zaneprázdněný, nemá čas
 • Lampář – pracovitý, věrný příkazu
 • Zeměpisec – myslí si, že je nejdůležitější
 • Výhybkář a obchodník – postižení spěchem a hektickým způsobem života
 • Liška – chytrá, potřebuje přítele

 

Čas  a prostor :

 • čas není přesně určen, odehrává se během několika přesněji neurčených dní
 • planeta Země – Sahara, 7 dalších planet a planeta Malého prince

 

Význam sdělení, hlavní myšlenka

 • polemika a konfrontace dvou světů – svět pohádkový a fantazie X svět dospělých
 • rozdílnost hodnot a priorit
 • východisko z pocitu krize člověka v moderní hektické společnosti
 • oslava lásky, přátelství
 • svět bez zla
 • touha po lásce a dobru
 • poznání světa srdcem
 • „ Co je důležité je očím neviditelné, protože správně vidíme jen srdcem.“
 • je důležité vidět svět nezkaženě jako děti, a ne vše přepočítávat na peníze

 

Literární kritika

 •  moderní světová literatura
 • dílo přeloženo do více než 180 jazyků
 • prodalo se více než 80 miliónů kopií
 • patří mezi 50 nejprodávanějších knih
 • filmový muzikál od Lernera Loeweho , 2 opery, animovaný seriál

 

Ukázka a její rozbor

Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě, o odjezdu, o cestě. Dovídal jsem se to pozvolna, jak náhodou o něčem přemýšlel. Tak jsem se třetího dne dověděl o dramatě baobabů.[YUN1]

Tentokrát jsem za to vděčil zase beránkovi, neboť malý princ se mě náhle zeptal, jako by se ho zmocnily vážné pochyby:

[YUN2] „Je to pravda, že beránci okusují keře, viď?“[YUN3]

„Ano, okusují.“

„Ach, to jsem rád!“

[YUN4] Nepochopil jsem proč je tak důležité, aby beránci okusovali keře, ale malý princ[YUN5]  dodal:

„Okusují tedy i baobaby?“

Upozornil jsem malého prince, že baobaby nejsou keře, ale stromy veliké jako kostely[YUN6] , a že i kdyby vzal s sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab. Myšlenka na stádo slonů malého prince rozesmála[YUN7] :

„Museli by stát jeden na druhém…“[YUN8]

Ale moudře poznamenal:

„Než baobaby vyrostou, jsou malé.“

„Správně. A proč by měli tvoji beránci okusovat malé baobaby?“

„No to je divná otázka!“ [YUN9] odpověděl, jako by šlo o něco samozřejmého.  A stálo mě to hodně námahy, abych porozuměl tomu problému.


 [YUN1]odstavec

 [YUN2]pásmo vypravěče

 [YUN3]přímá řeč

 [YUN4]dialog

 [YUN5]hlavní postava

 [YUN6]přirovnání

 [YUN7]uvozovací věta

 [YUN8]elipsa

 [YUN9]ironie