Malý princ – rozbor díla k maturitě (9)

 

Kniha: Malý princ

Autor: Antoine de Saint-Exupéry

Přidal(a): Monča

 

 

 

 

 

 

1.   Literární teorie

A. FORMA LITERÁRNÍHO DÍLA

Obecná charakteristika literárního díla

– lit. druh : próza

– žánr : filozofická pohádka , spíše pro dospělé

– lit. směr : realismus

alegorie, fantazie, filozofické úvahy, metafory

 

-Organizace jazykových prostředků

– Stylistická charakteristika textu :

– alegorie

– personifikovaná esence dětské duše

– nesmyslné a zbytečné chování postav

– touha po štěstí ,lásce a přátelství

– rovnou k podstatě věci, žádné zbytečné odbočky

– jednoduchost, lehkost

– autobiografie – autor je sám vypravěčem, letecké prostředí

 

slovní zásoba :

– ich forma

– přímá řeč – dialogy mezi letcem a princem

– vnitřní úvahy (monology) vypravěče

– alegorie, metafory, symboly – růže=krása, princ=dobro

– kontrasty – růže – krása X povrchnost

– přirovnání, personifikace – had mluví s princem

– zhuštěné věty vyjadřují moudrost, touhu po lásce a dobru, poznání světa srdcem

 

B. OBSAH LITERÁRNÍHO DÍLA

-Tematická výstavba textu

Téma:

– oslava lásky a přátelství

– konfrontace dětského světa a světa dospělých –rozdílnost ve vnímání hodnot a priorit, dospělý povrchnost, honba za kariérou, úspěchem →nadčasovost

 

Vypravěč :

– letec (sám autor, ich forma), který havaroval v poušti a setkává se s princem (dobro)

 

Děj:

– pohádka pro děti i dospělé o letci, který havaroval v poušti a o jeho nezapomenutelném setkání s Malým princem. Princ opustil svou planetu, když začal pochybovat o své lásce ke květině, o kterou se staral. Navštívil několik dalších planet, na kterých se vždy setkal s postavou špatných morálních hodnot a návyků. Stával se smutným a osamělým. Až na Zemi se spřátelil s liškou, kterou si ochočil a stává se šťastnějším. Potom se seznámí s letcem, kterého obohatí na celý život o přátelství, a letec už nikdy nebude sám (láska v srdci). Na konci se princ nechává uštknout hadem, aby se vrátil zpět na svou planetu, za svou milovanou květinou.

 

Kompozice :

–  dílo rozděleno do 27 krátkých kapitol

– doplněno o autorovi dětské ilustrace

– děj chronologický

– volná kompozice, jednoduchá zápletka

– zhuštěné věty

– princovi příběhy utváří celek, při interpretaci letci

– konec je otevřený

 

Postavy :

– Letec – autor, vypravěč, necítí se být dospělý

– nakloněn k dětskému světu fantazie, děti vidí svět dobrý a čistý

– Malý princ – ztělesňuje dobro, morální čistotu

– jako dítě chce znát odpovědi na všechny otázky X sám na ně nikdy neodpovídá

– touží po přátelství a lásce

– ukazuje nedostatky společnosti

– zvídavý, starostlivý, chytrý, dětský

 

– další postavy:

– Květina –povrchní, domýšlivá, marnivá

– Král – panovačný

– Domýšlivec – slyší jenom chválu

– Pijan – nešťastný, osamělý

– Byznysmen – zaneprázdněný, nemá čas

– Lampář – pracovitý, věrný příkazu

– Zeměpisec – myslí si, že je nejdůležitější

– Výhybkář a obchodník – postižení spěchem a hektickým způsobem života

– Liška – chytrá, potřebuje přítele

 

Čas  a prostor :

– čas není přesně určen, odehrává se během několika přesněji neurčených dní

– planeta Země – Sahara, 7 dalších planet a planeta Malého prince

 

Význam sdělení, hlavní myšlenka

– polemika a konfrontace dvou světů – svět pohádkový a fantazie X svět dospělých

– rozdílnost hodnot a priorit

– východisko z pocitu krize člověka v moderní hektické společnosti

– oslava lásky, přátelství

– svět bez zla

– touha po lásce a dobru

– poznání světa srdcem

– „ Co je důležité je očím neviditelné, protože správně vidíme jen srdcem.“

– je důležité vidět svět nezkaženě jako děti, a ne vše přepočítávat na peníze

 

2.   Literární historie

Společensko- historické pozadí

– období předválečné, válečné, meziválečné (1.pol 20.století)

– nepokoje na Balkáně (součást Osmanské říše) – snaha vymanit se, lokální konflikty

– 1882 vzniká trojspolek – Německo, Rakousko-Uhersko, Itálie

– 1907 vzniká trojdohoda – Francie, Velká Británie, Rusko

– rivalita mezi státy, vnitřní nepokoje

– X růst kulturního života (rozvoj filmu, moderních směrů), velký rozvoj vědy a techniky (mikroskop, rentg.paprsky, telefon, zbrojní průmysl,…)

 

první světová válka-28. 7. 1914 – 11. 11. 1918

-záminka – 28. 6. 1914 atentát na Františka Ferdinanda d’Este – v Sarajevu, organizace Mladá Bosna, Gabrilo Princip

– válka totální, zákopová, blesková

– militarizace ekonomiky, rozvoj vědy a techniky – tanky otravné, leptavé plyny

– válčilo se na několika frontách – východní f., západní f., Kavkazko-mezopotámská f., Syrsko-palestinská f.

– nej. bitvy – 1915 –  u Ypres– poprvé použity otravné plyny

– 1916 – pevnost Verdun, řeka Somma – 1.tanky

– 6. 4. 1917 vstupuje USA do války na straně dohody

– 1918 Rusko podepisuje Breslitevský mír – vystupuje z války

-28. 10. 1918 už neexistuje R-U, vznik ČSR

– 11. 11. 1918 konec války, vítězí Dohodové státy, podepsání  Versailleské soustavy dohod

– mezitím v Rusku r. 1917 proběhla únorová a říjnová revoluce

– 1901 – Nobelova cena – vědu

– k moci se dostává fašismus, komunismus

– poválečnou konjunkturu vystřídala krize 30. Let

– Manifest českých spisovatelů – 1917

– příprava na další válku

– 24.10. 1929 – krach na New Yorské burze

– Německo snaha vytvořit fašistický blok +Itálie, Turecko, Maďarsko, Bulharsko

– 1933 Hitler kancléř

– 2. 9.- 10. 11. 1938 –protižidovský pogrom v Německu

– 1. 9. 1939 – 8. 5. 1945 – Druhá světová válka

 

– umělecké směry : vitalismus, civilismus, expresionismus, futurismus, kubismus, dadaismus, poetismus

– žánry: román, povídka, román-řeka – kombinace objektivního vnějšího popisu se subjektivním prožíváním hrdinů, úzký zaklad, který se postupně rozšiřuje, nabírá postavy, jako když teče řeka, reportážní románzápisky vojáků z front, ich forma, struktur mozaiky, řada emocionálních, vzájemně nesouvisejících zážitků, popisy, dialogy, komentáře, úvahy, retrospektivs

 

– představitelé : H. Barbusse, R. Rolland, Remarque, Zweig

– tzv. ZTRACENÁ GENERACE – spisovatelé, kteří se aktivně podíleli při válce, a nebyli schopni se znovu začlenit do společnosti

– prvky expresionismu

– kritika války, společnosti

– princip zcizení – záměrně udržuje odstup diváka od děje a vede ho k přemýšlení o stereotypech v myšlení a chování soudobé společnosti

– představitelé : E. Hemingway, T. S. Eliot, B. Brecht

 

další druhy umění :

-skladatel Gustav Mahlen

– film – Ejzenštejn, Chaplin

– výtvarné umění – kubismus – Picasso

 

SURREALISMUS

– reakce na změny ve společnosti

– navazují na realismus a naturalismus

– expresionistické zachycení  vnitřní psychologie, charakterizující postavu

– společenská témata – ztvárnění osudů jedinců během velkých společenských převratů

– spjat s filozofií

 

EXPERIMENTÁLNÍ PRÓZA

– Francie, Anglie

– odklon od příběhu a lineárního času

– dlouhá souvětí

– čas, tak jak ho prožívá hrdina ve svém vědomí

– nevědomí – nejhlubší obrazy

 

– představitelé : T. Mann, H. Mann, S. Zweig, M. Proust,  J. Joyce, V. Woolfová, A. de Saint-Exupéry, Fitzgerald, Steinbeck, Dreiser, Galsworthy, Gorkij, Shaw, Bulgakov, Breton, Majakovskij

 

Autor

– 1900 – 1944

– francouzský spisovatel a letec

– ve svých dílech letecké prostředí

– za 2. sv.v. sestřelen nad Středozemním mořem

– otec hrabě Jean de Saint-Exupéry, matka Marie de Fonscolembe

– jezuitská kolej, s bratrem

– již v dětství psal básně a zabýval se vynálezy

– 1916 studoval ve Fribourgu (Švýcarsko) – maturita

– snoubenka Louisa Vilmorinová

– 1921 nastoupil vojenskou službu jako letec

– 1929 byl těžce zraněn

– 1927 velitel stanice Juba na západním pobřeží Afriky

– 1931 se oženil s Consnelou  Suncin de Sandoval, byl jmenován Rytířem čestné legie

– často čelil finančním problémům

– byl také reportérem ve Španělsku

– pokusil se o dálkový let New York – Ohňová Země, ale v Guatemale došlo k havárii

– začátkem 2.sv.v. nastoupil na letiště Toulouse

– 31. 7. 1944 vzlétl z Korsiky k letu nad Francií, ze kterého se již nevrátil

 

dílo: Letec, Kurýr na jih, Noční let, Země lidí, Válečný pilot, Citadela, Moje planeta, Malý princ

 

Inspirace daným literárním dílem

 

3. Literární kritika

 

– moderní světová literatura

– dílo přeloženo do více než 180 jazyků

– prodalo se více než 80 miliónů kopií

– patří mezi 50 nejprodávanějších knih

– filmový muzikál od Lernera Loeweho , 2 opery, animovaný seriál

 

4. Ukázka a její rozbor

Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě, o odjezdu, o cestě. Dovídal jsem se to pozvolna, jak náhodou o něčem přemýšlel. Tak jsem se třetího dne dověděl o dramatě baobabů.[YUN1]

Tentokrát jsem za to vděčil zase beránkovi, neboť malý princ se mě náhle zeptal, jako by se ho zmocnily vážné pochyby:

[YUN2] „Je to pravda, že beránci okusují keře, viď?“[YUN3]

„Ano, okusují.“

„Ach, to jsem rád!“

[YUN4] Nepochopil jsem proč je tak důležité, aby beránci okusovali keře, ale malý princ[YUN5]  dodal:

„Okusují tedy i baobaby?“

Upozornil jsem malého prince, že baobaby nejsou keře, ale stromy veliké jako kostely[YUN6] , a že i kdyby vzal s sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab. Myšlenka na stádo slonů malého prince rozesmála[YUN7] :

„Museli by stát jeden na druhém…“[YUN8]

Ale moudře poznamenal:

„Než baobaby vyrostou, jsou malé.“

„Správně. A proč by měli tvoji beránci okusovat malé baobaby?“

„No to je divná otázka!“ [YUN9] odpověděl, jako by šlo o něco samozřejmého.  A stálo mě to hodně námahy, abych porozuměl tomu problému.

 


 [YUN1]odstavec

 [YUN2]pásmo vypravěče

 [YUN3]přímá řeč

 [YUN4]dialog

 [YUN5]hlavní postava

 [YUN6]přirovnání

 [YUN7]uvozovací věta

 [YUN8]elipsa

 [YUN9]ironie





Další podobné materiály na webu: