Literární pojmy (figury, tropy a literární druhy)

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

 Jméno: Literární pojmy (figury, tropy a literární druhy)

 Přidal(a): Ka

 

 

FIGURY

 • Anaforaopakování slov na začátku verše
 • Epifora – opakování slov na konci verše
 • Epizeuxis – opakovní slov ve větě, verši
 • Epanastrofa – opakování slov na konci a na začátku verše
 • Aliteraceopakování stejných hlásek na začátku sousedních slov či veršů
 • Gradace – stupňování významu
 • Apostrofa – oslovení osob, ale i posvátných bytostí, věcí, abstraktních pojmů
 • Inverzezměněný slovosled

 

LITERÁRNÍ DRUHY

LYRIKA

 • Nemá děj
 • Vyjadřuje pocity, myšlenky, nálady, úvahy, lyrického subjektu
 • Nejčastěji verš-členění do slok-rým
 • Kontrast-protiklad (láska x nenávist)
 • Opakování-motiv se opakuje
 • Variace- motivy se vracejí ve změněné podobě (modré nebe, blankytné nebe)
 • Gradace- stupňování významu(zelená- zelenější)

 

LYRICKÉ ŽÁNRY

 • Novela – střední délka, 1 dějová linie, 1 hl. hrdina, pointa
 • Román – rozsáhlý, mnoho postav, dějů, postavy se vyvíjejí

 

EPIKA

 • Má děj
 • Vypravěč- ich forma, er forma
 • Nejčastěji- věta, do odstavců, kapitol
 • Může být i verš, sloka nebo rým
 • Chronologická- děj podle časové posloupnosti
 • Retrospektivní- na začátku je výsledek a pak se čtenář dozví jak se děj odehrál
 • Rámcová- dílo je z více příběhů, závěrečný motiv- úvodní motiv
 • Paralelní- několik dějových liníí
 • Řetězová- sled jednotlivých příhod spojených s hlavním hrdinou

 

EPICKÉ ŽÁNRY

 • Bajka – zvířata mají lidské vlastnosti
 • Báje (mýtus) – nejstarší představy lidí o vzniku světa, původu člověka
 • Epos – rozsáhlá veršovaná skladba, bohatý děj, hodně dějových linii, obrazná pojmenování
 • Legenda – vyprávění o životě svatých, kteří konají zázraky
 • Pověst – jádro pravdivé, zbytek vymyšlený
 • Pohádka – dobro vítězí nad zlem, nadpřirozené prostředí, magická čísla
 • Povídka – postavy se rozvíjejí, jednoduchý příběh

 

LYRICKO-EPICKÉ ŽÁNRY

 • Baladalyricko-epický žánr s pochmurným dějem a tragickým koncem
 • Romance – veselá, radostná báseň

 

DRAMA

 • Má děj
 • Je určen na jeviště
 • Vystupují zde dramatické postavy- repliky, mohou vést monolog, dialog
 • Scénické poznámky- slouží herci/ režisérovi k upřesnění chování
 • Může být ale i ve verši nebo v próze

 

DRAMATICKÉ ŽÁNRY

 • Tragédiesmutný, tragický děj, konec- smrt hlavního hrdiny
 • Komedieveselá, vtipná, poukazuje na nedostatky ve společnosti, lidské vlastnosti
 • Činohra – vznik 18st. spojuje tragické a komické prvky
 • Muzikál – spojení zpěvu a tance, hlavní postava
 • Melodram – dramatická báseň doprovázená hudbou

 

TROPY (NEPŘÍMÁ OBRAZNÁ POJMENOVÁNÍ)

 • Metafora – přenesené pojmenování na základě vnější podobnosti: bledá tvář luny, les rukou
 • Personifikace: oživení – neživé věci se chovají jako živé: listy tančily ve větru, vítr šeptal, strom pláče
 • Přirovnání: srovnání 2 jevů pomocí spojek jako, jak: oči jako studánky, bílá jako stěna
 • Synekdocha: záměna části za celek : ,,Dobrý den. ´´ řekly veverčí zuby, srdce jsou si blíž
 • Epiteton básnický přívlastek – Konstatns – stálý (zelená tráva) , Ornans – ozdobný – originální přívlastek (sametová tráva, třpitivé slunce)
 • Oximoron – nějaký logický nesoulad, významy slov si odporují (mrtvé milenky cit, živá mrtvola – ve skutečnosti živá mrtvola nemůže být)
 • Alegorie (jinotaj) – zkrytě vyjádřená myšlenka (bajky)
 • Hyperbolanadsázka (tisíckrát vám děkuji)
 • Eufenismus – zjemnění významu (odešel – zemřel)- negativní věc chci říct mírněnji
 • Dysfenismus – negativní / záporné hodnocení (čouhá mu parte z kapsy)
 • Ironieužití slov v opačném významu (oslí uši právě ke koruně sluší)
 • Sarkasmuszesílená ironie