Česká próza v meziválečném období – literární období

 

 Jméno: Česká próza v meziválečném období

 Přidal(a): Tilly

 

 

 

 

Česká próza v meziválečném období

 • republika
  • 1918 – 1938 (29. září Mnichovská dohoda)
  • republika: září 1938 → březen 1939 – protektorát)
  • Prezident TGM → E. Beneš
  • Národnostní složení: Češi, Slováci, Němci (Sudety) → problémy menšin
  • léta: ZLATÝ VĚK
   • po rozpadu R-U nejprůmyslovější země
   • rozvoj hospodářství (Baťa + Baťovy domky, vybudovaná infrastruktura)
  • Rozvoj kultury – divadla, filmografie, školy
  • Volební právo pro ženy
  • * nových politických stran (komunisti)
  • Hospodářská krize
   • 1928 v USA
   • Orientace na export
    • Krize → malá poptávka → krach továren → nezaměstnanost (hlavně Sudety)
   • * radikálních politický stran (Sudetoněmecká strana – fašistická)
   • 1935 TGM abdikuje → Beneš
   • 1938 Mnichovská dohoda
    • Politika APPEASEMENTU (usmiřování)
    • Odevzdání Sudet

 

 

Jaroslav Hašek

1883 – 1923

 • legionářská literatura
 • novinář – psal do Světa zvířat (vymyšlené historky) → poté spisovatel
 • politicky aktivní – zakladatel ironické strany – Strana mírného pokroku v mezích zákona – členové: přátelé z hospody
 • milovník alkoholu, žen (obviněn z bigamie)
 • Sv.v.
  • Vstoupil do RU armády (zamlčel)
  • Bojoval na ruské frontě → zajat
  • Přeběhnul k rusům → stal se levičákem
  • Po návratu do Čech s ruskou ženou , opustil ji, odstěhoval se do Lipnice,† upil se

 

Dílo

 • Styl: povídky → román
 • povídky
 • Trampoty pana Tenkráta

 

 • Jak nám Bolševici zrušili Vánoce

 

 • román

 

 • Osudy dobrého vojáka Švejka
  • Z povídek román
  • 4 díly – nedokončené
  • Karel Vaněk dopsal 4. díl (i 5., 6. – propadák)
  • Ilustrace: Josef Lada
  • HH Švejk podle vojína Strašlibka – natvrdlý, veselý
   • Úředně uznaný blbec, těší se do války
   • Génius, blbost hraje, kritika společnosti
  • SATIRA
   • na nesmyslnost války
   • na legionářskou literaturu – ironizuje ji
  • STYL
   • Nespisovný jazyk
   • Vulgarity
   • Hospodský slang

 

Ladislav Klíma

1878 – 1928

 • expresionismus
 • Vlastní životní filozofie = absolutní odpor proti konvencím
 • Neměl rád rodinu, vadilo mu, že ho znají
 • Vnímal se jako roven Bohu – dělal si, co chtěl (experimenty – hladovka,…)
 • Samotář

 

Dílo

 • Utrpení knížete Sternehocha
  • Inspirace ve snech, halucinacích, životě
  • Manželka Helga – nenávistný vztah, zmlátí ji a zavře do kopky, zemře hladem
  • Zešílí, vidí ducha Helgy, má pocit, že ho pronásleduje → opustí svět reality
  • Děj není hlavní

 

Josef Čapek

1887 – 1945

 • expresionismus
 • malíř, grafik, dramatik, prozaik a autor próz pro děti, žurnalista, výtvarný teoretik a kritik
 • nejdřív psal s bratrem Karlemkrátké prózy
 • studoval v Praze, Paříži
 • Pracoval v Národních listech, pak v Lidových novinách
 • Angažoval se v protifašistickém zápase → byl 1. září1939 zatčen a vězněn v koncentračních táborech
 • v Bergen-Belsenu pravděpodobně na tyfus.

 

Dílo

 • PRÓZY S KARLEM ČAPKEM
  • Zářivé hlubiny a jiné prózy
  • Krakonošova zahrada

 

 • DRAMATA
  • Ze života hmyzu
   • spolupráce s bratrem Karlem
  • PRO DĚTI

 

 • Povídání o pejskovi a kočičce
 • O tlustém pradědečkovi a loupežnících

 

 • STUDIA, ESEJE, FEJETONY:
  • Kulhavý poutník
   • meditativní dialogický esej
  • Psáno do mraků
   • vydáno posmrtně, deníkové zápisy z let 1936 – 39
  • Básně z koncentračního tábora
   • vyšlo posmrtně v roce 1946

 

Karel Čapek

1890 – 1938

 • demokratická
 • žurnalista – Lidové noviny
 • prozaik, dramatik – Vinohradské divadlo (setkání s manželkou O. Scheinpflugovou)
 • překladatel, kritik
 • Doktorát z FFUK
 • Sourozenci Josef (malíř a spisovatel) a Helena
 • Zakladatel: PEN CLUB (celosvětové sdružení spisovatelů)
 • Nominace na NC
 • „Moji milí bratři“ – životopis o bratrech Čapkových (Helena Čapková)

 

Dílo

 • Brání se pokroku, technice, totalitě
 • Podpora demokracie

 

 • PRÓZA
 • Hovory s T. G. Masarykem
  • Demokratické
  • Memoáry
  • Uznával ho
 • Kraktit
  • Román
  • Varování před pokrokem a technikou

 

 • Válka s mloky
  • Román
  • Varování před totalitou

 

 • Továrna na absolutno
 • Hordubal, povětroň, obyčejný život
 • Povídky z jedné a druhé kapsy

 

 • PRO DĚTI
 • Devatero pohádek
 • Dášenka

 

 • DRAMA
 • Věc makropulos
  • Úvahy o věčném životě
 • U.R. – Rossumovi univerzální roboti
  • Varování před technikou
  • Helena přijíždí do Rossumových Univerzálních Robotů (R.U.R.) → chce se něco dozvědět o jejich výrobě → Zjišťuje, že vypadají stejně jako lidé, ale nemají city, necítí bolesta nebojí se smrti → šokovaná → přijela jako zástupkyně Humanistické ligy → a snaží se robotům vnuknout, aby se vzbouřili →nedaří se → všichni muži z vedení R.U.R. se do Heleny zamilují → bere si hlavního ředitele Domina
  • Posun o deset let dopředu → Výrobarobotů se zvýšila natolik, že lidé už nemusejí vůbec pracovat → Ale roboti, jakoby začali myslet na sebe, se bouří → Nakonec obklíčí továrnu R.U.R. a všechny kromě Alquista, který proti nim nepoužil zbraně, zabijí i s lidmi po celém světě.
  • Alquist je jako poslední člověk na zemipro roboty důležitý, protože Helena spálila tajemství jejich výroby → Oni se nijak nemůžou množit a do dvaceti let vyhynou → A. jim musí pomoct, ale je bezmocný → setká se s robotem Primem a robotkou Helenou → ví, že lidstvo má ještě naději protože ti dva se milují, což je rysem povahy většiny lidí.
 • Matka
  • Má cenu bojovat za ideály
  • Matce, která prožívá život plný smutku
   • Její manžel padl v Africe
   • Postupně přichází i o svých pět synů → Ondřej, Jiří, Petr i Kornel umírají a ona na ně vzpomíná
   • Svého posledního a nejmladšího syna Toniho se snaží ochránit, nechce ho pustit do války → Jednoho dne v radiu zaslechne, že jsou zabíjeny i děti → dává Tonimu sama pušku do rukou
  • Bílá nemoc
   • doktor Galén  → žije ve státě v čele s Maršálem → zbrojí k velké válce → objeví se lék na bílou nemoc, která je rozšířená po celém světě → rozhodne se toho využít, aby zajistil celosvětový mír → Všechny státyz obavy před touto nemocí mír uzavřou, až na ten jeho → Maršál chytí nemoc → má dojít ke změně → ALE! → lid, který se na válku těší, Galéna zabije →lék je tak nenávratně ztracen.
   • Bílá nemoc je užita symbolicky, jako rozvrat bílé rasy.
  • CESTOPISY
  • Cesta na sever
  • Anglické listy

 

Eduard Bass

1888 – 1946

 • demokratická
 • Původně Eduard Schmidt
 • Spisovatel, novinář (šéfredaktor LN, během 2. Sv. v – musel propouštět židy, vytýkáno), soudničkář
 • Pseudonymy → úspěch
 • Zpěvák, bavič
  • Zakladatel některých českých kabaretů (Černá kočka, Červená sedma)

 

Dílo

 • Klabzubova jedenáctka
  • Otec má 11 synů – fotbalové družstvo, vyhrávají
  • Zlepšují se, drží při sobě
  • Poukazuje na morálku – sport by měl být pro radost

 

 • Cirkus Humberto
  • 1942
  • 2 HH – otec Antonín Karas a syn Václav Karas
  • Antonín – hudebník a zedník – putuje do Hamburku za prací → práce není → dostává se do cirkusu →zážitky z putování, o lidech v cirkusu
  • Václav v cirkuse vyrůstá →→ stává se ředitelem
  • myšlenka: „z malého Čecha se pracovitostí stane člověk na vrcholu“

 

 • Lidé z Maringotek
  • „cirkusový dekameron“ = spousta malých příběhů

 

Karel Poláček

1892 – 1944/5

 • Novinář, soudničkář, psal fejetony, humorista, scénárista
 • Propuštěn z LN E. Bassem
 • Skupina Pátečníci (Karel Čapek, TGM)
 • Zemřel v koncentračním táboře (nastoupil dobrovolně)

 

Dílo

 • Zobrazení maloměšťáka, lidské „malosti“
 • V dílech satira, sarkasmus, vtipné novotvary
 • Časté pseudonymy (žid)
 • Hovorová čeština

 

 • Muži v ofsajdu
  • Román
  • Humoristické
  • Viktoria Žižkov a Slavia: setkávání fanoušků, co se děje na fotbale
 • Okresní město
  • Románový cyklus
  • Psychologické, vážné

 

 • Bylo nás pět
  • Humoristický román
  • Inspirace v dětství
  • HH Petr Bajza prožívá s kamarády dobrodružství
  • Petr Bajza, Čeněk Jirsák, Antonín Bejval, Eda Kemlík, Pepek Zilvar
  • Hovorový i spisovný jazyk → kontrast
  • Častá přímá řeč
  • myšlenka: zobrazení života lidí na malém městě (dětskýma očima)

 

Vladislav Vančura

1891 – 1942

 • Imaginativní (velká fantazijnost)
 • spisovatel
 • vystudovaný lékař → nenáviděl nemocné lidi
 • vzal si lékařku – operovala za něj, aby je uživila; měl ji rád
 • přítel s Olbrachtem – nabídl mu podepsat MANIFEST SEDMI → vyloučeni ze strany
 • zakladatel DEVĚTSILU
  • spolek literátů
  • levicová až proletářská literatura (dělníci)
  • přechází k poetismu (po nástupu Stalina)
 • Účast v domácím odboji
  • 1942 zatčen gestapem – mučen, nic neprozradil → zastřelen v Kobylisích

 

Dílo

 • Levicový autor, člen komunistické strany
 • Styl: kombinace nespisovné češtiny se spisovnou
 • Archaismy
 • Košaté věty, dlouhá souvětí – spousta myšlenek: sny, vjemy, představivost
 • Jednoduchý děj, krátká díla
 • HH – zvláštní lidé (kouzelník), užívají si života
 • Důraz na vypravěče
 • Komunikace se čtenářem

 

 • Rozmarné léto
  • Novela
  • Optimistické
  • HH plavčík Antonín Důra (Krokovy Vary) → kamarád farář Roch a major Hugo → léto 3 lidí → stereotyp naruší kouzelník Arnoštek s pomocnicí → po odjezdu vše ve starých kolejích
  • Kritika maloměšťáctví
  • Ukázka klidné životní pohody

 

 • Markéta Lazarová
  • Román
  • Ve středověku (NE HISTORICKÝ román – nevíme kdy a kde)
  • Markéta – dcera lapky → 2 rody: Lazarů a Kozlíků (syn Mikoláš) → Mikoláš unese Markétu → znásilní ji → Markéta se do něj zamiluje
  • Sledujeme osudy
  • Tragické: všichni zemřou, jen Markéta ne
  • Důraz na krajinu, přírodu

 

 • Obrazy z dějin národa Českého
  • Mělo být kolektivními dějinami

 

 • Kubula Kuba Kubikula

 

Ivan Olbracht

1882 – 1952

 • levicová (sympatizace se socialisty, komunisty)
 • Původně Kamil Zeman
 • Otec Antal Stašek – ovlivnil jeho tvorbu
 • Spisovatel, novinář (Dělnické listy, Právo lidu, Rudé právo)
 • Nejprve sociální demokrat
  • Po vzniku KSČ členem – zde radikálně chtějí Lenina a připojení k Rusku
  • Aktivně propagoval
  • Radikální myšlenky se mu nelíbí
 • MANIFEST SEDMI
  • Reakce na radikalizaci
  • Chtějí návrat KSČ do starých kolejí, ne radikální
  • Olbracht (autor) S.K. Neumann, Jaroslav Seifert → všichni vyloučeni z KSČ
 • Ve 30. letech se stěhuje do Podkarpatské Rusi – inspirace
 • Aktivní partyzán ve 2. Sv. v.

 

Dílo

 • 3 TVŮRČÍ OBDOBÍ

 

 • OBDOBÍ
  • Antihrdina – zlý muž, jeho linie
 • Žalář nejtemnější
  • HH bývalý policejní komisař Mach (antihrdina) → kvůli zranění oslepl → nemá práci, je doma, myslí si, že nemůže za své zranění → tyranizuje okolí → vše se má točit kolem něj → nesnesitelný, vědomě zlý, terorizuje ženu (podezřívá ji z něvěry)
  • Otevřený konec
  • Psychologie postav
   • Lidé se mu snaží pomoct, litují ho → pak ho nenávidí
   • Zlý na ostatní
  • Psychlogocký podtext
  • Předmluva + epilog = připomíná divadelní hru

 

 • OBDOBÍ
  • Nejvíce levicové
  • Experimenty s formou, i dokumentární
 • Anna Proletářka
  • Návod pro mladé dívky, jak se stát komunistkou
  • HH: vesničanka Anna → potká staršího muže – komunistu → časem se z Anny také stane komunistka

 

 • OBDOBÍ
  • Inspirace v Podkarpatské Rusi (lidé, divoká příroda)
  • Židovské motivy (maminka židovka)
 • Nikola Šuhaj Loupežník
  • Román
  • HH bývalý voják – nechce válčit – vrací se za milou Eržikou do Koločavy
  • Bohatým bere, chudým dává
  • Policisté ho zastřelí (kradl)
  • Popis přírody, Podkarpatské Rusi, Nikola – reálná postava
  • realita X fikce → Nikola nosí květinu od čarodějnice – chrání ho
  • baladický příběh (děj. Spád, pohádkové postavy, smutný konec, poučení)
 • Golet v údolí
  • Soubor 3 povídek
  • Golet (z židovství) = vesnička
  • Židovská tématika, tragické
   • O SMUTNÝCH OČÍCH HANY GARADŽIČOVÉ
    • Hana židovka → nešťastně se zamiluje do muže přeběhlíka, který se nechal pokřtít = !! hřích
    • Zůstává židovkou, vezmou se → vyhoštěna z vesnice, o vše přichází
    • psychika postav – H. „psychicky umírá“ → popisuje, jak se s tím vyrovnává → odchází s manželem
    • Otec ji miluje – společností donucen ji zavrhnout
   • ZÁZRAK S JULČOU
   • UDÁLOST U MIKVE
    • Mikve = rituální lázeň (pro očišťování židů)

 

KATOLICKÝ PROUD

 • Náboženské motivy – inspirace v Bibli, víra v Boha
 • Přírodní motivy
 • Návrat do baroka – inspirace, prostředí
 • Literární konzervatismus, odsuzují experimenty
 • Jakub Deml, Jaroslav Durych
  • Podporovali protižidovské akce
  • Odsuzovali Karla Čapka (psali mu ošklivé L dopisy)

 

PSYCHLOGICKÝ PROUD

 • perla české literatury
 • psychologické propracovanost postav – dramatické momenty
 • inspirace ruskými autory
 • inspirace Kafkou
 • Jaroslav Havlíček, Jarmila Glazarová, Egon Hostovský

 

Jaroslav Havlíček

1896 – 1943

 • psychlogická
 • dobrovolně bojoval v 1. Sv. v. (v Rusku, v Itálii)
 • vystudoval ČVUT → úředník v bance
 • celé dny pracoval a psal – zemřel na celkové vyčerpání
 • ovlivnil spiritisty
 • oblast maloměsta – narodil se v Jilemnici → ztráta soukromí, stereotyp, odsuzování

 

Dílo

 • tragické lidské osudy
 • dokončil 4 romány, povídky, pohádky¨

 

 • Petrolejové lampy
  • Motiv bodu, ke kterému směřujeme
  • Vydavatel změnil název na Vyprahlé touhy → pak zpět
  • Plánoval trilogii – nestihl
  • Naturalistické rysy
  • 3 části
  • HH Štěpka nežije plnohodnotný manželský život, dcera bohatého mistra a selky, žije na maloměstě, přel 19./20. století → nemůže se vdát, vezme si bratrance Pavla Malinu, byl důstojníkem v RU armádě → Š. se přivdá na statek → zjistí, že má Pavel zadlužený statek a syfilis →krize manželství →Pavel má příznaky nemoci a nepracuje
  • Sledujeme proměnu Štěpky z holky na selku s problémy
  • Pavel se dostane do blázince a zemře

 

 • Neviditelný
  • Román
  • O bohaté rodině, která se postupně rozpadá
  • Ukázka, co se vztahy udělají peníze

 

 • Helimadoe
  • Román
  • Příběh 5 sester (Helena, Lidmila, Marie, Dora, Ema)
  • O jejich životě, jsou ovládány otcem

 

Jarmila Glazarová

1921 – 1977

 • Politicky aktivní hlavně po 2 sv. v. – komunistka, po roce 48 velvyslankyně v Moskvě
 • léta – politické procesy (MH)
  • Glazarová podporovala popravu MH (články, pamflety v komun. novinách)
 • Nejlepší romány 30. a 40. léta (před a během války)

 

Dílo

 • Hrdinky
  • Emocionálně silné ženy
  • V tragických okamžicích, rozhodující chvíle
  • Láska mezi mladými dívkami a o hodně staršími muži (měla o 29 let staršího muže)
  • Inspirace rodným Slezskem
  • PSYCHOLOGICKÉ ROMÁNY

 

 • Roky v kruhu
  • Autobiografické (v dětství osiřela, dospívání, láska k manželovi)

 

 • Vlčí jáma
  • Psychologický román
  • Sirotek Jana – ujme se jí teta Klára → Klára má mladšího přítele Roberta → dospívající Jana se do něj zamiluje a on do ní → zůstává Kláře věrný →Robert brzy umírá na srdeční chorobu (puklé srdce), do roka umírá i Klára → Jana se nakonec vdá za lékaře Roberta a Kláry
  • Nenaplněné touhy, nevyřčené city

 

 • Advent
  • Františka je nešťastně vdaná, manžel má milenku, zabije dítě
  • je emocionálně silná