Česká literatura ve 20. století, 1900 – 1968 (4. ročník SŠ) – literatura

 

 Jméno: Česká literatura ve 20. století, 1900 – 1968

 Přidal(a): Luca

 

 

 

 

Jaroslav Hašek

  • Byl satirik,proslul svým bohémským životem, 1915 odvezen do rakouské armády, dezertace k ruské armádě – na ruské frontě nastoupil do legií. Kvůli zdraví odešel z Prahy do Lipnice ( kde diktoval knihu o Švejkovi)
  • Satira proti rakouské monarchii a měšťanské společnosti
  • Pohrdá konvencemi(dohodou),byrokracií,církví,politickými stranami
  • Hašek nebyl veselým člověkem,spíše vážný a smutný

 

DÍLA : Humoresky,povídky – Trampoty pana Tenkráta,Můj obchod se psy

Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

 

Karel Čapek

  • Překladatel,spisovatel,dramatik a žurnalista,fotograf
  • pocházel z Malých Svaňovic u Turnova, otec byl venkovský lékař ( měl na něj veliký vliv), citlivý po matce, vztah k jazyku u něj pěstovala babička
  • Studoval gymnázium v Hradci Králové, filozofii na UK v Praze, v Berlíně a Paříži
  • Byl režisérem Divadla na Vinohradech
  • Bratři vystupovali ve znamení kritiky, psali do Uměleckého měsíčníku a Lidových novin (fejetony a sloupky)
  • manželka byla herečka Olga Scheinpflugová
  • sestra Helena – spisovatelka,bratr Josef
  • navrhován na Nobelovu cenu za literaturu
  • Knižní prvotiny Karla vznikaly ve spolupráci s bratrem Josefem
  • blízký přítel T.G.Masaryk ( setkání tzv. Pátečníci),vystupoval proti fašismu
  • zemřel na zápal plic,trpěl Bechtěrevovou nemocí

 

DÍLA : 1.Období

 Zářivé hlubiny a jiné prózy

Krakonošova zahrada

  • charakteristická ironie,parodie,vtipné nálady a touha po lásce jako základ lidského života

 Boží muka – první samostatná kniha,pesimistická,autor hledá odpověď na otázky smyslu života,svobody člověka

Trapné povídky – podobné jako Boží muka,vznikly za 1.světové války

Francouzská poezie dové doby,Pásma – překlad tvorby moderních francouzských básníků

Loupežník – lyrická komedie,oslava mládí i loučení se s ním

 

DÍLA : 2.Období

RUR – satiricko kritické drama,tímto (hra ve které jde o konflikt mezi lidmi a roboty), varuje před zneužitím techniky, pragmatismus, získal světovou popularitu

Ze života hmyzu – satiricko dramatická alegorie,psána s Josefem

Věc Makropulos – morálně epické drama o dlouhověkosti

  • Cestopisné fejetony

Italské Listy (obdiv k Etruskům)

Anglické Listy (k demokracii)

Výlet do Španěl, Obrazy z Holandska, Cesta na Sever

 

DÍLA : 3.Období

Dášenka čili život štěněte – láska k fotografování a zvířatům

Devatero pohádek – tradiční pohádky s prvky reálného soudobého světa

 

DÍLA : 4.Období

Hordubal, Povětroň, Obyčejný život – neotická trilogie, otázka poznatelnosti druhého člověka,na každou skutečnost lze nahlížet z mnoha pohledů ( vliv pragmatismu)

 

DÍLA : 5.Období

Jak se co dělá – výbor z novinářské tvorby

Bílá nemoc, Matka – protifašistická dramata

První parta – román o solidaritě a přátelství

Válka s mloky – protiválečný román

Hovory s T.G.Masarykem

  • Období charakterizuje tlak politických událostí, Masarykova abdikace, Beneš prezidentem,Mnichov, odmítnutí emigrace,zklamání zradou západních demokracií, nechuť žít
  • Ve svých dílech vytvářel postavy často zjednodušené,odpsychologizované,váhu přesouval na děj
  • Oblíbená forma – hromadění synonym
  • Jeho tvorbu ovlivňovala žurnalistika ( časté používání souřadnosti,hovorového jazyka,plynulosti mluvy)

 

NÁZORY

  • humanista – příklon k obyčejnému člověku a jeho jedinečnosti,prosazuje lidskost a přirozenost
  • příznivec noetiky – nauka o poznání
  • filosofie pragmatismu

 

STYL

  • přirozený styl vypravování
  • srozumitelnost,hovorovost
  • svěžest,humor,bohatý a vybroušený jazyk

 

Karel Poláček

  • Prozaik,žurnalista, humorista židovského původu
  • Byl soudničkář a fejetonista Lidových novin
  • scházel se s pátečníky
  • Zemřel v Osvětimi
  • psal humoristické prózy ( maloměsto)

 

DÍLA :

Dům na předměstí – maloměšťanství,zvyky a život „malého českého člověka“

Okresní město, Hrdinové táhnou do boje, Podzemní město, Vyprodáno

DÍLA pro děti :

Edudant a Francimor

Bylo nás pět – více příběhů,psána v ich formě,příběh o partě kluků,odehrává se ve městě,nepřímá kritika,děti napodobují dospělé

 

Vladislav Vančura

  • Prozaik, dramatik a režisér
  • Prezentoval avantgardu 20.let
  • Narodil se v Háji ve Slezsku. Jeho otec se dlouhou dobu nemohl uplatnit, a tak se často stěhovali
  • původní povolání lékař
  • imagitativní proud ( básnická próza),blízko k poetismu
  • próza je lyricky laděná,vysvětlení pocitů na úkoru děje
  • ve 30.letech více dějovosti

DÍLA :

Amazonský proud

Dlouhý,široký a bystrozraký

Pole orná a válečná – obraz války,chaosu, postavou zlý blázen zemědělský dělník František Řeka,který se dopustil loupeže a vraždy.

Kubula a Kuba Kubikula – pohádková knížka pro děti

Obrazy z dějin národa českého – dvoudílné výjevy z naší historie,nedokončeno

Rozmarné léto –  archaismy ( řka,dívaje se,dozpívav,děl),novela,zastaralý,knižní výrazy,přechodníky

Markéta Lazarová

DÍLA : drama

Alchymista – drama rudolfínské Prahy řešící otázku národního charakteru a vztahu poezie a vědy

Jezero Ukereve – oslava vědecké práce a odsouzení kolonialismu

 

Karel Havlíček Borovský

  • Satirik,překladatel a zakladatel české politické novinařiny
  • Pocházel z obce Borová u Přibyslavi
  • navštěvoval kněžský seminář v Praze
  • redaktorem Poslední čech,česká včela,národní noviny,šotek,slovan

 

DÍLA :

Obrazy z rus

Tyrolské elegie – popisuje zatčení v německém brodu a jeho cesty přes zimní Alpy

Epigramy – pět oddílů ( církvi,králi,vlasti,múzám,světu)

 

Česká meziválečná poezie

Proletářská poezie

  • inspirace marxistickou filosofií a ruskou revolucí (zlepšit životní podmínky)
  • touha po harmonii,lidské družnosti a spravedlivém společenském řádu
  • námětem dělníci,práce,boj za lepší svět
  • agitační funkce : měla poukazovat na sociální problémy a přesvědčovat o nutnosti nápravy
  • představitelé se sdružovali v Devětsilu (spolek umělců)
  • hlavním představitelem Jiří Wolker ( Host do domu, sbírka – Těžká hodina)
  • další autoři jedna z etap : Seifert , J.Hora , K.Biebl

 

Poetismus

  • ryze český avantgardní směrlet 20.století
  • další umělecký program Devětsilu : ve vedení K.Teige
  • apolitický směr ( radostné básně,jako lidský život)
  • vyznačuje se optimismem, radostí z obyčejných věcí,hravostí,fantazií, hra s jazykem, rýmy
  • využívá asociativní metody (na základě něčeho si představíme něco jiného)
  • inspirace technickým pokrokem,velkoměstem,exotikou a cestováním, lidová zábava
  • v textech je zrušena interpunkce
  • představitelé : Nezval , J.Seifert , K.Biebl

 

Surrealismus

  • vzniká ve Francii ve 20.letech
  • zakladatel André Breton , návaznost na dada : společný znak nedůvěra k logice
  • inspirace Freudovou psychoanalýzou ( pudy,podvědomí,sny)
  • snaha osvobodit fantazii, popřít logiku v procesu tvorby
  • základní metodou psaní psychický automatismus : záznam proudu vědomí bez rozumové kontroly ( volné asociace,práce se sny)
  • odhalit vnitřní vedomí a podvědomé procesy

 

Jiří Wolker

  • básník a prozaik, členem Devětsilu
  • trpěl tuberkulózou, na kterou předčasně zemřel
  • Epitaf (náhrobní kámen) – zemřel mlád dvacet čtyři let
  • Psal sociální balady
  • Raná tvorba – b.sbírka: Host do domu
  • Chlapecké vidění světa, prosté zážitky, vztah k lidem a věcem, pokora, naivita, srdce – víra ve všemocnost lásky
  • Jazyk: Jednoduchý, zdrobněliny, personifikace
  • Druhá etapa tvorby: Těžká hodina – sbírka sociálních balad
    • Znaky – mizí idylický pohled na svět, symbol rukou, práce, boj, proletářská poezie

 

Vítězslav Nezval

  • významný český básník
  • vůdčí osobnost avantgardy
  • dramatik a překladatel
  • narozen v roce 1900 v Biskoupkách u Moravského Krumlova
  • po studiích se živí téměř výhradně psaním
  • byl předním členem Devětsilu: spolutvůrcem poetismu
  • zakladatel Skupiny surrealistů v ČSR (1934) před válkou skupinu rozpouští
  • po válce 1948 se angažuje v KSČ: vliv na tvorbu, síla politicky angažovaná
  • zemřel v Praze roku 1958

Tvorba

  • poetismus léta (pantomima – abeceda), surrealismus (žena v množném čísle), vlastenecká (lyrika – osobní dojmy, Matka Naděje), politicky angažovaná 50. léta (báseň Stalin)
  • Drama: Mano lesco (vznik v době okupace)
  • v době komunismu: socialistický realismus

 

Jaroslav Seifert

ŽIVOT

  • významný český básník, publicista a překladatel
  • nositel Nobelovy ceny za literaturu
  • narozen v dělnické rodině
  • studia opustil, začal se živit jako novinář
  • jeden ze zakladatelů Devětsilu
  • cestoval ( Francie,Itálie)
  • v roce 1929 vyloučen z komunistické strany( nesouhlasil s Gotwaldovým vedením)
  • v době komunismu oponentem totalitní politiky
  • léta odmlka způsobená těžkou chorobou
  • v 70.letech téměř zákaz publikovat( tvorba nebyla v souladu s ideologií státu) – vydává v samizdatu(sám si vydávat) v exilu
  • zemřel v Praze 1986

 

TVORBA

  • psal od 20. do 80. let
  1. léta
  • proletářská poezie (Město v slzách)
  • Poetismus (Na vlnách TSF)
  1. léta
  • intimní lyrika – motivy milostné, vzpomínky na dětství, mládí, melancholie (Jablko z klína, Ruce Venušiny)
  • aktuální vlastenecká lyrika – reakce na Mnichov (Zhasněte světla)

Období okupace

  • lyrika inspirovaná národními symboly (Vějíř Boženy Němcové, Světlem oděná)
  1. léta
  • osobní lyrika (maminka)
  • šel malíř chudě do světa – texty ke kresbám Mikoláše Aleše
  • píseň o Viktorce
  1. a 70. léta
  • intimní lyrika – změna poetiky, nepravidelný verš, prozaizace,

Maminka

  • nejvýznamnější postavou autorova matka
  • čerpá ze vzpomínek na dětství
  • v básních se odráží láska a úcta k mamince
  • zachycuje atmosféru harmonie a bezpečí
  • vnímání světa očima dítěte – vztah k věcem, přání a touhy
  • melodické, zpěvné verše, množství různorodých jazykových prostředků
  • sbírka byla v 50. letech oficiálně vydaná

 

K vrcholům české válečné poezie : Vladimír Holan, Fr. Halas,Fr.Hrubín a Zahradníček

Básně můžeme přiřadit do spirituálního proudu

 

České drama 1.polovina 20.století

Obecná charakteristika

  • pronikání nových uměleckých směrů
  • vzrostl význam režie
  • dvě hlavní pražské scény : „kamenná“ divadla ( Národní divadlo a Městské divadlo na Vinohradech, režiséři K.H. Hilar a J.Kvapil),tradiční repertoár
  • předpoklady současných zahraničních autorů
  • nové směry v domácí tvorbě : impresionismus,symbolismus,psychologické drama,expresionismus
  • nadále se uplatňuje realismus,opera
  • kombinace hereckého umění a hodba
  • Fráňa Šráměk, bratři Čapkové, Vančura

 

Neoficiální scény

  • Lidové divadlo : šantány,později kabarety
  • Avantgardní divadla : Osvobozené divadlo, Divadlo D34
  • po roce 1918 zánik německých divadel
  • vzdik divadel v mnoha městech
  • Malá soukromá divadla : Divadlo Vlasty Buriana
  • Loutkové divadlo v Plzni Josef Skupa
  • demokracie,svoboda

 

Osvobozené divadlo

  • Avantgardní scéna, vzníká v roce 1926
  • Zakladatelé režiséři Honzl a J.Frejka ( humorné vytváření)
  • Inspirace dadaismem,poetismem,velkoměstskou zábavou
  • Mezníkem je rok 1927 : přichází klaunská dvojice Jiří Voskovec a Jan Werich
  • Od roku 1929 spolupráce s Jaroslavem Ježkem : textař,hudebník a autor populárních písní

 

Osvobozené divadlo – repertoár

  • autorské divadlo
  • inteligentní,přitom srozumitelný humor založený na hře se slovy
  • součastní her forbíny (předscény,dialogy před oponou s diváky na aktuální společenské téma)
  • Repertoár ve 20.letech : klauniáda,nevázaný humor,parodie společenských nešvarů

tzv. Revue ( hry s volnou dějovou osnovou (střídali se různé scénky,taneční vystoupení …)

Vest pocket revue ( první inscenace)

další např. Smoking revue, Fata morgána

  • Repertoár ve 30.letech :
  • Politická satira jako reakce na aktuální společenskou situaci
  • hry varují před nebezpečím nacismu,dále útok na diktaturu,výsměch pasivitě,strachu a opatrnictví,obhajuja demokracie,parodizující prvky

 

  • pevná dějová kompozice
  • často historické kulidy ( forma alegorie)

HRY : Sever proti jihu, Caesar, Osel a stín, Balada z hadrů, Rub a líc, Nebe na zemi, Kat a blázen

 

  • v roce 1938 bylo divadlo uzavřeno
  • W+V+J emigrovali do USA – tam hráli a spolupracovali s rozhlasem ( protinacistické pořady pro české vysílaní)
  • po válce W+V návrat . Neúspěšný pokus o obnovení divadla – hra Divotvorný hrnec
  • po roce 1948 Voskovec znovu emigruje a Osvobozené divadlo zcela zaniká
  • na tradici O.divadla později navazuje dvojice Suchý a Šlitr z pražského divadla Semafor

 

Zjistit …

  • Co dalšího kromě divadelních her vytvořila dvojice W+V ?

=> natočili filmy

  • Jací herci hráli v Os.divadle ?

=> Jindřich Placha,F. Dilipovský

  • Proč divadlo dostalo název Osvobozené?

=> osvobodí se ve svém projevu

  • Proč se z emigrace nevrátil J.Ježek?

=> zemřel

  • Kde sídlilo OD?

=>besední ulice a vaníčková ulice

  • jak vznikly forbíny?

=>improvizace na nějaké téma

  • co znamená odnětí koncese?

=>

 

Jan Werich

  • za války žil v USA
  • poválce se vrací do republiky,kdy zůstává i po komunistickém převratu
  • hrál v ředě filmů
  • působil v divadle ABC,kde byl i ve funkci ředitele
  • hereckým partnerem se mu stal M.Horníček
  • literárně tvořil : nejvýznamější hniha pohádek FIMFÁRUM

 

Osel a stín

  • drama, satirická komedie OD
  • děj se odehrává ve smyšleném antickém městě
  • zápleka se odvíjí od sporu,komu patří oslův stín ( postavy Skočdopolis a Nejezchlebos)
  • hlavním tématem je kritika diktátorství,fašismu a fanatismu
  • dalšími terči výsměchu : soudy,korupce,promiskuita,hloupost
  • parodováni nejvyšší státníci a diktátorři včetně Hitlera

 

Divadlo D34

Divadlo D34 – Divadlo E. F. Buriana

E. F. Burian (1904 – 1959)
Autor, herec, dramatik, režisér. Vztah k divadlu měl už od mládí.
Byl členem Děvětsilu, Osvobozeného divadla a divadla Dada. V roce 1927 zakládá hudebně recitační soubor voiceband, který měl obrovský úspěch. Pracoval s tímto souborem jako s hudebním tělesem. Obrovský úspěch měl především v Itálii. Od roku 1929 působil v Brně a okamžitě pozvedl brněnské divadlo na vysokou úroveň.

V roce 1933 zakládá divadlo D34 ( číslovka znamenala vždy konec sezóny] Bylo to divadlo politicky angažované. V roce 1941 bylo zavřeno a Burian
skončil v koncentračním táboře. V roce 1946 divadlo pokračuje v činnosti.

Program D-34:

– adaptace děl klasiků – Shakespeare, Moliere
– dramatizace prózy – Haškův Švejk, Dykův Krysař
– dramatizace poezie – Máchův Máj
– hry současníků – Nezval

D-34 bylo divadlo režisérské.
Divadlo po roce 1945
Období 1945 – 1956

Další podobné materiály na webu:

    Prohledali jsme rozbory knih, slohovky, životopisy a všechnu další literaturu, ale nic jsme nenašli :-(.