Česká literatura ve 20. století, 1900 – 1968 (4. ročník SŠ) – literatura

 

 Jméno: Česká literatura ve 20. století, 1900 – 1968

 Přidal(a): Luca

 

 

 

 

Jaroslav Hašek

 • Byl satirik,proslul svým bohémským životem, 1915 odvezen do rakouské armády, dezertace k ruské armádě – na ruské frontě nastoupil do legií. Kvůli zdraví odešel z Prahy do Lipnice ( kde diktoval knihu o Švejkovi)
 • Satira proti rakouské monarchii a měšťanské společnosti
 • Pohrdá konvencemi(dohodou),byrokracií,církví,politickými stranami
 • Hašek nebyl veselým člověkem,spíše vážný a smutný

 

DÍLA : Humoresky,povídky – Trampoty pana Tenkráta,Můj obchod se psy

Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

 

Karel Čapek

 • Překladatel,spisovatel,dramatik a žurnalista,fotograf
 • pocházel z Malých Svaňovic u Turnova, otec byl venkovský lékař ( měl na něj veliký vliv), citlivý po matce, vztah k jazyku u něj pěstovala babička
 • Studoval gymnázium v Hradci Králové, filozofii na UK v Praze, v Berlíně a Paříži
 • Byl režisérem Divadla na Vinohradech
 • Bratři vystupovali ve znamení kritiky, psali do Uměleckého měsíčníku a Lidových novin (fejetony a sloupky)
 • manželka byla herečka Olga Scheinpflugová
 • sestra Helena – spisovatelka,bratr Josef
 • navrhován na Nobelovu cenu za literaturu
 • Knižní prvotiny Karla vznikaly ve spolupráci s bratrem Josefem
 • blízký přítel T.G.Masaryk ( setkání tzv. Pátečníci),vystupoval proti fašismu
 • zemřel na zápal plic,trpěl Bechtěrevovou nemocí

 

DÍLA : 1.Období

 Zářivé hlubiny a jiné prózy

Krakonošova zahrada

 • charakteristická ironie,parodie,vtipné nálady a touha po lásce jako základ lidského života

 Boží muka – první samostatná kniha,pesimistická,autor hledá odpověď na otázky smyslu života,svobody člověka

Trapné povídky – podobné jako Boží muka,vznikly za 1.světové války

Francouzská poezie dové doby,Pásma – překlad tvorby moderních francouzských básníků

Loupežník – lyrická komedie,oslava mládí i loučení se s ním

 

DÍLA : 2.Období

RUR – satiricko kritické drama,tímto (hra ve které jde o konflikt mezi lidmi a roboty), varuje před zneužitím techniky, pragmatismus, získal světovou popularitu

Ze života hmyzu – satiricko dramatická alegorie,psána s Josefem

Věc Makropulos – morálně epické drama o dlouhověkosti

 • Cestopisné fejetony

Italské Listy (obdiv k Etruskům)

Anglické Listy (k demokracii)

Výlet do Španěl, Obrazy z Holandska, Cesta na Sever

 

DÍLA : 3.Období

Dášenka čili život štěněte – láska k fotografování a zvířatům

Devatero pohádek – tradiční pohádky s prvky reálného soudobého světa

 

DÍLA : 4.Období

Hordubal, Povětroň, Obyčejný život – neotická trilogie, otázka poznatelnosti druhého člověka,na každou skutečnost lze nahlížet z mnoha pohledů ( vliv pragmatismu)

 

DÍLA : 5.Období

Jak se co dělá – výbor z novinářské tvorby

Bílá nemoc, Matka – protifašistická dramata

První partaromán o solidaritě a přátelství

Válka s mloky – protiválečný román

Hovory s T.G.Masarykem

 • Období charakterizuje tlak politických událostí, Masarykova abdikace, Beneš prezidentem,Mnichov, odmítnutí emigrace,zklamání zradou západních demokracií, nechuť žít
 • Ve svých dílech vytvářel postavy často zjednodušené,odpsychologizované,váhu přesouval na děj
 • Oblíbená forma – hromadění synonym
 • Jeho tvorbu ovlivňovala žurnalistika ( časté používání souřadnosti,hovorového jazyka,plynulosti mluvy)

 

NÁZORY

 • humanista – příklon k obyčejnému člověku a jeho jedinečnosti,prosazuje lidskost a přirozenost
 • příznivec noetiky – nauka o poznání
 • filosofie pragmatismu

 

STYL

 • přirozený styl vypravování
 • srozumitelnost,hovorovost
 • svěžest,humor,bohatý a vybroušený jazyk

 

Karel Poláček

 • Prozaik,žurnalista, humorista židovského původu
 • Byl soudničkář a fejetonista Lidových novin
 • scházel se s pátečníky
 • Zemřel v Osvětimi
 • psal humoristické prózy ( maloměsto)

 

DÍLA :

Dům na předměstí – maloměšťanství,zvyky a život „malého českého člověka“

Okresní město, Hrdinové táhnou do boje, Podzemní město, Vyprodáno

DÍLA pro děti :

Edudant a Francimor

Bylo nás pět – více příběhů,psána v ich formě,příběh o partě kluků,odehrává se ve městě,nepřímá kritika,děti napodobují dospělé

 

Vladislav Vančura

 • Prozaik, dramatik a režisér
 • Prezentoval avantgardu 20.let
 • Narodil se v Háji ve Slezsku. Jeho otec se dlouhou dobu nemohl uplatnit, a tak se často stěhovali
 • původní povolání lékař
 • imagitativní proud ( básnická próza),blízko k poetismu
 • próza je lyricky laděná,vysvětlení pocitů na úkoru děje
 • ve 30.letech více dějovosti

DÍLA :

Amazonský proud

Dlouhý,široký a bystrozraký

Pole orná a válečná – obraz války,chaosu, postavou zlý blázen zemědělský dělník František Řeka,který se dopustil loupeže a vraždy.

Kubula a Kuba Kubikula – pohádková knížka pro děti

Obrazy z dějin národa českého – dvoudílné výjevy z naší historie,nedokončeno

Rozmarné léto –  archaismy ( řka,dívaje se,dozpívav,děl),novela,zastaralý,knižní výrazy,přechodníky

Markéta Lazarová

DÍLA : drama

Alchymista – drama rudolfínské Prahy řešící otázku národního charakteru a vztahu poezie a vědy

Jezero Ukereve – oslava vědecké práce a odsouzení kolonialismu

 

Karel Havlíček Borovský

 • Satirik,překladatel a zakladatel české politické novinařiny
 • Pocházel z obce Borová u Přibyslavi
 • navštěvoval kněžský seminář v Praze
 • redaktorem Poslední čech,česká včela,národní noviny,šotek,slovan

 

DÍLA :

Obrazy z rus

Tyrolské elegie – popisuje zatčení v německém brodu a jeho cesty přes zimní Alpy

Epigramy – pět oddílů ( církvi,králi,vlasti,múzám,světu)

 

Česká meziválečná poezie

Proletářská poezie

 • inspirace marxistickou filosofií a ruskou revolucí (zlepšit životní podmínky)
 • touha po harmonii,lidské družnosti a spravedlivém společenském řádu
 • námětem dělníci,práce,boj za lepší svět
 • agitační funkce : měla poukazovat na sociální problémy a přesvědčovat o nutnosti nápravy
 • představitelé se sdružovali v Devětsilu (spolek umělců)
 • hlavním představitelem Jiří Wolker ( Host do domu, sbírka – Těžká hodina)
 • další autoři jedna z etap : Seifert , J.Hora , K.Biebl

 

Poetismus

 • ryze český avantgardní směrlet 20.století
 • další umělecký program Devětsilu : ve vedení K.Teige
 • apolitický směr ( radostné básně,jako lidský život)
 • vyznačuje se optimismem, radostí z obyčejných věcí,hravostí,fantazií, hra s jazykem, rýmy
 • využívá asociativní metody (na základě něčeho si představíme něco jiného)
 • inspirace technickým pokrokem,velkoměstem,exotikou a cestováním, lidová zábava
 • v textech je zrušena interpunkce
 • představitelé : Nezval , J.Seifert , K.Biebl

 

Surrealismus

 • vzniká ve Francii ve 20.letech
 • zakladatel André Breton , návaznost na dada : společný znak nedůvěra k logice
 • inspirace Freudovou psychoanalýzou ( pudy,podvědomí,sny)
 • snaha osvobodit fantazii, popřít logiku v procesu tvorby
 • základní metodou psaní psychický automatismus : záznam proudu vědomí bez rozumové kontroly ( volné asociace,práce se sny)
 • odhalit vnitřní vedomí a podvědomé procesy

 

Jiří Wolker

 • básník a prozaik, členem Devětsilu
 • trpěl tuberkulózou, na kterou předčasně zemřel
 • Epitaf (náhrobní kámen) – zemřel mlád dvacet čtyři let
 • Psal sociální balady
 • Raná tvorba – b.sbírka: Host do domu
 • Chlapecké vidění světa, prosté zážitky, vztah k lidem a věcem, pokora, naivita, srdce – víra ve všemocnost lásky
 • Jazyk: Jednoduchý, zdrobněliny, personifikace
 • Druhá etapa tvorby: Těžká hodina – sbírka sociálních balad
  • Znaky – mizí idylický pohled na svět, symbol rukou, práce, boj, proletářská poezie

 

Vítězslav Nezval

 • významný český básník
 • vůdčí osobnost avantgardy
 • dramatik a překladatel
 • narozen v roce 1900 v Biskoupkách u Moravského Krumlova
 • po studiích se živí téměř výhradně psaním
 • byl předním členem Devětsilu: spolutvůrcem poetismu
 • zakladatel Skupiny surrealistů v ČSR (1934) před válkou skupinu rozpouští
 • po válce 1948 se angažuje v KSČ: vliv na tvorbu, síla politicky angažovaná
 • zemřel v Praze roku 1958

Tvorba

 • poetismus léta (pantomima – abeceda), surrealismus (žena v množném čísle), vlastenecká (lyrika – osobní dojmy, Matka Naděje), politicky angažovaná 50. léta (báseň Stalin)
 • Drama: Mano lesco (vznik v době okupace)
 • v době komunismu: socialistický realismus

 

Jaroslav Seifert

ŽIVOT

 • významný český básník, publicista a překladatel
 • nositel Nobelovy ceny za literaturu
 • narozen v dělnické rodině
 • studia opustil, začal se živit jako novinář
 • jeden ze zakladatelů Devětsilu
 • cestoval ( Francie,Itálie)
 • v roce 1929 vyloučen z komunistické strany( nesouhlasil s Gotwaldovým vedením)
 • v době komunismu oponentem totalitní politiky
 • léta odmlka způsobená těžkou chorobou
 • v 70.letech téměř zákaz publikovat( tvorba nebyla v souladu s ideologií státu) – vydává v samizdatu(sám si vydávat) v exilu
 • zemřel v Praze 1986

 

TVORBA

 • psal od 20. do 80. let
 1. léta
 • proletářská poezie (Město v slzách)
 • Poetismus (Na vlnách TSF)
 1. léta
 • intimní lyrika – motivy milostné, vzpomínky na dětství, mládí, melancholie (Jablko z klína, Ruce Venušiny)
 • aktuální vlastenecká lyrika – reakce na Mnichov (Zhasněte světla)

Období okupace

 • lyrika inspirovaná národními symboly (Vějíř Boženy Němcové, Světlem oděná)
 1. léta
 • osobní lyrika (maminka)
 • šel malíř chudě do světa – texty ke kresbám Mikoláše Aleše
 • píseň o Viktorce
 1. a 70. léta
 • intimní lyrika – změna poetiky, nepravidelný verš, prozaizace,

Maminka

 • nejvýznamnější postavou autorova matka
 • čerpá ze vzpomínek na dětství
 • v básních se odráží láska a úcta k mamince
 • zachycuje atmosféru harmonie a bezpečí
 • vnímání světa očima dítěte – vztah k věcem, přání a touhy
 • melodické, zpěvné verše, množství různorodých jazykových prostředků
 • sbírka byla v 50. letech oficiálně vydaná

 

K vrcholům české válečné poezie : Vladimír Holan, Fr. Halas,Fr.Hrubín a Zahradníček

Básně můžeme přiřadit do spirituálního proudu

 

České drama 1.polovina 20.století

Obecná charakteristika

 • pronikání nových uměleckých směrů
 • vzrostl význam režie
 • dvě hlavní pražské scény : „kamenná“ divadla ( Národní divadlo a Městské divadlo na Vinohradech, režiséři K.H. Hilar a J.Kvapil),tradiční repertoár
 • předpoklady současných zahraničních autorů
 • nové směry v domácí tvorbě : impresionismus,symbolismus,psychologické drama,expresionismus
 • nadále se uplatňuje realismus,opera
 • kombinace hereckého umění a hodba
 • Fráňa Šráměk, bratři Čapkové, Vančura

 

Neoficiální scény

 • Lidové divadlo : šantány,později kabarety
 • Avantgardní divadla : Osvobozené divadlo, Divadlo D34
 • po roce 1918 zánik německých divadel
 • vzdik divadel v mnoha městech
 • Malá soukromá divadla : Divadlo Vlasty Buriana
 • Loutkové divadlo v Plzni Josef Skupa
 • demokracie,svoboda

 

Osvobozené divadlo

 • Avantgardní scéna, vzníká v roce 1926
 • Zakladatelé režiséři Honzl a J.Frejka ( humorné vytváření)
 • Inspirace dadaismem,poetismem,velkoměstskou zábavou
 • Mezníkem je rok 1927 : přichází klaunská dvojice Jiří Voskovec a Jan Werich
 • Od roku 1929 spolupráce s Jaroslavem Ježkem : textař,hudebník a autor populárních písní

 

Osvobozené divadlo – repertoár

 • autorské divadlo
 • inteligentní,přitom srozumitelný humor založený na hře se slovy
 • součastní her forbíny (předscény,dialogy před oponou s diváky na aktuální společenské téma)
 • Repertoár ve 20.letech : klauniáda,nevázaný humor,parodie společenských nešvarů

tzv. Revue ( hry s volnou dějovou osnovou (střídali se různé scénky,taneční vystoupení …)

Vest pocket revue ( první inscenace)

další např. Smoking revue, Fata morgána

 • Repertoár ve 30.letech :
 • Politická satira jako reakce na aktuální společenskou situaci
 • hry varují před nebezpečím nacismu,dále útok na diktaturu,výsměch pasivitě,strachu a opatrnictví,obhajuja demokracie,parodizující prvky

 

 • pevná dějová kompozice
 • často historické kulidy ( forma alegorie)

HRY : Sever proti jihu, Caesar, Osel a stín, Balada z hadrů, Rub a líc, Nebe na zemi, Kat a blázen

 

 • v roce 1938 bylo divadlo uzavřeno
 • W+V+J emigrovali do USA – tam hráli a spolupracovali s rozhlasem ( protinacistické pořady pro české vysílaní)
 • po válce W+V návrat . Neúspěšný pokus o obnovení divadla – hra Divotvorný hrnec
 • po roce 1948 Voskovec znovu emigruje a Osvobozené divadlo zcela zaniká
 • na tradici O.divadla později navazuje dvojice Suchý a Šlitr z pražského divadla Semafor

 

Zjistit …

 • Co dalšího kromě divadelních her vytvořila dvojice W+V ?

=> natočili filmy

 • Jací herci hráli v Os.divadle ?

=> Jindřich Placha,F. Dilipovský

 • Proč divadlo dostalo název Osvobozené?

=> osvobodí se ve svém projevu

 • Proč se z emigrace nevrátil J.Ježek?

=> zemřel

 • Kde sídlilo OD?

=>besední ulice a vaníčková ulice

 • jak vznikly forbíny?

=>improvizace na nějaké téma

 • co znamená odnětí koncese?

=>

 

Jan Werich

 • za války žil v USA
 • poválce se vrací do republiky,kdy zůstává i po komunistickém převratu
 • hrál v ředě filmů
 • působil v divadle ABC,kde byl i ve funkci ředitele
 • hereckým partnerem se mu stal M.Horníček
 • literárně tvořil : nejvýznamější hniha pohádek FIMFÁRUM

 

Osel a stín

 • drama, satirická komedie OD
 • děj se odehrává ve smyšleném antickém městě
 • zápleka se odvíjí od sporu,komu patří oslův stín ( postavy Skočdopolis a Nejezchlebos)
 • hlavním tématem je kritika diktátorství,fašismu a fanatismu
 • dalšími terči výsměchu : soudy,korupce,promiskuita,hloupost
 • parodováni nejvyšší státníci a diktátorři včetně Hitlera

 

Divadlo D34

Divadlo D34 – Divadlo E. F. Buriana

E. F. Burian (1904 – 1959)
Autor, herec, dramatik, režisér. Vztah k divadlu měl už od mládí.
Byl členem Děvětsilu, Osvobozeného divadla a divadla Dada. V roce 1927 zakládá hudebně recitační soubor voiceband, který měl obrovský úspěch. Pracoval s tímto souborem jako s hudebním tělesem. Obrovský úspěch měl především v Itálii. Od roku 1929 působil v Brně a okamžitě pozvedl brněnské divadlo na vysokou úroveň.

V roce 1933 zakládá divadlo D34 ( číslovka znamenala vždy konec sezóny] Bylo to divadlo politicky angažované. V roce 1941 bylo zavřeno a Burian
skončil v koncentračním táboře. V roce 1946 divadlo pokračuje v činnosti.

Program D-34:

– adaptace děl klasiků – Shakespeare, Moliere
– dramatizace prózy – Haškův Švejk, Dykův Krysař
– dramatizace poezie – Máchův Máj
– hry současníků – Nezval

D-34 bylo divadlo režisérské.
Divadlo po roce 1945
Období 1945 – 1956