Literární směry a epochy (podrobný přehled)

 

 Jméno: Literární směry

 Přidal(a): 132

 

LITERÁRNÍ SMĚRY

 

RENESANCE A HUMANISMUS (14.-17. stol):

Znaky: návrat k antické kultuře, poznání člověka a pozemského života, vynález knihtisku (Johannes Gutenberg), pocit sebevědomí jednotlivce, rozvoj literatury.

 

Autoři:

 • Itálie:
  • Dante Alighieri – Božská komedie
  • Francesco Petrarca – Sonety Lauře
  • Giovanni Boccaccio – Dekameron
 • Francie:
  • Francois Villon – Malý testament, Velký testament
  • Pierre de Ronsard – Milostné poezie
 • Španělsko:
  • Lope de Vega – Ovčí pramen
  • Miguel de Cervantes y Saavedra – Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha
 • Anglie:
  • Geoffrey Chaucer – Canenburské povídky
  • William Shakespeare – Julius Caesar, Zkrocení zlé ženy, Hamlet, Romeo a Julie
 • Česko:
  • Jan Blahoslav – Filipika proti misomusům
  • Bible kralická, Trojanská kronika

 

BAROKO (2. pol. 16. století – 80. léta 18. stol):

Znaky:

 • období třicetileté války – vzrůstá síla katolické církve, upřednostňuje se víra před rozumem, lidé věří v nadpozemský život

 

Autoři:

 • Anglie:
  • John Milton – Ztracený ráj
 • Španělsko:
  • Torquato Tasso – Osvobozený Jeruzalém
 • Německo:
  • Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen – Dobrodružný Simplicius, Simplicissmus
 • Česko:
  • Bedřich Bridel – Stůl Páně
  • Bohuslav Balbín – Epitome rerum Bohem
  • Adam Václav Michna z Otradovic
  • Jan Ámos Komenský – O poezii české, Poklady jazyka českého, Didactica magna

 

KLASICISMUS (2. pol. 17. století – 18. stol.):

Znaky: jednoduché principy a pevný řád, rozumová kázeň, krása je v pravdě a obrazu přírody, kolébkou klasicismu je Francie, antické vzory.

 

Autoři:

Francie:

 • Pierre Corneille – Cid
 • Moliére – Lakomec, Tartuffe, Don Juan, Zdravý nemocný
 • Jean Racine – Faidra
 • Jean de La Fontaine – 12 knih bajek

Itálie:

 • Carlo Goldoni – Poprask na laguně, Mirandolina

Rusko:

 • Ivan A. Krylov – Ponaučení dcerkám

Německo:

 • Friedrich Schiller – Óda na radost

 

OSVÍCENSTVÍ (18. stol.):

Znaky: navazuje na renesanci, důvěra v osvícený život, spisovatelé byli zároveň vědci, historiky, publicisty, víra v pokrok, rozum, kritika církve

 

Autoři:

 • Francie:
  • Francois Voltaire – Candide
  • Charles de Montesquieu – Perské listy
  • Denis Diderot – Jeptiška
 • Anglie:
  • Daniel Defoe – Robinson Crusoe
  • Jonathan Swift – Gulliverovy cesty
 • Prusko:
  • Immanuel Kant – Antropologie

 

PREROMANTISMUS (od pol. 18. st):

Znaky: přechod mezi klasicismem a romantismem, důraz na cit, odmítnutí konvencí, návrat k přírodě, vzor venkova, prostosti

 

Autoři:

 • Francie:
  • Jean-Jacques Rousseau – Nová Heloisa, Emil
  • Antoine Francois Prevost – Manon Lescaut
 • Německo: (literární hnutí Sturm und Drang – bouře a vzdor)
  • Johann Gottfried Herder – Pojednání o původu řeči, Lidové písně
  • Johann W. Goethe – Faust, Utrpení mladého Werthera
  • Friedrich Schiller – Loupežníci
 • Rusko:
  • Ivan A. Krylov – Bajky
 • Česko:
  • Jan Kollár – Slávy dcera
  • L. Čelakovský
  • Josef Jungmann

 

NÁRODNÍ OBROZENÍ (70. léta 18.st – 50. léta 19.st.):

Znaky: vytváří se novodobý český národ, rozvoj kapitalistických vztahů, zájem o český jazyk, rozvoj divadla

 

Autoři:

Fáze obranná:

 • Josef Dobrovský – Podrobná mluvnice češtiny
 • Martin Pelcl – Nová kronika česká
 • Václav Klicpera – Divotvorný klobouk

Fáze ofenzivní:

 • Josef Jungmann – Slovník česko-německý, Slovesnost, Oldřich a Božena
 • František Palacký – Dějiny národu českému

Vyvrcholení národního obrození:

 • K. Tyl – Fidlovačka (aneb žádný hněv a žádná rvačka)
 • J. Erben – Kytice
 • V. Frič – Paměti
 • H. Borovský – Obrazy z Rus
 • Němcová – V zámku a v podzámčí

 

ROMANTISMUS (1. pol. 19. stol):

Znaky: důraz na cit a fantazii, rozpor mezi představou a skutečností, hrdina většinou výjimečný (vyděděnec, rozervanec, loupežník, bojovník za svobodu,…)

 

Autoři:

 • Německo:
  • bratři Grimmové – německé lidové povídky
  • Heinrich Heine – Kniha písní
 • Anglie:
  • George G. Byron – Childe Haroldova pouť, Korzár, Don Juan
  • Percy B. Shelley – Odpoutaný Prometheus
  • Walter Scott – Ivanhoe
  • Brontëová – Na větrné hůrce
  • Victor Hugo – Chrám Matky Boží v Paříži
  • Stendhal – Červený a černý
 • Itálie:
  • Leopardi – Zpěvy
 • USA:
 • Rusko:
  • Alexandr S. Puškin – Evžen Oněgin
  • J. Lermontov – Démon
 • Česko:
  • Karel H. Mácha – Máj, Cikáni, Marinka, Křivoklád

 

REALISMUS a NATURALISMUS (2. pol. 19. stol.)

 • Znaky realismu: pravdivý obraz skutečnosti, hrdina a děj se vyvíjí, kritika nedostatků ve společnosti, hovorová řeč, nářečí, archaismy
 • Znaky naturalismu: směr blízký realismu, vychází z teorií o silné přírodní stránce člověka, o tzv. determinismu, tedy vlivu dědičnosti a prostředí, popírá se lidská vůle, výchova a svoboda, hrdinové z nejnižších vrstev

 

Autoři:

 • Francie:
  • Honoré de Balzac – Lidská komedie, Otec Goriot, Lesk a bída kurtizán (realista)
  • Gustave Flaubert – Paní Bovaryová (realista naturalista + romantista)
  • Guy de Maupassant – Kulička (realista naturalista)
  • Emile Zola – Tereza Raquinová (naturalista)
 • Anglie:
  • Charles Dickens – Oliver Twist, Kronika Pickwickova klubu (realista)
  • Thomas Hardy – Neblahý Juda (naturalista)
 • Rusko:
  • Nikolaj V. Gogol – Revizor (romantista + realista)
  • S. Turgeněv – Otcové a děti (kritický realista)
  • Lev N. Tolstoj – Vojna a mír (realista)
  • Fjodor M. Dostojevskij – Zločin a trest (realista)
 • Polsko:
  • Sienkiewicz – Křižáci
 • Dánsko:
  • Hans Ch. Andersen – Pohádky
 • USA:
  • Mark Twain – Dobrodružství Toma Sawyera (realista)

 

ČESKÁ LIT. 2. POLOVINY 19. STOLETÍ:

Znaky: volné zacházení s žánry a využití kontrastních prvků

 

Májovci:

 • Jan Neruda – Hřbitovní kvítí, Povídky Malostranské
 • Vítězslav Hálek – Večerní písně
 • Karolína Světlá – Hubička, Frantina
 • Jakub Arbes – Štrajchpudlíci

Ruchovci:

 • Svatopluk Čech – Výlety pana Broučka
 • Eliška Krásnohorská – Z máje žití
 • Josef V. Sládek – Jiskry na moři

Lumírovci:

 

Realismus v české próze a dramatu 80.-90.let 19. stol.

 • Alois Jirásek – Staré pověsti české
 • Karel V. Rais – Výminkáři
 • Ladislav Stroupežnický – Naši furianti
 • Mrštíkové – Maryša

 

LITERÁRNÍ MODERNA (konec 19. stol – začátek 20. stol.):

 • Impresionismus:
  • posílení lyričnosti a hudebnosti verše, intimní a přírodní poezie, náznaky, popisování emocí a nálad
 • Dekadence (úpadek):
  • pocity marnosti, nudy, prázdnoty, zklamání a beznaděje jednotlivce
 • Symbolismus:
  • rozvoj básnické obraznosti a důraz na hudebnost, což vedlo k nesrozumitelnosti a nepochopitelnosti jejich náznaků, básník se snaží hlavně zapůsobit na úkor pochopení

 

Autoři

 • Francie:
  • Paul Verlaine – Moudrost (prokletý básník, symbolista)
  • Charles Baudelaire – Květy zla (prokletý básník, symbolista)
  • Arthur Rimbaud – Iluminace (prokletý básník, dekadent a symbolista)
 • Anglie:
 • Česko:
  • Antonín Sova – Zlomená duše, Ivův román (symbolista, impresionista)
  • Karel Hlaváček – Pozdě k ránu (symbolista, dekadent)
  • Otakar Březina – Tajemné dálky, Ruce (symbolista)
 • Protispolečenští buřiči:
  • Petr Bezruč – Slezské písně
  • Viktor Dyk – Krysař
  • K. Neumann – Rudé zpěvy
  • Fráňa Šrámek – Života bído
  • Gellner – Radosti života
  • Karel Toman – Pohádky krve

 

LITERATURA 1. POL. 20. STOLETÍ

 • Vitalismus:
  • vyprovokovaný skončením války, oslavuje život s jeho základními krásami, smyslové opojení, citové prožití prosté existence
 • Expresionismus:
  • nejsilnější v Německu, soustředění na citové stavy, projevy lidské psychiky, které vyplývají z nejistoty člověka v chaotickém světě, díla plná zoufalství, bolesti
 • Dadaismus:
  • autoři žádali zrušení literárních konvencí, prosazovali návrat spontánnosti, která vedla k naivitě a jistému primitivismu, hlavními principy náhoda, rozbití tradic a norem, mystifikace
 • Surrealismus:
  • přepis podvědomí, což nutí čtenáře si představit stav spisovatele, básně se nerýmují, tvorba založena na podvědomí, snech – teoreticky podloženo učením S. Freuda, K. Biebla
 • Kubismus:
  • není rozhodující význam ani melodičnost ale obraz, důraz byl kladen na dynamiku a fantasii, hlavní znak volná asociace představ
 • Ztracená generace:
  • spisovatelé zažili 1. světovou válku a ve svých dílech zobrazovali její skutečnost, vyjadřují pocity vojáků po návratu z války (duševně zmrzačeni a problém se zařazením do společnosti), stavění hrdinů do nebezpečných situací, kde prokazují svůj charakter
 • Existencialismus:
  • středem úvah je člověk jako individuum odloučený od společnosti a bez vazeb, existence brána jako úkol, autoři neměli jednotné názory, některé myšlenky si protiřečí, jiné vzájemně vylučují
 • Proletářská poezie:
  • inspirace dělníky, proletariátem, snaha vystihnout bídný  život, chudobu, snaha poukázat na sociální nespravedlnosti a nalézat revoluční řešení, přesvědčení, že po revoluci bude lépe
 • Poetismus:
  • inspirován dadaismem, volnou asociací, chápán jako hravý životní styl, opojený světem, novým viděním, chutí tvořit nový svět, časté motivy – exotika, cestování, lidové zábavy, cirkus, hudba, snaha prolnout život s uměním, rozvoj koláže

 

Autoři:

 • Francie:
  • Guillaume Apollinaire – Alkoholy, Kaligramy (kubista)
 • Anglie:
  • James Joyce – Odysseus (surrealista)
 • Německo:
  • M. Remarque – Na západní frontě klid (ztracená generace)
 • Pražská německá lit.:
 • USA:
  • Ernest Hemingway – Stařec a moře (ztracená generace)
 • Česko 20. stol.:
 • Česko 1. pol. 20. stol.:

 

LITERATURA 2. POL. 20. STOLETÍ

Znaky:

odraz války, angažovaná próza, vědeckofantastická literatura

 

Autoři:

Česko: