Smrt v Benátkách – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Smrt v Benátkách

Autor: Thomas Mann

Přidal(a): Maja

 

 

Thomas Mann

 • Německý spisovatel a esejista, představitel německého realismu, byl v roce 1929 oceněn Nobelovou cenou za literaturu. Narodil se do patricijské obchodní hansovní rodiny. Otec byl obchodníkem s obilím, matka Julie da Silva Bruhn_s poloviční Brazilkou.
 • Po otcově smrti se rodina přestěhovala do Mnichova, kde Thomas Mann žil až do roku 1933.
  Thomas Mann byl volontérem pojišťovací společnosti, redaktorem časopisu Simplicissimus, věnoval se žurnalistice, navštěvoval přednášky na vysoké škole.
 • V letech 1895-1898 žil Thomas Mann se svým bratrem Heinrichem Mannem v Itálii. V roce 1905 se oženil s dcerou vzdělaného židovského obchodníka Katiou Pringsheimovou, s níž měl 6 dětí.V době 1. světové války se v eseji Úvahy nepolitického člověka dostal do rozporů s bratrem Heinrichem, když válku neodmítl. Později své stanovisko považoval za chybné.
 • Již od počátku 30. let 20. století Thomas Mann sledoval hrozící nástup nacismu. Ve své řeči Apel na rozum pronesené v Berlíně v říjnu 1930 varoval před možnou hrozbou. V roce 1933 opustil se ženou Německo a uchýlil se do exilu ve Švýcarsku.V roce 1936 získal i se svojí ženou československé občanství, o dva roky později odjeli do USA, kde získali americké občanství až v roce 1944.
 • Po 2. světové válce se Thomas Mann vrátil do Evropy a žil ve Švýcarsku. Při pobytu v nizozemských lázních v Nordwijku Mann onemocněl arteriosklerózou. Po návratu do Curychu zemřel ve věku 80 let.

 

Smrt v Benátkách

 • Poprvé vyšla v roce 1912. Je to nejznámější novela německého spisovatele T. Manna. Přeložil ji Vratislav Slezák a vyšla v nakladatelství Mladá fronta v roce 2011.

Význam

 • Význam této knihy je literárně-historický, slouží jako klíčové dílo modernistické literatury, ale i obsahový, protože přes své stáří obsahuje stále aktuální myšlenky.

Období:

 • Tuto novelu bych zařadila na počátek modernistické literatury roku 1912.

Prostředí:

 • Děj se odehrává na třech místech- začíná v Německu, poté se hlavní hrdina přesouvá do Chorvatska a skončí svou pouť i život v Benátkách.

 

Děj:

Hlavním hrdinou příběhu je stárnoucí spisovatel Gustav von Aschenbach z Mnichova, který je doslova otrokem své práce, protože ve svém osamělém životě nemá nic jiného, na čem by lpěl. Je sice všeobecně považován za génia, ale jen on sám ví, že jeho díla jsou vydřena každodenní pečlivě naplánovanou prací. Mohlo by se zdát, že má vše, co je zapotřebí ke spokojenému životu – tvůrčí práci, slávu i uznání, ale on neustále pochybuje o skutečných kvalitách svého díla. Nakonec se rozhodne, že by mu všednost běžných dnů i jeho psychické problémy pomohlo změnit cestování.

Na jednom z dalmátskýchostrovů však vydrží jen několik týdnů, protože i zde nachází stejně povrchní společnost, jakou opustil v Německu. Nakonec odcestuje do Benátek, které ho již kdysi učarovaly svým romantickým prostředím. V hotelu, kde se ubytuje, žije rovněž jedna polská rodina. Jejich čtrnáctiletý syn Tadzio (Tadeáš) okouzlí Aschenbacha svojí fyzickou dokonalostí a krásou, a probudí v něm pečlivě ukrývané homosexuální tendence. Aschenbach přirovnává chlapce k dokonalým antickým řeckým sochám a ve svých nevyřčených milostných vyznáních jej nazývá Hyacintem, Erosem a Narcisem. Snaží se být neustále v jeho blízkosti a sleduje ho. Toto čistě platonické milostné vzplanutí se rozvine do erotického jiskření, kdy si Aschenbach a chlapec celé týdny vyměňují pohledy, avšak nikdy se ani jeden z nich neodváží toho druhého oslovit. Především Aschenbach má strach z výsměchu společnosti a nechce proto své city prozradit veřejně. Tadzio je pro Aschenbacha také velkou inspirací, pod vlivem chlapce vytvoří spisovatel svou nejlepší práci. V Benátkách však vládne nepříznivé počasí a hnilobné výpary z laguny způsobují Aschenbachovi nepříjemné zdravotní potíže, a tak, ač nerad, hodlá město opustit. Ale když je nešťastnou náhodou jeho kufr poslán na jiný parník, je vlastně Aschenbach rád, že nemusí odjeta rozhodne se v Benátkách na své zavazadlo počkat.Uvědomí si, že k Tadziovi chová ty nejhlubší city a že ho opravdu vášnivě miluje.

Ve stejnou dobu vypukne v Benátkách epidemie cholery, kterou zpočátku úřady zatajují, aby nepřišly o turisty. Přes mnohá varování, kterých se ohledně smrtelného nebezpečí Aschenbachovi ze všech stran dostává, není Aschenbach schopen Benátky opustit, protože se nedokáže odpoutat od Tadzia. Dokonce chce varovat polskou rodinu, ale nakonec to neudělá, protože má strach s nimi promluvit. Nakonec se ovšem k odjezdu rozhodne polská rodina. Aschenbach se zhroutí a vinou zákeřné choroby umírá v lehátku na pláži s pohledem upřeným na Tadzia.

 

Charakteristika postav:

 • Gustav von Aschenbach-velmi známý a uznávaný spisovatel, spíše usedlý, pečlivý, inteligentní a vždy přesný a dochvilný, stane se z něj člověk, který se mu dokonce dříve hnusil (který má vrstvu líčidel, paruku, nechává si obarvit vlasy a nosí pestré oblečení)
 • Tadzio-čtrnáctiletý polský chlapec, o vlastnostech toho příliš nevíme, hlavní roli hraje jeho vzhled, kterým dokáže Aschenbacha okouzlit

 

Jazyk a kompozice:

 • Smrt v Benátkách je krátká novela psaná v er-formě. Autor používá chronologickou kompozici. Samotný děj je pro čtenáře vcelku přehledný. Text je členěn do kapitol. Velice častá dlouhá souvětí (viz charakteristika Tadzia). Autor zároveň velmi pečlivě popisuje prostředí i jednotlivé postavy. Používá spisovný jazyk, přímou řeč jen minimálně.

 

Hl. myšlenka:

 • Spisovatel byl velmi úspěšný, ale žil svým duchovním životem a zapomněl, co to je opravdový život. Opravdovému životu se ale nedokázal ubránit, podlehl hlubokému citu, což mu způsobilo smrt.

Další podobné materiály na webu: