Česká próza 1. poloviny 20. století

literatura

 

Jméno: Česká próza 1. poloviny 20. století

Zařazení: Literární období

Přidal(a): bara.bara.bara

 

Česká próza 1. poloviny 20. století

 • doznívá tradiční realismus (A. Jirásek, K.V. Rais..), naturalismus (K. M. Čapek-Chod)
 • výrazné rozdělení autorů v oblasti názorů i témat
 • píší se povídky, reportáže, lyrická próza, utopická poezie

 

Rozdělení:

 

OBRAZY VÁLKY

 • otřesné zážitky z války

 

Jaroslav Hašek (1883 – 1923)

 • pobýval v Lipnici nad Sázavou
 • žil bohémským životem (měl odpor ke společnosti, církvi, konvencím)
 • byl vojákem rakouské armády, ale vstoupil do Rudé armády
 • jeho otec se upil k smrti a on nakonec také
 • založil stranu – Strana mírného pokroku v mezích zákona
 • Díla
  • Osudy dobrého vojáka Švejka za světové válkytetralogie
   • humoristický román – satira na rakouský militarismus, ironický obraz války
   • Švejk – prostomyslný naivní hlupák, nebo rafinovaný moudrý blázen a chytrák
   • groteskní nadsázka – Švejkovo detailní plnění absurdních rozkazů, rozklad armády zevnitř
  • Dobrý voják Švejk v zajetí – zkušenosti s Ruskem
  • Velitel města Bulgumy – zachycuje bolševickou revoluci

 

EXPRESIONISMUS

 • obraz Výkřik – E. Munch
 • podstatou je strach a zoufalství, rozklad hodnot, úzkosti, absurdita světa (duševní poruchy)

 

Richard Weiner (1884-1937)

 • experimentoval s jazykem
 • Škleb – povídkový soubor; nihilismus a nejistota; úvahy o zodpovědnosti člověka

 

Ladislav Klíma (1878-1928)

 • velký filozof (obdiv. Friedricha Nietzsche a Arthura Schoppenhauera)
 • v mládí byl vyhozen ze školy; žil z peněz svého otce a později z peněz svých obdivovatelů
 • byl alkoholik a většinu svých děl zničil
 • Utrpení knížete Sternenhocha – filozofická reflexe o smrti a nesmrtelnosti

 

HUMORISTICKÁ PRÓZA

Zdeněk Jirotka

 • Saturnin – napsal ho v koupelně, protože byla bez oken a mohl tam svítit
  • inspirace Jerome Klapka Jerome; Saturnin je sluha

 

Jaroslav Žák

 • Študáci a kantoři
 • Cesta do hlubin študákovy duše

 

DEMOKRATICKÝ, HUMANISTICKÝ PROUD

Karel Čapek (1890-1938)

 • spisovatel, novinář, překladatel, amatérský fotograf
 • žena Olga Scheinpflugová – jako svatební dar dostali sídlo ve Staré Huti na Příbramsku (odehrála se zde spousta osudových momentů)
 • psal fejetony v lidových novinách a v roce 1924 začíná působit v časopise Přítomnost
 • 1925 založil PEN Club v Československu
 • byl hostitelem skupiny Pátečníci – umělci, herci, malíři, novináři (Masaryk, Peroutka, Langer, Bass, Poláček, Vančura, Šrámek) -> slavné rozhovory s T.G.M. od Čapka
 • byl stíhán nacisty; Mnichovská dohoda ho velmi zasáhla a také obsazení Malých Svatoňovic
 • prosince 1938 umírá na chřipku
 • noetický skepticismus – nikdy nemůžeme poznat úplnou pravdu a měli bychom dát prostor různým názorům (HLEDÁNÍ PRAVDY JE VÍC NEŽ PRAVDA SAMOTNÁ)
 • hodně spolupracoval se svým bratrem Josefem
 • 7x nominován na Nobelovu cenu
 • Čapkovy cestopisy – nádherný a bohatý jazyk; básnické vidění a specifické vnímání světa (Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španělska…)
 • píše často lyricky, vyskytují se debatní prvky, časté jsou také náčrty a kresbičky
 • prolíná se historická a aktuální line; často srovnává více zemí
 • Obrázky Holandska
  • soubor fejetonů s kreseb
  • velmi detailně popisuje přírodu, umění, lidi a jejich životy
 • Relativismus – zpochybnění objektivního poznání skutečnosti
 • Pragmatismus – kritérium -> užitek pro společnost
 • Humanismus – co je dobré pro člověka
 • Dramata:
  • Ze života hmyzu – společně s bratrem Josefem
   • zmenšenina lidského světa – vlastnosti ukázány na lidech (mravenci – bojovní, chrobáci – hamižní, slimáci – neteční…) -> kritika lidí
  • R.U.R. – utopická hra o umělých lidech schopných nahradit člověka
   • vzpoura robotů-> zánik lidstva
  • Věc Makropukos – hl. postava Emilia Marty – téma dlouhověkosti a života bez hranic
   • život je krásný právě proto, že je tak krátký
  • Bílá nemoc – hl. postava Doktor Galén – konflikt doktora a držitelů moci
  • Matka (1938)
  • Adam stvořitel (1927)
 • Detektivky:
  • Povídky z jedné a druhé kapsy (1929)
 • Tvorba pro děti:
  • Dášenka čili život štěněte
  • Devatero pohádek
 • Próza:
  • Boží muka – motiv šlépěje – osamocené lidské stopy ve sněhové závěji
  • Továrna na absolutno – varování před zneužití velkých idejí proti lidem
  • Válka s mloky – antiutopie – autor kriticky nahlíží na současný svět – noetická trilogie
  • Hordubal
   • tragédie podkarpatského horala (nevěra jeho ženy -> milenec ho zabije)
   • na vše jsou 3 pohledy – od Hordubal, četníků a světců
  • Povětroň
  • Obyčejný život
  • Krakatit – každý je zodpovědný za své chování
  • Trapné povídky (1927)
  • Hovory s TGM

Josef Čapek (1887-1945)

 • malíř, grafik, ilustrátor, lit. kritik; expresionismus + kubismus, prozaik
 • Díla
  • Povídání o pejskovi a kočičce; novinář (Národní listy – byl vyhozen)
  • Kulhavý poutník – filozofické dílo -> setkání s Duší a Osobou
  • Stín kapradiny – o klucích, kteří jsou přistiženi pro pytlačení – zastřelí toho, kdo je chytne a utíkají – stává se z toho psychický hon na ně
  • Básně z koncentračního tábora

 

Eduard Bass (1888-1946)

 • textař, zpěvák, recitátor v kabaretu U Bílé labutě; prozaik
 • psal sloupky v lidových novinách a tzv. rozhlásky (shrnutí událostí uplynulého týdne)
 • Díla
  • Klapzubova jedenáctka – fotbalové mužstvo z 11 synů českého chalupníka -> etika sportu
  • Cirkus Humberto román z cirkusového prostředí -> snaha o poukázání na úspěch a schopnosti českého člověka; umění poradit si (cirkusák – Václav Karas)

 

Karel Poláček (1892-1945)

 • *Rychnov nad kněžnou; židovský původ
 • psal fejetony pro lidové noviny (Kvůli židovství propuštěn)
 • Díla
  • Muži v ofsajdu – humoristický román z prostředí fotbalových fanoušků
  • Židovské anekdoty – sbírka židovského humoru
  • Edudant a Francimor – pohádka
  • Okresní město – románová pentalogie (5. díl se nenašel) – maloměstský život se všemi nešvary; Rychnov nad Kněžnou – i přes válku se zvyky lidí nemění
  • Bylo nás pět – ví, že jde to Terezína a přesto zvládne napsat pozitivní dílo
   • úsměvná próza – maloměstský svět očima dětí
   • spisovná čeština x hovorová nespisovná čeština x dialekt – spojky, dlouhá souvětí

 

IMAGINATIVNÍ PROUD

 • představivost, asociace, básnický jazyk, obraznost, vícevýznamovost
 • nechávali se inspirovat avantgardou, levicoví autoři

 

Vladislav Vančura (1891-1942)

 • *Háje ve Slezsku
 • psal do časopisů kmen, Červen a Host
 • povoláním byl lékař, avšak dlouho jim nebyl; 1. předseda Devětsilu, navštěvoval i pátečníky
 • v květnu 1942 byl zatčen a popraven za heydrichiády
 • psal archaicky a knižně; originální větná stavba blízká k humani. češtině – sloveso na konci věty
 • Díla
  • Pekař Jan Marhoul – baladický román o člověku, který by se obětoval pro všechny a nakonec končí sám v zapomnění
  • Rozmarné léto – novelistická humoreska ve znamení poetismu
   • letní idylka městečka a příjezd kouzelníka Arnoštka s krásnou Annou – poetismus
  • Obrazy z dějin národa českého – nedokončené dílo
   • záměr zpracovat významné okamžiky z českých dějin -> povzbuzení
  • Kuba a Kubi Kubikula – pohádka pro děti
  • Markéta Lazarová – vrcholný román
   • baladický román z dob loupežného středověku (tragické prvky); dva loupeživé rody proti sobě bojují – Lazaři a Kozlíci – zakázaná láska- Markétka – hodná a zbožná dívka, Lazar – otec Markéty – drsný a surový, Mikoláš – miluje Markétu a mají spolu dítě
   • požívá poetismus (inspirace v lidové zábavě)
  • Pole orná a válečná – výsměch prázdnému hrdinství ve válce; monumentální zesměšnění válečných hrdinů

 

Ivan Olbracht (1882-1951)

 • *Semily, vlastním jménem Kamil Zeman
 • velmi ovlivněn komunistickými myšlenkami – levicová politika; stal se poslancem po válce
 • O zlých samotářích – povídka o 3 lidech, bezdomovcích, kočovnících – pocit svobody
 • Díla
  • Žalář nejtemnějšípsychologický román o žárlivosti a sobectví
   • pan Mach – zlý člověk, slepý a žárlivý, nedůvěřivý – ničí si tak život
  • Podivné přátelství herce Jesenina – román o hercích – Jesenius a Veselý, dva póly     (Jesenius je klidný, rozvážný, ale zároveň nespokojený, Veselý je anarchista,        dobrodružný); román končí smířlivě
  • Golet v údolí
   • Podkarpatská Rus – zobrazení Rusínů, hlavně židů
   • povídky: Zázrak s Juliou, Událost v mikve, O smutných očích Hany
   • golet = židovská osada ve vyhnanství
   • tragické, tvrdé tradice, ortodoxní náboženství, zaostalost x humor
  • Biblické příběhy – převyprávění starého zákona pro mládež
  • Ze starých letopisů – klasické staré české pověsti vyprávěné básnickou formou
  • O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách – indické bajky
  • Nikola Šahají Loupežník – Podkarpatská Rus, les Kotočava, úžasný vypravěčský styl
   • muzikál Balada pro banditu od Husy na provázku
   • Šuhaj – vojenský zběh, chudým dává a bohatým bere
   • zrada kamarádů, kteří Nikoli poslali na smrt
   • symbolická rovina – Nikola se stává nesmrtelným hrdinou pro chudé lidi

 

SOCIALISTICKÁ TVORBA

 • spjata s komunismem a socialismem
 • postavy z dělnické vrstvy, proletariát: dělníci, horníci..; zobrazení třídního boje
 • kolektivita (hrdinou je lid, ne jednotlivec)

 

Marie Majerová (1882-1967)

 • pocházela z chudých poměrů z Kladna
 • zobrazuje život chudých lidí na Kladně
 • Díla
  • Siréna – generační román o rodině Hudců
  • Havířská balada – navazuje na sirénu
   • zachycuje období od 1900 do hospodářské krize (pád newyorské burzy)
   • Rudla Hudec odešel do Německa za prací a vrací se zpět a končí jako žebrák

 

František Xaver Šalda

 • významný literární kritik 20. a 30. let;
 • kritizuje šablonovitost a loutkovost postav, ale uznává vypravěčský talent a plastické prostředí

 

Marie Pujmanová (1893-1958)

 • Předtucha

 

PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA

 • zaměřeno na prostředí a jakým způsobem působí na postavu a její osud, jak ho formuje
 • vliv podvědomí, rodinné situace, psychopatologické jevy

 

Jaroslav Havlíček (1896-1943)

 • naturalistické scény, patologické jevy, zobrazuje duševní úpadek
 • zajímal se o spiritismus
 • Díla
  • Petrolejové lampy – Štěpánka – velmi hodné, ale ne moc pěkné děvče nemůže dlouho najít manžela; bere si svého bratrance, který není úplně dobrý muž; on dostane syfilis a stává se z něj blázen, zanedlouho umírá
  • Neviditelný – román, který ukazuje zásah mentální chorobou celé rodiny (Petr, Soňa, Cyril)
   • strýček Cyril- má psychickou poruchu myslí si, že je neviditelný
   • Soňa trpí sebevražednými sklony, dítě Petra a Soni je také mentálně postižené
  • HeLiMaDoE – příběh pěti sester, které jsou ovládány svým zvláštním otcem
   • dívky pracují doma, otec nesouhlasí se vzděláním
   • Emil – chlapec, který tráví hodně času na jejich statku a je vypravěčem

 

Egon Hostovský (1908-1973)

 • žid, 2x emigroval, žil potom v USA
 • cena Egona Hostovského pro emigrované spisovatele
 • témata odcizení, samoty, vykořeněnosti (korespondence s Kafkou)
 • Díla
  • Žhář – o chlapci, po kterém dívka chce, aby pro ni udělal nějaký velký čin, on vylepí žhářské plakáty a někdo jiný se toho chytne
  • Nezvěstný – odehrává se v roce 1948 v Praze
  • Erik Brunner – hl. p. (autobio.) – trpí stihomanem – paranoia, že jej někdo špehuje

 

Jarmila Glazarová (1901-1977)

 • všímá si nerovnoměrného postavení muže a žen v manželství
 • píše balady, témata povinného vděku
 • našla si o 30 let staršího manžela – Roky v kruhu – historie jejich harmonického manželství
 • Díla
  • Advent – baladická próza z prostředí Beskyd
  • Vlčí Jáma – milostný trojúhelník (OPAVA) – Jana je sirotek, kterého si adoptuje pár Klára a Robert; Jana a Robert k sobě něco cítí – mají velmi silný vztah (ne otcovský); Jana se z tyranizování Klárou sesype a nakonec si bere doktora

 

Václav Řezáč (1901-1956)

 • za války napsal trilogii
 • Díla
  • Černé světlo – psychologický román o zlu páchaném mravně narušeným člověkem s pocitem méněcennosti

 

HISTORICKÁ LITERATURA

František Kožík (1909-1997)

 • Autor historických životopisných románů
 • Největší z Pierotů – pieroti = mimové – hl.p. je Deburan, skvělý mim, který rozdává radost, ale sám je smutný

 

Karel Schultz (1899-1943)

 • Kámen a bolest – nedokončený román, druhý díl nestihl dopsat
  • hl.p. Michelangelo Buonarroti – jeho největší etickou hodnotou je umělecké dílo, modlitba srdce k Bohu
  • 16. století – krize papežství, snaha svrhnout papeže
  • Mediujšť – vládnoucí rodina ve Florencii, podporovatelé umění
  • vnitřní monolog papeže

 

RURALISMUS

 • spojení s přírodou, ruralis = venkov; předchůdci Němcová, Mrštíkové, Hálek
 • 1925 – začátek vydávání Sever a Východ
 • duchovní hodnoty venkova (důraz na mezilidské vztahy, půda – z generace na generaci, vzájemná pomoc a skromnost)
 • katoličtí spisovatelé

 

František Křelina (1903 -1976)

 • odsouzen do vězení na 9 let, byl rehabilitován, ale zbytek života pracoval jako dělník – k učitelství se už nikdy nevrátil
 • Díla
  • Hubená léta – silný motiv oběti pro nikoho (obětování se); boj dobra a zla
  • Pekelný chrám – duchovní hledání; nebezpečí městského života – jeden z bratrů se nechce starat o půdu na vesnici -> stěhuje se do města a ztrácí hodnoty
  • Amarů, syn hadíhistorický román o misionáři v Peru, nakonec je zabit – J.V. Richter
  • Dcera královská, blahořečená – o Anežce České – jak se odmítla stát královnou
  • Každý své břímě – román z pohledu nacitů i normálních lidí – dne 10. 6. 1942 (Lidice)
   • kněz Štemberka x nacistický důstojník -> zapálení kostela – nacisti knězovi nabízí, že může přežít, on však odmítá a zůstává se “svými” – obětování se – žalm

 

KATOLICKÁ PRÓZA

Znaky:

 • 1918 – jsou protěžována nekatolická vyznání – husité
 • víra v boha, ve vyšší řád – transcendentno; vztah k zemi a přírodě
 • hledání smyslu lidské existence; shromažďují se kolem časopisů Akord, Řád, Vyšehrad

 

Jan Čep (1902-1974)

 • autor krátké prózy, zobrazuje utrpení a tvrdost života, nesoucítí s hrdiny
 • Díla
  • Dvojí domov – paralela života krávy a Roubalky – střet dvou domovů
   • útěk od reality do snu, nenaplněný ráj; někdy to jsou až básně v próze
  • Zeměžluč – povídka
  • Děravý plášť – povídka – plášť není úplný, metafora

 

Jakub Deml

 • byl knězem a pocházel z Tasova – je velmi rozporuplnou postavou
 • měl problém s nadřízenými a měl antisemitistické (protižidovské) národy
 • vztah s Pavlou Kytlicovou; obdivoval Josefa Floriána a Otokara Březinu
 • Díla
  • Hrad smrti, Tanec smrti – lyrická próza, zobrazují úzkost
  • Moji přátelé – rozhovory s rostlinami – něžnost, pokora, láska -podobnost přírody a člověka
  • Zapomenuté světlo – Mariánka

 

Jaroslav Durych (1868-1962)

 • *Hradec Králové, stal se lékařem
 • psal romány, dramata a byl také novinář; svými názory vybočoval a šel proti režimu
 • říká se o něm, že je disident 1. republiky (bojoval proti antikatolismu; podporoval frankismy ve Španělsku a Itálii – 30. léta v době Španělské občanské války
 • autor, který se vymyká; za 2. sv. války a komunismu byl v izolaci a nemohl psát
 • Znaky tvorby
  • 20. léta – téma chudoby – na rozdíl od sociálního realismu a proletářské poezie nebere chudobu jako něco zlého, ale jako výsadu, kdy jsme od všeho jiného už odproštěni
   • nechce proti chudobě bojovat revoltou, ale pokorou
  • 30. léta – píše historickou prózu z katolického pohledu
   • pro poučeného čtenáře – neseznamuje s celou historií, ale předpokládá, že má čtenář znalost
   • člověka bere jako individuum; je neobarokista; jeho tvorba je existencionální
   • barokní naturalismus – věrné, drsné líčení kontrastů
  • Jazyk:
   • mísí jazyk postav a vypravěče, často nejde poznat, kdo je kdo
   • časté vnitřní monology; afektovaný, plný citů a emocí
 • Díla
  • Bloudění – jeho nejvýznamnější trilogie – větší valdštejnská trilogie
   • zobrazuje 30. letou válku z pohledu Albrechta z Valdštejna
  • Rekviem – menší valdštejnská trilogie
  • Služebníci neužiteční – román o jezuitské misi v Japonsku – celý život touží po mučednické smrti – končí jejich zmasakrováním
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.